Módszerfejlesztés mélyfúrási geofizikai adatok integrált intervallum-inverziójára földtani szerkezetek morfológiájának meghatározása céljából  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49852
típus K
Vezető kutató Dobróka Mihály
magyar cím Módszerfejlesztés mélyfúrási geofizikai adatok integrált intervallum-inverziójára földtani szerkezetek morfológiájának meghatározása céljából
Angol cím New method for the determination of morphology of the geological structures using integrated intervallum inversion of well log data
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Nyersanyagkutató Földtudományi Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Gyulai Ákos
Steiner Ferenc
Turai Endre
Vass Péter
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-12-31
aktuális összeg (MFt) 12.800
FTE (kutatóév egyenérték) 3.05
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A mélyfúrási geofizikai adatok inverziójának irodalmi feldolgozását ill. a mélységpontonkénti- és az intervalluminverziós algoritmusok fejlesztésében elért legfontosabb nemzetközi és hazai eredmények áttekintését az egyik közreműködő kutató elvégezte és 2005-ben megvédett PhD értekezésében közölte. Az eredetileg egyetlen fúrásban mért adatok értelmezésére kidolgozott intervallum inverziós módszert továbbfejlesztettük, ezáltal lehetővé vált több fúrás adatainak együttes inverziója, mely az ismeretlen petrofizkai paramétereken túl a réteghatárok laterális (2-D) elhelyezkedését is szimultán módon meghatározza. Az optimalizáció oldaláról modern, véletlen-keresésen alapuló globális szélsőérték-kereső eljárást (Simulated Annealing) alkalmaztunk, emellett a valós számábrázolású Genetikus Algoritmust is bevontuk vizsgálataink körébe. Az utolsó lépésben lineáris módszerrel kiegészítve (a kovariancia mátrix megadásával) lehetővé vált a becsült paraméterek hibájának meghatározása. Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a tesztelési eredmények alapján az új módszer alkalmazható terepi adatok inverziójára. Az eljárást alkalmazva végül egy valós hazai CH-tárolón mért adatrendszert dolgoztunk fel. A 2D közelítésben tárgyalt CH-tároló morfológiájára kapott eredmény meggyőzően igazolta az algoritmus gyakorlati használhatóságát.
kutatási eredmények (angolul)
Most important domestic and international results accomplished by the review of relevant scientific literature and development of local (point-by-point) and interval inversion algorithms were outlined and published in a PhD thesis defended by a researcher participating in the project in 2005. The interval inversion method originally developed for the interpretation of single-well data was further developed by us for supporting the joint inversion of multi-well data giving a simultaneous estimate for petrophysical parameters and lateral (2D) position of layer-boundaries. As for the part of optimization, a modern global optimization method called Simulated Annealing based on random optimum seeking technique was used. A Genetic Algorithm as a float-encoded implementation was applied in the research work, too. The determination of model estimation error was feasible by using a linear step (by specifying the covariance matrix) at the end of the inversion procedure. In conclusion, we can state from the test results that the new method is applicable to the inversion of field data. As an application, we processed a well-logging data set, which was measured in a domestic hydrocarbon field. The result obtained for the morphology of the hydrocarbon reservoir as a 2D approximation proved to be convincing in practical usability.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49852
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dobróka M., Szabó N. P.: Combined global/linear inversion of well-logging data in layer-wise homogeneous and inhomogeneous media, Acta Geedaetica et Geophysica Hungarica, V.40, No. 2, 203-214, 2005
M. Dobróka, P. N. Szabó, B. Kiss and T. Krasznavölgyi: Petrophysical interpretation of well log data using VFSA-I2 algorithm, Proceedings of the 67th EAGE Conference & Exhibition, Madrid, 13-16 June, 2005. P215., 2005
M. Dobróka, P. N. Szabó, B. Kiss and T. Krasznavölgyi: A new global well-logging inversion method for characterization of hydrocarbon formations., 13th European Symposium on Improved Oil Recovery (EAGE), Budapest, 25-27, April, 2005, P034, 2005
M. Dobróka M., P. N. Szabó: On the use of global optimization methods in the interval inversion of borehole geophysical data, 68th EAGE Conference & Exhibition (Vienna), paper 208, ISBN 90-73781-00-0., 2006
Dobróka M., Kiss B.,Szabó N. P., Tóth J., Ormos T.: Determination of cementation exponent using an interval inversion method, 69th EAGE Conference & Exhibition, London, Paper 092, ISBN 978-90-73781-52-2, 2007
Dobróka M., Szabó N. P., Ormos T., Kiss B., Tóth J., Szabó I.: Interval inversion of borehole geophysical data for surveying multimineral rocks, EAGE Near Surface Conference & Exhibition, Kraków, Poland, P11., 2008
Szabó N. P.,Dobróka M., Vass P.: The Determination of Textural Parameters Using Interval Inversion of Borehole Geophysical Data, 15th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Dublin, Ireland, P60., 2009
Dobróka M., Szabó N. P.: Új lehetőségek az intervallum inverzióban: zónaparaméterek meghatározása, Inverziós Ankét, Miskolc, 2008 április 29, 2008
Dobróka M., Szabó N. P., Cardarelli E., Vass P.: 2D inversion of borehole logging data for simultaneous determination of rock interfaces and petrophysical parameters, Acta Geedaetica et Geophysica Hungarica, V.44 No. 4, pp 459-479, 2009
Szabó N. P., Dobróka M.: Open-hole logging data analysis – Potential of the interval inversion method, SiroSOM and Data-Analysis Workshop and Conference at GTK & TKK, Helsinki, Finland. 4-7th of May 2009, 2009
Gyulai A., Ormos T., Dobroka M.: A quick geoelectric inversion procedure for investigating 2-D geological structures, J. of Applied Geophysics, in press, 2010

 

Projekt eseményei

 
2009-06-25 09:59:42
Résztvevők változása
vissza »