Költséghatékony gépesítési megoldások kis- és közepes üzemi méretű növénytermelő gazdaságokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60210
típus F
Vezető kutató Magó László
magyar cím Költséghatékony gépesítési megoldások kis- és közepes üzemi méretű növénytermelő gazdaságokban
Angol cím Cost-effective Mechanisation in Small- and Medium Sized Plant Grower Farms
magyar kulcsszavak mezőgazdasági gépesítés, üzemi méret, hatékonyságnövelés, gazdaságosság
angol kulcsszavak mechanisation, farm sizes, economics, cost-effectiveness
megadott besorolás
Agrárműszaki tudományok (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Növénytermesztés Gépesítése Főosztály (VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 7.500
FTE (kutatóév egyenérték) 0.45
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A magyar mezőgazdaság szereplői az elkövetkező években nagy kihívás elé néznek, hiszen a korszerű, tőkeerős jelentősen szubvencionált mezőgazdasággal rendelkező Európai Unió termelőivel kell felvenniük a versenyt a fennmaradás érdekében. Ennek jegyében, az elmúlt években meggyengült mezőgazdasági ágazat termelési hatékonyságának növelése elengedhetetlen.
A napjainkra jellemző változatos üzemi méretekhez a leghatékonyabb gépparkok kialakítása elengedhetetlen. A kisüzemek esetében az eszköz és költségtakarékos gépesítési megoldások kidolgozása nélkülözhetetlen, de a fajlagosan kedvezőbb költségszintű közepes üzemek eredményesebb gazdálkodását elősegítő, korszerű, a kor technikai-technológiai előnyeivel rendelkező géprendszerek bemutatására is igény mutatkozik.
A jelenlegi elaprózott birtokstruktúrát figyelembe véve célul tűztük ki annak meghatározását, hogy az egyes növénytermelési ágazatok esetében (szántóföldi növénytermelés, szabadföldi zöldségtermelés, ültetvényművelés), mekkora az a legkisebb üzemi méret, amelyhez még hatékony gépesítés rendelhető, illetve e mérethatárok alatt milyen, a gazdálkodást segítő géphasznosítási formák alkalmazhatók.
A hazai többnyire elavult gépparkok cseréje, korszerűsítése elkerülhetetlen. A különböző tőkeerejű gazdálkodók, gazdaságok számára eltérő szintű műszaki fejlesztést biztosítva, az erőgépek és munkagépek széles típusválasztékát és ártartományát kihasználva, kell a gépesítési lehetőségeket kidolgozni.
angol összefoglaló
Finding the most efficient machinery system for diverse farm structures being present nowadays would be of great importance. It is necessary to elaborate a comprehensive mechanization guide relating for all plant growing farms, which encourages agricultural production and contributes to establish basic principles of sustainable farming. The determination of the structure of a low-utilization-cost machinery park applicable for small- and medium sized farms turns economic information available on mechanization of national economy concerning to arable plant growing.
Unlike earlier, the conception of low-cost machinery system should not only be interpreted for large-scale companies, but also for small- and medium sized farms.
The wide range of company sizes and large number of available power machines and implements should also be taken into consideration. The majority of the machine manufacturers hold complete product line covering the whole power range and all harvest functions.
The farm mechanization problem can be solved by an experiment, which takes into consideration the present farm structure, the wide range of available machines and operational price level of power machines with different level of utilization. It should be determinate the investment-, utilization price and structure of low-cost machinery system consisting of power machines from diverse product lines and which can also be assigned to different company sizes.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatómunka során több növénytermelési ágazatot átfogóan az alacsonyabb költségszintűtől a magasabb műszaki színvonalú gépek alkalmazásának figyelembe vételével a géppark összetételét, a gépigényt, valamint azok kapacitáskihasználásának mértékét, a beruházási és használati költségeket tekintve széles üzemi méret tartományt átfogó gépesítési modell került kidolgozásra. A vizsgálatok bebizonyították, hogy minden egyes munkaműveletet azzal a lehető legnagyobb mértékben kihasznált gépkapcsolattal kell elvégezni, amelynek elegendő a kapacitása az adott üzemi méretnél felmerülő feladat időben és minőségben történő elvégzéséhez. Ezáltal a munkavégzés a legkisebb műveleti költséggel történhet meg. A vizsgált növénytermelési ágazatokon keresztül szemléltetésre került, hogy amíg a legkevesebb gépimunka-igénnyel fellépő gabona- és olajos-növény termelésnél kisüzemekben az alacsony gépkihasználás miatt már 18 ha alatt gazdaságtalan a saját tulajdonú gép beruházása, addig a területegységre vetítve fajlagosan több munkaigénnyel jelentkező szabad földi zöldségtermelés és ültetvényművelés esetében a gépek jobb kihasználása már 6-10 hektáros üzemi mérettől elfogadható gépiköltség-szintet produkál, így a gazdaságtalan géphasználat üzemiméret-határa alacsonyabb. Üzemi felmérések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a kis- és közepes üzemi méretű gazdaságokban új beruházásként fellelhető gépek igazodnak az üzemi méret függvényében modellezett költséghatékony géprendszerhez.
