Nagy transzverzális impulzusú részecskék fizikája a RHIC és LHC gyorsítókon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49823
típus F
Vezető kutató Veres I. Gábor
magyar cím Nagy transzverzális impulzusú részecskék fizikája a RHIC és LHC gyorsítókon
Angol cím Physics of particles with high transverse momentum at the RHIC and LHC accelerators
zsűri Fizika 1
Kutatóhely Atomfizikai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.668
FTE (kutatóév egyenérték) 2.40
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatást kísérleti részecske- és magfizika témakörben végeztem a RHIC részecskegyorsító PHOBOS illetve az LHC gyorsító CMS kísérletében. A PHOBOS kísérlet nehézion-ütközéseiben előállított, atommagnál sokszorta sűrűbb anyag vizsgálatát segítette elő a különböző tömegű atommagok különböző energiájú ütközéseiben keletkezett nagy transzverzális impulzusú részecskék mennyiségének összehasonlítása. Sokféle szabályosságot, skálázási és univerzalitási tulajdonságot találtunk az adatokban. Ezeket a vizsgálatokat azonosított részecskékkel is elvégeztem. Ehhez kifejlesztettem a repülési időn és az energiaveszteségen alapuló technikák pontosítását és együttes használatát. Megfigyeltem skálázási tulajdonságokat a d+Au ütközésekben mért spektrumokban, és azok sérülését Au+Au ütközésekben. Kollégáimmal kimutattam, hogy nagyon sok részecske-keltési eredmény meglepően egyszerűen következik az ütköző atommagok átfedő tartományának geometriai tulajdonságaiból, pl. pszeudorapiditás-eloszlások, elliptikus folyás illetve annak fluktuációi tekintetében. Foglalkoztam a nagy transzverzális impulzusú részecskék és az ütközésben keletkezett többi részecske közötti korrelációk vizsgálatával. A CMS kísérletben szimulációk segítségével előkészületeket tettem a jet-ekkel kapcsolatos adatkiértékelésre, valamint az első publikációkra a részecske-eloszlások témakörében. Eredményeimet 32 írásos munkában és folyóirat-cikkben közöltem. 31 előadást tartottam a témában, ezek közül 18-at nemzetközi konferencián.
kutatási eredmények (angolul)
I conducted my research in the field of experimental particle and nuclear physics with the PHOBOS experiment at the RHIC, and with the CMS experiment at the LHC accelerators. The comparison of the yield of particles with high transverse momentum created at various energies in collisions of heavy ions of various mass numbers helped the examination of the medium – much denser than a nucleus – created in these collisions at PHOBOS. Numerous regularities, scaling and universal features have been found in the data. I have also conducted these measurements with identified particles. To do that, I have developed methods to refine and combine the techniques based on time of flight and on specific energy loss. I have observed certain scaling features in d+Au spectra, and their breakdown in Au+Au collisions. We have shown that many features of the data on particle production simply follows from the geometrical features of the overlap zone between colliding nuclei, e.g. concerning pseudorapidity distributions, elliptic flow and its fluctuations. I have studied correlations between high transverse momentum particles and other particles created in the same collision. In the CMS experiment, I have made preparations for data analysis related to jets using computer simulations, and for the first publications concerning particle distributions. These results have been published in 32 written documents and journal articles. I have given 31 talks, 18 of them on international conferences.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2031/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Veres GI et al.: Heavy ion physics at the LHC with CMS, J.Phys.G 32: S567-S570, 2006
