Középkori magyar gazdaságtörténet a régészet és az anyagi kultúra tükrében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49866
típus NI
Vezető kutató Laszlovszky József
magyar cím Középkori magyar gazdaságtörténet a régészet és az anyagi kultúra tükrében
Angol cím Medieval Hungarian Economic History in the Light of Archaeology and Material Culture
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészettudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bartosiewicz László
Buzás Gergely
Feld István
Ferenczi László
Fülöppné dr. Romhányi Beatrix
Kálnoki-Gyöngyössy Márton
Kubinyi András
Laszlovszky József
Nagy Balázs
Szabó Péter
Szende Katalin
Tóth Csaba
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-03-31
aktuális összeg (MFt) 29.000
FTE (kutatóév egyenérték) 8.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Tudományos Iskola eredetileg kitűzött céljait sikerült megvalósítanunk. A Kubinyi András vezetésével indult modern módszertannal dolgozó középkori gazdaságtörténeti kutatásoknak közös platformot biztosítottunk, és egy egységes szemlélet alapján összefogtuk az eddig külön szálakon futó kutatómunkát. A Tudományos Iskola keretén belül három konferenciát rendeztünk és a különálló cikkeken túl kiadtunk három önálló kötetet. A Tudományos Iskola eredményeit összefoglaló tanulmánykötet (Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Budapest, Martin Opitz Kiadó) megjelentetésével a középkori magyar gazdaságtörténet első modern feldolgozását hoztuk létre, amely reményeink szerint – kézikönyvszerű használhatósága miatt is – évtizedekre a területen folyó munka alapját fogja képezni.
kutatási eredmények (angolul)
All major goals of the Scientific School have been achieved. We created a common platform for the modern medieval economic historical research that had been initiated by András Kubinyi. In addition, we united the so-far separately pursued research directions into a coherent whole. As part of the activities of the Scientific School, we organised three conferences and, apart from individual articles, we published three books. The book that summarises the achievements of the Scientific School (Economy in medieval Hungary: economic history, material culture, archaeology. Budapest, Martin Opitz Kiadó) is the first modern summary of medieval Hungarian economic history. We hope that this volume – which is structured so as to serve also as a handbook – will for decades be the basis of all research in this field.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49866
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Biró Sey Katalin, Buza János, Csoma Mária, Gedai István, szerk.: In memoriam Ludovici Huszár, Budapest: Argumentum Kiadó, Magyar Numizmatikai Társulat, 2005
Kubinyi András: Városhálózat a késő középkori Kárpát-medencében., In: Bártfától Pozsonyig. Városok a 13-17. században. Szerk. Csukovits Enikő és Lengyel Tünde, pp. 9-36. Budapest., 2005
Kubinyi András: Logisztikai kérdések a Mohács előtti magyar hadszervezetben., In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor, pp. 441-457. Budapest., 2005
Bartosiewicz László: Chapter 7.4 Animal Remains, In: Archaeological remains of a steppe people in the Hungarian Great Plain. Szerk. B. Genito és L. Madaras, pp. 125-150. Universita degli Studi di Napoli ., 2005
Bartosiewicz László: Die Tiere der türkenzeitliche Burg von Bajcsavár., Auf Sand gebaut. Weitschawar/Bajcsa/Vár. Eine steirische Festung in Ungarn. Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark, Band 48, pp. 107-119., 2005
Szende Katalin és Finn-Einar Eliassen: The Urban Transmission. Family Cycles and Inheritance Customs in Medieval Hungarian and Early Modern Norwegian Towns, City Strolls. Studies in Urban History in Honor of Lars Nilsson. Szerk. Mats Berglund, pp. 135-165. Stockholm., 2005
Szende Katalin: Gyermekek, testvérek, házastársak. Családi viszonyok és örökösödési szokások Eperjesen a középkori végrendeletek tükrében, Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században. Szerk. Csukovits Enikő és Lengyel Tünde, pp. 293-318. Budapest., 2005
Tóth Csaba: A H91 (CNH.I.75.) és a H92 (CNH.I.76-77.) "anonim" denárok sziglaváltozatai, Éremtani Lapok 89: 3-8., 2005
