Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán területi és strukturális vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49775
típus NI
Vezető kutató Font Márta
magyar cím Közép-Európa, Kelet-Európa és a Balkán területi és strukturális vizsgálata
Angol cím Research on Territorial and Structural Changes of Central-, Eastern Europe and the Balkans between 1000-1450
zsűri Történelem
Kutatóhely Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bótor Tímea Ágnes
Kondor Márta
Raffayné Kálsecz Kata
Somogyi Andrea
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 63.400
FTE (kutatóév egyenérték) 8.45
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA NI 49775 projekt az Európán belüli régiók működésének vizsgálatát tűzte célul. A több szempontú kérdésfelvetés Európa középső és keleti területének regionális struktúrákká alakulására koncentrált 900 és 1453 között. A történeti régiók kutatásának egyik alapproblémája, hogy az adott régió jelölésére használt fogalmak egyszerre hivatottak kifejezni a (feltételezett) strukturális, tipológiai hasonlóságokat és ezek territoriális összefüggéseit. Ez a körülmény megnehezíti a történelmi változás dinamizmusának és folyamatos változásának bemutatását, hiszen előre feltételezi a strukturális összetartozás időbeli változásait. A „Balkán” mint történeti régió kapcsán ez a fogalomtörténeti probléma fokozottan jelentkezik, mivel a „Balkán” regionális értelemben vett fogalma középkori viszonylatban eleve anakronisztikus. Munkánk végeredményét egy kollektív monográfiában tesszük közé. A terület vizsgálatakor a kronológiát mint rendezőelvet csupán az egyes fejezeteken belül alkalmaztuk. Előtérbe állítottuk a terület formálódásának folyamatát, amelyben az uralmat gyakorló dinasztiáké a meghatározó szerep. A hatalomgyakorlás korlátainak és módjának megváltozása ugyancsak regionális különbségeket mutató tényező. A dinasztia hatalmát megjelenítő uralkodó hatalmi túlsúlyától a hatalommegosztás intézményesüléséig vezető út lényegében az állam kialakulásának folyamatát mutatja. Harmadik elemként az egyház szerepét vizsgáltuk, amely a testületek formálódásában is meghatározó volt.
kutatási eredmények (angolul)
The project OTKA NI 49775 set the investigation of European regions as its aim. The approach from many aspects focused on the evolution of the central and eastern parts of Europe into regional structures between 900 and 1453. One of the basic problems of the research of historical regions is that the terms used for denoting the given region are meant to express the (presumed) structural and typological similarities as well as their territorial relations. This circumstance renders the depiction of the dynamism and continuous alterations of historical change difficult as it presupposes the changes in time of the structural interrelation. E. g. the concept of the ’Balkans’ in regional terms is inevitably anachronistic in mediaeval times. The end result of our work is published in a collective monograph. When discussing the area, chronology was used as a principle of order only within the chapters themselves. We put the procedure of the territorial formation into the foreground in which the ruling dynasties have the decisive role. The changes of the limits and methods of exercising power is a further factor reflecting regional differences. The route from the overwhelming power of the ruler displaying the power of the dynasty to the institualization of the division of power virtually shows the procedure of state formation. This was completed by the Church as the third factor, playing a role in the formation of corporations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49775