Veres GI et al.: Hadron pT spectra from 0.03 GeV/c to 6 GeV/c from PHOBOS, Acta Phys.Hung.A22:197-206, 2005
Back BB; ...;Veres GI et. al: The PHOBOS perspective on discoveries at RHIC, Nucl.Phys.A757:28-101, 2005
Back BB; ...;Veres GI et. al: Charged antiparticle to particle ratios near midrapidity in p+p collisions at s(NN)**(1/2)=200 GeV, Phys.Rev.C71:021901, 2005
Veres GI et al.: Latest results from PHOBOS at RHIC, ArXiv:hep-ex/0506041 (Moriond'05 plenary talk), 2005
Veres GI: Phobos Results and Perspectives (AGS- RHIC User's Meeting Plenary talk), http://www.bnl.gov/rhic_ags/users_meeting/Past_Meetings/2005/thurs_agenda.asp, 2005
Back BB; ...;Veres GI et al.: Centrality dependence of charged hadron transverse momentum spectra in Au+Au collisions from s(NN)**(1/2) = 62.4 GeV to 200 GeV, Phys.Rev.Lett.94:082304, 2005
Hollis RS;...;Veres GI et al.: Charged particle multiplicity distributions from p+p to Au+Au collisions at RHIC, Rom.Rep.Phys. 58: 37-41, 2006
Iordanova A;...;Veres GI et al.: Measuring mid-rapidity multiplicity in PHOBOS, J.Phys.Conf.Ser. 5: 97-104, 2005
Krajczár K, Roland C, Veres GI: Simulation of jet quenching observables in heavy ion collisions at the LHC, International Journal of Modern Physics E 16 1937-1942, 2007
Ballintijn M, Loizides C, Lokhtin I, Krajczár K, Roland C, Snigirev A, Veres GI: Estimating the statistical reach for the charged particle nuclear modification factor in jet triggered heavy ion events, CMS AN-2006/109 (CMS Analysis Note), 2006
Veres GI et al.: Strangeness measurements with the PHOBOS Experiment, J.Phys.G 32: S69-S76, 2006
Alver B, ..., Veres GI et al.: Antiparticle to particle ratios and identified hadron spectra in Cu+Cu and Au+Au collisions, J. Phys. G 34, S1103-1108, 2007
Alver B, ..., Veres GI et al.: Elliptic flow fluctuations in s(NN)**(1/2)=200 GeV Au+Au collisions at RHIC, Journal of Physics G 34, S907-S910, 2007
Veres GI: RHIC results and projects, Four Seas Conference, Physique sans frontieres, Iasi, Romania, 29 May- 3 June, 2007 (meghívott előadás), 2007
Veres GI, Takács G: ''Indul az LHC!'' Elméleti Fizikai Iskola (szervezés és előadás), Gyöngyöstarján, 2007. okt. 27-31., http://www.kfki.hu/~elftrfsz/iskola_2007.html, 2007
Veres GI: Skálázási tulajdonságok nehézion-ütközésekben, (előadás), ELFT Fizikus Vándorgyűlés, Eger, 2007. aug. 22-24. http://yifter.elte.hu, 2007
Veres GI: Milestones and new results from the PHOBOS Experiment, (előadás), Zimányi Winter School on Heavy Ion Physics, Budapest, 2007. dec. 5-7, http://www.kfki.hu/~csorgo/school07, 2007
Veres GI et al.: System size, energy, centrality and pseudorapidity dependence of charged-particle density in Au+Au and Cu+Cu collisions at RHIC, e-Print: arXiv:0806.2803 (közlésre beküldve, Indian Journal of Physics), 2009
Alver B, ..., Veres GI et al.: Scaling properties in bulk and p_T-dependent particle production near midrapidity in relativistic heavy ion collisions, e-Print: arXiv:0808.1895 (közlésre beküldve, Phys. Rev. C), 2009
Alver B, ..., Veres GI et al.: Identified charged antiparticle to particle ratios near midrapidity in Cu+Cu collisions at sqrt(s_NN) = 62.4 GeV and 200 GeV, Phys. Rev. C 77, 061901, 2008
Alver B, ..., Veres GI et al.: High p_T Triggered Delta-eta, Delta-phi Correlations over a Broad Range in Delta-eta, Journal of Physics G 35, 104080, 2008
Alver B; ...;Veres GI et al.: Non-flow correlations and elliptic flow fluctuations in Au+Au collisions at s(NN)**(1/2) = 200-GeV, J. Phys. G 35, 104101, 2008