Tóth Csaba: Contributions to the study of the alloy standards of the Hungarian gold coins struck during the Angevin period, Cercetãri numismatice 9-11: 199-207., 2005
Kubinyi András: Okleveles adatok a késő középkor mindennapi életéről, Levéltári Évkönyv. Miskolc. 14: 13-22, 2006
Kubinyi András: „Szabad királyi város” – „királyi szabad város”?, Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv. 1: 51-61, 2006
Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig. Kérdések és következmények, Hadtörténelmi Közlemények 119: 923 – 941, 2006
Kubinyi András: Társadalom és rendiség a késő-középkorban különös tekintettel az egyházi személyek politikai lehetőségeire, pp. 189-206 in:Memoriae tradere. Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára. Szerk. Füzes Ádám és Legeza László, 2006
Bartosiewicz László: Animal bones from the medieval settlement Otok (Gutenwerth) near Dobrava pri ©kocjan, Slovenia, Arheolo¹ki Vestnik 37: 415-436, 2006
Nyerges É., Bartosiewicz László: Szentkirály állattartása a középkori régészeti állattani adatok tükrében, Studia Caroliensia 3-4: 331-352, 2006
Romhányi Beatrix: "Heremitibus Sancti Pauli lego". A pálosoknak tett közvetlen és közvetett pénzadományok, Studia Caroliensia 3-4: 65-70, 2006
Szende Katalin: Habsburg Mária királyné és a nyugat-magyarországi városok, Soproni Szemle 60: 133-145, 2006
Szende Katalin: Between Hatred and Affection. Towns and Sigismund in Hungary and the Empire, pp. 199-210 in: Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Szerk. Michel Pauly és François Reinert. Philipp von Zabern, Mainz, 2006
Szende Katalin: Polgárnak lenni. A polgárjog megszerzésének elvei és gyakorlata a késő-középkori Sopronban, Urbs. Várostörténeti évkönyv. 1: 85-107, 2006
Ferenczi László, Laszlovszky József, Szabó Péter, szerk.: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet, Budapest, ELTE, 2006
Laszlovszky József: Kutatási irányok és eredmények a középkori Magyarország gazdaság- és pénztörténetéről, pp. 9-30 in: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Szerk.: Ferenczi László, Laszlovszky József, Szabó Péter. Budapest, ELTE, 2006
Laszlovszky József: Földművelés és állattenyésztés a középkori Magyarországon, pp. 53-80 in: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Szerk.: Ferenczi László, Laszlovszky József, Szabó Péter. Budapest, ELTE, 2006
Ferenczi László: Vízgazdálkodás a középkorban, pp. 105-152 in: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Szerk.: Ferenczi László, Laszlovszky József, Szabó Péter. Budapest, ELTE, 2006
Kubinyi András: Városfejlődés a középkori Magyarországon, pp. 153-174 in: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Szerk.: Ferenczi László, Laszlovszky József, Szabó Péter. Budapest, ELTE, 2006
Gyöngyössy Márton: Magyar pénztörténet (1000-1526), pp. 227-288 in: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Szerk.: Ferenczi László, Laszlovszky József, Szabó Péter. Budapest, ELTE, 2006
Laszlovszky József: A középkori Magyarország gazdaság- és pénztörténeti forrásainak jellemző vonásai, pp. 289-302 in: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Szerk.: Ferenczi László, Laszlovszky József, Szabó Péter. Budapest, ELTE, 2006
Laszlovszky József: Előszó, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 7-8. Budapest, 2008
Kubinyi András és Laszlovszky József: Népességtörténeti kérdések a késő középkori Magyarországon: népesség, népcsoportok, gazdálkodás, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 37-48. Budapest, 2008
Laszlovszky József és Szabó Péter: Bevezető, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 9-12. Budapest, 2008
Laszlovszky József: Késő középkori gazdaság és gazdálkodás Magyarországon: források és módszertani kérdések, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 13-20. Budapest, 2008
Rácz Lajos: Éghajlati változások a Kárpát-medencében a középkor idején, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 21-36. Budapest, 2008
Bartosiewicz László: A középkor régészeti állattani kutatása Magyarországon, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 83-90. Budapest, 2008
