Fázisátalakulások és szimmetriasértő fázisok fázisok dinamikája  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
50015
típus PD
Vezető kutató Szép Zsolt
magyar cím Fázisátalakulások és szimmetriasértő fázisok fázisok dinamikája
Angol cím Dynamics od phase transitions and symmetry breaking phases
zsűri Fizika
Kutatóhely Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály (MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet)
projekt kezdete 2005-10-01
projekt vége 2008-09-30
aktuális összeg (MFt) 12.693
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az SU(3)_LxSU(3)_R szimmetriájú lineáris szigma modell egy-hurok színtű optimalizált perturbációszámításbeli megoldásával meghatároztuk a pion-kaon tömegsík elsőrendű királis fázisátalakulási tartományának másodrendű határvonalát és megbecsültük az m_pi=0 tengelyen levő trikritikus pont helyét. A modell csatolási állandóit a tömegsík kiterjedt tartományában elfolytattunk a királis perturbációszámítás segítségével. A SU(3)_LxSU(3)_R szimmetriájú királis kvark modellben megállapítottuk, hogy a tömegsík--mu_B térbeli másodrendű fázisátalakulások felülete monoton módon a crossover tartományban levő fizikai pont felé hajlik a mu_B barion kémiai potenciál növelésével. Ennek megfelelően, a tömegek fizikai értékeire létezik a mu_B-T síkon egy kritikus végpont (CEP), ahol mu_B növelésével a fázisátalakulás crossover típusból elsőrendűre vált át. Meghatároztuk a CEP kritikus tartományának alakját, a kritikus exponens értékét, valamint az izospin és ritka kémiai potenciálok hatását a CEP helyére. Az ellentagok explicit meghatározását lehetővé tevő módszert dolgoztunk ki a különböző globális szimmetriával rendelkező kvantumtérelméletek kétrészecske irreducibilis (2PI) közelítésben származtatott funkcionálegyenleteinek nem-perturbatív renormálására. A Standard Modell Higgs szektorát nem megfigyelhető fantom terekkel egészítve ki a nagy-N közelítés vezető rendjében adódó renormalizált egyenletek numerikus megoldásával példát mutattunk a dinamikai szimmetriasértés megvalósulására.
kutatási eredmények (angolul)
In the SU(3)_LxSU(3)_R linear sigma model the 2nd order boundary between the crossover and 1st order chiral phase transition regions of the m_pi-m_K-plane was determined with the one-loop optimised perturbation theory and the location of the tricritical point on the m_pi=0 axis estimated. In a wide domain of the mass-plane the parameters of the model were determined using the chiral perturbation theory. In the SU(3)_LxSU(3)_R chiral quark model the surface of 2nd order transition points in the m_pi-m_K-mu_B space was found to bend with increasing baryon chemical potential mu_B towards the physical point located in the crossover region of the m_pi-m_K mass plane. For physical m_pi and m_K this behaviour implies the existence in mu_B-T plane of the critical end point CEP where the transition turns with increasing mu_B from crossover into 1st order type. The shape of the critical region around the CEP and the effect of the isospin and hypercharge chemical potentials on CEP's location were determined. A method was developed to explicitly determine the counterterms which renormalises the functional equations obtained in the two-particle irreducible (2PI) approximation to quantum field theories with various global symmetries. Extending the Higgs sector of the Standard Model with unobservable phantom fields the possibility of dynamical symmetry breaking was demonstrated by solving numerically the renormalised equations obtained in the leading order of the large-N approximation.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2049/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Zs. Szép: Chiral phase transition in effective models of QCD, PoS JHW2005:017-1-17, 2006
T. Herpay, Zs. Szép: Resummed one-loop determination of the phase boundary of the SU(3)_R x SU(3)_L linear sigma model in the m_pi-m_K-plane, Phys.Rev. D74: 025008-1--11, 2006
P. Kovács, Zs. Szép: The critical surface of the SU(3)_L x SU(3)_R chiral quark model at non-zero baryon density, Phys.Rev. D75: 025015-1--10, 2007
P. Kovács, Zs. Szép: Influence of the isospin and hypercharge chemical potentials on the location of the CEP in the mu_B-T phase diagram of the SU(3)_L x SU(3)_R chiral quark model, Phys. Rev. D 77: 065016-1-13, 2008
A. Patkós, Zs. Szép: Phantom field fluctuation induced Higgs effect, Phys. Lett. B642: 384-388, 2006
A. Patkós, Zs. Szép: Phase structure and phase transitions of the SU(2) x O(N) symmetric scalar field theory, Europhys. Lett. 79: 51001-p1--p6, 2007
G. Fejős, A. Patkós, Zs. Szép: Renormalisability of the 2PI-Hartree approximation of multicomponent scalar models in the broken symmetry phase, Nucl. Phys. A 803: 115-135, 2008
A. Patkós, Zs. Szép: Counterterm resummation for 2PI-approximation in constant background, Nucl. Phys. A811: 329-352, 2008
G. Fejős, A. Patkós, Zs. Szép: Renormalized Phi-functionals for the O(N) model at next-to-leading order of the 1/N expansion, arXiv:0902.0473 [hep-ph] (közlésre beküldvem a Phys. Rev. D-be), 2009
vissza »