The role of intracellular calcium stores in the regulation of calcium homeostasis in muscle cells under physiological and pathological conditions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
50002
Type PD
Principal investigator Szentandrássyné Gönczi, Mónika
Title in Hungarian A kalcium homeosztázisban szerepet játszó fehérjék vizsgálata siRNS technikával.
Title in English The role of intracellular calcium stores in the regulation of calcium homeostasis in muscle cells under physiological and pathological conditions
Panel Genetics, Genomics, Bioinformatics and Systems Biology
Department or equivalent Department of Physiology (University of Debrecen)
Starting date 2005-10-01
Closing date 2008-09-30
Funding (in million HUF) 12.693
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A protein kináz C (PKC) izoenzimek eltérő módon befolyásolják epidermális keratinocyták proliferációját és differenciálódását, melynek hátterében a megváltozott kalciumhomeosztázis és purinoreceptor expresszió áll. Epidermális keratinocyták (HaCaT és NHEK) osztódását rövid UVB besugárzás szignifikánsan csökkenti. A csökkent nyugalmi kalciumszint, alacsonyabb ATP-indukálta kalciumtranziens amplitúdók mellett a P2X3 és P2X7 receptorok degradációját, valamint a P2X1 downregulációját tapasztaltuk, melyek felelősek lehetnek a besugárzás onkogén hatásáért. Sejttenyészetben és szöveti preparátumban található melanoma malignum sejtek erős TASK-3 immunpozitivitást mutatnak, mely érinti a melanoma sejtek magját is, de legkifejezettebb a mitokondriumokban. A csatorna expressziójának gátlása RNS-interferenciával a melanoma sejtek számát, míg HEK293 sejteken a TASK-3 csatornákon átfolyó áramot szignifikánsan csökkentette. Triadin 95-öt overexpresszáló C2C12 sejtvonalon és egér primer sejtkultúrán az elemi kalciumfelszabadulási események amplitudója és frekvenciája lecsökkent a kontrollhoz képest. Patkány primer izomrostokon specifikus shRNS transzfekciót követően a spontán kialakuló kalcium hullámok és kalcium spark-ok szignifikánsan nagyobb amplitúdóval és frekvenciával jellemezhetők, mint kontroll izomrostokon. A nyugalmi kalciumkoncentrációt és a kálium indukálta depolarizációt szintén jelentősen befolyásolta a triadin expressziójának megváltoztatása.
Results in English
Protein kinase C izoenzymes have different role in regulating the proliferation and differentiation of keratinocytes mainly due to the altered calcium homeostais and purinergic receptor expression. Changes of the membrane potential, ion current and intracellular calcium concentration caused by hyposmotic solutions are more pronounced in cells where the PKC system was activated. Proliferation of epidermal keratinocytes (HaCaT and NHEK) is significantly reduced following short time UVB irradiation. The oncogen properties of irradiation could be due to the decreased calcium concentration, ATP-induced calcium transient amplitude, degradation of the P2X3 and P2X7 receptors and the downregulation of P2X1 receptor. Cultured and tissue melanoma cells show strong TASK-3 immunopositivity in the cytoplasm, mainly in the mitochondria. Reducing the expression of the channel protein by RNA interference decreased the number of viable cells, and the total ion current on HEK293 cells overexpressing TASK-3. C2C12 and mouse primary cultured myotubes overexpressing triadin 95 generated elementary calcium release events with lower amplitude and frequency than control cells. However, the amplitude and frequency of calcium transients and sparks were significantly higher in rat primary muscle cells following triadin 95-specific shRNA transfection than in control myotubes. Changes of the triadin expression altered the intracellular calcium concentration and potassium induced depolarization.
Full text http://real.mtak.hu/2046/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Gönczi M, Kosztka L, Dienes B, Rusznák Z, Csernoch L.: Inhibition of the TASK-3 protein expression reduces the proliferation of melanoma cells maintained in tissue culture, Joint Meeting of the Physiological Society, the Brazilian Physiological Society and FEPS, Brazilia, 2006
Pocsai K, Kosztka L, Bakondi G, Gönczi M, Fodor J, Dienes B, Szentesi P, Kovács I, Feniger-Barish R, Kopf E, Zharhary D, Szűcs G, Csernoch L, Rusznák Z.: Melanoma cells exhibit strong intracellular TASK-3-specific immunopositivity in both tissue sections and cell culture, Cell. Mol. Life Sci., 2006
Gönczi M, Szentandrássy N, Fülöp L, Telek A, Szigeti GP, Magyar J, Bíró T, Nánási PP, Csernoch L.: Hypotonic stress influence the membrane potential and alter the proliferation of keratinocytes in vitro, Experimental Dermatology, 2007
Rusznák Z , Bakondi G, Kosztka L, Pocsai K, Dienes B, Fodor J, Telek A, Gönczi M, Szűcs G, Csernoch L.: Mitochondrial expression of the two-pore domain TASK-3 channels in malignantly transformed and non-malignant human cells, Virchows Archiv, 2007
Gönczi M, Telek A, Czifra G, Balogh A, Blumberg P, Bíró T, Csernoch L.: Altered calcium handling following the recombinant overexpression of protein kinase C isoforms in HaCaT cells, Experimental Dermatology, 2007
Gönczi M, Telek A, Ruzsnavszky O, Csernoch L.: Effect of UVB irradiation on calcium handling and purinoreceptor expression of keratinocytes, Absztrakt # 1241, Journal of Investigative Dermatology, 2008
Gönczi M, Szentandrassy N, Csernoch L, Weston AH.: TREK-1 channels as a possible therapeutic target for the treatment of unstable urinary bladders, Poster # 28, EPHAR Meeting, Manchester, 2008
Fodor J, Gönczi M, Sztretye M, Dienes B, Olah T, Szabo L, Csoma E, Szentesi P, Marty I, Csernoch L.: Altered expression of triadin 95 causes parallel changes in elementary Ca2+ release events and global Ca2+ signals in skeletal muscle cells in culture, Journal of Physiology, 2008
Back »