Daróczi-Szabó László: Középkori királyi központok és várak állathasznosítása, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 91-94. Budapest, 2008
Lyublyanovics Kyra: Városi állattartás a középkorban, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 95-98. Budapest, 2008
Daróczi-Szabó Márta: Állattartás középkori falvainkban, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 99-102. Budapest, 2008
Gál Erika: A középkori madarászat régészeti állattani emlékei, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 109-112. Budapest, 2008
Kováts István: A középkori csontmegmunkálás, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 113-124. Budapest, 2008
Tóth Csaba: Pénzverés és pénzügyigazgatás (1000-1387), In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 163-184. Budapest, 2008
Szende László: Középkori kézművesség, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 199-228. Budapest, 2008
Nagy Balázs: Magyarország külkereskedelme a középkorban, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 253-276. Budapest, 2008
Arany Krisztina: Firenzei-magyar kereskedelmi kapcsolatok a 15. században, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 277-298. Budapest, 2008
Szabó Péter: Erdők és erdőgazdálkodás a középkori Magyarországon, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 317-340. Budapest, 2008
Ferenczi László: Vízgazdálkodás a középkori Magyarországon, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 341-362. Budapest, 2008
Nógrády Árpád: A földesúri adó és az adózás elve a késő középkori Magyarországon, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 363-376. Budapest, 2008
Kenyeres István: Váruradalmi gazdálkodás a késő középkorban, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 377-400. Budapest, 2008
Romhányi Beatrix: Kolostori gazdálkodás a középkori Magyarországon, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 401-412. Budapest, 2008
Szende Katalin: Városi gazdálkodás a középkori Magyarországon, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 413-446. Budapest, 2008
Petrovics István: A középkori mezővárosi gazdálkodás, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 4447-463. Budapest, 2008
Kubinyi András, Laszlovszky József és Szabó Péter, szerk.: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet, Budapest, Martin Opitz Kiadó, 2008
Szabó Péter: Changes in Woodland Cover in the Carpathian Basin, In: Human Nature: Studies in Historical Ecology and Environmental History. Szerk. Szabó P. és Hédl R., pp. 115. Brno., 2008
Nagy Balázs: Magyarország külkereskedelme a középkorban, pp. 175-198 in: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Szerk.: Ferenczi László, Laszlovszky József, Szabó Péter. Budapest, ELTE, 2006
Romhányi Beatrix: A középkori egyházi intézmények gazdálkodása, pp. 199-226 in: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Szerk.: Ferenczi László, Laszlovszky József, Szabó Péter. Budapest, ELTE, 2006
Szabó Péter: Erdőgazdálkodás a középkorban, pp. 81-104 in: Magyar középkori gazdaság- és pénztörténet. Szerk.: Ferenczi László, Laszlovszky József, Szabó Péter. Budapest, ELTE, 2006
Bartosiewicz László: A középkori halászat és a viza, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 103-108. Budapest, 2008
Batizi Zoltán: A középkori bányászat, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 125-146. Budapest, 2008
Draskóczy István: A só a középkori Magyarországon, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 147-162. Budapest, 2008
Feld István: Importtárgyak, mint a középkori Magyarország gazdaságtörténeti forrásai, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 297-316. Budapest, 2008
Gyöngyössy Márton: Pénzverés és pénzügyigazgatás (1387-1526), In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 185-198. Budapest, 2008
Kubinyi András: A belkereskedelem a késő középkori Magyarországon, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 229-252. Budapest, 2008
Laszlovszky József: Földművelés a késő középkori Magyarországon, In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet. Szerk. Kubinyi A., Laszlovszky J. és Szabó P., pp. 49-82. Budapest, 2008
vissza »