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Sashalmi Endre: The Image of the Enemy: Poles and Lithuanians in Russian Literary and Chancery Sources of the Late 16th and Early 17th Centuries., Specimina nova. Pars Prima. Sectio mediaevalis IV. 2007. 137-150., 2007
Szeberényi Gábor: A Pacta Conventa és a középkori horvát nemesi társadalom. (Historiográfiai áttekintés), Medievisztikai tanulmányok. Az V. Medievisztikai PhD konferencia. Szeged, 2007
Fedeles Tamás: "Quod tales, omnes, et singuli (...) ad aquam projiciantur", A Pécsi Egyházmegye vonzásában. Ünnepi tanulmányok Timár György tiszteletére. Budapest, 2007
Font Márta: A latin és az ortodox kereszténység határán Halics-Volhínia a 14-15. században, A Pécsi Egyházmegye vonzásában. Ünnepi tanulmányok Timár György tiszteletére. Budapest, 2007
Kiss Gergely: Viszály a székesfehérvári társaskáptalanban, A Pécsi Egyházmegye vonzásában. Ünnepi tanulmányok Timár György tiszteletére. Budapest, 2007
Somogyi Andrea: Die Darstellung der heidnischen Vergangenheit und der Urheimat in der Chronik des Cosmas von Prag, Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqeecclesiensis. Pars pirma. Sectio Medievalis IV., 2007
Kondor Márta: Uppsala and Spalato Parallels and Differences between Two Archbishoprics on the Rims of western Christendom in the Time of Pope Alexander III (1159-1181), Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqeecclesiensis. Pars pirma. Sectio Medievalis IV., 2007
Szeberényi Gábor: Remarks on Government of Dalmatia in the Twelfth Century A Terminological Analysis, Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqeecclesiensis. Pars pirma. Sectio Medievalis IV., 2007
Kiss Gergely: Les influences de l'église orthodoxe en Hongrie aux Xé-XIIIé siécle, Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqeecclesiensis. Pars pirma. Sectio Medievalis IV., 2007
Fedeles Tamás: Ausländer in den ungarischen Dorn- und Stiftskapiteln während des Spätmittelalters (1301-1526), Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqeecclesiensis. Pars pirma. Sectio Medievalis IV., 2007
Font Márta: Á la frontiére du christianisme latin et orthodoxe La Galicie- Volhynie aux XIVé-XVé siécles, Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqeecclesiensis. Pars pirma. Sectio Medievalis IV., 2007
Sashalmi Endre: The Image of the Enemy: Poles and Lithuanians in Russian Literary and Chancery Sources of the late 16th and early 17th Centuries, Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqeecclesiensis. Pars pirma. Sectio Medievalis IV., 2007
Bótor Tímea: Avtokefalia russkoi Cerkvi po otnosheniu k Konstantinopoliu i Rimu v zerkale teorii "Moskva - tretij Rim" (XV-XVI vv., Specimina Nova Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis Quinqeecclesiensis. Pars pirma. Sectio Medievalis IV., 2007
Font Márta, Sashalmi Endre: Állam, hatalom, ideológia., Pannonica, Budapest, 2007
Font Márta, Fedeles Tamás, Kiss Gergely, Raffayné Kálsecz Kata: Magyarország kormányzati rendszere (1000-1526), PTE Alapítvány, Pécs, 2007
Bótor Tímea: Megjegyzések Iván Danyilovics Kalita moszkvai nagyfejedelem írásos hagyatékához, Pécsi történeti katedra, Szerk.: Csabai Zoltán és mások, Pécs, 223-236., 2008
Kondor Márta: A királyi kúria bíróságaitól a kancelláriáig. A központi kormányzat és adminisztráció Zsigmond-kori történetéhez., Századok 142 (2008) 403-436., 2008
