Regionális modellbecslésekkel előállított éghajlatváltozási forgatókönyvek a Kárpát-medence térségére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49824
típus K
Vezető kutató Bartholy Judit
magyar cím Regionális modellbecslésekkel előállított éghajlatváltozási forgatókönyvek a Kárpát-medence térségére
Angol cím Climate change scenario for the Carpathian Basin using regional modeloutputs
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Meteorológiai Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Barcza Zoltán
Matyasovszky István
Mészáros Róbert
Pongrácz Rita
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.865
FTE (kutatóév egyenérték) 1.65
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt szerteágazó kutatásai közül csak a klímaváltozás mértékére vonatkozó regionális eredményeket foglaljuk össze. Ezek szerint a Kárpát-medence hőmérsékleti szempontból egyértelműen melegedő tendenciát mutat. A legpesszimistább jövőképet festő A2 szcenárió szerint a legintenzívebb melegedés nyáron (4,5-5,1°C) várható, s csak néhány tizedfokkal kisebb télen (3,7-4,3°C). A hőmérsékletemelkedés mértéke nyáron északról dél felé, míg télen és tavasszal nyugatról kelet felé haladva növekszik. A 2071-2100-ra prognosztizált éves csapadékváltozást csekély mértékű negatív tendencia jellemzi. A különböző évszakokban viszont egymással ellentétes, jelentős mértékű változásra számíthatunk: télen növekedő, míg nyáron csökkenő évszakos csapadékösszeg valószínűsíthető. Mind nyáron, mind télen a csapadékváltozás mértéke meghaladhatja akár a 30-35%-ot. A téli csapadéknövekedés mértéke az ország északnyugati felében a legjelentősebb. E folyamatok értelemszerűen alapvetően befolyásolják a régió mezőgazdaságát, s a katasztrófavédelemmmel összefüggő megelőző és elhárító tevékenységeket. A PRUDENCE eredmények alapján általunk összeállított becslések nem pótolják a dinamikus modellekkel végzendő részletesebb regionális vizsgálatokat, melyek a XXI. század egészére, több globális éghajlati szcenárióra és számos meteorológiai paraméterre, valamint az éghajlati szélsőségekre is kiterjednek.
kutatási eredmények (angolul)
Among the different research topics included in this project, only the results of the regional climate change are summarized here. According to our accomplished research, the temperature in the Carpathian basin tends to increase in the future. For the most pessimistic scenario (SRES A2) the projected warming is the largest in summer (4,5-5,1°C) and only slightly smaller in winter (3,7-4,3°C). In summer the warming rate is increasing from the northern part of the country to the southern regions. In spring and winter it is increasing from the western regions to the eastern parts of Hungary. The projected annual precipitation change is slightly decreasing by 2071-2100. Larger and opposite changes are very likely in different seasons: the winter precipitation tends to decrease and the summer precipitation to increase compared to the present climate. The seasonal change both in summer and winter may exceed 30-35% relative to 1961-1990 averages. The winter precipitation increase is the largest in the northwestern part of Hungary. These processes will evidently affect the agricultural activities and natural disaster managements. However, these projections based on the PRUDENCE results can be considered as preliminary estimations of the future climatic trends. Further thorough analysis of regional dynamical model results for the 21st century using various scenarios are essential in order to provide climatic information for the coming decades for adaptation and mitigation purposes.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49824
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bartholy J., Pongrácz R.: Extremes of ground-based and satellite measurements in the vegetation period for the Carpathian Basin, Physics and Chemistry of Earth, 30, pp. 81-89., 2005
Dezső Zs., Bartholy J., Pongrácz R., Barcza Z.: Analysis of land-use/land-cover change in the Carpathian region based on remote sensing techniques, Physics and Chemistry of Earth, 30, pp. 109-115., 2005
Bartholy J., Pongrácz R.: Tendencies of extreme climate indices based on daily precipitation in the Carpathian Basin for the 20th century, Időjárás, 109, pp. 1-20, 2005
