A Kelet-közép-európai országok mezőgazdaságának összehasonlító elemzése nemzetgazdaságuk keretében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60084
típus K
Vezető kutató Burgerné Gimes Anna
magyar cím A Kelet-közép-európai országok mezőgazdaságának összehasonlító elemzése nemzetgazdaságuk keretében
Angol cím Economies and agricultures of East Central European countries, among them of Hungary
magyar kulcsszavak mezőgazdaság, nemzetgazdaság, Kelet-Közép Európa, földtulajdon
angol kulcsszavak agriculture, East Central Europe, economy, land tenure
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)25 %
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)25 %
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Közgazdaság-tudományi Intézet (HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
résztvevők Szép Katalin
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 6.000
FTE (kutatóév egyenérték) 0.07
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Közép-kelet-európai országok, közöttük
Magyarország mezőgazdaságának összehasonlító
elemzése nemzetgazdaságuk keretében

A kutatás célja az EU-hoz csatlakozott és csatlakozni készülő Közép-kelet--európai országok népgazdaságának és mezőgazdaságának vizsgálata a legújabb fejlemények tükrében. A kutatás témája Bulgária, a három balti ország, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia gazdaságának és mezőgazdaságának elemzése. A kutatás feladata lesz az országok GDP-jének, szerkezet-alakulásának, foglalkoztatottságuknak, tőkeáramlásuknak, külgazdasági kapcsolataiknak, külkereskedelmüknek, egymással folytatott gazdasági kapcsolataiknak, kereskedelmi és fizetési mérleg alakulásuknak a vizsgálata. A mezőgazdaság egészére vonatkozóan elemezni kívánom a termelés alakulását, részarányának változását a GDP-ben, a foglalkoztatottság alakulását, a termőföld használatát, az állatállomány változását, az élelmiszerfogyasztás alakulását és külkereskedelmét. Vizsgálni kívánom továbbá az élelmiszer-feldolgozóipar helyzetét. Elemezni kívánom a magán- és társas gazdaságok fejlődését a 90-s évek vége óta, termelésük, tulajdoni és földhasználatuk alakulását, birtokszerkezetük változását, koncentrációját. A kutatás hozzá kíván járulni az EU-ba belépő Közép-kelet-európai országok jobb megismeréséhez és fejlődési problémáik feltárásával és általánosításával a politikai gazdaságtani elmélet gazdagításához.
angol összefoglaló
Economies and agricultures of the East Central European countries, among them of Hungary

The aim of the project is to analyze the present state of national economies, agricultures and land tenure systems of the East Central European (ECE) countries accessing into the EU. The research would deal with the economies and agricultures of the three Baltic States, Czech Republic, Croatia, Hungary, Poland, Romania, Slovak Republic and Slovenia. The task of the project is the examination of development of GDP, structures of economies, employment, flow of capital, international relations, foreign trade, balances of trade and current accounts of the mentioned countries and their comparisons. Concerning agriculture, research would deal with the development of production, its share in GDP, employment, land use, animal husbandry, food consumption, and foreign trade. I want to examine the state of food industries of the different countries, their structure of ownership and the flow of foreign direct investment into them and into the food trade. I want to deal with the development of the small and large farms, with the change of their sizes and structures, with their concentration. Research wants to generalize the major features of development and contribute to the political economy of the post socialist era.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás az EU-hoz 10 újonnan csatlakozott ország – Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia, továbbá a jelölt országok közül Albánia, Horvátország és Szerbia gazdasági fejlődését vizsgálta. A vizsgálatban a mezőgazdaság kiemelt szerepet kapott. A legtöbb ország 2000-es évekbeli szárnyaló növekedését kísérte nyomon az 1990-es évek eleji visszaesésük, majd meg-meginduló növekedésük után. A legkevésbé fejlett országok növekedtek a leggyorsabban. A kiemelkedő fejlődés a 10 ország EU csatlakozásának, illetőleg a három potenciális EU tagország társulásának időszaka volt. Az országok mezőgazdaságának fejlődése azonban elmaradt az általánostól. Az 1990-es évek végétől és a 2000-es évektől kezdve 2008 elejéig a legtöbb vizsgált országban a nemzeti termék és jövedelem gyors növekedése, az egy főre jutó GDP jelentős emelkedése, új korszerű vállalatok és iparágak megjelenése és gyors elterjedése, a pénzügyi és kereskedelmi szolgáltatások modernizálódása és kiterjedése, a munkanélküliség csökkenése, a külkereskedelem élénkülése jellemezte a fejlődést. Az infláció lelassult, a valuták megszilárdultak, két ország, Szlovénia és Szlovákia tagja lett az euró övezetnek.
kutatási eredmények (angolul)
Research dealt with the economies of ten new and three potential member countries, namely those of Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Albania, Croatia and Serbia. Agriculture had a prominent role in the analyses. After the economic collapse of the early nineties and the slow recovery of the mid nineties, the total and per capita GDP has rapidly grown from the late nineties to the beginning of the two thousand years. As a particular feature of the development, the least developed countries have grown fastest. Unfortunately the agricultural development lagged behind the general one. The fast development was carried out at the time of the accession of the new member countries and the association of the potential members. From the end of 1990s until the beginning of 2008 both the total and the per capita GDP have grown significantly in the mentioned countries, new industries and enterprises appeared and became wide-spread, the service sector has grown and became modernized, the unemployment rate diminished, the foreign trade has developed fast. The inflation rate has slowed down, the exchange rates became stable, two countries Slovenia and Slovakia became members of the EUR-zone.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60084
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Burgerné Gimes, Anna: Magyarország Mezőgazdasága., Tanulmánykötet Dr. Krajkó Gyula professzor 80. születésnapjára. Szeged, 2009
Burgerné Gimes, Anna: Az Európai Unióba újonnan belépett és jelölt országok gazdasága. , 2010, p. 335., Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2010
Burgerné Gimes Anna, Szép Katalin: Az egyéni (családi) mezőgazdasági üzemek gazdasági helyzete napjainkban. ., Agroinform, 2006
Burger, Anna: Why is the Issue of Land Ownership still of major concern in East Central European (ECE) Transitional Countries and particularly in Hungary?, Land Use Policy Volume 23 Issue 4 October, 2006
Burger, Anna: The Issue of Land in East-Central European Countries (A case study of Hungary). Agricultural Transition and Rural Development., Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences,, 2006
Burger, Anna: The Issue of Land in East-Central European Countries, Agricultural Transition and Rural Development, 2006
Burger, Anna-Katalin Szép: The Economic Situation of Individual (Family) Farms in Hungary, ageconsearch.umn.edu/handle, 2007
Burger, Anna-Katalin Szép: The Economic Situation of Individual (Family) Farms in Hungary. Labor force, trade and financial situattion, IAMO Forum 2007, 2007
Burger, AnnaSzép, Katalin: The situation of individual farms in the Hungarian Grate Plain and in Western Hungary, A határok kutatója, 2007
Burger, Anna: Land property in the rural nationalist ideology., International Geograhical Conference for Frontiers and Euro Regions, 2007
Burger, Anna-Katalin Szép: The structure of individual (family) farms in Hungary., IAMO proceedings, 2008
Burger, Anna: The Situation of Hungarian Agriculture., AgEcon Search http://purl.umn.edu/90651, 2009

 

Projekt eseményei

 
2011-12-21 08:47:55
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
vissza »