Fenntartható és precíziós mezőgazdasági rendszerek módszertani támogatása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
49875
típus NI
Vezető kutató Nagy János
magyar cím Fenntartható és precíziós mezőgazdasági rendszerek módszertani támogatása
Angol cím Methodical support of sustainable and precision agricultural systems
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely MÉK Földhasznosítási, Műszaki és Precíziós Technológiai Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Harsányi Endre
Harsányi Gergely Zsolt
Horváth Levente
Megyes Attila
Nyizsalovszki Rita
Vincze Szilvia
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-12-31
aktuális összeg (MFt) 66.700
FTE (kutatóév egyenérték) 10.26
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A klímaváltozási szcenáriók alapján a kukorica aránya a kukoricaövbe való északi belépésnek köszönhetően növekszik, majd a déli kilépésnek megfelelően csökken. A búza aránya egyértelmű tendenciaként növekszik, úgy hogy az arány a folyamat végére 24%-ról 39%-ig emelkedik. Az árpa a kukoricával ellentétesen viselkedik, azaz a kukoricaövbe érve aránya csökken majd azt elhagyva újra növekszik és csupán a GR területen esik vissza ismét. A rizs termesztése egyértelműen csak a jóval délebbi területeken jellemző, hazánkban tehát csak a klímaváltozási folyamat második szakaszában merülhet fel komoly formában. A burgonya a klímaváltozás analógokkal jelzett irányában többé-kevésbé csökkenő tendenciát mutat. A szervesanyag mennyiségének növekedésével a talaj makroaggregátumainak vízállósága nő. Ennek kimutatására a lassú nedvesítéses módszert tartjuk legalkalmasabbnak. Csernozjom talajon még intenzív művelésben sem mutatható ki számottevő erózió, az alacsony lejtőszög és magas növényborítottság miatt. Csapadékos időjárás esetén a Hajdúság talajvízszintje 0,5-1 m-rel emelkedik meg. 3-4,5 m mélységű talajvíz esetében még intenzív művelés mellett sem mutatható ki a határértékektől jelentősen eltérő NO3-N a talajvíz-kutakban. A talajvíz fizikai és kémiai tulajdonságai alapján öntözésre alkalmas. A talaj pHKCl értékét a műtrágyázás és az öntözés 0,8-1,2-del csökkenti. Indokolt a mésztrágyázás. Számítógéppel a talajnedvesség és a NO3-N tartalom dinamikája 10%-os hibával modellezhető.
kutatási eredmények (angolul)
Based on the climate change scenarios, the proportion of maize increases when it enters the maize belt in the North and it decreases, when it leaves the belt in the South. The proportion of wheat is obviously rising, it will grow from 24% to 39% at the end of the process. Barley is the opposite; its proportion decreases when entering the maize belt and it starts to rise again when leaving it, decreasing only on the areas of Greece. Rice is mainly produced in the Southern areas, thus Hungary can only deal with it in the second phase of the climate change process. Potato shows a more or less decreasing trend towards the direction of climate change indicated by analogues. The water-proof character of the soil’s macroaggregates rises as organic matter increases. The slow moistening method is the most suitable to prove this. Significant erosion cannot be indicated on chernozem soil even in intensive production, due to the low slope angle and high plant density. In rainy weather (2005-2006), the ground water level of Hajdúság increases by 0,5-1 m. At a ground water level with a depth of 3-4,5m, a significantyl different NO3-N content from the limit values cannot be indicated in ground water wells, not even in intensive production. Ground water can be used for irrigation, due to its physical and chemical features. Irrigation reduces soil’s the pHKCl value by 0,8-1,2.Liming is justified. The dynamics of soil moisture and NO3-N content can be modelled by computer at a 10% error ratio.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=49875