Bartholy J., Pongrácz R.: Néhány extrém éghajlati paraméter globális és a Kárpát-medencére számított tendenciája a XX. században, AGRO-21 Füzetek. 40. szám. pp. 70-93, 2005
Bartholy J., Pongracz R.: Regional analysis of extreme temperature and precipitation indices for Central/Eastern Europe for the last 50 years, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7. 01135. CD-ROM. EGU General Assembly 2005, 2005
Bartholy J., Mika J., Pongrácz R., Schlanger V.: A globális felmelegedés éghajlati sajátosságai a Kárpát-medencében, Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon (szerk.: Takács-Sánta A.), Alinea Kiadó – Védegylet, Budapest. pp. 105-139, 2005
Bartholy J., Pongrácz R.: Az antropogén eredetű klímaváltozás regionális következményei, az alkalmazkodás lehetőségei., Humánökológia: A természetvédelem, a környezetvédelem és az embervédelem tudományos alapjai és módszerei (szerk.: Nánási I.). II. kiadás. Medicina, Bp. pp.167-192, 2005
Bartholy J.: Az éghajlati rendszer belső folyamatai, változásai, Humánökológia: A természetvédelem, a környezetvédelem és az embervédelem tudományos alapjai és módszerei (szerk.: Nánási I.). II. kiadás. Medicina, Bp. pp.147-166, 2005
Bartholy J., Pongracz R.: Regional climate reconstruction based on written sources for the Carpathian Basin, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7. 07688. CD-ROM. EGU General Assembly 2005, 2005
Pongracz R., Bartholy J.: Analysis of drought events occurred in the 20th century based on extreme precipitation indices, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7. 01179. CD-ROM. EGU General Assembly 2005, 2005
Kern A., Bartholy J., Pongracz R., Dezso Zs., Barcza Z., Torma Cs.: Hydrological consequences of annual- and decadal-scale change of vegetation cover using remotely sensed data, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7. 01063. CD-ROM. EGU General Assembly 2005, 2005
Hunyady A., Mika J., Pongracz R., Zsuffa I.: Climate change effects on water level extremes modelled for an oxbow, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7. 01226. CD-ROM. EGU General Assembly 2005, 2005
Bartholy J., Pongracz R.: Regional effects of climate oscillations in Central/Eastern Europe, 1st Alexander von Humboldt International Conference on The El Niño phenomenon and its global impact. pp. 114. CIIFEN – EGU, Ecuador, 2005
Pongracz R., Bartholy J., Bogardi I.: Modelling ENSO-affected regional drought using fuzzy logic, 1st Alexander von Humboldt International Conference on The El Niño phenomenon and its global impact. pp. 116. CIIFEN – EGU, Ecuador, 2005
Pongracz R., Bartholy J.: Millennial analysis of the reconstructed climate in the Carpathian Basin on the base of coded written sources, PAGES Second Open Science Meeting – Abstract Book. PAGES, Bern, Switzerland. pp. 62., 2005
Bartholy J., Pongrácz R., Dezső Zs., Kern A., Barcza Z.: Remotely sensed detection of land cover change at the Upper-Tisza watershed located in the mountain Carpathes, EMS Annual Meeting/ECAM 2005 – Abstracts, Vol. 2. European Meteorological Society, 2005
Pongrácz R., Bartholy J.: Analysis of extreme climate indices based on daily precipitation and temperature observations in the Carpathian Basin, EMS Annual Meeting/ECAM 2005 – Abstracts, Vol. 2. European Meteorological Society, 2005
Bartholy J., Pongracz R., Hunyady A., Torma Cs.: Regional climate scenarios for Hungary using statistical and dynamical downscaling techniques, EMS Annual Meeting/ECAM 2005 – Abstracts, Vol. 2. European Meteorological Society, 2005
Bartholy J., Pongrácz R., Pattantyús-Ábrahám M., Pátkai Zs.: Analysis of the European cyclone tracks, the corresponding frontal activity, and changes in MCP frequency distribution, EMS Annual Meeting/ECAM 2005 – Abstracts, Vol. 2. European Meteorological Society, 2005
Bartholy J., Pongrácz R.: Methods for regional climate projections for the Carpathian Basin, International Conference Climate Change: Impacts and Responses in Central and Eastern European Countries - Abstracts. Hungarian Academy of Sciences. pp. 13., 2005
Hirsch T., Pongrácz R.: Szinoptikus-klimatológiai vizsgálatok a múlt éghajlatának dinamikai elemzésére, 31. Meteorológiai Tud. Napok – Az éghajlat regionális módosulásának objektív becslését megalapozó klímadinamikai kutatások. OMSZ, Budapest. pp. 10., 2005