Sashalmi Endre: La succession dans la Russie moscovite. 1425-1613., F. Lachaud - M. Penman (Eds): Making and Breaking the Rules: Succession in Medieval Europe, c. 1000-c. 1600. Turnhout, Brepols Publisher, (145-161.), 2008
Sashalmi Endre: Századforduló, ezredforduló, a történelem periodizációja és apokaliptikus várakozások a közép- és koraújkori Európában, Pécsi történeti katedra, Szerk.: Csabai Zoltán és mások, Pécs, 297-309., 2008, 2008
Font Márta: A latin és az ortodox kereszténység határán, Pécsi történeti katedra, Szerk.: Csabai Zoltán és mások, Pécs, 253-270., 2008, 2008
Bótor Tímea: Novye podchody k izučeniju teorii „Moskva-Tretij Rim, Vestnik lipecskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta. Serija Gumanitarnyje nauki. Vyp. 2. Lipeck, 2008
Bagi Dániel: Królowe węgierscy w Kronice Galla Anonima. Polska Akademia Umejętności, Rozprawy Wydziału Historiczno-filozoficznego, Ogólnego zbioru tom 108. Kraków, 2008. 238p., Kraków, 2008
Font Márta: Im Spannungsfeld der christlichen Großmächte. Mittel- und Osteuropa im 10.-12. Jahrhundert. Studien zur Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas Bd. 9. Schäfer Vlg. 371. p. + 15 farbige Bilder, Herne, 2008
Font Márta: Языческое прошлое глазами христианских хронистов, Studia Slavica Hungarica 53 (2008): 2. pp. 305-317., 2008
Font Márta: Keresztény krónikások – pogány hagyomány. A szemléletbeli ellentmondás feloldásának típusai a középkori történetírásban közép-európai kitekintéssel, Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk. Oborni Teréz és Á.Varga László. Eger 2008. pp. 179-196., 2008
Font Márta: „Zsitie” Danyiila Romanovicsa, Knyazsa doba. Isztoria i kul’tura. Lviv 2008. Vyp. 2. pp. 98-108., 2008
Font Márta: Berge, Grenzen und Politik, Cultus Deorum. Studia religionum ad historiam. In memoriam István Tóth. Szerk. Vargyas Péter – Szabó Ádám, Pécs-Bp. 2008. pp. 83-90., 2008
Sashalmi Endre: Századfordulók logikája. Megjegyzések a középkori és a koraújkori időfelfogás sajátosságaihoz, Világtörténet (2008/1.) 24-33., 2008
Bótor Tímea: A „Moszkva-Harmadik Róma” elmélet megalapozottsága a legújabb szakirodalom tükrében, BENE Krisztián–SARLÓS István–VITÁRI Zsolt (szerk.): Kutatási füzetek 15. 53–68., 2009
Bótor Tímea: Obosnovenie teorii „Moskva-Tretij Rim” v zerkale novejšej literatury, SZVÁK Gy. (sz.): State and the Nation in Russia and Central-East-Europe. Materials of the International Historical Conference at Centre for Russian Studies in Budapest, 2009
Bótor Tímea: Primečanija k pis’mennomu nasledstvu moskovskogo velikogo knjazja Ivana Daniloviča Kality, Specimina nova. Pars Prima. Sectio mediaevalis V. Marta FONT - Gergely KISS (red.), 2009
Font Márta: The Nature of the Authority of the Kievan (Grand) Prince, The Carpathians: populace, ethnos, civilization. (Golovnyj red. Kugutjak, Mikola) Ivano-Frankivsk, 2009. vol. 1. 74-84., 2009
Font Márta: Na perekriostke kul’tur. Mify, fakty i interpretacii k istorii Drevnej Rusi v PVL, In: Gosudarstvo i nacija v Rossi i Central’no-vostocnoj Jevrope. Russisztikai könyvek XXII. Ed. Szvák, Gyula, Bp. 2009. 55-68., 2009
Kiss Gergely: « Teuzo sancte Romane Ecclesie legatus ... Teuzo cardinalis ». Contribution aux relations de la Papauté et du roi hongrois Ladislas Ier à la fin du XIe siècle., Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis V. Red. M. Font – G. Kiss, Pécs, 2009. 31-41. (megjelenés alatt), 2009
Kiss Gergely: Premontrei prépostságok az esztergomi érsek joghatósága alatt. A királyi egyházak jogállásának kérdéséhez., TÓTH Péter (szerk.): A VI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4-5.) előadásai. Szeged, 2009. (megjelenés alatt ), 2009
