A nyelv mentális reprezentációja  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49840
típus NI
Vezető kutató Pléh Csaba
magyar cím A nyelv mentális reprezentációja
Angol cím The mental representation of language
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Kognitív Tudományi Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Babarczy Anna
Győri Miklós
Lukács Ágnes
Racsmány Mihály
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 55.100
FTE (kutatóév egyenérték) 6.92
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A magyar nyelv mentális reprezentációjának feltárására irányuló kutatások legfontosabb eredményei a következők: -A kulcskérdését jelentő szabály-elem vitához új adalék, hogy a szabályos és kivételes alakok is előfeszítik egymást; a szabályos alakok előfeszítik a szabálytalan alakokat és ez fordítva is igaz. -A morfológiai komplexitás (a ragok jelenléte) csökkenti a verbális munkamemória-terjedelmet. -A szórend és az esetrag egyformán fontos a cselekvő kiválasztásában 2,5 éveseknél, míg 3,5 éves korra az esetrag lesz a domináns. -A kétnyelvű 12 hónaposok, feltehetően a figyelmi mechanizmusok gyorsabb fejlődésének köszönhetően, a nyelvi ingerekben fellelhető több komplex struktúrát is képesek általánosítani. -A morfológiai produktivitás 2,5 éves gyerekeknél új főneveknél azonnal megmutatkozik, korábban nem hallott ragokkal is; az új igéket csak már hallott alakban tudták jól használni. -A nyelvi fejlődés speciális zavarában még iskoláskorban is jelentős, de feladatfüggő egyeztetésbeli elmaradást tapasztaltunk; valószínűleg feldolgozási nehézség áll a zavar hátterében. -Az új vizsgálóeszközök eredményei szerint a tudatelméleti képesség verbális és nem-nyelvi manifesztációja viszonylag szoros a kapcsolat autizmusban, ám a nem nyelvi szorosabban jelzi előre a szociális és kommunikatív-pragmatikai kompetenciát. -Elkészült a Magyar Webkorpusz gyakorisági keresője és az ehhez tartozó webfelület. -Elkészültek a Magyar Pszicholingvisztika Kézikönyv kéziratai, a kötet szerkesztés alatt áll.
kutatási eredmények (angolul)
The main results of the research on the mental representation of Hungarian are the following: -A new result in the central theme of rules versus items debate is that in Hungarian, regular and irregular forms prime each other; regulars prime irregulars and vice versa -Verbal working memory span is reduced by morphological complexity (by the presence of inflectional suffixes) -Word order and case markers are equally important in selecting the agent in 2.5-year-olds; by 3.5 years case marking becomes the dominant cue -Bilingual 12 month olds, probably due to faster development of attentional mechanisms, are able to generalize more than one complex structure from the linguistic input -Morphological productivity is evident in 2.5 year olds with novel nouns, even with novel suffixes; they can only use novel verbs in forms they heard them during the experimental session -We observe a significant, but task-specific delay in agreement performance in Specific Language Impairment even in school years; the delay is probably due to a processing difficulty -New tests show that there is a relatively strong relationship between verbal and non-verbal manifestations of theory of mind abilities in autism, but non-verbal performance is a better predictor of social and communicative-pragmatic competence -We developed a web-based search engine for frequencies in the Hungarian Webcorpus -The manuscripts of the Handbook of Hungarian Psycholinguistics are collected for editorial work