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Huzsvai L., Rátonyi T., Megyes A., Sulyok D.: Evaluation soil parameters with principal component analysis, Cereal Research Communications, 34.1.211-214., 2006
Sulyok, D. - Rátonyi, T. – Huzsvai, L.: Examining the effect of the nutrient supply and cultivation of the yield and economic questions maize (Zea mays L) cultivation on the loess-plato of Hajdúság, Cereal Research Communications, 34.1.295-298., 2006
Nagy J: A debreceni kukorica tartamkísérletek eredményei, In: Nagy J (szerk.) Talaj, növény és környezet kölcsönhatásai, DE ATC, Debrecen. 5-45., 2006
Megyes A., Rátonyi T., Huzsvai L., Sulyok D., Nyizsalovszki R.: Tillage impacts on soil water dynamics regarding physical properties, crop development and crop yield, Cereal Research Communications 34.1.243-246., 2006
Nagy J., Sulyok D., Huzsvai L.: Effect of tillage on the yield of crop plants, Cereal Research Communications 34.1.255-258., 2006
Nyizsalovszki R., Megyes A.: A mezőgazdasági tevékenység hatása a talaj víz- és nitrogéndinamikájára talajművelési tartamkísérletben, In: Baranyi B. – Nagy J. (szek.) Területfejlesztés, Agrárium és Regionalitás Magyarországon. DE ATC, Debrecen, 303-314., 2006
Erdelyi E., Horváth L., Boksai D., Ferenczy A.: How climate change influences the field crop production –yield variability of maize, IV International Eco-Conference on Safe Food - Novi Sad, 1-6, 2006
Horváth L., Erdelyi E.: How climate change influences the field crop production –use of spatial analogy, IV International Eco-Conference on Safe Food - Novi Sad, 7-12., 2006
Nyizsalovszki, R., Fórián, T.: Human impact on the landscape in the Tokaj Foothill Region, Hungary., Geographia Phísica e Dinamica Quternaria 30. Torino, Italy, pp. 50-57, 2007
Horváth L., Gaál M., Erdelyi É.: Use of the Spatial Analogy in Climate Change Research, Summer University on IT in Ag. and Rural Development, Debrecen, 48-55., 2006
Salga P., Horváth L.: Modelling Climate Change Using Neural Network, Summer University on IT in Ag. and Rural Development, Debrecen, 65-72., 2006
Horváth L., Gaál M: Spatial analogies in service of climate change analysis, 6th Annual Meeting of the EMS / 6th ECAC 4 - 8 September, Ljubljana, Slovenia, (CD), 2006
Gaál M., Horváth L.: Geographical analogies in climate change research, ESF Workshop, Volos, Greece, 20 - 23 September (CD), 2006
Salga P., Medveczki M., Horváth L.: Modeling climate change using Neural Networks, ESF Workshop, Volos, Greece, 20 - 23 September (CD), 2006
Kocsis M., Hufnagel L., Horváth L.: A klímaváltozás lepkeközösségekre gyakorolt hatásai, Ecological problems of our days - from global to local scale- Vulnerability and adaptation, Keszthely (CD), 2006
Sulyok D., Megyes A., Rátonyi T., Huzsvai L., Nagy J: A kukoricatermesztés eredményességének értékelése üzemi körülmények között a Hajdúsági Löszháton, In: Baranyi B. – Nagy J. (szerk.) Területfejlesztés, Agrárium és Regionalitás Magyarországon. DE ATC, Debrecen. 3239-252., 2006
Huzsvai L.: A kukorica potenciális termésének modellezése, In: Nagy J (szerk.) Talaj, növény és környezet kölcsönhatásai, DE ATC, Debrecen. 79-90., 2006
Megyes A., Rátonyi T., Sulyok D.: A talaj nedvességtartalmának és ásványi N-készletének értékelése talajművelési tartamkísérletben, In: Nagy J (szerk.) Talaj, növény és környezet kölcsönhatásai, DE ATC, Debrecen. 91-102., 2006
Rátonyi T., Megyes A., Sulyok D.: A talaj fizikai állapotának penetrométeres vizsgálata talajművelési tartamkísérletben, In: Nagy J (szerk.) Talaj, növény és környezet kölcsönhatásai, DE ATC, Debrecen. 129-140., 2006