Bartholy J.: A PRECIS regionális klímamodell és adaptálása az ELTE Meteorológiai Tanszékén, 31. Meteorológiai Tud. Napok – Az éghajlat regionális módosulásának objektív becslését megalapozó klímadinamikai kutatások. OMSZ, Budapest. pp. 10., 2005
Pongracz R., Bartholy J., Dezso Zs., Kern A., Barcza Z.: Decadal change of forest area in the Upper-Tisza watershed based on remotely sensed information, IAMAS 2005, Scientific Assembly of the International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences. Beijing, China. August 2-11, 2005., 2005
Bartholy J., Pongracz R.: Tendency analysis of extreme climate parameters for the Carpathian Basin in the second half of the 20th century, IAMAS 2005, Scientific Assembly of the International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences. Beijing, China. August 2-11, 2005., 2005
Bartholy J., Pongracz R., Torma Cs., Hunyady A.: Comparisonal analysis of regional climate projections for Hungary using statistical and dynamical downscaling techniques, IAMAS 2005, Scientific Assembly of the International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences. Beijing, China. August 2-11, 2005., 2005
Pongracz R., Bartholy J.: Climate reconstruction analysis of the coded Rethly documentary collection covering the Central/Eastern European region, IAMAS 2005, Scientific Assembly of the International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences. Beijing, China. August 2-11, 2005., 2005
Pongracz R., Bartholy J., Pattantyus-Abraham M., Patkai Zs.: Analysis of European cyclone tracks and their frontal movements in the Carpathian Basin during the last four decades on the base of ERA-40 datasets, IAMAS 2005, Scientific Assembly of the International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences. Beijing, China. August 2-11, 2005., 2005
Kern A., Bartholy J., Barcza Z., Pongrácz R., Ferencz Cs.: Estimation of Total Precipitable Water for Hungary using NOAA/AVHRR and MODIS imagery, Cargese International School, COST Action 723 - Upper Troposphere and Lower Stratosphere. Cargese, France. October 3-15, 2005., 2005
Bartholy J., Pongrácz R.: A Kárpát-medence extrém hőmérsékleti és csapadék indexeinek XX. századi változásai, Természet-, műszaki- és gazdaságtudományok alkalmazás 4. nemzetközi konferencia. Szombathely, 2005. május 28., 2005
Bartholy J., Pongrácz R., Pattantyús-Ábrahám M., Pátkai Zs.: Az Atlanti-Európai ciklonok pályájának, s a Magyarország felett átvonuló frontok tendencia elemzése az ERA-40 reanalízis adatbázis felhasználásával, Természet-, műszaki- és gazdaságtudományok alkalmazás 4. nemzetközi konferencia. Szombathely, 2005. május 28., 2005
Torma Cs., Pongrácz R., Bartholy J., Schlanger V.: A globális melegedés várható regionális éghajlati következményeinek becslése a Kárpát-medence térségére, Természet-, műszaki- és gazdaságtudományok alkalmazás 4. nemzetközi konferencia. Szombathely, 2005. május 28., 2005
Bartholy J., Pongrácz R.: Regional effects of ENSO in Central/Eastern Europe, Advances in Geosciences, 6, 133-137., 2006
Bartholy J., Pongrácz R., Pattantyus-Abraham M.: European cyclone track analysis based on ECMWF ERA-40 datasets, International J. of Climatology, 26, pp.1517-1527., 2006
Bartholy J., Pongrácz R.: Regional climate projections for the Carpathian Basin, Térkép - Tudomány. Tanulmányok Klinghammer István professzor 65. születésnapja tiszteletére. (sz. Zentai et al.) Térképtudományi Tanulmányok 13, ELTE, pp. 49-58., 2006
Pongrácz R., Bartholy J., Pattantyús-Ábrahám M., Pátkai Zs.: Az Atlanti-Európai térség szinoptikus-klimatológiai vizsgálata, 31. Meteorológiai Tudományos Napok – Az éghajlat regionális módosulásának objektív becslését megalapozó klímadinamikai kutatások. (Sz. Weidinger T.) pp. 144-159., 2006
Bartholy J., Pongrácz R., Torma Cs., Hunyady A.: A PRECIS regionális klímamodell és adaptálása az ELTE Meteorológiai Tanszékén, 31. Meteorológiai Tudományos Napok – Az éghajlat regionális módosulásának objektív becslését megalapozó klímadinamikai kutatások. (Sz. Weidinger T.) pp. 99-114., 2006
Bartholy J., Pongrácz R.: Az éghajlatváltozás modellezése. A mérési adatok és a modellek pontossága, Egyetemi Meteorológiai Füzetek, No.20., pp. 103-110., 2006
Bartholy J., Pongrácz R.: Comparing tendencies of some temperature related extreme indices on global and regional scales, Időjárás 110, 35-48., 2006