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49840
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Babarczy, Anna, John Carroll and Geoffrey Sampson: Definitional, personal and mechanical constraints on part of speech annotation performance, Natural Language Engineering 12/1. pp. 77-90., 2006
Pléh, Csaba: The tradition of positive psychology in Europe, Ricerce di Psicologia, 2005
Racsmány Mihály, Lukács Ágnes, Németh Dezső és Pléh Csaba: A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai, Magyar Pszichológiai Szemle, LX., 4., 479–505., 2005
Győri, Miklós: Autism and cognitive architecture. Domain specificity and psychological theorising on autism, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006
Ambrus Géza Gábor, Németh Dezső: Készségek, nyelv, implicit tanulás, Pedagógusképzés, 6/1-2. pp. 43-54., 2008
Racsmány, Mihály & Conway, Martin A.: Episodic Inhibition, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory & Cognition, 32, 44-45., 2006
Babarczy, Anna: Negation and word order in Hungarian child language, Lingua, 116, 3, 377-392., 2006
Pléh Csaba: A megértés folyamatának pszicholingvisztikai elemzése., In Kovács, I. & Szamarasz, V. (Szerk.) Látás, nyelv, emlékezet. Typotex, Budapest. 77-94., 2006
Pléh Csaba: A nyelv keletkezése, In Kovács Ilona & Szamarasz Vera (Szerk.) Látás, nyelv, emlékezet. Typotex, Budapest. 59-77., 2006
Lukács Ágnes: Nyelvelsajátítás, In Kovács Ilona. & Szamarasz, Vera (Szerk.) Látás, nyelv, emlékezet. Typotex, Budapest. 95-111., 2006
Babarczy Anna: Számítógépes nyelvészet, Kovács Ilona & Szamarasz Vera (Szerk.) Látás, nyelv, emlékezet. Typotex, Budapest. 111-127., 2006
Racsmány Mihály: Emlékezeti illúziók, In. Kovács Ilona & Szamarasz Vera (Szerk.) Látás, nyelv, emlékezet. Typotex, Budapest, 125-135., 2006
Racsmány Mihály: Elveszett emlékek, In Kovács Ilona & Szamarasz Vera (Szerk.) Látás, nyelv, emlékezet. Typotex, Budapest. 161-166., 2006
Racsmány Mihály: Interferáló emlékek, In Kovács Ilona & Szamarasz Vera (Szerk.) Látás, nyelv, emlékezet. Typotex, Budapest. 137-147., 2006
Pléh, Csaba: Positive psychology traditions in classical European psychology., In: Csikszentimhalyi M, Csikszentmihalyi I S (ed.) A life worth living: Contributions to positive psychology, New York: Oxford University Press, 2006. pp. 19-28., 2006
Racsmány, Mihály, Szendi, István, Cimmer, Csongor, Kurimay, Tamás, Garab, Edit Anna, Janka, Zoltán & Pléh, Csaba: Emlékezeti és végrehajtó funkciók szkizofréniában., Psychiatria Hungarica, XX, Supplementum, 7., 2006
Kovács Gábor, Racsmány Mihály: Munkamemória és idegennyelv-elsajátítás: Az idegen beszédhangok hatása a verbális rövid távú emlékezetre., Magyar Pszichológiai Szemle, 3, 399-431., 2006
Németh Dezső, Ivády Rozália Eszter, Miháltz Márton, Krajcsi Attila és Pléh Csaba: A verbális munkamemória és a morfológiai komplexitás, Magyar Pszichológiai Szemle, 61, 265-298., 2006
Szendi, István, Kiss, Marianna, Racsmány, Mihály, Vörös, Erika, Cimmer, Csongor, Kovács, Zoltán Ambrus, Szekeres, György Galsi, Gabriella, Boda, Krisztina, Pléh, Cs., Csernay, L., Janka, Z.: Correlations between clinical symptoms, working memory functions and structural brain abnormalities in men with schizophrenia., Psychiatry Research: Neuroimaging, 147, 47-55, 2006
