The effect of microwave on different biological (agricultural) materials  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49700
Type K
Principal investigator Neményi, Miklós
Title in Hungarian A mikrohullám hatása a különböző biológiai (mezőgazdasági) anyagokra
Title in English The effect of microwave on different biological (agricultural) materials
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Institute of Biosystems Engineering (University of Sopron)
Participants Kacz, Károly
Kovács, Attila József
Lakatos, Erika
Pallai, Ivánné
Pap, Roland
Sitkei, György
Stépán, Zsolt
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 5.850
FTE (full time equivalent) 9.44
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az előző évek laboratóriumi méréseinek eredményeit felhasználva pontosítottuk az általunk kifejlesztett tejzsírvizsgálati módszert. Az eljárás alapja a tejminták mikrohullámú besugárzása illetve konvektív szárító csatornában történő kezelése. A vizsgálatok során nyers tehéntej-, kereskedelmi forgalomban kapható fogyasztói tej- valamint ultramagas hőmérsékleten pasztőrözött tejmintákat vizsgáltunk. Az analitikai módszer pontos és megbízható működéséhez elengedhetetlen a mikrohullámú tér homogenizálása, illetve a kezelt anyagon belüli hőmérséklet különbségek detektálása. A mikrohullámú teret egyedi felépítésű vízcsapdák alkalmazásával homogenizáltuk, ezáltal a besugárzott anyagban megközelítőleg egyenletes hőeloszlást tapasztalhattunk. A kísérletek során scanning elektronmikroszkópos felvételek segítségével vizsgáltuk a minták felszínén kialakult tejbőr szerkezetében történő változásokat, amelyek hátterében a tejben lévő enzimek megváltozott élettevékenység áll. A lipáz és xanthin oxidáz enzimek aktivitásának változását spektrofotométeres, illetve HPLC-s vizsgálatokkal detektáltuk. A kísérletek során megállapítottuk, hogy a besugárzott anyagban hőhatáson kívül a mikrohullám nem termikus hatása érvényesül, ami esetenként kedvezőtlen irányba befolyásolja az enzimek működését. Az elvégzett kísérletek során elegendő adat áll rendelkezésünkre, hogy különböző zsírtartalmú minták zsírtartalmának meghatározását meg tudjuk valósítani a fent említett módszer segítségével.
Results in English
We specified the milk fat measuring method developed at our laboratory in year 2008 using the results we achieved in years before. The root of the process is that milk samples are treated with microwave irradiation or by convective drying system, so that the measured values show the fat content of the samples. We examined row cow’s milk, commercially obtainable consumer’s milk and pasteurized milk treated at ultrahigh temperature. The exact and reliable function of analytical method needs homogeneous conditions in the microwave space and the detectation of temperature differences within treated samples. To reach homogeneous conditions we used uniquely constructed cylinders filled with water. So we could reach homogeneous temperature within irradiated samples. In our experiments we examined the changes in the structure of milkskin located at the surface of samples with help of photos taken by Scanning Electron microscopy. The reason for changes is that enzyme function was changing. Lipase and xanthin oxidase enzyme activity changes were detected by spectrophotometer and HPLC examination. The experiments gave us the result, that not only temperature has an effect on the irradiated material, but also the non thermal effect of microwave, which can influence in some cases the enzyme function in an unfavorable way. Using the results of our experiments carried out, we can attain the modification of samples with very different fat content with help of the above mentioned method.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49700
Decision
Yes

 

List of publications

 
Neményi M.; Lakatos E.; Kovács A. J.: Determination of fat content of raw and skimmed milk by microwave and convective drying treatments, Conférence Conjointe ICSTA/AAC 2006. május 28-30. Canada - Montreal., 2006
Neményi M.; Lakatos E.; Kovács A. J.: Determination of fat content of raw and skimmed milk by microwave and convective drying treatments, Conférence Conjointe ICSTA/AAC 2006. május 28-30. Canada - Montreal., 2006
Miklós Neményi, Erika Lakatos, Attila J. Kovács: Non-thermal microwave effect on enzyme activity in milk, ASABE Annual International Meeting, Portland OR. July 9-12, 2006
Lakatos E., Kovács A.J., Neményi M.: Homogenious microwave field creation, Hungarian Agricultural Engineering. 18/2005. pp.80-81, 2005
Neményi Miklós, Lakatos Erika, Kovács Attila József: Determination of fat contenet of raw and skimmed milk by microwave and convective drying process, Lippai János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak. Budapest. Konferencia összefoglaló, 273.p., 2005
Lakatos E., Kovács A.J., Neményi M.: Homogén mikrohullámú tér kialakítása., VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia. Szeged. Teljes anyag CD-én. ISBN 963 482 577 X., 2006
Lakatos E., Kovács A.J., Neményi M.: Homogén mikrohullámú tér kialakítása., VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia. Szeged. Teljes anyag CD-én. ISBN 963 482 577 X., 2006
Lakatos, E: Folyékony élelmiszerek kezelése, különös tekintettel a mikrohullám tejre gyakorolt hatására, NyME-MÉK, Mosonmagyaróvár, 2006
M. Neményi; E. Lakatos; A.J. Kovács: Determination of fat content of raw and skimmed milk by microwave and convective drying processes, 15th. International Drying Symposium 2006. Vol. A. pp. 570-575, 2006
Neményi M.; Lakatos E.; Kovács A. J.: Examination of milk fat globule changes in homogeneous microwave field, Journal of Food Physics, 2006
Neményi M.; Lakatos E.; Kovács A.J.: Nyers és fogyasztói tej zsírtartalmának meghatározása mikrohullám és konvektív szárítási eljárás során, XXXI. Óvári Tudományos Nap. október 5. pp. 119. + CD, 2006
Lakatos E., Kovács A.J., Neményi M.: Mikrohullám és konvektív szárítási eljárás alkalmazása nyers és fogyasztói tej zsírtartalmának meghatározása., MTA AMB XXXI. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő. Az előadások és konzultációs témák tartalmi összefoglalói. 34-35.p., 2007
Lakatos E.; Kovács A.J.; Neményi M.; Szerencsi Á.: The effect of microwave treatment on cellulase enzyme activity., AgEng 2008 International Conference on Agricultural Engineering, 2008
Back »