Cirkuláris dikroizmus, Fourier transzformációs infravörös és vibrációs cirkuláris dikroizmus spektroszkópia alkalmazása a peptidek, fehérjék és szupramolekuláris komplexek vizsgálatában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49792
típus K
Vezető kutató Hollósi Miklós
magyar cím Cirkuláris dikroizmus, Fourier transzformációs infravörös és vibrációs cirkuláris dikroizmus spektroszkópia alkalmazása a peptidek, fehérjék és szupramolekuláris komplexek vizsgálatában
Angol cím Application of circular dichroism, Fourier-transform infrared and vibrational cirkular dichroism spectroscopy in the investigation of peptides, proteins and supramolecular complexes
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Kémiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Farkas Viktor
Illyés Eszter Emese
Laczkó Ilona
Vass Elemér
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 15.210
FTE (kutatóév egyenérték) 10.25
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkánk során az alábbi ECD és VCD spektroszkópián alapuló vizsgálatokra került sor: 1. Foszforatomot tartalmazó királis koronaéterek és komplexeik vizsgálata 2. Transzlokális peptidek szintézise és peptid-oligonukleotid konjugátumok sejtpenetrációs tulajdonságainak vizsgálata 3. Antitumor hatású enkefalin analógok ECD spektroszkópiai vizsgálata 4. Elektronikus cirkuláris dikroizmus (ECD, CD) vizsgálatok 5. Vibrációs cirkuláris dikroizmus (VCD) spektroszkópiai vizsgálatok 6. VCD spektroszkópián alapuló együttműködések 7. Kiralitás generálásának vizsgálat Az OTKA T049792 támogatásával folytatott kutatások legnagyobb eredményének a VCD spektroszkópia széleskörű hazai és nemzetközi alkalmazását tekintjük (4. és 5. pont). A műszer tudomásunk szerint unikális, legnagyobb előnye az abszolut konfiguráció és/vagy abszolut konformáció meghatározása. Figyelmet érdemel a királis koronaéterek szisztematikus vizsgálata (1. pont), valamint a VCD spektroszkópia és mátrix izolációs technika együttes alkalmazása (6. pont). Huszonnyolc közleményünk jelent meg nemzetközi kémiai vagy biológiai folyóiratban.
kutatási eredmények (angolul)
The following ECD and VCD spectroscopic studies have been performed in this project: 1. Studies on chiral crown ethers containing a phosphorous atom and their complexes 2. Synthesis of membrane-translocating peptides and studies on the cell-penetrating properties of peptide-oligonucleotide conjugates 3. ECD spectroscopy of enkephalin-analogues of antitumor activity 4. Electronic circular dichroism (ECD, CD) spectroscopy 5. Vibrational circular dichroism (VCD) spectroscopy 6. Collaborations supported by vibrational spectroscopy 7. Study on the generation of chirality The most important result of research supported by OTKA project Nr T049792 is the broadscale application of VCD spectroscopy in Hungary and abroad (4. and 5. points). The instrument is unique in Hungary, its greatest advantage is that it can be applied for the determination of the absolute configuration or conformation (5. and 6. points). Systematic studies on chiral crown ethers (1. point). Joint application of VCD spectroscopy and matrix isolation technique (6. point). Supported by the OTKA project, we have published twenty eight papers in international chemical or biological journals.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49792
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Székely, Gy; Farkas V; Párkányi L; Tóth T; Hollósi M; Huszthy P:: Crystal structures of crown ethers containing an alkyl diarylphosphinate or a diarylphosphinic acid unit, Structural Chemistry 21: 277-282, 2010
Bertrand JR; Malvy C; Auguste T; Tóth GK; Kiss-Ivánkovits O; Illyés E, Hollósi M; Bottka S; Laczkó I:: Synthesis and studies on cell-penetrating peptides, Bioconjugate Chemistry 20: 1307-1314, 2009
Gredicak M; Supek F, Kralj M; Majer Z; Hollósi M; Smuc T, Mlinaric-Majerski K; Horvat S:: Computational structure-activity study directs synthesis of novel antitumor enkephalin analogs, Amino Acids 29. July DOI 10.1007/s00726-009-0329-5, 2009
Vass E; Strijowski U; Vollschlager K; Mándity MI; Syilvágyi G; Jewginski M; Gaus K; Royo S; Majer Z, Sewald N, Hollósi M:: VCD studies on cyllic peptides assembled from L-alpha-amino acids and a trans-2-aminocyclopentane or trans-2-aminocyclohexane carbocylic acid, J. Peptide Science, in press DOI 10.1002/psc.1272, 2010
Szilvágyi G; Majer Z; Vass E; Hollósi M:: Conformational studies on chiral rhodium complexes by ECD and VCD spectroscopy, Chirality, in press DOI 10.1002/chir.20916, 2010
Góbi S; Knapp K; Vass E; Majer Z, Magyarfalvi G; Hollósi M; Tarczay G:: Is beta-homo-proline a pseudo-gamma-turn forming element of beta-peptides? An IR and VCD spectroscopic study on Ac-beta-HPro-NHMe in cryogenic matrices and solutions, Phys. Chem. Chem. Phys. in press DOI 10.1039/C0CP00145G, 2010