Hoffmann Ildikó, Németh Dezső, Pákáski Magdolna, Kálmán János: Az afázia és az alzheimer-kór nyelvi összefüggései, Psychiatria Hungarica. XX. évf.2005/Supplementum 57. old., 2006
Hahn Noémi, Győri Miklós, Várnai Zsuzsa és Sajó Eszter: Képességmintázatok a nyelvfejlődési zavarokban: nyelv, társas kogníció, mozgás, Rosta Katalin (szerk.): Egy negyedszázados nevelő-fejlesztő munka tapasztalatai. Budapest: Logopédiai Kiadó, 2006
Lukács Ágnes, Kas Bence: „A kutya kerget a macskát”, avagy mit mondanak a grammatikalitási ítéletek a nyelvtani kompetenciáról?, Kálmán L. (szerk.): KB 120 A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. MTA Nyelvtudományi Intézet – Tinta, Budapest, 2006
Szendi, István, Cimmer, Csongor, Csifcsák, Gábor, Szekeres, György, Kovács, Zoltán Ambrus, Racsmány, Mihály, Boda, Krisztina, & Janka, Zoltán: Szkizofrénián belül klinikai és neuokognitív paraméterek alapján elkülönülő alcsoportok, Psychiatria Hungarica, XX, Supplementum, 6., 2006
Racsmány Mihály: Átmeneti emlékezés, In Kovács Ilona & Szamarasz Vera (Szerk.) Látás, nyelv, emlékezet. Typotex, Budapest. 149-160., 2006
Pléh Csaba: A tér és a nyelv világa., Magyar Pszichológiai Szemle, 62: (3) 279-312., 2007
Pléh Csaba: A tanulási és fejlődési plaszticitás történelmi megközelítésben: Cajaltól Kandelig., Psychiatria Hungarica 22: (2) 108-123., 2007
Pléh Csaba: Using Hungarian language to clarify language-thought reletions in impaired populations., HUNG STUD 20: (2) 233-244, 2006
Szamarasz Vera: Az idő téri metaforái: a metaforák szerepe a feldolgozásban., Világosság, 47, 8-9-10, 99-109., 2007
Lukács, Ágnes, Pléh, Csaba, Racsmány, Mihály: Spatial language in Williams syndrome: evidence for a special interaction?, Journal of Child Language, 34, 311-343., 2007
Kállai, János, Bende, István, Karádi, Kázmér, Racsmány, Mihály (Szerk): Bevezetés a neuropszichológiába, Medicina Kiadó, Budapest,, 2007
Racsmány Mihály: A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007
Pléh, Csaba: Representational systems, selection, and the diffusion of ideas, Nyíri Kristóf (ed.) Mobile studies: Paradigms and perspectives,Passagen Verlag, Wien, 15-33, 2007
Pléh Csaba: Reprezentációs rendszerek, szelekció és gondolati terjedés, Nyíri Kristóf (szerk) .) Mobiltársadalomkutatás: Paradigmák-perspektívák, Budapest, -:Magyar Tudományos Akadémia, 2007. pp. 11-28., 2007
Győri Miklós, Hahn Noémi, Várnai Zsuzsa, Sajó Eszter, Stefanik Krisztina, Balázs Anna: Nem verbális eljárás a hamis vélekedés-tulajdonítás tesztelésére: eredmények tipikusan fejlődő és atipikus fejlődésű gyermekektől., Racsmány Mihály (szerk): A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei.Neuropszichológiai diagnosztikai módszerek. Budapest: Akadémiai., 2007
Stefanik Krisztina, Győri Miklós, Sajó Eszter, Várnai Zsuzsa, Balázs Anna (2007): Az autizmus spektrum zavarok diagnózisa a klinikumban és a kutatásban: az ADI-R és az ADOS eljárások, Racsmány Mihály (szerk): A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Neuropszichológiai diagnosztikai módszerek. Budapest: Akadémiai., 2007
