The assyrian army  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49698
Type K
Principal investigator Dezső, Tamás
Title in Hungarian Az asszír hadsereg
Title in English The assyrian army
Panel History
Department or equivalent Institute of Ancient and Classical Studies (Eötvös Loránd University)
Starting date 2005-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 1.900
FTE (full time equivalent) 0.50
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási projektem alapvető célkitűzéseként az asszír hadseregnek, mint az asszír birodalmi expanzió legfontosabb eszközének rekonstrukcióját tűztem ki célul. Ennek első lépése az asszír hadsereg fegyvernemeinek, fegyverzetének, összetételének rekonstrukciója volt több, mint kétezer asszír palotadombormű katonaábrázolásai alapján. A munka első fázisa lezárult: a célkitűzésnek megfelelően elkészült (illetve publikálásra elfogadtatott) több olyan folyóiratcikk (lásd Közlemények menüpont), amelyek közül legalább kettő a kutatás fő eredményét a tervezett monográfiát készíti elő. Az angol nyelvű monográfia rajzai időre elkészültek, a szöveg csaknem nyomdakész állapotban van, nyelvi ellenőrzése folyik. Várható megjelenése 2007 második fele. Ugyanezen időszak alatt összegyűlt az az anyag, amelyből 2008-ban elkészülhet és megjelenhet a tervezett háromkötetes monográfia második kötete is.
Results in English
The primary goal of my research project was the reconstruction of the Assyrian army, the most important instrument of the Assyrian imperial expansion. The first phase of the project was the reconstruction of the arms, armour, equipment and structure of the Assyrian army based on the representations of Assyrian soldiers depicted on more than two thousand Assyrian palace reliefs. The first phase of the project has already been accomplished: in accordance with the plan more (5) publications has been written (see the list of publications), two of which is cover part of the topic, and prepar the main goal of the project, the publication of a comprehensive monograph on „The Reconstruction of the Assyrian Army”. The drawing (plates) of the English monograph has already been drawn, the date of publication is the second half of 2007. During the period of the project all the preliminary preparatory work for a second monograph discussing the written (cuneiform) sources dealing with Assyrian military activity has already been done.
Full text http://real.mtak.hu/2021/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dezső, Tamás: The Reconstruction of the Neo-Assyrian Army of Sargon II, Acta Arch. Acad. Scient. Hung., 2006
Dezső, Tamás: Az asszír lovasság története, Ókor, 2006
Dezső, Tamás: Reconstruction of the Assyrian Army of Sargon II (721—705 B.C.) Based on Nimrud Horse Lists (közlésre elfogadva), State Archives of Assyria Bulletin, 2007
Dezső, Tamás: Neo-Assyrian Military Intelligence (közlésre elfogadva), Actes des 52e Rencontre Assyriologique Internationale, 2008
Dezső, Tamás: ©ubria and the Assyrian Empire, Acta Antiqua Acad. Scient. Hung., 2006
Back »