A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
50018
típus PD
Vezető kutató Bárkányi Zsuzsanna Judit
magyar cím A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése
Angol cím Analogy-based Formal Approach to Phonology and Morphology
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Nyelvtudományi Kutatóközpont
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2009-09-30
aktuális összeg (MFt) 12.693
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatásban két fő területre összpontosultak feladataim: (i) egy fonetikai alapú fonológiai modell kidolgozása, és integrálhatósága, illetve összevetése analógiás modell(ekk)el. Ez a kutatási terület hozzájárul a mássalhangzó-csoportok fonetikai tulajdonságainak, illetve fonetikai (percepciós) tényekhez való lehorgonyozhatóságának a tanulmányozásához, valamint a fonotaktikai jelöltség univerzális tipológiai vizsgálatához. Kidolgoztunk egy aerodinamikai alapú fonológiai modellt, ehhez számos akusztikai és percepciós kísérletet végeztünk el. A vizsgálat során főként a v kétarcú fonológiai viselkedésére sikerült jó magyarázatot találnunk (Dr. Kiss Zoltánnal) a magyar és a szlovák nyelvben. A modell tovább gondolható a többi zöngés frikatíva (z, zs) fonológiai és fonotaktikai tulajdonságainak magyarázatánál. (ii) az analógiás modell(ek) magyar nyelven túlmutató alkalmazhatóságának vizsgálata más bonyolult fonotaktikájú nyelvekre, különös tekintettel a különleges mássalhangzó-kapcsolatairól ismert, de a generatív fonológiában viszonylag kevéssé tanulmányozott szlovák nyelvre. A vizsgálat során bemutattam, hogy az olyan bonyolult fonotaktikák, mint a szlovák szóeleji mássalhangzó-kapcsolatok, melyeket hagyományos nyelvtani modellekkel nem tudunk megragadni, sokkal jobban magyarázhatók graduális nyelvtani modellekkel és analógiás modellekkel, valamint ezek kombinációjával. A vizsgálat során egy nagy pszicholingvisztikai kísérletet végeztem szlovák anyanyelvű beszélőkkel.
kutatási eredmények (angolul)
In the present research I had two main tasks: (i) to develop a phonetically-based phonological model and to contrast and accomodate it with analogical models. This research contributes to the study of the phonetic properties of consonant clusters and to their anchoring to phonetic (perceptual) facts, and to the study of phonotactic typology. We (with Dr. Zoltán Kiss) have developed a aerodynamic phonological model, carried out a number of acoustic and perception experiments. We found an adequate explanation for the double-faced phonological behavior of v in Hungarian and Slovak. The model can be extended to the study of the phonological and phonotactic properties of other voiced fricatives (z and zh). (ii) to test the adaptability of analogical models to other languages, especially Slovak a language well-known for its complex word-initial phonotactis, but little studied in generative grammar. I have shown that such complex phonotactic patterns like word-initial consonant clusters in Slovak can better be accounted for by gradual grammatical models and analogical models and the combination of these. During the study I have carried out an extensive psycholinguistic experiment with native speakers of Slovak.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=50018
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bárkányi Zsuzsanna: Blick testing word-initial consonant clusters in Slovak, Előadás a 17. Manchester Phonology Meetingen, Manchester, 2009. május 28–30., 2009
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: Zöngés-e a v?, Beszédkutatás 2007 konferencia, Budapest, 2007. November 15–16, 2009
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: Az /s/ – /z/ oppozíció fenntartása megnyilatkozás végén, Előadás a Beszédkutatás 2009 konferencián, Budapest, 2009. október 16–17., 2009
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: Egy zöngés zöngétlen réshang — redundancia a fonológiában, Előadás a Mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII", Szeged, 2007. október 25–26, 2007
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: A v fonetikai alapú elemzésének néhány elvarratlan száláról, "1. Mókus-konferencia," Balatonszemes, 2007. szeptember 21–23, 2007
Bárkányi Zsuzsanna: Graduális fonotaktikai jólformáltság – kísérleti eredmények a szlovák nyelvből, "1. Mókus-konferencia," Balatonszemes, 2007. szeptember 21–23, 2007
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: Hungarian [v]: Is it voiced?, 8th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH8), 2007. május 24–26, 2007
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: A phonetically-based approach to the phonology of [v]: A case study from Hungarian and Slovak, Old World Conference in Phonology 4 (OCP4), Rodosz, Görögország, 2007. január 18–21, 2007
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: The role of phonetics in the phonology of Hungarian [v], 10th Conference on Laboratory Phonology, Párizs, 2006. június 29–július 2., 2006
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: A Phonetically-based approach to the phonology of v in Hungarian, Előadás a Conference on Turbulances konferencián, Berlin, 2005. október 13–14., 2005
Bárkányi Zsuzsanna, Kiss Zoltán és Rebrus Péter: A mássalhangzó-kapcsolatok fonotaktikájának fonetikai alapú megközelítése: esettanulmány három nyelvből (angol, magyar, szlovák), Előadás a Kísérleti Fonetika és Laboratóriumi Fonológia konferencián, Debrecen, 2005. március 23–24., 2005
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: Hungarian v: is it voiced?, Robert M. Vago and Marcel van Dikken (eds.): Approaches to Hungarian 11. Papers from the 2007 New York Conference. Amsterdam & New York: John Benjamins., 2009
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: A phonetically-based approach to the phonology of v: A case-study from Hungarian and Slovak., Artemis Alexiadou és Alan T. Hall (eds.): Turbulences. The Phonetics and Phonology of Turbulent Sounds (Interface Explorations Series). Berlin & New York: Mouton de Gruyt, 2010
Bárkányi Zsuzsanna: Gradient phonotactic acceptability. A case study from Slovak, Kálmán László (ed.): Papers from the Mókus Conference. Budapest: Tinta Publishing House. 9–33, 2008
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: A note on sonorant voicing in Slovak', Kálmán László (ed.): Papers from the Mókus Conference. Budapest: Tinta Publishing House. 34–45, 2008
Kiss Zoltán és Bárkányi Zsuzsanna: A phonetically-based approach to the phonology of [v] in Hungarian, Acta Linguistica Hungarica 53 (2), 175–226., 2006
Bárkányi Zsuzsanna és Kiss Zoltán: A fonetikai célpontok összeférhetetlenségéről: a magyar v fonológiájának fonetikai alapú megközelítése, Kálmán László (ed.): KB 120: A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet & Tinta Könyvkiad, 2006
Bárkányi Zsuzsanna: Are there sonority reversal clusters in Slovak?, Előadás a Slavic Linguistic Society 4. találkozóján, Zadar, 2009. szeptember 3–6., 2009
vissza »