Bartholy J., Pongrácz R., Pattantyús-Ábrahám M., Pátkai Zs.: Ciklonpályák és frontok gyakoriságváltozása az elmúlt 50 évben az európai térségben, Táj, környezet és társadalom – Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. (Szerk: Kiss A. et al.) SZTE Szeged. pp. 87-97., 2006
Bartholy J., Pongrácz R., Torma Cs., Hunyady A.: Regional climate projections for the Carpathian Basin, Int. Conf. Climate Change: Impacts and Responses in Central and Eastern European Countries (eds: Láng I. et al) MHAS - HMEW - REC. Budapest. pp. 55-62., 2006
Bartholy J., Pongrácz R.: Az éghajlatváltozás modellezése. A mérési adatok és a modellek pontossága, Mérések a lokális skálától a globális folyamatokig – de miért is? (Szerk: Weidinger T. et al) Egyetemi Meteorológiai Füzetek, No.20., pp. 103-110., 2006
Pongrácz R., Bartholy J.: A Kárpát-medence extrém hőmérsékleti paramétereinek XX. századi tendenciái, A III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. CD-ROM. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. 7p., 2006
Bartholy J., Pongrácz R., Pattantyús-Ábrahám M., Pátkai Zs.: Mérsékeltövi ciklonok gyakoriságának és intenzitásának elemzése az Atlanti-Európai térségben, A III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. CD-ROM. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. 10p., 2006
Bartholy J., Pongrácz R., Torma Cs., Hunyady A.: A Kárpát-medence térségére a XXI. századra várható klímaváltozás becslése, A III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. CD-ROM. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. 11p., 2006
Bartholy J., Pongrácz R.: Az egyes növénykultúrák számára fontos csapadék paraméterek tendenciáinak regionális elemzése, A III. Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. CD-ROM. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest. 9p., 2006
Bartholy J., Pongrácz R., Torma Cs., Hunyady A.: Regional climate change scenarios for the Carpathian Basin, Bioclimatology and water in the land (eds: M. Lapin and F. Matejka) CD-ROM. FMFI Comenius University, Slovakia. 9p., 2006
Pongrácz R., Bartholy J.: Tendency analysis of extreme climate indices with special emphasis on agricultural impacts, Bioclimatology and water in the land (eds: M. Lapin and F. Matejka) CD-ROM. FMFI Comenius University, Slovakia. 19p., 2006
Pongrácz R., Bartholy J., Pattantyús-Ábrahám M., Pátkai Zs.: How the European cyclone tracks and frequency changed in the 1957-2002 period?, Bioclimatology and water in the land (eds: M. Lapin and F. Matejka) CD-ROM. FMFI Comenius University, Slovakia. 15p., 2006
Bartholy J., Pongrácz R., Torma Cs., Hunyady A.: Analysis of regional climate change for Central/Eastern Europe, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 08192. CD-ROM. EGU General Assembly 2006., 2006
Pongrácz R., Bartholy J., Torma Cs., Hunyady A.: Comparison of regional climate change scenarios for the Carpathian Basin, Volume of Abstracts. 8th Conf. on meteorology, climatology and atmospheric physics – COMECAP 2006. Agricultural Univ. of Athens and Hellenic Met. Society. pp. 162., 2006
Bartholy J., Pongrácz R., Hunyady A., Torma Cs.: A PRECIS és a RegCM regionális klímamodellek adaptálása Közép-Kelet-Európa térségére, Energiahordozók nyomában Pannon tájakon. (szerk.: Kovács-Pálffy P. et al.) pp. 60. HUNGEO 2006, Pécs., 2006
Pongrácz R., Bartholy J.: Detektálható éghajlati trendek a hazai növénytermesztést befolyásoló klímaparaméterek alapján, Energiahordozók nyomában Pannon tájakon. (szerk.: Kovács-Pálffy P. et al.) pp. 66. HUNGEO 2006, Pécs., 2006
Bartholy J., Pongrácz R., Torma Cs., Hunyady A.: Comparing potential models for projecting regional climate change in the Carpathian Basin, EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 3. European Meteorological Society. EMS2006-A-00519, 2006
Bartholy J., Pongracz R.: Regional analysis of extreme temperature and precipitation indices for the Carpathian Basin from 1946 to 2001, Global and Planetary Change, 57, 83-95. doi:10.1016/j.gloplacha.2006.11.002, 2007
Bartholy J., Pongrácz R., Gelybó Gy.,: Regional climate change expected in Hungary for 2071-2100, Applied Ecology and Environmental Research, 5, 1-17., 2007
Bartholy J., Pongrácz R., Gelybó Gy., Szabó P.: A hőmérsékleti extrémumok várható alakulása a Kárpát-medence térségében a XXI. század végén, „Klíma-21” Füzetek. 51. szám. pp. 3-17., 2007