Széles A., Sedlák G.: A Dekalb kukoricahibridek műtrágya termésnövelő hatásának vizsgálata a fenntarthatóság tükrében, In: Nagy J (szerk.) Talaj, növény és környezet kölcsönhatásai, DE ATC, Debrecen. 171-185., 2006
Petrányi G., Hufnagel L., Horváth L.: Klímaváltozási szcenáriók értékelése földrajzi analógiák módszerével a Lepidoptera fauna alapján., In: Batáry P., Kőrösi Á. (szerk.) 3. Szünzoológiai Szimpózium Program, Magyar Ökológusok Egyesülete, Szeged., 2007
Solymosi N., Maróti-Agóts Á., Ózsvári L., Könyves L., Horváth L., Kern L.: Region specific heat stress forecastfor cattleproduction based on climatechange., GISVET'07, Coppenhagen, 2007
Horváth L., Gaál M., Solymosi N: Spatial analogues in climate change research, EFITA/WCCA 2 – 5 July 2007, Glasgow, Scotland, Paper CD.ROM p.22, 2007
Szenteleki K., Ladányi M., Szabó É., Horváth L., Hufnagel L., Révész A: ) A climate research database management software, EFITA/WCCA, Glasgow, Scotland, Paper CD.ROM p.53, 2007
Horváth L., Gaál M., Solymosi N.: Use of the spatial analogy to understand the effects of climate change., 9th Int. Symposium Interdisciplinary Regional Research, Novi Sad, Serbia, 2007
Huisz A., - Sleutel, S., Tóth T., Hofman ,G., De Neve, S., Németh T.: Talajművelési rendszerek hatása a szervesanyag eloszlásra a talaj különböző szemcseméretű frakcióiban három év tapasztalatai alapján., Debreceni Agrártudományi Közlemények, 22. Különszám 22-30., 2006
Huisz A., Sleutel, S., Tóth T., Hofman, G., De Neve, S., Németh T.: Effect of cultivation systems on the distribution of soil organic matter in different fractions., Cereal Research Communication, 34. 1: 207-210., 2006
Huisz A.: A talaj aggregátum-stabilitása az egységes aggregátum-stabilitási mutató tükrében., Debreceni Agrártudományi Közlemények, 26. Különszám 83-99., 2007
Huisz A., Kismányoky T., Hoffmann S., Tóth T., Németh T.: Organic matter-induced changes in water-stable aggregation., Cereal Research Communication; 35.2: 497-500., 2007
Huisz A., Tóth T., Németh T.: Water-stable aggregation in relation with the normalized stability index., 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis, 159., 2007
Huisz A., Tóth T. Németh T.: Tarlómaradványok hatása a talaj aggregátum-stabilitására., Debreceni Agrártudományi Közlemények, (in print), 2008
Huisz A., Megyes A., Tóth T. Németh T.: Interrelations of soil structure with cropping: effect of tillage on water-stability of soil aggregates., Cereal Research Communication, (in print), 2008
Németh T., Huisz A., Tóth T:: Effect of barley straw on the water-stability of soil aggregates in a long term fertilization experiment., 16th International Symposium of the International Scientific Centre of Fertilizers (CIEC), Ghent, Belgium, Proceedings 383-388., 2007
Megyes A., Nyizsalovszki R.: Talajsavanyodás vizsgálata csernozjom talajon talajművelési tartamkísérletben, . DE AMTC, Agrártudományi Közlemények. 27. (in print), 2008
Megyes A., Fodor N., Huzsvai L., Rátonyi T.: Modelling the effect of tillage systems on water and nitrogen dynamics of chernozem soil in a long-term experiment., Cereal Research Communications. 36. (in print), 2008
Sulyok D., Megyes A., Rátonyi T., Huzsvai L.: Agroeconomical evaluation of maize growing on the Hajdúság loess-ridge., Cereal Research Communications. 36. (in print), 2008
Sulyok D., Megyes A., Rátonyi T.: Kukoricatermesztés eredményességének értékelése üzemi körülmények között a Hajdúsági Löszháton., In: Baranyi B. – Nagy J. (ed) Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban. DE AMTC, MTA RKK, Debrecen, 305-324., 2008
