Szabályozási mechanizmusok az állatorvosi alapkutatásban: a molekulától a szervrendszerekig  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49756
típus NI
Vezető kutató Frenyó Vilmos László
magyar cím Szabályozási mechanizmusok az állatorvosi alapkutatásban: a molekulától a szervrendszerekig
Angol cím Reguatory mechanism in basic veterinary science: from molecules to organ systems
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Élettani és Biokémiai Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Bartha Tibor
Gálfi Péter
Halasy Katalin
Huszenicza Gyula
Jancsik Veronika
Kacskovics Imre
Neogrády Zsuzsa
Sótonyi Péter
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-06-30
aktuális összeg (MFt) 59.800
FTE (kutatóév egyenérték) 2.01
állapot lezárult projekt





 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az energia-metabolizmus szabályozásának hormonális és neuromorfológiai vizsgálatai szerint szarvasmarhában a lokálisan termelt leptin a tőgy és a járulékos nemi mirigyek működését szabályozza. Negatív energia-egyensúlyban a szénhidrátok hatására nő a T3 szint, növelve a helyi leptin termelést. Bizonyítottuk, hogy a csökkenő energiaszinten takarmányozott baromfiban kialakuló alacsony T3 szint nemcsak a megnövekedett májbeli hormon inaktiválás, hanem a hormon aktiválás csökkenésének is a következménye. Orexigén és anorexigén neuropeptidek rostrocaudalis megoszlását és denzitásbeli változásait vizsgálva patkányok lateralis septumában (LS) megállapítottuk, hogy a LS peptiderg rendszerei egyaránt érzékenyen reagálnak az éhezés, és egyes gonadális hormonok hatására is. Az endothelsejtek egyes strukturális és IgG homeosztázisban résztvevő génjének expressziós elemzése alapján megállapítottuk, hogy a bFcRn nehézlánc promotere több NFkB transzkripciós kötőhelyet is tartalmaz, ill. a LPS kezelés hatására mind in vitro, mind in vivo emelkedik e gén expresszió mértéke. A dystroglycan expresszió hatását vizsgálva az endothel sejtekre megállapítottuk, hogy a DAPC a vizsgált sejttípusokban befolyásolja a sejt és az extracelluláris mátrix kölcsönhatását. Normal és negativ energiaegyensúlyban lévő kérődzőkben végzett molekuláris szintű vizsgálatok arra utalnak, hogy ketózis esetén az endometrium sejtjei kisebb arányban pusztulnak el apoptosissal, ami fokozza a necrosis veszélyét.
kutatási eredmények (angolul)
According to the hormonal and neuromorphologic aspects of the regulation of energy metabolism the locally produced leptin affects bovine milk production and has local regulatory effect on the male accessory glands. Carbohydrates increase the T3 level, which increases local leptin production in cows with negative energy balance. In pultry the decreased circulatory T3 in restricted feed intake, is not only the consequence of an increased hepatic hormone inactivation, but also of a decreased D2 activity. Examining the rostrocaudal distribution and density changes of orexigenic and anorexigenic neuropeptides in the lateral septum (LS) of rats, we found that the peptiderg systems of the LS react with marked neurochemical changes not only to food deprivation, but also to the effect of certain gonadal hormones. Studies on the gene expression of certain structure genes and genes influencing IgG homeostasis revealed, that bFcRn has several NFkB transcriptional binding sites in its promoter and is upregulated after LPS treatment both in vitro and in vivo. Investigating the role of the expression of dystroglycan in the adhesive properties of endothel cells, we confirmed the role of DAPC in the interaction of the cell types we used with the extracellular matrix. Molecular level investigations of ruminants in normal and in negative energy balance, led showed that in case of ketosis the cells of endometrium will die in smaller proportion by apoptosis which increases the risk of necrosis.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49756
