Charters of the Pécsvárad Convent as a Place of Authentication  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
60178
Type NP
Principal investigator Kofalvi, Tamás
Title in Hungarian A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára
Title in English Charters of the Pécsvárad Convent as a Place of Authentication
Keywords in Hungarian forráskiadás, középkor, hiteleshely
Keywords in English place of authentication
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Panel Publications Panel
Department or equivalent Department of Auxiliary Historical Sciences (University of Szeged)
Starting date 2006-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 0.500
FTE (full time equivalent) 0.80
state closed project
Summary in Hungarian
A pécsváradi bencés konvent 1254 és 1526 között kiadott és fennmaradt hiteleshelyi okleveleinek (913 db) kiadása. Az oklevelek publikálásának formája: tartalmi kivonat (regeszta), amely az oklevélben szereplő valamennyi releváns információt tartalmazza. A regesztákhoz az oklevelek szöveghagyományát feltáró apparátus tartozik. A kötetet mutató zárja.
Az oklevéltár a történettudomány számos részterületén igen jól hasznosítható, így például a helytörténet, a gazdaságtörténet, a genealógia, a művelődéstörténet, az archivisztika számára. Emellett az oklevéltár tulajdonnév-anyaga és közszókincse jól hasznosítható nyelvtörténet számára is.
Summary
The purpose is publication charters of Benedictine Monasterium of Pécsvárad as a place of authentication (locus credibilis). The book contents all charters issued between 1254 and 1526. The charters are usefull for the historian, linguistic, archivistic etc. researches. In the book we can found more than 900 hungarian resumes about the charters, and all item has an apparatus about the history of the charter's text. The charters issued by the places of authentication serve as important sources of general history and of other fields. These documents are especially significant for ecclesiastical historical research.
Back »