Erdély Miklós / critical monography /  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
50019
Type PD
Principal investigator Müllner, András
Title in Hungarian Erdély Miklós / kritikai monográfia /
Title in English Erdély Miklós / critical monography /
Panel Literature
Department or equivalent Institute of Art Theory and Media Research (Eötvös Loránd University)
Starting date 2005-01-01
Closing date 2008-09-30
Funding (in million HUF) 12.693
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
I. Szervezés, szerkesztés 1. Erdély Miklós filmes életművének vizsgálatára szervezett konferencia (12 kutató előadása [közülük 2 egykori tanítvány]) 2. Erdély Miklós filmes életművének szentelt kiadvány: a Metropolis Erdély Miklós-száma (8 kutató tanulmánya) II. Saját kutatáson alapuló előadások, tanulmányok (részletesen ld. a szakmai beszámolóban) 1. Erdély Miklós filmes életművének vizsgálata (6 tanulmány [ebből 2 idegen nyelvű], 6 előadás, 1 riportfilm) 2. Erdély Miklós képzőművészeti életművének vizsgálata (3 tanulmány [ebből 1 idegen nyelvű], 6 előadás [ebből 1 idegen nyelvű], 1 riportfilm) 3. Művészet- és irodalomtörténeti tanulmányok az avantgárdról, a posztmodernről, a performativitásról, a fenségesről (5 tanulmány) 4. A kutatás kiterjesztése más életművekre: Hajas Tibor, Szentjóby Tamás, Moldován Domokos, Domonkos István, Dobai Péter, Pacsika Rudolf, Barnett Newman, Benda Balázs (5 tanulmány [ebből 2 idegen nyelvű] és 9 előadás [ebből 1 idegen nyelvű]) 5. Tanulmányok a hipertextről és az interaktivitás elméleti problémájáról (4 tanulmány; illetve egy esszékötet részben korábban írt tanulmányokból összeállítva) III. Az avantgárd kapcsán született fordítások (2, részletesen ld. a szakmai beszámolóban) IV. Oktatás: kurzusok, illetve hallgatói dolgozatok, szakdolgozatok a témában
Results in English
I. Organization, editing 1. Conference organized for discussing Miklós Erdély's films and writings on film (lectures given by 12 scholars [among them 2 are my students earlier]) 2. Metropolis. Quarterly Journal on Film History and Film Theory published to discuss Miklós Erdély's films and writings (essays written by 8 scholars) II. Lectures and papers based on my own research (in detail see in the final report) 1. Research on Miklós Erdély's films (6 papers [among them 2 in English], 6 lectures, 1 documentary) 2. Research on Miklós Erdély's works in fine arts (3 papers [among them 1 in English], 6 lectures [among them 1 in English], 1 documentary) 3. Papers in the field of literary history and history of fine arts, mostly on avant-garde, postmodern, performativity, and sublime (5 papers) 4. Extending the research to other lifeworks: Tibor Hajas, Tamás Szentjóby, Domokos Moldován, István Domonkos Péter Dobai, Rudolf Pacsika, Barnett Newman, Balázs Benda (5 papers [among them 2 in English] and 9 lectures [among them 1 in English]) 5. Papers on the theoretical problems of hypertext and interactivity (4 papers; and beyond them a book containing essays partly written before the OTKA scholarship: A császár új ruhája/The Emperor’s New Clothes) III. Translations in the subject of avant-garde (2, in detail see in the final report) IV. Teaching: courses and papers written by students involved in the subject
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=50019
Decision
Yes

 

List of publications

 
Müllner András: Talált vendég. Kísérteti robbantás a posztmodern irodalom(történet) kapcsán, Korunk, 2006
Müllner András: Szakállas költészet? Az etikáról és az esztétikáról Domonkos István 1968-as verse, valamint a kritika és az irodalomtörténet kapcsán, Domonkos-symposion. Tanulmányok Domonkos István műveiről, 2006
Müllner András: Majdnem-morál. Hajas Tibor: Szövegek, Beszélő, 2006
Müllner András: Illumináció. Moldován Domokos és Erdély Miklós Heréltek című filmtervéről, Symposion, 2005
Peter Wollen: A két avantgárd, Apertúra, 2006
Müllner András: A császár új ruhája. Esszék a könyv és a hipertext kapcsolatáról, valamint más médiumokról, Jószöveg Kiadó, Budapest, 2007
Müllner András: A „puszta élet” fikciója. Performatívumok működésmódja magyar neoavantgárd művekben, Documenta Magazines Online Journal, http://magazines.documenta.de/frontend/article.php?IdLanguage=26&NrArticle=1614, 2007
Müllner András -- Sipos Dániel: The Fiction of „Bare Life”. How performatives funkction in Hungarian neo-avant-garde works of art, Documenta Magazines Online Journal, http://magazines.documenta.de/frontend/list.php?filter_F_author=1361, 2007
Müllner András -- Dánél Mónika: Nyelvek karnevalizációja a neoavantgárd művészetben. 1966 – Az első magyarországi happening, in Szegedy-Maszák Mihály – Veres András (szerk): A magyar irodalom történetei. 1920-tól napjainkig, Gondolat Kiadó, Budapest, 2007
Müllner András: Recenzió az Induló modernség – kezdődő avantgárd (szerk. Bednanics Gábor – Eisemann György) című tanulmánykötetről, Literatura, 2007
Müllner András: Films not Shot but Bloodied: „Material” Projections in Hungarian Experimental Films and Neoavantgarde Works, Words and Images on the Screen: Language, Literature and Moving Pictures (szerk. Ágnes Pethő), 2008
Müllner András: A „puszta élet” fikciója. Performatívumok működésmódja magyar neoavantgárd művekben, Theatron. Színháztudományi Periodika, 2007
Müllner András: A filmes performativitás. Erdély Miklós vetítései, Metropolis. Filmelméleti és filmtörténeti szakfolyóirat, 2007
Müllner András: Mythical light and allegorical detachment in performance. A Mediterranean matter and a Hungarian performer – Tibor Hajas, Imagination, Sensuality, Art (szerk. Ales Erjavec – Lev Kreft), 2007
Müllner András: Az avantgárd fenséges retorikája, Retorika és narráció (szerk. Hajdu Péter – Ritoók Zsigmond), 2007
Müllner András: Vérlátomás. Erdély Miklós: Verzió, Művészet és hatalom. A Kádár-korszak művészete (szerk. Kisantal Tamás és Menyhért Anna), 2005
Back »