döntés eredménye
igen





 

Közleményjegyzék

 
Kovács ÉG, Szalay F, Halasy K: Fasting-induced changes of neuropeptide immunoreactivity in the lateral septum of male rats, Acta Biol Hung 56 (3-4), 185-197, 2005
Kovács ÉG, Szalay F, Halasy K: Chronic fasting-induced changes of neuropeptides involved in food intake in the lateral septum of female and ovariectomized rats., MITT 11. Kongresszusa, Pécs, abstract. Ideggyógyászati Szemle/Clinical Neuroscience 58, pp.54., 2005
Kovács ÉG, Szalay F, Halasy K: Egy hetes éhezés hatása a táplálékfelvétel szabályozásában résztvevő három neuropeptid denzitására hím patkány laterális septumában., MTA Állatorvostudományi Bizottság, beszámoló előadás, abstract, p.14, 2005
Kulcsár M., Dankó G., Delavaud, D., Mircu, C., Nikolic, J.A., Gáspárdy A., Cernescu, H., Chilliard, Y., Cseh S., Rudas P., Huszenicza Gy.: Endocrine characteristics of late pregnant hyperketonaemic ewes and their reproductive performance following the induction of ovarian cyclicity out of the breeding season, Acta Vet. Hung., 54, 235-249, 2006
Szalay F, Halasy K, Kovács ÉG: Egyszerű képelemzési technika immunfestett fénymikroszkópos felvételek gyors denzitometriás kiértékelésére., MITT 11. Kongresszusa, Pécs, abstract. Ideggyógyászati Szemle/Clinical Neuroscience 58, pp. 89., 2005
Kulcsár M., Dankó G., Magdy, H.G.I., Reiczigel J., Forgach T, Proháczik A., Delavaud, D.,, Magyar K., Chilliard, Y., Solti L., Huszenicza Gy.: Pregnancy stage and number of fetuses may influence maternal plasma leptin in ewes., Acta Vet. Hung.,54, 221-234, 2006
Klein Á., Kulcsár M., Mátics R., Rudas P., Török J., Huszenicza Gy: Effects of environ-mental temperature on thyroid hormones in the Barn Owl (Tyto alba), Acta Vet. Hung., 54, 321-331, 2006
Peter Gálfi, Judit Jakus, Tamas Molnar, MonikaDomokos, Susan Neogrady, Adam Csordas: Sensitisation of HT29-derived colon cancer cells to butyrate-induced cell death by the polyphenolic phytostilbene resveratrol, J. Steroid Biochemistry and Molecular Biology (submitted), 2006
Janzsó G, Thuma Á, Valcz G, Kovács ÉG, Ábrahám H, Kozicz T, Halasy K: Rostrocaudal distr1ibution of CART-immunopositive neuronal elements int he lateral septum of the rat, International IBRO Workshop, Budapest. Clin. Neurosci, 59 pp. 29., 2006
Janzsó G, Thuma Á, Valcz G, Schlett K, Szabó G, Halasy K: Peptidergic innervation of GABAergic neurons in the lateral septum., MITT XI. Konferenciája, Szeged. Clin. Neurosci, in press, 2007
Keresztes Á. M., Kulcsár M., Mircean M., Solti L., Rudas P., Huszenicza Gy: Az ún. poliszacharid-tárolási izomgbetegség egyes endokrinológiai vonatkozásai lovakban, MTA-ÁTB, Élettan, Biok., Kórélettan, Morfológia, 2006
Domokos M., Jakus J., Neogrády Zs., Molnár T., Gálfi P: A PARP szerepe a butirát kiváltotta sejthalál mechanizmusokban, MTA-ÁTB, Élettan, Biok., Kórélettan, Morfológia,p.3, 2007
Keresztes M., Faigl V., Győrffy A., Dakó Z., Várnai Zs., Kulcsár M., Mézes M., Marton A., Ribiczeiné Szabó P., Gaál T., Fébel H., Bartha T., Tamási G., Szenci O., Husvéth F., Huszenicza Gy.: Az ellés körül alkalmazott propilénglikol kiegészítés hatása az energiaháztartásra és az egésztest-inzulinérzékenységre, MTA-ÁTB, Élettan, Biok., Kórélettan, Morfológia,p.10, 2007