Bartholy J., Pongracz R.: Detected trends in extreme temperature and precipitation indices in the Central/Eastern European region, 87th AMS Annual Meeting, Paper JP1.15, 6p. http://ams.confex.com/ams/pdfpapers/120698.pdf, 2007
Bartholy J., Pongrácz R., Gelybó Gy., Kern A.: What climate can we expect in Central/Eastern Europe by 2071-2100?, International Science Conference on Bioclimatology and Natural Hazards – Proceedings (eds.: K.Strelcova et al.). CD-ROM. Slovak Bioclimatological Society, 11p., 2007
Bartholy J., Pongrácz R., Pattantyús-Ábrahám M.: A mediterrán ciklonok útvonalának és intenzitásának változása 1957-2002 közötti időszakban, „Klíma-21” Füzetek. 49. szám. pp. 16-25., 2007
Kern A., Barcza Z., Bartholy J., Pongrácz R., Fassang Á.: NDVI adatsorok klimatikus vizsgálatai a Kárpát-medencére, „Klíma-21” Füzetek. 49. szám. pp. 26-37., 2007
Bartholy J., Pongrácz R.: Extrém éghajlati indexek XX. századi tendenciái a Kárpát-medencében, Kedvező széllel Kunhegyestől Debrecenig. (Szerk.: Tóth T., Bíróné Kircsi A.) Magyar Szélenergia Társaság, Debrecen. pp. 49-56., 2007
Bartholy J., Pongrácz R., Pattantyús-Ábrahám M., Pátkai Zs.: Analysis of the European cyclone tracks, the corresponding frontal activity, and changes in MCP frequency distribution, Proc., 5th Annual Meeting of the EMS – Weather Types Classifications (eds.: O.E.Tveito, M.Pasqui). ESSEM COST Action 733. Luxemburg. pp. 39-54., 2007
Bartholy J., Pongrácz R., Pattantyús-Ábrahám M.: Analysis of cyclone track characteristics forming in the Western/Central Mediterranean region, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 04592. CD-ROM. EGU General Assembly 2007, 2007
Bartholy J., Pongrácz R., Gelybó Gy., Szintai B., Szabó P., Torma Cs., Hunyady A., Kardos P.: Expected regional climate change in the Carpathian Basin using different climate model outputs, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 04602. CD-ROM. EGU General Assembly 2007, 2007
Pongrácz R., Bartholy J.: Analysis of precipitation trends detected in the Carpathian Basin during the 20th century, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, 04606. CD-ROM. EGU General Assembly 2007, 2007
Bartholy J., Pongrácz R., Pattantyús-Ábrahám M.: Detected shift of Mediterranean cyclone tracks using the ERA-40 database, 10th Int. Meeting on Statistical Climatology (eds.: H. Wang & X. Zhang). Chinese Academy of Sciences, Beijing. pp. 105-106., 2007
Bartholy J., Pongrácz R., Gelybó Gy., Torma Cs.: Regional climate change expected by the end of the 21st century in Central/Eastern Europe, 10th Int. Meeting on Statistical Climatology (eds.: H. Wang & X. Zhang). Chinese Academy of Sciences, Beijing. pp. 106-107., 2007
Pongrácz R., Bartholy J., Gelybó Gy.: Comparison of past and future trends of extreme climate indices for Central/Eastern Europe, 10th Int. Meeting on Statistical Climatology (eds.: H. Wang & X. Zhang). Chinese Academy of Sciences, Beijing. pp. 140., 2007
Pongrácz R., Bartholy J.: Past climate reconstruction for the Carpathian basin using documentary sources, 10th Int. Meeting on Statistical Climatology (eds.: H. Wang & X. Zhang). Chinese Academy of Sciences, Beijing. pp. 140-141., 2007
Pongrácz R., Bartholy J., Pattantyús-Ábrahám M.: Analysis of cyclones formed in the Mediterranean region based on the ERA-40 data, EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 4. European Meteorological Society. EMS2007-A-00512, 2007
Bartholy J., Pongrácz R., Gelybó Gy., Szabó P., Kern A., Torma Cs., Hunyady A., Kardos P.: Analysis of regional climate change expected in the Carpathian basin, EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 4. European Meteorological Society. EMS2007-A-00513, 2007
Bartholy J., Pongrácz R., Gelybó Gy.: Comparison of agriculture-related climate mean and extremes for the 20th and the 21st centuries for the Carpathian basin, EMS Annual Meeting Abstracts, Vol. 4. European Meteorological Society. EMS2007-A-00532, 2007
Bartholy J., Pongrácz R., Pattantyús-Ábrahám M.: A cirkulációs viszonyok változásának elemzése az atlanti-európai térségben, Légkör, 52/1., pp. 18-24., 2007
Bartholy J., Pongrácz R., Pattantyús-Ábrahám M.: Ciklonpályák elemzése a Földközi-tenger térségében, Légkör, 52/2., pp. 2-5., 2007