Racsmány Mihály, Albu Mónika, Lukács Ágnes, Pléh Csaba: A téri emlékezet vizsgálati módszerei: fejlődési és neuropszichológiai adatok., Racsmány Mihály (szerk): A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei.Neuropszichológiai diagnosztikai módszerek. Budapest: Akadémiai., 2007
Lukács Ágnes, Pléh Csaba, Racsmány, Mihály: Megismerés és nyelv: a téri kifejezések vizsgálatának új lehetõségei,, Racsmány Mihály (szerk): A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei.Neuropszichológiai diagnosztikai módszerek. Budapest: Akadémiai., 2007
Krajcsi Attila, Racsmány Mihály, Igács János, Pléh Csaba: Fejlődési zavarok diagnózisa reakcióidő méréssel., Racsmány Mihály (szerk): A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Neuropszichológiai diagnosztikai módszerek. Budapest: Akadémiai., 2007
Pléh Csaba, Palotás Gábor, Lőrik József: Egy nyelvfejlődési szűrővizsgálati módszer, a PPL bemutatása., Racsmány Mihály (szerk): A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Neuropszichológiai diagnosztikai módszerek. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007
Mészáros Tünde, Tánczos Tímea, Janacsek Karolina, Németh Dezső: A Listening Span teszt magyar nyelvű változatának alapjai, Németh Dezső, Krajcsi Attila, Szokolszky Ágnes (szerk.): Szegedi Pszichológiai Tanulmányok - 2006, JGYTF Kiadó, Szeged, 2007
Csupor Éva, Kothencz Zsanett: Mondatmegértés és munkamemória, Németh Dezső, Krajcsi Attila, Szokolszky Ágnes (szerk.): Szegedi Pszichológiai Tanulmányok - 2006, JGYTF Kiadó, Szeged, 2007
Racsmány Mihály: Emlékezeti illúziók és kóros tévedések, Czigler, István, & Oláh, Attila (Szerk.) Találkozás a pszichológiával. Osiris Kiadó, Budapest. 135-149., 2007
Pléh Csaba: Kuhn hatásai a pszichológiában: Vannak-e pszichológiai paradigmák?, Binzberger Viktor, Fehér Márta, Zemplén Gábor (szerk.) Kuhn és a relativizmus: Kuhn öröksége a tudományfilozófiában, Budapest. L'Harmattan, 13-26, 2007
Babarczy, Anna, András Serény and Eszter Simon: Automatic acquisition of Hungarian subcategorization frames, Proceedings of the 9th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence, 2008
Babarczy, Anna, Ashley Fidler: Expanding Locative Case Marking beyond Spatial Contexts in Child Hungarian, Proceedings of the Boston University Conference on Language Development, 2008
Babarczy, Anna, Ashley Fidler: Locative Case Marking and Abstraction in Child Hungarian, Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 2008
Kovács, Gábor. & Racsmány, Mihály: Handling L2 input in phonological STM: The effect of non-L1 phonetic segments and non-L1 phonotactics on nonword repetition, Language Learning (in press), 2008
Németh Dezső: A nyelvi és emlékezeti folyamatok kapcsolata, Csépe Valéria, Győri Miklós, Ragó Anett (szerk.): Általános pszichológia 3. - Nyelv, tudat, gondolkodás, Osiris Kiadó, 179-187, 2008
Pléh, Csaba, Kas, Bence és Lukács, Ágnes: A nyelvi fejlődés zavarai, Kállai János, Bende István, Karádi Kázmér, Racsmány Mihály (szerk.) Bevezetés a neuropszichológiába. Budapest: Medicina. 287–337, 2008
Lukács Ágnes, Pléh Csaba és Racsmány Mihály: Szabályos és kivételes morfológia Williams-szindrómában, Gervain Judit, Pléh Csaba (szerk.) (2008) A láthatatlan nyelv. Budapest: Gondolat Könyvkiadó. Kognitív Szeminárium Sorozat, pp. 79-97, 2008
Lukács Ágnes, Kas Bence: A specifikus nyelvi zavar biológiai alapjai, Pedagógusképzés, 1-2, 69–79., 2008