Veres GI et al.: Correlations with a high-pT trigger over a broad eta range, PoS HIGHPTLHC (beküldve), 2009
Veres GI: Korrelációk mérése nehézion-ütközésekben nagy transzverzális impulzusú részecskékkel, http://namafia.atomki.hu/~mate/given.html, 2008
Veres GI: Az elliptikus folyás és az excentricitás fluktuácói nehézion-ütközésekben, http://namafia.atomki.hu/~mate/given.html, 2008
Veres GI: Jet quenching studies in CMS, poszter - International Conference on Particles And Nuclei (PANIC08), November 9-14 2008, Eilat, Israel, 2008
Alver B, ..., Veres GI et al.: Elliptic flow fluctuations in Au+Au collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV, e-print: nucl-ex/0702036 (közlésre beküldve, Phys. Rev. Letters), 2009
Alver B, ..., Veres GI et al.: System size dependence of cluster properties from two-particle angular correlations in Cu+Cu and Au+Au collisions at sqrt(s_NN) = 200 GeV, e-print: arXiv:0812.1172 (közlésre beküldve, Phys. Rev. C), 2009
Veres GI: Preparation for the first p+p physics with the CMS experiment and the plans of the CMS Heavy Ion group, (előadás), Zimányi Winter School on Heavy Ion Physics, Budapest, 2008. nov. 25-28, http://zimanyischool.kfki.hu/08/, 2008
Veres GI: Identified particle spectra and ratios from the PHOBOS experiment at RHIC, (előadás), Zimányi Winter School on Heavy Ion Physics, Budapest, 2006. dec. 11-13., http://zimanyischool.kfki.hu/06/, 2006
Veres GI et al.: Measurements of high-pT probes in heavy ion collisions at CMS, előadás, Quark Matter 2009 Conference, Mar 29-Apr 4, 2009, Knoxville, TN, USA, 2009
Veres GI: Correlation and multiplicity measurements from RHIC to the LHC, (meghívott előadás), International Workshop on High-pT physics at LHC 09, Prague, Czech Republic, 2009. feb. 4-7, http://cquark.fjfi.cvut.cz/~hpt09/program.html, 2009
Back BB; ...;Veres GI et al.: Identified hadron transverse momentum spectra in Au+Au collisions at sqrt(s_NN)=62.4 GeV, Phys. Rev. C75, 024910, 2007
Alver B;...;Veres GI et al.: System size and centrality dependence of charged hadron transverse momentum spectra in Au+Au and Cu+Cu collisions at s(NN)**(1/2) = 62.4-GeV and 200-GeV, Phys.Rev.Lett. 96: 212301, 2006
d'Enterria D,..., Veres GI et al.: CMS physics technical design report: Addendum on high density QCD with heavy ions, J. Phys. G 34, 2307-2455, 2007
Veres GI et al.: Recent results from PHOBOS on particle production at high p_T, Eur.Phys.Journal C, DOI: 10.1140/epjc/s10052-009-0911-8, 2009
Alver B; ...;Veres GI et al.: The Importance of Correlations and Fluctuations on the Initial Source Eccentricity in High-Energy Nucleus-Nucleus Collisions, Phys. Rev. C 77, 014906, 2008
Veres GI: Bulk hadron production at high rapidities, Nucl.Phys. A 774: 287-296, 2006
Alver B, ..., Veres GI et al.: System size, energy and centrality dependence of pseudorapidity distributions of charged particles in relativistic heavy ion collisions, e-Print: arXiv:0709.4008 (közlésre elfogadva, Phys. Rev. Lett.), 2009
Krajczár K and Veres GI: Pseudorapidity distributions of charged hadrons in minimum bias p-p collisions at sqrt(s) = 14 TeV, CMS Physics Analysis Summary CMS QCD-08-004, https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMS/PhysicsResults, 2008
Alver B, ..., Veres GI et al.: High transverse momentum triggered correlations over a large pseudorapidity acceptance in Au+Au collisions at sqrt(s)=200 GeV, (közlésre beküldve, Phys. Rev. Letters), 2009
Back BB;...;Veres GI et al.: Charged-particle pseudorapidity distributions in Au+Au collisions at s(NN)**1/2 = 62.4 GeV, Phys.Rev. C 74: 021901, 2006
vissza »