Győrffy A., Keresztes M., Faigl V., Frenyó V. L., Kulcsár M., Gaál T., Huszenicza Gy., Bartha T.: Az ellés körül alkalmazott propilénglikol kiegészítés hatása az energiaháztartásra: real-time PCR vizsgálatok az endometrium apoptozisos sejtjeinek aránya az involúció ko, MTA-ÁTB, Élettan, Biok., Kórélettan, Morfológia,p.11, 2007
Faigl V., Keresztes M., Kulcsár M., Várnai Zs, Nagy S., Márton A., Solti L., Cseh S., Huszenicza Gy: A melatonin kezelés hatása a plazma IGF-I és thyroxin (T4) szintjére awassi juhban, MTA-ÁTB, Élettan, Biok., Kórélettan, Morfológia,p.14, 2007
Kovács É.G., Frenyó V.L., Kirley T., Belcher S.M., Zsarnovszky A: Az ekto-nukleozid-trifoszfát-difoszfohidroláz 3 (NTPDáz 3) immunolokalizálása a patkány központi idegrendszerében, MTA-ÁTB, Élettan, Biok., Kórélettan, Morfológia,p.19, 2007
Janzsó G, Valcz G, Thuma Á, Kovács ÉG, Ábrahám H, Kozicz T, Halasy K: Cocaine- and amphetamine-regulated transcript immunopositive neuronal elements in the lateral septum: rostrocaudal distribution in the male rat, 5th Forum of European Neuroscience, Vienna, Austria. A043.11, 2006
Janzsó G, Schlett K, Szabó G, Henderson Z, Halasy K: Peptidergic axons terminate on putative GABAergic neurons in the lateral septum of rodents, 19th National Meeting of the British Neuroscience Association, Harrogate, UK, British Neurosci. Abstr. Vol 19, PXX. 14.01, 2007
Győrffy Andrea, Rónai Zsuzsanna, Áprily Szilvia, Zsarnovszky Attila, Frenyó V. László, Bogenfürst Ferenc, Rudas Péter, Bartha Tibor: : A hízottmáj-termelés metabolikus és hormonális hátterének vizsgálata máj- és húshasznosítású lúdhibridekben, Magyar Állatorvosok Lapja 130: 156-164, 2008
Győrffy Andrea: Az energia-metabolizmus egyes endokrin tényezői, PhD értekezés, Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Könyvtár, 2008
Németh, E., A. Halász, Á. Baráth, M. Domokos, P. Gálfi: Effect of hydrogen peroxide on interleukin-8 synthesis and death of Caco-2 cells, Immunopharmacology and Immunotoxicology, 29: 297-310, 2007
NNémeth, E., A. Halász, Á. Baráth, P. Gálfi: Influence of lactic acid bacteria and their spent culture supernatant on hydrogen peroxide-induced interleukin-8 synthesis and necrosis of Caco-2 cells, Food and Agricultural Immunology 18(2), 95-105, 2007
Sayed-Ahmed A, Abd-Elmaksoud Ahmed, S Ebada Mohamed, Shoaib M B, Bartha T.: Localization of leptin and leptin receptor in the seminal vesicle and prostate gland of Adult rat, Acta Vet Hung., submitted, 2008
Szekér, K., E. Németh, Sz. Kun, J. Beczner, P. Gálfi: Adhesion of lactic acid, Acta Alimentaria, 36(3),383-389, 2007
Cseh S., Faigl V., Keresztes M., Kulcsár M., Nagy S., Amiridis G., Solti L., Huszenicza Gy: Testicular function and semen characteristics of rams treated with melatonin out of the breeding season, Abstract. Reprod. Dom. Anim., 2007. 42. 71., 2007
Gálfi, P., Jakus, J., Domokos, M., Neogrády, Zs., Csordás, A..: A butiráttal szemben kialakuló konfluencia dependens rezisztenciát HT29 colorectalis adenocarcinoma sejteken a redox statusz megváltozása okozza, A Magyar Szabadgyökkutató Társaság IV. Kongresszusa Pécs, Folia Hepatologica, 11, 16., 2007
GHalasy K, Janzsó G, Lendvai Zs, Szőke B, Ábrahám H, Kozicz T: Density changes in some neural (CART) and glial (GFAP) markers induced by food deprivation int he lateral septum of male rats, International IBRO Workshop, Debrecen. Clin. Neurosci in press, 2008
