Redaction of Works by Mór Jókai to the Critical Edition  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49750
Type K
Principal investigator Eisemann, György
Title in Hungarian Jókai Mór műveinek sajtó alá rendezése a kritikai kiadás számára
Title in English Redaction of Works by Mór Jókai to the Critical Edition
Panel Literature
Department or equivalent Institute of Hungarian Literature and Culture (Eötvös Loránd University)
Participants Bednanics, Gábor
Rózsafalvi, Zsuzsanna
Tarjányi, Eszter
Török, Lajos
Tóth, Péter
Vaderna, Gábor
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-06-30
Funding (in million HUF) 4.255
FTE (full time equivalent) 4.29
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat teljes egészében textológiai jellegű: Jókai Mór négy kötetnyi elbeszélésének valamint A cigánybáró című regényének szöveggondozási feladatát vállalta, a művek kritikai feldolgozásának lektorálásra alkalmas stádiumba hozásával. Ezt a célkitűzést a pályázatot végző munkacsoport eredményesen teljesítette, s a folyó év őszétől megkezdődhet a munka újabb fázisa, a sajtó alá rendezés lektorálási szakasza. Ez természetesen újabb kutatásokkal-változtatásokkal jár, várhatóan egy évet vesz igénybe, majd – a kritikai kiadás szakmai színvonalának hivatalos elismertetése érdekében – megbeszélésekre kerül sor az MTA Textológiai Munkabizottságával. Így a kötetek kb. 2009 végén vagy 2010 elején kerülhetnek nyomdába. A publikálást a Ráció Kiadó vállalta, s remélhető, hogy a kritikai kiadás hosszú szünete után a közeljövőben gyors egymásutánban öt kötet fog napvilágot látni Jókai Mór műveiből. Az öt lektorálásra kész kézirat – a pályázati munkatervvel összhangban – a következő Jókai-szövegeket tartalmazza (zárójelben a sajtó alá rendezők neve): A cigánybáró (Bednanics Gábor), Elbeszélések 1952 (Vaderna Gábor, Tóth Péter), Elbeszélések 1861-62 (Tarjányi Eszter), Elbeszélések 1863-64 (Rózsafalvi Zsuzsa), Elbeszélések 1865-66 (Török Lajos).
Results in English
The project have an essentially textological character. It undertook the arrangement of four volumes of short stories by Mór Jókai, and his novel with title A cigánybáró, including the critical emendation of these works for vetting. This aim was successfully realized by the team, and the next phase of the work – the vetting phase of the edition – may be started in the autumn this year. Naturally this will involve new researches and changes. It is expected that it will take a year, then – to the official acknowledgement of the professional quality of the critical edition – discussions will take place with the Textological Committee of the Hungarian Academy of Sciences. This way the volumes may go to the press around the end of 2009 or the beginning of 2010. The publication was undertaken by Ráció Kiadó, and it may be expected that after a long term of pause in this critical editions, in the near future, rapidly one after the other, 5 volumes of the writings of Jókai will be issued. The five typescripts for the publisher’s tasters – in harmony with the project – contain the following Jókai-texts (in the brackets there are the names of the participants): A cigánybáró (Gábor Bednanics), Elbeszélések 1952 (Gábor Vaderna, Péter Tóth), Elbeszélések 1861-62 (Eszter Tarjányi), Elbeszélések 1863-64 (Zsuzsa Rózsafalvi), Elbeszélések 1865-66 (Lajos Török).
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49750
Decision
Yes
Back »