Kas Bence és Lukács Ágnes: A magyar vonatkozó mellékmondatok megértése tipikus és zavart nyelvi fejlődésben, Pléh Csaba (szerk.) A fejlődési plaszticitás és idegrendszer. Budapest: Akadémiai. 51–86, 2008
Racsmány Mihály, Lukács Ágnes és Pléh Csaba: Támpont és útvonal, téri emlékezet Williams-szindrómában: a Térkép-feladat, Pléh Csaba (szerk.) A fejlődési plaszticitás és idegrendszer. Budapest: Akadémiai. 87–102, 2008
Krajcsi Attila, Igács János, Lukács Ágnes, Racsmány Mihály, Pléh Csaba: Numerikus képességek Williams-szindrómában: disszociálódó analóg mennyiségi rendszer és verbális előhívás, Pléh Csaba (szerk.) A fejlődési plaszticitás és idegrendszer. Budapest: Akadémiai. 103–116, 2008
Lukács Ágnes: Nyelvtani feldolgozás, Csépe Valéria, Győri Miklós, Ragó Anett (szerk.) Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. 116–155, 2008
Lukács, Ágnes, Rebrus, Péter and Miklós Törkenczy: Paradigmatic space and defectiveness in Hungarian: An empirical study, Kálmán, László (Ed.) Papers from the Mókus Conference. Budapest: Tinta. 138–150, 2008
Pléh Csaba, Lukács Ágnes, Kas Bence: A szótár pszicholingvisztikája, Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 4.: A szótár szerkezete. Budapest: Akadémiai. 789-852., 2008
Kas Bence, Lukács Ágnes: Gósy Mária: Pszicholingvisztika, Könyvismertetés. Magyar Pszichológiai Szemle, 63/3, 577–596, 2008
Lukács, Ágnes, Leonard, Laurence B., Kas, Bence, Pléh, Csaba: The use of tense and agreement by Hungarian-speaking chilkdren with language impairment, JOURNAL OF SPEECH LANGUAGE AND HEARING RESEARCH 52: (1) 1-20, 2009
Racsmány, Mihály, Conway, Martin A., Garab, Edit Anna, Cimmer, Csongor, Janka, Zoltán, Kurimay, Tamás, Pléh, Csaba, Szendi, István: Disrupted memory inhibition in schizophrenia, SCHIZOPHRENIA RESEARCH 101: 218-224, 2008
Pléh Csaba: Fejlődési szelekció, időzítés, plaszticitás: A biológia és a kognitív tudomány pedagógiai üzenete, PEDAGÓGUSKÉPZÉS 6: (1-2) 7-23, 2008
Pléh Csaba: A nevelés és az új idegtudomány, Pedagógusképzés 6, No 1-2 tematikus szám, 2008
Pléh Csaba: A fejlődési plaszticitás és az idegrendszer, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008
Ivády Rozália Eszter, Felhősi Gabriella, Pléh Csaba: A téri referenciakeretek változása az életkorral tipikusan fejlődő és Williams-szindrómás gyermekeknél, MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 63: (1) 213-250, 2008
Krajcsi Attila, Lukács Ágnes, Igács János, Racsmány Mihály, Pléh Csaba: Numerical abilities in Williams syndrome: Dissociating the analogue magnitude system and verbal retrieval, JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEUROPSYCHOLOGY 30: (1) 1-8, 2008
Lukács, Ágnes: Language Abilities in Williams Syndrome., Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005
Pléh Csaba és Lukács Ágnes: Alkalmazkodás és plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési patológiájában., Magyar Tudomány, 165, 62–68., 2005
Racsmány Mihály: Introspekció és kontroll az emlékezeti előhívásban, Gervain Judit, Kovács, Kristóf, Lukács Ágnes, Racsmány Mihály (Szerk.) Az ezerarcú elme. Budapest, Akadémiai,235-249, 2005
Vörös, Zsófia, Rouet, Jean Francois, Pléh, Csaba: The role of visuo-spatial working memory capacity in hypertext navigation, Nyíri Kristóf (szerk.) Integration and ubiquity: Towards a philosophy of telecommuncations convergence. Wien: Passagen Verlag, 2008. pp. 263-274, 2008
vissza »