Erdély Miklós / kritikai monográfia /  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
50019
típus PD
Vezető kutató Müllner András
magyar cím Erdély Miklós / kritikai monográfia /
Angol cím Erdély Miklós / critical monography /
zsűri Irodalom
Kutatóhely Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
projekt kezdete 2005-01-01
projekt vége 2008-09-30
aktuális összeg (MFt) 12.693
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
I. Szervezés, szerkesztés 1. Erdély Miklós filmes életművének vizsgálatára szervezett konferencia (12 kutató előadása [közülük 2 egykori tanítvány]) 2. Erdély Miklós filmes életművének szentelt kiadvány: a Metropolis Erdély Miklós-száma (8 kutató tanulmánya) II. Saját kutatáson alapuló előadások, tanulmányok (részletesen ld. a szakmai beszámolóban) 1. Erdély Miklós filmes életművének vizsgálata (6 tanulmány [ebből 2 idegen nyelvű], 6 előadás, 1 riportfilm) 2. Erdély Miklós képzőművészeti életművének vizsgálata (3 tanulmány [ebből 1 idegen nyelvű], 6 előadás [ebből 1 idegen nyelvű], 1 riportfilm) 3. Művészet- és irodalomtörténeti tanulmányok az avantgárdról, a posztmodernről, a performativitásról, a fenségesről (5 tanulmány) 4. A kutatás kiterjesztése más életművekre: Hajas Tibor, Szentjóby Tamás, Moldován Domokos, Domonkos István, Dobai Péter, Pacsika Rudolf, Barnett Newman, Benda Balázs (5 tanulmány [ebből 2 idegen nyelvű] és 9 előadás [ebből 1 idegen nyelvű]) 5. Tanulmányok a hipertextről és az interaktivitás elméleti problémájáról (4 tanulmány; illetve egy esszékötet részben korábban írt tanulmányokból összeállítva) III. Az avantgárd kapcsán született fordítások (2, részletesen ld. a szakmai beszámolóban) IV. Oktatás: kurzusok, illetve hallgatói dolgozatok, szakdolgozatok a témában
kutatási eredmények (angolul)
I. Organization, editing 1. Conference organized for discussing Miklós Erdély's films and writings on film (lectures given by 12 scholars [among them 2 are my students earlier]) 2. Metropolis. Quarterly Journal on Film History and Film Theory published to discuss Miklós Erdély's films and writings (essays written by 8 scholars) II. Lectures and papers based on my own research (in detail see in the final report) 1. Research on Miklós Erdély's films (6 papers [among them 2 in English], 6 lectures, 1 documentary) 2. Research on Miklós Erdély's works in fine arts (3 papers [among them 1 in English], 6 lectures [among them 1 in English], 1 documentary) 3. Papers in the field of literary history and history of fine arts, mostly on avant-garde, postmodern, performativity, and sublime (5 papers) 4. Extending the research to other lifeworks: Tibor Hajas, Tamás Szentjóby, Domokos Moldován, István Domonkos Péter Dobai, Rudolf Pacsika, Barnett Newman, Balázs Benda (5 papers [among them 2 in English] and 9 lectures [among them 1 in English]) 5. Papers on the theoretical problems of hypertext and interactivity (4 papers; and beyond them a book containing essays partly written before the OTKA scholarship: A császár új ruhája/The Emperor’s New Clothes) III. Translations in the subject of avant-garde (2, in detail see in the final report) IV. Teaching: courses and papers written by students involved in the subject
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=50019
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Müllner András: Talált vendég. Kísérteti robbantás a posztmodern irodalom(történet) kapcsán, Korunk, 2006
Müllner András: Szakállas költészet? Az etikáról és az esztétikáról Domonkos István 1968-as verse, valamint a kritika és az irodalomtörténet kapcsán, Domonkos-symposion. Tanulmányok Domonkos István műveiről, 2006
Müllner András: Majdnem-morál. Hajas Tibor: Szövegek, Beszélő, 2006
Müllner András: Illumináció. Moldován Domokos és Erdély Miklós Heréltek című filmtervéről, Symposion, 2005
Peter Wollen: A két avantgárd, Apertúra, 2006
Müllner András: A császár új ruhája. Esszék a könyv és a hipertext kapcsolatáról, valamint más médiumokról, Jószöveg Kiadó, Budapest, 2007
Müllner András: A „puszta élet” fikciója. Performatívumok működésmódja magyar neoavantgárd művekben, Documenta Magazines Online Journal, http://magazines.documenta.de/frontend/article.php?IdLanguage=26&NrArticle=1614, 2007
Müllner András -- Sipos Dániel: The Fiction of „Bare Life”. How performatives funkction in Hungarian neo-avant-garde works of art, Documenta Magazines Online Journal, http://magazines.documenta.de/frontend/list.php?filter_F_author=1361, 2007
Müllner András -- Dánél Mónika: Nyelvek karnevalizációja a neoavantgárd művészetben. 1966 – Az első magyarországi happening, in Szegedy-Maszák Mihály – Veres András (szerk): A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007
Müllner András: Recenzió az Induló modernség – kezdődő avantgárd (szerk. Bednanics Gábor – Eisemann György) című tanulmánykötetről, Literatura, 2007
Müllner András: Films not Shot but Bloodied: „Material” Projections in Hungarian Experimental Films and Neoavantgarde Works, Words and Images on the Screen: Language, Literature and Moving Pictures (szerk. Ágnes Pethő), 2008
Müllner András: A „puszta élet” fikciója. Performatívumok működésmódja magyar neoavantgárd művekben, Theatron. Színháztudományi Periodika, 2007
Müllner András: A filmes performativitás. Erdély Miklós vetítései, Metropolis. Filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat, 2007
Müllner András: Mythical light and allegorical detachment in performance. A Mediterranean matter and a Hungarian performer – Tibor Hajas, Imagination, Sensuality, Art (szerk. Ales Erjavec – Lev Kreft), 2007
Müllner András: Az avantgárd fenséges retorikája, Retorika és narráció (szerk. Hajdu Péter – Ritoók Zsigmond), 2007
Müllner András: Vérlátomás. Erdély Miklós: Verzió, Művészet és hatalom. A Kádár-korszak művészete (szerk. Kisantal Tamás és Menyhért Anna), 2005
vissza »