A kultúraazonos pedagógia felé - a családi szocializáció és a kognitív fejlődés sajátosságai roma családokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49707
típus K
Vezető kutató Boreczky Elemérné
magyar cím A kultúraazonos pedagógia felé - a családi szocializáció és a kognitív fejlődés sajátosságai roma családokban
Angol cím Towards culturally responsive teaching - socialization patterns and cognitive development in Roma families
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Lukács István
Nahalka István
Rácz Sándor
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2009-09-30
aktuális összeg (MFt) 7.914
FTE (kutatóév egyenérték) 3.61
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja a cigány és a nem cigány kultúra hasonlóságainak és különbségeinek megismerése mellett olyan területek feltárása volt, amelyek segíthetnek egy multikulturális iskolai gyakorlat megalapozásában. A kutatás nagyobb témái a következők voltak: kollektív emlékezet, családi szocializáció, a gyerekek kognitív fejlődése. Ezek vizsgálata több településen (Budapest, Budaörs, Magyargéc, Ópályi, Zalakomár,Zalakaros, Zalacsány) szociológiai, antropológiai és pedagógia módszerekkel történt (résztvevő megfigyelés, interjúk, feladatlapok). Az eredmények azt sugallják, hogy · a múlthoz való viszony sajátos formái mellett a cigány és a nem cigány közösségek számos hasonlóságot mutatnak a múlt konstrukciója és rerezentációi terén. Így pl. a múlt narratíváit a csoport és az egyén társadalmi -foglalkozási helyzete is befolyásolja, · a társadalmi változásokhoz való alkalmazkodás során -jóllehet időeltolódásokkal- a cigánycsaládok nagy csoportjaiban a nem cigány családokhoz hasonlóan erőteljes kulturális hibridizációs folyamatok mentek végbe, · a gyerekek előzetes tudása, tanulási stílusa nem magyarázza az iskolában nyújtott gyengébb teljesítményt.
kutatási eredmények (angolul)
The primary aim of the research was to identify commonalities and differences between Roma and non -Roma cultures in Hungary. Besides, we hoped to have new insights and research findings that can help to implement or to improve multicultural school practices. In the research three major issues were studied: collective memory or the construction of the past, family socialization and the cognitive development of children. The research was carried out in Budapest, Budaörs, Magyargéc, Ópályi and Zalakomár (Zalakaros, Zalacsány), its methodology included sociological, anthropological and pedagogical methods (interviews, obsevations, quizzes and "test-sheets" etc.) Results suggest that - concerning time relations, (apart from some specific forms) the construction and the representation of the past in Roma and non Roma communities have several common features. Thus, for instance, narratives of the past are influenced by the social position of the group and the individual, as well; -although Gipsy families were transformed in a short and very dense period of time intesified by different pasts and different assimilative forces, in the course of adjustment to social changes they assumed hybrid cultural forms just like non Gipsy families; -it is neither the learning styles of Roma children nor their former knowledge that are to be blamed for lower school achievements.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49707
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Boreczky Ágnes és munkatársai: Cigányokról-másképpen, Gondolat Kiadó, Budapest, 276 p., 2009
Boreczky Ágnes, Károlyi Júlia, Lukács István, Nahalka István: Cigányokról másképpen-szimpózium, IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Neveléstudomány-Integritás és integrálhatóság. Veszprém, 2009.nov. 19-21. MTA Nevtud. Biz., Pannon Egyetem, 84-88.p., 2009
Romano Rácz Sándor: Miért nem integrálódnak a magyarországi romák?, hvg.hu, 2009.okt.14., 2009
Romano Rácz Sándor: Szünet nélkül cigány-interjú, Népszabadság, 2009. jún. 23., 2009
Romano Rácz Sándor: Cigány sor, szociográfia, Magyarország felfedezése sorozat, Osiris Kiadó, Budapest, 135 p., 2008
Boreczky Ágnes Boreczky Ágnes-Földes Petra-Gyebnár Viktória-Solymosi Katalin: Családok távolból és félközelből, Gondolat Kiadó, Budapest, 251 p., 2007
Boreczky Ágnes: Tradicionalitás és modernitás.A kulturális hibridizáció néhány példája budapesti és zalai cigány családokban, Lukács Péter 60.születésnapjára készített tanulmánykötet.WJLF, Budapest, megjelenés alatt, 2009
Boreczky Ágnes: Cigánycsaládok.Tényleg annyira mások?, Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értemiségiek. Kiss Árpád Emlékkonferencia, 2009. szept. 18-19. Debrecen, 2009
Boreczky Ágnes - Forgács András - Udvarhelyi Éva Tessza: Intercultural education-kerekasztal beszélgetés, ISCE Inernational Students Conference, 2009. júl.18-19, Csillebérc, 2009
Boreczky Ágnes - Ciboly Ádám -Kozák Zsuzsanna- Puskás Aurél - Wágnerné Éry Júlia: Interkulturális oktatás- kerekasztal beszélgetés, Interkulturális kompetencia - alkalmazkodás és együttműködés multikulturális környezetben.Nemzetközi Konferencia. Budapest, 2009. nov.18., 2009
Boreczky Ágnes: Inequality: Schooling and the Family Reinterpreted., ISCHE30 nemzetközi konferencia. Education and Inequality: Historical Approaches to Schooling and Social Stratification. 2008. júl. 23-26, Rutgers Univ., Newark, NJ. 23.p., 2008
Boreczky Ágnes: Towards Culturally Responsive Teaching, Előadás az Európai migrációs szakértői tanulmányút résztvevői számára. 2008. okt.16. ELTE PPK, 2008
Boreczky Ágnes: A kultúraazonos pedagógia felé. Előadás az Emory and Henry College tanárai számára., 2008. május 28. ELTE PPK, 2008
Lukács István: Tanulási stratégiák és stílusok, Előadás Az iskola minősége c. nemzetközi konferencián. 2008. szept. 18-19. Nyiregyháza, 2008
Boreczky Ágnes: Interjú, Felnövünk. Kamaszok és iskolák. Klub rádió, 2007. okt. 02., 2007
Boreczky Ágnes: A multikulturális pedagógiai forrásvidékei, VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Változó tanulási környezetek, változó pedagógusszerepek.Budapest, 2007. október 25-27. MTA Ped. Biz. 2007. Budapest, 140. p., 2007
Lukács István: Tanulási hatékonyság és tanulási stílus, In: A gyakorlati pedagógiai néhány alapkérdése. ELTE, PPK Budapest, 2007
B. Nagy Éva-Boreczky Ágnes-Kovács Mónika:: Multikulturális tartalmak-interkulturális nevelés.Képzési csomag a pedagógusképző felsőoktatási intézmények számára, Sulinova, Budapest, 2006, 522 p., 2006
Lukács István: Tanulási stratégiák és tanulási stílusok, Ped. Társ. Didaktikai Albizottság ülése, 2006. okt.13., 2006
Boreczky Ágnes: Pedagógiai kultúra, a pedagógus személyisége, Pedagógusképzés a 21. században. Pódiumbeszélgetés. 2006. nov. 29., 2006
B. Nagy Éva-Boreczky Ágnes-Kovács Mónika: Multikulturális tartalmak-interkulturális nevelés. Pedagógus-továbbképzési kézikönyv, Sulinova, Budapest, 2005
vissza »