Kiss Gergely: Les légats pontificaux en Hongrie aux XIIIe-XVe siècles, Actes du colloque international „Les légats pontificaux.Paix et unité de l’Eglise, de la restructuration grégorienne à l’aube du Concile de Trente, 2009. Brepols, (m.a.), 2009
Kondor Márta: Urkundenausstellung der Zentralen Ausfertigungsorgane und der Kurialgerichte in Ungarn in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Vorbemerkungen zu den Regesten der an ungarischen Kanzleien ausgefertigten Urkunden König und Kaiser Sigismunds, Archiv für Diplomatik 55 (2009): 191-224., 2009
Somogyi Andrea: Az őshaza és a pogány múlt ábrázolása Prágai Cosmas krónikájában, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Kutatási Füzetek 15. Pécs, 2009. 251-261., 2009
Szeberényi Gábor (Társszerzőkkel): Az Egyházmegye templomos helyeinek adattára, A pécsi egyházmegye története I. A középkor évszázadai (1009-1543). Rövidítések, adattárak, mutató. Szerk.: Fedeles T., Sarbak G., Sümegi J.. Pécs, 2009., XCVII-CCXLIV, 2009
Kiss Gergely: A középkori magyar egyházszervezet kialakulása (10. század vége – 12. század eleje)., Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2010 (megjelenés alatt), 2010
Bótor Tímea: A hatalom megosztása a moszkvai nagyfejedelmek végrendeleteinek tükrében (1336-1462), BENE Krisztián–SARLÓS István–VITÁRI Zsolt (szerk.): Kutatási füzetek 16 Pécs, 2010 (megjelenés alatt), 2010
Bótor Tímea: The System of Holding Moscow by Thirds from the 1340s until the Mid-Fifteenth Century (In the mirror of the testamentary wills of the Grand Princes of Moscow) (megjelenés alatt), Studia Slavica, 2010
Bótor Tímea: Az orosz ortodox és a latin egyház viszonya az északkeleti Rusz 13-15. századi történetében, http://www.russtudies.hu/php/upload/File/MTA TKI Kut Csop tanulmanyok/Botor_azoroszortodoxesalatinegyhaz, 2010
Fedeles Tamás: Die ungarische Dom- und Kollegiatkapitel und ihre Mitglieder, Kapituly v českých zemích a ve středovýchodní Evropě ve středověku., edd. Jan Hrdina u. Martina Maříková (= Documenta Pragensia 39), Scriptorium, Prag 2010.(im Druck), 2010
Kiss Gergely: Magdeburg/Poznań és Gniezno. A lengyel egyházszervezet kialakulása és kettőssége, In memoriam Gyula Kristó. Tanulmányok Kristó Gyula születésének 70 évfordulójára. Szerk. Font M., Pécs, 2010. (megjelenés alatt), 2010
Kiss Gergely: Les légats pontificaux en Hongrie au temps des rois Angevins (1298-1311), La diplomatie des etats Angevins aux XIIIe et XIVe siècles, (13–16 September 2007/ 13 au 16 septembre 2007) konferencia tanulmányai (megjelenés alatt), 2010
Kondor Márta: Latin West und Byzantine East at the Dawn of the Renaissance: Emperor, Infima Aetas Pannonica: Studies in Late Medieval Hungarian History. Eds. Péter E. Kovács-Kornél Szovák. Budapest: Corvina, 2010. 79-96., 2010
Sashalmi Endre: ‘Humanist Erudition and Succession to the Throne of Hungary: Aeneas Sylvius Piccolomini as a Spokesman for Ladislaus (Postnatus) V (1445)’, (T. Fedeles- L. Jankovics (eds.): Renaissance Relations. Pécs, 2010.) (sajtó alatt), 2010
Szeberényi Gábor: A gorai comitatus a 13. században. Megjegyzések a hat gorai nemzetség és a Babonić-ok korai történetéhez., Középkortörténeti tanulmányok. A VI. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2009. június 4-5.) előadásai. Szerk.: Révész Éva, Tóth Péter. Szeged, 2010. (sajtó alatt), 2010
Font Márta (Szerk., szerzők a kutatásban résztvevők): Dinasztia, hatalom, egyház (megjelenés alatt), Pécs, 2009

 

Projekt eseményei

 
2009-03-12 15:15:53
Résztvevők változása
2009-02-20 13:47:17
Résztvevők változása
vissza »