Kiss Alexa: ) Letapadás és motilitás vizsgálata extracelluláris mátrix komponensek jelenlétében sejtkulturában (Szakdolgozat), International IBRO Workshop, Debrecen. Clin. Neurosci in press, 2007
Kiss A., Mehes E., Czirok A. and Jancsik V.: Impact of extracellular matrix components on adhesion and motility of cultured astrocytes., 7. IBRO World Congress of Neuroscience, Melbourne, Australia,, 2007
Somogyi Virág, Győrffy Andrea, Horváth Krisztina, Kiss Dávid, Zsarnovszky Attila, Frenyó V. László, Bartha Tibor: A májbeli pajzsmirigyhormon-aktiválás sajátosságai csirkében, Magyar Élettani Társaság LXXI. Vándorgyűlése, Debrecen, 2008. június 4-6., 2008
Zsarnovszky Attila, Győrffy Andrea, Bartha Tibor, Horváth Krisztina, Somogyi Virág, Kiss Dávid, Frenyó V. László: Az NTPDáz3 morfológiai és funkcionális jellemzése nőivarú patkányok hypothalamusában, Magyar Élettani Társaság LXXI. Vándorgyűlése, Debrecen, 2008. június 4-6, 2008
Janzsó G, Valcz G, Thuma Á, Kovácc ÉG, Ábrahám H, Kozicz T, Halasy K: Cocaine- and amphetamine-regulated transcript (CART) peptide-immunopositive neuronal elements in the lateral septum: rostrocaudal distribution in the male rat, SHistochemistry Cell. Biol. submitted., 2008
Győrffy A, Keresztes M, Faigl V, Frenyó V. L, Kulcsár M, Gaál T, Huszenicza Gy, Bartha T: Effects of peripartum propylene glycol supplementation on energy metabolism: real-time PCR investigations., Acta Veterinaria Hungarica 94(4) 323-403, 2007
Győrffy, A., Rudas, P., Bartha, T: Investigation of chicken hepatic type II deiodinase activity using real-time PCR, Acta Veterinaria Hungarica 93(2-3), pp 155-246, 2006
Monika Domokos, Judit Jakus, Zsuzsanna Neogrady, Adam Csordas, Krisztina Szeker, Peter Galfi: High sensitivity to butyrate-induced cell death combined with resistance to butyrate-induced cell differentiation is associated with a distinct pattern of ROS induction in HT29R human colonic carcinoma cells, Cancer Letters, submitted, 2008
Doleschall M., Mayer B., Cervenak J., Cervenak L. and Kacskovics I.: Cloning, expression and characterization of the bovine p65 subunit of NFκB, Dev Comp Immunol 31, 945-961., 2007
Zsarnovszky A, Földvári EG, Rónai Z, Bartha T, Frenyó LV: Oestrogens in the mammalian brain: from conception to adulthood--a review, Acta Vet Hung. Sep;55(3):333-47., 2007
Bender B., Bodrogi L., Mayer B., Schneider Z., Zhao Y., Hammarstrom L., Eggen A., Kacskovics I. and Bosze Z.: Position independent and copy-number-related expression of the bovine neonatal Fc receptor alpha-chain in transgenic mice carrying a 102 kb BAC genomic fragment, Transgenic Res 16, 613-27, 2007
P. Galfi, Zs. Neogrady, A. Amberger, R. Margreiter, A. Csordas: Sensitisation of colon cancer cell lines to butyrate-mediated proliferation inhibition by combined application of indomethacin and nordihydroguaiaretic acid, Cancer Detection and Prevention 29, 276-285., 2005
P. Galfi, J. Jakus, T. Molnar, S. Neogrady, A. Csordas: Divergent effects of resveratrol, a polyphenolic phytostilbene, on free radical levels and type of cell death induced by the histone deacetylase inhibitors butyrate and t, J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 94, 39-47., 2005
Kovács ÉG, Szalay F, Rácz B, Halasy K: Chronic fasting-induced changes of neuropeptide Y immunoreactivity int he lateral septum of intact and ovariectomized female rats, Brain Res, 1153, 103 - 110,, 2007




vissza »