Bartholy J., Pongrácz R., Gelybó Gy.: Klímaváltozás – az IPCC 2007-es jelentése, Környezetvédelem, XV. 2., pp. 14-15., 2007
Torma Cs., Bartholy J., Pongracz R., Barcza Z., Coppola E., Giorgi F.: Adaptation and validation of the RegCM3 climate model for the Carpathian Basin, Időjárás, 112, 233-247., 2008
Bartholy J., Pongracz R., Gelybó Gy., Szabó P.: Analysis of expected climate change in the Carpathian basin using the PRUDENCE results, Időjárás, 112, 249-264., 2008
Bartholy J., Pongracz R., Gelybó Gy.: Milyen mértékű éghajlatváltozás várható a Kárpát-medencében?, Légkör, 53/2., pp. 19-24., 2008
Bartholy J., Pongracz R., Gelybó Gy., Szabó P.: Milyen mértékű változás várható a Kárpát-medence éghajlati szélsőségeiben a XXI. század végére?, Légkör, 53/3. pp. 19-23., 2008
Bartholy J., Pongracz R.: Tendency analysis of extreme precipitation and temperature indices for the Carpathian Basin, 8th Conf. on meteorology, climatology and atmospheric physics, COMECAP 2006 – Proceedings. Vol. C. (ed.: A.Chronopoulou-Sereli). Agricultural Univ. of Athens, pp.11-18., 2008
Pongrácz R., Bartholy J., Torma Cs., Hunyady A.: Comparison of regional climate change scenarios for the Carpathian Basin, 8th Conf. on meteorology, climatology and atmospheric physics, COMECAP 2006 – Proceedings. Vol. C. (ed.: A.Chronopoulou-Sereli). Agricultural Univ. of Athens, pp.258-265., 2008
Bartholy J., Pongrácz R., Gelybó Gy., Kern A.: What climate can we expect in Central/Eastern Europe by 2071-2100?, In: Bioclimatology and Natural Hazards (eds: Strelcova, K., et al.), pp. 3-14. Springer., 2009
Pongrácz R., Bartholy J., Gelybó Gy., Szabó P.: Detected and expected trends of extreme climate indices for the Carpathian basin, In: Bioclimatology and Natural Hazards (eds: Strelcova, K., et al.), pp. 15-28. Springer., 2009
Kern A., Bartholy J., Borbás E.E., Barcza Z., Pongrácz R., Ferencz Cs.: Estimation of vertically integrated water vapor in Hungary using MODIS imagery, Advances in Space Research, 41, pp. 1933-1945., 2008
Pongrácz R., Bartholy J., Pieczka I., Hunyady A.: Regionális éghajlati modellek és modelleredmények, A meteorológia és az alaptudományok. Meteorológus TDK Iskola. (szerk: Weidinger T., et al.), Egyetemi Meteorológiai Füzetek, No.22., pp. 66-74., 2008
Pongracz R., Bartholy J., Szabo P.: Central/Eastern European trends of extreme climate indices detected in the 20th century and expected by the end of the 21st century, ICB2008 - 18th International Congress of Biometeorology: Harmony within Nature (eds: M. Iriki et al.), CD-ROM. International Society of Biometeorology, Tokyo, Japan. 5p., 2008
Pongracz R., Bartholy J., Dezso Zs.: Satellite-based analysis of the urban heat island effect of large Central European cities, ICB2008 - 18th International Congress of Biometeorology: Harmony within Nature (eds: M. Iriki et al.), CD-ROM. International Society of Biometeorology, Tokyo, Japan. 4p., 2008
Bartholy J., Pongracz R., Kis Zs., Toro K., Dunai Gy., Keller E.: Analysis of bioclimatological aspects on sudden cardiovascular death cases, ICB2008 - 18th International Congress of Biometeorology: Harmony within Nature (eds: M. Iriki et al.), CD-ROM. International Society of Biometeorology, Tokyo, Japan. 5p., 2008
Pongracz R., Bartholy J., Gelybó Gy., Szabó P: Analysis of expected regional climate change in Central/Eastern Europe using fine-resolution model simulations, AAG Annual Meeting. Boston, MA, 15-19 April 2008. http://communicate.aag.org/eseries/aag_org/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=21300, 2008
Pieczka I., Hunyady A., Kardos P., Bartholy J., Pongracz R.: Regional climate change expected in the Carpathian Basin in case of SRES A2 scenario using the model PRECIS, EGU2008-A-00701. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, 00701. CD-ROM. EGU General Assembly 2008, 2008
Bartholy J., Pongracz R., Torma Cs., Pieczka I., Kardos P., Hunyady A.: Comparison of regional climate models in the Carpathian basin using control run experiments, EGU2008-A-09289. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, 09289. CD-ROM. EGU General Assembly 2008, 2008
Bartholy J., Pongrácz R., Gelybo Gy., Szabo P.: Analysis of past and future trends of extreme temperature indices for the Carpathian basin, EGU2008-A-09387. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, 09387. CD-ROM. EGU General Assembly 2008, 2008
