Hazai holocén cseppkövek paleoklimatológiai elemzése uránsorozatos korhatározás és stabil izotóp vizsgálatok alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49713
típus K
Vezető kutató Leél-Őssy Szabolcs
magyar cím Hazai holocén cseppkövek paleoklimatológiai elemzése uránsorozatos korhatározás és stabil izotóp vizsgálatok alapján
Angol cím Paleoclimatology of Hungarian Holocene dripstones based on U-series dating and stable isotope analyses
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Demény Attila
Fórizs István
Haszpra László
Siklósy Zoltán
Surányi Gergely
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 10.593
FTE (kutatóév egyenérték) 7.80
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Célunk volt a hazai klimatológiai célú alapkutatások sorába bevonni a karbonátos barlangi képződményeket. A hazai cseppköveken alkalmazott stabilizotóp-geokémiai (>1000 adat) és a kapott nagyszámú (>250 db) uránsoros kor- és nyomelem-geokémiai adat (>10.000 adat) segítségével a pleisztocén és holocén klíma kutatásának nagy felbontású vizsgálata kezdődött meg. Jelentős módszerfejlesztés volt a víztartalmú zárványok stabilhidrogén-izotóp elemzése. Kis tömegű (<0,2 gr) mintából nagy felbontással klímaváltozási eseményeket ismertünk fel és párhuzamosítottunk. Az elmúlt ezer év változásait azonosítottuk egy bükki barlangból származó cseppkövön. Egy mecseki mintán a kb. 3500 évvel ezelőtt bekövetkezett környezeti változásokat, valamint vulkáni por jelenlétét, barlangba mosódását mutattuk ki, ill. az uránbányászat környezetre gyakorolt hatását is leírtuk. A cseppkövek kora a vizsgálatok elvégzéséig nem is becsülhető. Így számos olyan cseppkövet, karbonátos kiválást vizsgáltunk meg barlangokban, amelyeknek az eredményeit – mivel több tízezer évesek voltak – kutatási témánkban közvetlenül nem tudtuk felhasználni, de értékes adatokat szolgáltattak más kutatásokhoz, publikációkhoz. (Pl. a Baradla képződményeinek geokémiai vizsgálata az utolsó jégkorszak, valamint a holocén időszakok klímarekonstrukcióját mutatja be; a rózsadombi barlangok kalcitlemezeinek korából a hegység kiemelkedési ütemére vonhattunk le következtetéseket, stb.)
kutatási eredmények (angolul)
Our aim was to involve carbonate cave formations in the local basic researches of climatological purpose. Using stable isotope geochemical data (>1000 data) applied on local dripstones and number (>250 pc) of uranium series age and trace element geochemical data (>10,000 data), the high-resolution investigation of the Pleistocene and Holocene climate has started. A significant method development was the stable hydrogen isotope analysis of water containing inclusions. We recognized climate change events with high resolution from samples of small mass formerly unavailable (<0,2 gr). We identified the changes of the past thousand years on a stalactite originating from a cave of the Bükk Mts. On a sample from the Mecsek we indicated the environmental changes occurred about 3500 years ago and presence of volcanic dust and its inwash into the cave, and also described the environmental effect of the uranium mining. A number of dripstones and carbonate precipitations were investigated in caves, the results of which – being more ten thousand years old – we couldn’t directly use in our research topic but they provided valuable data for other researches and publications. (E.g. geochemical investigation of the formations of the Baradla Cave demonstrates the climate reconstruction of the last glacial age and of the Holocene periods; from the age of the calcite laminates of the caves of Rózsadomb we could draw inferences for the rate of emergence of the mountains, etc.)
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49713
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Siklósy, Z., Demény, A., Vennemann, T.W., Pilet, S., Kramers, J., Leel-Ossy, Sz., Bondár, M., Shen C.C. and Hegner, E.: Bronze Age volcanic event recorded in stalagmites by combined isotope and trace element studies, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 23/6, 801-808., 2009
Demény, A., Siklósy, Z.: Combination of off-line preparation and continuous flow mass spectrometry: D/H analyses of inclusion waters, Rapid Communications in Mass Spectrometry, 22, 1329-1334., 2008
Ruszkiczay-Rüdiger, Zs, Dunai, T., Fodor, L., Bada, G., Leél-Őssy, Sz., Horváth, E.: Quantification of Quaternary vertical movements in the central Pannonian Basin: A review of chronologic data along the Danube River, Hungary, Tectonophysics, 410, 157-172, 2005
Siklósy, Z., Demény, A., Pilet, S., Leél-Őssy Sz.: Speleothems as a sensitive indicators of environmental pollution, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-07482, 2008
Szanyi Gy., Bada G., Surányi G.., Leél-Őssy Sz., Varga Zs.: A Budai-hegység pleisztocén kiemelkedéstörténete barlangi lemezes kalcitkiválások uránsoros kormeghatározása alapján, Földtani Közlöny 139. 4. 353-366, 2009
Szeidovitz, Gy., Surányi, G., Gribovszky, K., Buús, Z., Leél-Őssy, Sz. Varga, Zs.: Estimation of an upper limit on prehistoric peak ground acceleration using the parameters of intact speleothems in Hungarian caves, Journal of Seismology, 12/1, 21-33, 2007
Vigassy T., Leél-Őssy Sz., Demény A.: A Nagyharsányi- és a Beremendi-kristálybarlang képződményeinek genetikai vizsgálata, Földtani Közlöny 140. 1. 445-468, 2009
Siklósy Z, Demény A, Szenthe I, Leél-Őssy Sz, Pilet S, Lin Y, Shen C.C: Reconstruction of climate variation for the last millennium in the Bükk Mts. (NE Hungary) from a stalagmite record., Időjárás 113/4, 2009
Virág M., Mádlné Szõnyi J., Mindszenty, A., Zihné Perényi K., Leél-Õssy, Sz. Erõss, A., and Siklósy, Z.: Az urbanizáció hatása a budai barlangok csepegő vizeire a Szemlő-hegyi-barlang példáján., Karsztfejődés XIV. pp. 57-81., 2009
Siklósy, Z., Demény, A., Pilet, S., Leel-Ossy, Sz., Lin, K. and Shen C.C.: Monitoring environmental pollution using a stalagmite from Hungary, PAGES News, Vol. 16 Nº 3. pp. 27-28, 2008
Siklosy Z, Kern Z, Demeny A, Szenthe I, Shen C-C: First coupled proxy records from the inner part of the Carpathian Basin., Millennium Milestone Meeting 2, 2008 abstract vol 103-104, 2008
Siklósy Z, Demény A, Vennemann T.W, Hegner, E. Kramers, J., Leel-Ossy Sz.: Climate changes and volcanic signals during the Bronze Age: a stalagmite record, Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 71, Issue 15, Supp. 1, p. A936, 2007
Deák I., Leél-Őssy Sz., Kövér Sz., Surányi G.: A Csévi-szirtek barlangjai, Karszt és Barlang I-II. 17-36, 2007
Siklósy, Z.: A cseppkövek: a múltbéli klímakutatás eszközei, Természet Világa 140/8, 2009

 

Projekt eseményei

 
2009-09-07 10:22:47
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Általános és Történeti Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
vissza »