Vass E; Majer Z, Kőhalmy K; Hollósi M:: Vibrational and chiroptical spectroscopic characterization of gamma-turn model cyclic tetrapeptides containing two beta-Ala residues, Chirality 22: 762-771, 2010
Tarczay G; Góbi S; Vass E; Magyarfalvi G:: Model peptide-water complexes in Ar matrix: complexation induced conformation change and chirality transfer, Vibrational Spectroscopy 50: 21-28, 2009
Brehm J; Paizs C; Tosa MI; Vass E; Irimie FD:: Enzyme-catalyzed synthesis of (R)- and (S)-3-heteroaryl-propanoic acids and their derivatives, Tetrahedron-Asymmetry 20: 489-496, 2009
Mándity IM; Wéber E; Martinek TA; Olajos G; Tóth GK; Vass E; Fülöp F:: Design of peptidic foldamer helices: a stereochemical patterning approach, Angew. Chem. Int. Ed. 48: 2171-2175, 2009
Farkas V; Tóth T; Orosz Gy; Huszthy P; Hollósi M: Enantioseparation of protonated primary aryalkylamines and amino acids containing az aromatic moiety on a pyridino-crown ether based new chiral stationary phase, Tetrahedron: Asymmetry 17: 1883-1889, 2006
Szabó D; Nemes A; Kövesdi I; Farkas V; Hollósi M; Rábai J: Synthesis and characterization of fluorous (S)- and (R)-1-phenylethylamines that effect heat facilitated resolution of 2-(8-carboxy-1-naphtylsulfinyl)benzoic acid etc, J Fluorine Chemistry 127: 1405-1414, 2006
Hollander D; Károly-Lakatos A; Forgó P; Körtvélyesi T; Dombi Gy; Majer Zs; Hollósi M; KissT; Odani A: Al(III)-binding ability of an octapeptide and its phosphorylated derivative, J Inorganic Biochemistry 100: 351-361, 2006
Malesevic M; Majer Zs; Vass E; Huber T; Strijowski U; Hollósi M; Sewald N: Spectroscopic detection of pseudo-turns in homodetc penta- and hexapeptides comprising beta-homoproline, Int J Peptide Research and Therapeuties 12: 165-177, 2006
Laczkó I; Váró Gy; Bottka S; Bálint Z; Illyés E; Vass E; Bertrand JR; Malvy C; Hollósi M: N-terminal acylation of the SV40 nuclear localization signal peptide enhances its oligonucleotide binding and membrane translocation efficiencies, Arch Biochem Biophys 454: 146-154, 2006
Vass E; Hollósi M; Forró E; Fülöp F: VCD spectroscopic investigation of enantiopure cyclic beta-lactams obtained through lipolase-catalyzed enatioselective ring-opening reaction, Chirality 18: 733-740, 2006
Martinek T; Mandity IM; Fülöp L; Tóth GK; Vass E; Hollósi M; Forró E; Fülöp L: Effects of the alternating backbone configuration on the secondary structure and self-assembly of beta-peptides, J Am Chem Soc 128: 13539-13544, 2006
Vajda T; Hollósi M: Freezing effect on chirality generation of DL-alanine-N-carboxy-anhydride oligomerization in aqueous solution, Protein & Peptide Letters, 14, 854-858, 2007
Lakatos Sz; Fetter J; Bertha F; Huszthy P; Tóth T; Farkas V; Orosz Gy; Hollósi M.: Preparation of a new chiral acridino-18-crown-6 ether-based stationary phase for enantioseparation of racemic protonated primary aralkyl amines, Tetrahedron, Asymetry, 2007
Volpon L; Tsan P; Majer Zs; Vass E; Hollósi M; Nouguéra V; Lancelin J.M; Besson F.: NMR structure determination of a synthetic analogue of bacillomycin Lc reveals the strategic role of L-Asn1 in the natural iturinic antibiotics, Spectrochim. Acta A, 67, 1374-1381, 2007
Mező G; Czajlik A; Manea M; Jakab A; Farkas V; Majer Zs; Vass E; Bodor A; Kapuvári B; Boldizsár M; Vincze B; Csuka O; Kovács M: Structure, enzymatic stability and antitumor activity of sea lamprey GnRH-III and its dimer derivatives, Peptides, 28, 806-820, 2007
Pohl G; Perczel A; Vass E; Magyarfalvi G; Tarczay Gy.: A matrix isolation study on Ac-Gly-NHMe and Ac-L-Ala-NHMe, the simplest chiral and achiral building blocks of peptides and proteins, Phys. Chem. Chem. Phys, 9, 4698-4708, 2007
Bodor N; Tóth-Sarudy É; Holm T; I. Pallagi I; Vass E; Buchwald P; Langel U.: Novel, cell-penetrating molecular transporters with flexible backbones and permanently charged side-chains, J. Pharm. Pharmacol., 59, 1065-1076, 2007
Huszthy, P., Farkas, V., Tóth, T., Székely, Gy., Hollósi, M.: Syntesis and preliminary studies on novel enantiopure crown ethers containing an alkyl diarylphosphinate or a proton-ionizable diarylphosphinic acid, Tetrahedron 64, 10107-10115, 2008
Szilvágyi, G., Hollósi, M., Tölgyesi, L., Frelek, J., Majer, Zs.: Dirhodium complexes of amino acid derivatives: separation and characterization by circular dichroism spectroscopy, Tetrahedron: Asymmetry 18, 2594-2599, 2008
Pohl, G., Perczel, A., Vass, E., Magyarfalvi, G., Tarczay, Gy.: A matrix isolation study on Ac-L-Pro-NH2: a frequent structural element of β- and γ-turns of peptides and proteins, Tetrahedron, 64, 2126-2133, 2008
Tarczay, Gy., Góbi, S., Vass, E., Magyarfalvi, G.: Model Peptide - Water Complexes in Ar Matrix: Complexation Induced Conformation Change and Chirality Transfer, Vibrational Spectroscopy, in press, 2008
Farkas V; Vass E; Hanssens I; Majer Zs; Hollósi M: Cyclic peptide models of the Ca2+-binding loop of alfa-lactalbumin, Bioorganic and Medicinal Chemistry 13: 5310-5320, 2005
vissza »