Pongracz R., Bartholy J., Szabo P., Gelybo Gy.: Analysis of past and future trends of extreme precipitation indices for the Carpathian basin, EGU2008-A-09557. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, 09557. CD-ROM. EGU General Assembly 2008, 2008
Kern A., Barcza Z., Bartholy J., Pongrácz R., Timár G., Ferencz Cs.: Analysis of MODIS NDVI time series for Hungary in 2007: detecting the phenological impacts of the summer heatwave, EGU2008-A-05083. Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, 05083. CD-ROM. EGU General Assembly 2008, 2008
Bartholy J., Pongrácz R., Szabó P., Gelybó Gy.: Extreme analysis of the detected and the expected climate of the Carpathian Basin, XIIth Congress of Hungarian Geomathematics: Applications of geostatistics, GIS and remote sensing in the fields of geosciences and environmental protection. Abstracts., 2008
Pongrácz R., Bartholy J., Szabó P.: Extrém éghajlati események várható tendenciái regionális modelleredmények alapján, A FÖLD ÉVE – 2008: A földtudományok az emberiségért a Kárpát-medencében (Szerk.: Kovács-Pálffy P., et al.) pp. 33. HUNGEO-2008. Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, 2008
Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka I., Torma Cs., Hunyady A.: Regionális klímamodellek eredményeinek összehasonlító elemzése, A FÖLD ÉVE – 2008: A földtudományok az emberiségért a Kárpát-medencében (Szerk.: Kovács-Pálffy P., et al.) pp. 44. HUNGEO-2008. Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, 2008
Kern A., Barcza Z., Bartholy J., Pongrácz R., Timár G., Ferencz Cs.: MODIS NDVI idősorok vizsgálata Magyarországra: a 2007-es júliusi hőhullám vegetációra gyakorolt hatása, A FÖLD ÉVE – 2008: A földtudományok az emberiségért a Kárpát-medencében (Szerk.: Kovács-Pálffy P., et al.) pp. 45. HUNGEO-2008. Magyarhoni Földtani Társulat, Budapest, 2008
Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka I., Hunyady A.: Analysis of expected regional climate change for the Carpathian basin using A2 and B2 scenario runs of model PRECIS, EMS8/ECAC7 Abstracts, Vol. 5. European Meteorological Society. EMS2008-A-00585, 2008
Pongrácz R., Bartholy J., Szabó P., Gelybó Gy.: How the climate is expected to change in the Carpathian basin by the end of the 21st century?, EMS8/ECAC7 Abstracts, Vol. 5. European Meteorological Society. EMS2008-A-00593, 2008
Szépszó G., Bartholy J., Csima G., Horányi A., Hunyady A., Pieczka I., Pongrácz R., Torma Cs.: Validation of different regional climate models over the Carpathian Basin, EMS8/ECAC7 Abstracts, Vol. 5. European Meteorological Society. EMS2008-A-00645, 2008
Kern A., Barcza Z., Timár G., Bartholy J., Pongrácz R.: Analysis of NDVI time series in Hungary using wavelet transform, EMS8/ECAC7 Abstracts, Vol. 5. European Meteorological Society. EMS2008-A-00596, 2008
Bartholy J., Pongrácz R.: Climate signals of NAO in the Carpathian basin using large scale circulation patterns, Advances in weather and circulation type classifications & applications - Book of abstracts. (eds: K. Piotrowicz, A. Wypych) pp.17. Jagiellonian Univ., Cracow, Poland., 2008
Bartholy J., Pongrácz R.: Előreláthatóan hogyan változik Magyarország éghajlata a globális felmelegedés hatására?, Haszon-Agrár Magazin: A profi gazdálkodók lapja, 2008/1. pp. 16-17., 2008
Bartholy J., Pongrácz R., Torma Cs., Pieczka I., Kardos P., Hunyady A.: Analysis of regional climate change modeling experiments for the Carpathian basin, International Journal of Global Warming, 1, pp. 238-252., 2009
Pongracz R., Bartholy J., Szabo P., Gelybo Gy.: A comparison of observed trends and simulated changes in extreme climate indices in the Carpathian basin by the end of this century, International Journal of Global Warming, 1, pp. 336-355., 2009
Bartholy J., Pongrácz R., Lelovics E., Dezső Zs.: Comparison of urban heat island effect using ground-based and satellite measurements, Acta Climatologica et Chorologica, Universitatis Szegediensis, Tomus 42-43, pp. 7-15., 2009
Bartholy J., Pongracz R., Pieczka I., Kardos P., Hunyady A.: Analysis of expected climate change in the Carpathian Basin using a dynamical climate model, In: Numerical Analysis and Its Applications (eds: Margenov, S., et al.). Lecture Notes in Computer Science 5434. Springer. pp. 176-183., 2009