Megyes A., Rátonyi T., Sulyok D.: A talaj nitrogéndinamikájának értékelése szabadföldi tartamkísérletben., Acta Agronomica Óváriensis. 49.2. 339-344., 2007
Sulyok D., Megyes A., Rátonyi T., Huzsvai L., Nagy J.: Növénytermesztési szaktanácsadás a 4M-ECO rendszerrel kötött réti talajon., Acta Agronomica Óváriensis. 49.2. 269-273., 2007
Rátonyi T., Megyes A., Sulyok D.: A talaj tömödöttségének penetrométeres vizsgálata., Acta Agronomica Óváriensis. 49.2. 445-449., 2007
Megyes A., Rátonyi T., Sulyok D.: Evaluation of nitrogen dynamics and crop yield in a long-term tillage experiment., Cereal Research Communications. 35.2. 769-772., 2007
Rátonyi T., Megyes A., Sulyok D.: Evaluation of the physical conditions of chernozem soil by using penetrometer in a long-term tillage experiment., Cereal Research Communications. 35.2. 989-992., 2007
Sulyok D., Megyes A., Rátonyi T., Nagy J.: Establishment of short rotation energy plantations as an alternative possibility in less favoured areas, Cereal Research Communications. 35.2. 1109-1112., 2007
Antal Zs., Huzsvai L.: Előkészítő vizsgálatok védett gyepterületek produkciójának modellezéséhez., Agrártudományi Közlemények, 26. Különszám, 64-70, DE ATMTC, Debrecen., 2007
Antal Zs., Huzsvai L.: Grass production model based grazing as the sustainable utilization of protected grasslands., Cereal Research Communications, 35.2. 189-199., 2007
Nagy J.: Evaluating the effect of year and fertilisation on the yield of mid ripening (FAO 400-499) maize hybrids, Cereal Research Communications35: (3) 1497-1507 (2007), 2007
Nagy J.: Kukoricatermesztés, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007
Víg R., Dobos A., Pongrácz Z.: A precíziós tápanyag-utánpótlást megalapozó talajvizsgálatok Hajdúszoboszló térségben., Agrártudományi Közlemények, Debrecen, 26. 141-148., 2007
Huzsvai L., Dobos A.: Napenergia-kukorica-bioetanol, In: Baranyi B., Nagy J. (szerk.) Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban. DE AMTC, MTA RKK, Debrecen, 281-292, 2008
Nyizsalovszki R: A természeti potenciál hatása a talajhasználatra és a mezőgazdasági termelésre az Észak-magyarországi régióban., In: Baranyi B., Nagy J. (szerk.) Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban. DE AMTC, MTA RKK, Debrecen, 333-342, 2008
Víg R., Dobos A., Pongrácz Z.: Hajdúsági csernozjom és réti talajok tápanyag-ellátottságának statisztikai értékelése Hajdúszoboszló térségében., In: Baranyi B., Nagy J. (szerk.) Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban. DE AMTC, MTA RKK, Debrecen, 351-360., 2008
Ványiné Széles A.: Szántóföldi klorofillmérések a kukoricahibridek nitrogénellátottságának meghatározásában., In: Baranyi B., Nagy J. (szerk.) Regionalitás, területfejlesztés és modernizáció az Észak-alföldi régióban. DE AMTC, MTA RKK, Debrecen, 361-376., 2008
Ványiné Széles A.: The effect of crop year and fertilization on the interaction between the spad value and yield of maize (Zea mays L.) within non-irrigated conditions, Cereal Research Communications. 36. (in print), 2008
Dobos A., Széles A.: Mezőgazdasági földhasználat tervezése és agrárkörnyezetgazdálkodási programok kidolgozása a Tiszavölgyi árapasztó rendszer I. ütemére., Magyar Tájökológiai Konferencia, Debrecen, CD, 2006
Dobos A., Nyizsalovszki R., Széles A., Harsányi E.: Optimalisation of land use in sensitive, lowland areas in the Tisza River Vasin., Bibliotheca Framenta Agronomica IX Congress of the European Society for Agronomy, Warsaw, Poland, book of proceedings Part II. (ISSN 0860-4088) p. 637-639, 2006
Széles A.: The indication of nitrogen deficiency in maize growing using spad – 502 chlorophyll meter., Cereal Research Communications, 35.2:1149-1153, 2007
vissza »