The greek and Latin "Prince and Civilian Mirrors" (The Admonitions of Saint Stephen and its prototypes)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
49843
Type NI
Principal investigator Havas, László
Title in Hungarian A görög és a latin "fejedelem- és polgártükrök" (a Szent István-i intelmek és előképei)
Title in English The greek and Latin "Prince and Civilian Mirrors" (The Admonitions of Saint Stephen and its prototypes)
Panel Literature
Department or equivalent Department of Classical Philology and Ancient History (University of Debrecen)
Participants Gesztelyi, Tamás
Kiss, Sebestyén
Németh, György
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-12-31
Funding (in million HUF) 11.600
FTE (full time equivalent) 1.17
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás eredményeképpen 10 közlemény jelent meg. Ezek részben konferencia-kiadványok, részben szöveggyűjteményt is tartalmazó gyűjteményes kötetek. A kutatás eredményeit a legalaposabban az Uralkodó és polgár antik tükörben I-II. című kötet bevezetése foglalja össze. Feltárja az intelmek-irodalom teljes antik történetét, rámutat arra, hogy az intelmek-irodalom az antik irodalom egyik legfontosabb műfaja, amely közvetlenül termékenyítette meg a középkori és az újkori fejedelemtükör-, illetve polgári politikai-filozófiai irodalmat. Az ókori Közel-Kelet civilizációiban ugyanúgy megtalálható ez a műfaj, mint a görög és római irodalomban. Hatása a magyarországi kultúrára egyaránt nyomon kísérhető a bizánci görög irodalmon, és a nyugati, a latin nyelvű irodalmon keresztül, egészen a magyarországi latin irodalomra gyakorolt hatásig (Szent István-i Intelmek). Számos mű először ebben a kötetben kerül kézbe magyar nyelven, például Philodémos, Plutarchos, Iulianus egy-egy műve, illetve egy bő válogatás a görög nyelvű levélregényekből. A részben idegen nyelvű konferencia-kiadványok hozzájárulnak a nemzetközi együttműködéshez, a polgári erkölcsi értékek és hagyományok elevenen tartásához, és erősítik a tudományos műhelyek közötti együttműködést. A kutatás vezetője ennek jegyében a Szent István-i Intelmek bevezetővel és részletes kritikai apparátussal ellátott latin-francia bilingvis kiadásáért a limoges-i egyetem díszdoktori címét fogja megkapni.
Results in English
As a result of the research 10 publications have been issued. These are partly proceedings of conferences, partly volumes of essays including a chrestomathy as well. The achievements of research were summarized in the introduction of the volume titled Prince and Civilian in an Antique Mirror I-II. It explains the antique history of “admonitions-literature”, and points out the fact that this is one of the most important genres of antique literature, which directly enriched the medieval and modern literature of “prince mirrors” and the political-philosophical literature. This genre can be found in the civilizations of ancient Middle East just as in Greek and Roman literature. Its impact on Hungarian culture can be traced through Byzantine Greek literature and western Latin literature, until its influence to the Latin literature in Hungary (The Admonitions of Saint Stephen). Many of the works in the volume will be published in Hungarian for the first time, e.g. a writing of Philodemos, Plutarch and Iulianus each, and a wide selection from Greek epistolary novels. The proceedings of conferences issued partly in foreign language help sustain civil moral values and contribute to the international cooperation between scholarly teams. In terms of this, the University of Limoges will confer an honorary degree on the head of research for the Latin-French bilingual publication of The Admonitions of Saint Stephen with an introduction and a critical apparatus.
Full text http://real.mtak.hu/2033/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Németh György: Politai, Hungarian Polis Studies (HPS) 12, Debrecen, 2005
Kiss Sebestyén (szerk.): Uralkodó és polgár antik tükörben I-II., Debrecen, 2007
Havas László: AGATHA Series Latina III., Sancti Stephani Regis Primi Hungariae Libellus de institutione morum (latin-francia), Debrecen, 2007
Havas László - Németh György - Szabó Edit: Római történelem, Osiris Kiadó, Budapest, 2007
Havas László - Tegyey Imre (szerk.): Classica-Mediaevalia-Neolatina II., Debrecen, 2007
Havas László - Tegyey Imre (szerk.): Classica-Mediaevalia-Neolatina, Debrecen, 2006
Havas László - Tegyey Imre (szerk.): Hercules Latinus, Debrecen, 2006
Németh György, Kató Péter (ford.): Apollodóros: Vádbeszéd Neaira ellen. Egy athéni örömlány kalandos élete, Lectum Kiadó, Szeged, 2006
Németh György - Forisek Péter: Epigraphica III., Politai et cives, Hungarian Polis Studies (HPS) 13, Debrecen, 2006
Gesztelyi Tamás, Varga Teréz (szerk.): Római polgárok és uralkodók képi üzenetei, Debrecen, 2007
Back »