Bartholy J., Pongrácz R., Torma Cs., Pieczka I., Hunyady A.: Regional climate model experiments for the Carpathian basin, 89th AMS Annual Meeting/21st Conference on Climate Variability and Change. Phoenix, AZ. 5p., 2009
Pongrácz R., Bartholy J., Szabó P.: Analysis of expected change of extreme climate indices in the Carpathian basin by 2071-2100, 89th AMS Annual Meeting/21st Conference on Climate Variability and Change. Phoenix, AZ. 5p., 2009
Pongrácz R., Bartholy J., Dezső Zs., Lelovics E.: Urban heat island effect of large Central European cities using satellite measurements of surface temperature, 89th AMS Annual Meeting/8th Symposium on the Urban Environment. Phoenix, AZ. 5p., 2009
Pongrácz R., Bartholy J., Pieczka I., Hunyady A.: Estimation of regional climate change in the Carpathian basin using PRECIS simulations for A2 and B2 scenarios, EGU2009-11794. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, 11794. CD-ROM. EGU General Assembly 2009, 2009
Pongrácz R., Bartholy J., Szabó P., Pieczka I., Torma Cs.: Simulated trends of extreme climate indices for the Carpathian basin using outputs of different regional climate models, EGU2009-11837. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, 11837. CD-ROM. EGU General Assembly 2009, 2009
Bartholy J., Pongrácz R., Dobor L., Miklós E., Gelybó Gy.: Estimation of regional climate change in the Carpathian basin using PRECIS simulations for A2 and B2 scenarios, EGU2009-11883. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, 11883. CD-ROM. EGU General Assembly 2009, 2009
Torma Cs., Bartholy J., Pongrácz R., Barcza Z., Coppola E., Giorgi F.: Estimation of regional climate change in the Carpathian basin using RegCM simulations for A1B scenario, EGU2009-12319-1. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, 12319. CD-ROM. EGU General Assembly 2009, 2009
Bartholy J., Csima G., Horányi A., Hunyady A., Pieczka I., Pongrácz R., Torma Cs., Szépszó G.: Regional climate models for the Carpathian basin: validation and preliminary results for the future, EGU2009-12509. Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, 12509. CD-ROM. EGU General Assembly 2009, 2009
Bartholy J., Pongracz R., Torma Cs.: RCM-based climate prediction for the Carpathian basin using RegCM simulations, EMS & ECAM 2009: Abstracts & Programme. European Meteorological Society. Toulouse, France. EMS2009-482, 2009
Pongracz R., Bartholy J., Pieczka I., Hunyady A.: RCM-based climate prediction for the Carpathian basin using PRECIS simulations, EMS & ECAM 2009: Abstracts & Programme. European Meteorological Society. Toulouse, France. EMS2009-483, 2009
Pongracz R., Bartholy J., Szabo P., Kovacs G.: Trend analysis of extreme climate indices using simulated temperature and precipitation time series for the Carpathian basin, EMS & ECAM 2009: Abstracts & Programme. European Meteorological Society. Toulouse, France. EMS2009-486, 2009
Bartholy J., Pongracz R., Pattantyus-Abraham M.: Evaluation of cyclone track and frequency changes in the western Mediterranean region, EMS & ECAM 2009: Abstracts & Programme. European Meteorological Society. Toulouse, France. EMS2009-489, 2009
Horányi A., Csima G., Szabó P., Szépszó G., Bartholy J., Hunyady A., Pieczka I., Pongrácz R., Torma Cs.: Application of a regional climate model mini-ensemble for the Carpathian Basin, EMS & ECAM 2009: Abstracts & Programme. European Meteorological Society. Toulouse, France. EMS2009-319, 2009
Pieczka I., Bartholy J., Pongracz R., Hunyady A.: Climate change scenarios for Hungary based on numerical simulations with a dynamical climate model, 7th International Conference on Large-Scale Scientific Computations, Special Session on Reliable numerical methods for differential equations, 2009
Pieczka I., Bartholy J., Pongracz R.,: Az éghajlat várható alakulása a Kárpát-medencében a PRECIS regionális klímamodell alapján, VI. Erdő és klíma konferencia, Nagyatád, 2009. október 8-10., 2009
Pongrácz R., Bartholy J., Kovács G., Torma Cs., Pieczka I.: Az éghajlati extrémumok XXI. században várható gyakoriságváltozásai a Kárpát-medence térségében, VI. Erdő és klíma konferencia, Nagyatád, 2009. október 8-10., 2009
Bartholy J., Pongrácz R., Gelybó Gy.: Climate signals of the North Atlantic Oscillation detected in the Carpathian basin, Applied Ecology and Environmental Research, in press, 2009
vissza »