kutatási eredmények (angolul)
In the study we have tried to offer a general guideline considering a general crop plan and production technology characteristic of several branches with an overview of the composition of machine stock from the use of the lowest cost level to the highest technical level machinery, the machine demand and the utilization level of those together with investment and utilization costs. The results prove that every individual work operation should be performed by the machine connection that can be utilised to the maximum extent, which has sufficient capacity to carry out the given work task of the given plant size at the appropriate time and in adequate quality. By achieving this, the work can be performed at the lowest operational cost. The investment of an own machine is not economical by small-scale production including the least machine labour per hectare demanding grains and oilseeds due to the low level of machine utilization already under 18 ha, the farm size limit of non-economical machine utilization is lower in case of field vegetable growing and plantation cultivation where the specific labour demand per unit of area is higher and the level of machine costs is already from 6-10 ha farm size on acceptable due to the better machine utilization. On the basis of the experiences of farm surveys it can be stated that the machines appearing in small and medium size farms as new investments are adapted to the cost efficient machine system modelled subject to farm size.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60210
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Magó László: Survey of the Present Mechanization of Small and Medium Size Plant Production Farms, Proceedings of the 35th International Symposium “Actual Tasks on Agricultural Engineering”, Opatija, Croatia, 19-23. February 2007. p. 497-506., 2007
Magó László: Gépesítési gyakorlat kis- és közepes üzemi méretű gazdaságokban, V Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2006. október 26-27., Összefoglalók: p. 98., CD kiadvány, 2006
Magó László: Erőgéppark kialakítás kis- és közepes méretű növénytermelő gazdaságokban, XLVIII. Georgikon Napok, Agrárgazdaság, vidék, régiók – multifunkcionális feladatok és lehetőségek, Keszthely, 2006. szept. 21-22. Proceedings p. 206., CD kiadvány., 2006
Magó László: Kis- és közepes üzemi méretű növénytermelő gazdaságok jelenlegi gépesítettségének felmérése, XXXI. Óvári Tudományos Napok, Élelmiszer alapanyag-előállítás – Quo Vadis?, Mosonmagyaróvár, 2006. október 5., Proc. p. 115., CD kiadvány., 2006
Magó László: Mechanization of Small and Medium Size Farms in Hungary, Proceedings of the 5th R&D Conference of Central- and Eastern European Institutes of Agricultural Engineering, Kiev, Ukraine, 20-24. June 2007. Proc. Part 1., p. 95-101., 2007
Magó László: Erőgép-kihasználtság mértéke kis és közepes üzemi méretű szántóföldi növénytermelő gazdaságokban, XLIX. Georgikon Napok, Agrárgazdaság a vidékért, a környezetért, az életminőségért, Keszthely, 2007. szeptember 20-21. Proceedings p. 173., CD kiadvány, 2007
Magó László: Géphasználati költségek mérséklésének lehetősége kis- és közepes üzemi méreteken, XLIX. Georgikon Napok, Agrárgazdaság a vidékért, a környezetért, az életminőségért, Keszthely, 2007. szeptember 20-21. Proceedings p. 174., CD kiadvány, 2007
Magó László: Fenntartható gazdálkodást segítő gépesítési megoldások a kis- és közepes üzemi méretű szántóföldi növénytermelő gazdaságokban, I. Nemzetközi Környezettudományi és vízgazdálkodási konferencia, Szarvas, 2007. október 18-20. Proceedings p. 623-628., 2007
Magó László: Models showing increase in cost efficiency of mechanisation on small and medium sized arable farms, Journal of Science Society of Power Machines, Tractors and Maintenance “Tractors and Power Machines”, Novi Sad, Serbia. Vol. 12. No. 2., p. 54-61., 2007
Magó László: Determination of Farm Size Limit of Reasonable Mechanisation by Modelling, Proceedings of the 36th International Symposium “Actual Tasks on Agricultural Engineering”, Opatija, Croatia, 11-15. February 2008. Proc. p. 553-565., 2008
Magó László: Effective Machine Utilisation on Small and Medium Size Plant Production Farms, Agricultural Engineering Scientific Journal, Belgrade-Zemun, Serbia, December 2007. Vol XXXII. No 1., p. 9-18., 2007
Magó László: The Comparison of the Technical-economical Parameters of Machine Utilization under Different Level of Mechanization Subject to Farm Size, Journal of Scientific Society of Power Machines, Tractors and Maintenance “Tractors and Power Machines”, Novi Sad, Serbia. Vol. 13. No. 1., p. 99-107., 2008
Magó László: Comparison of Technical-Economical Parameters of Machine Utilisation in different Branch of Plant Production, Agricultural Engineering Scientific Journal, Belgrade-Zemun, Serbia, December 2008. Vol XXXIII. No 4., p. 53-60., 2008
Magó László: Technical-economical Characteristics of Machine Utilization in the Different Branches of Crop Farming considering Plant Size, Hungarian Agricultural Engineering, Periodical of the Committee of Agricultural Engineering of the Hungarian Academy of Sciences, Vol. 21/2008. (m.a.), 2008
Magó László: Modelling of Machine Utilisation in Field Vegetable Production Farms, 50th Jubilee Georgikon International Scientific Conference, Keszthely, 25-26. September 2008. Proceedings p. 227., Full Paper in CD issue, 2008
Magó László: Túlkoros gépek kis- és közepes gazdaságokban történő alkalmazhatósága a használati költségek tükrében, Agrár- és Vidékfejlesztési Szemle – SzTE Mgi. Kar tud.folyóirata, Proc of Multifunctional agr.–Int.Sci.Conf. Hódmezővásárhely, 2008. április 24. Vol.3. No.1. p.81. CD m., 2008
Magó László: Költséghatékony gépesítési modellek kis- és közepes üzemi méretű szabadföldi zöldségtermelő gazdaságokban, XI. Nemzetközi Tudományos Napok, Vállalkozások ökonómiája, Gyöngyös, 2008. március 27-28., p. 548-554., 2008
Magó László: Géphasználati költségek csökkentése kis- és közepes gazdaságokban túlkoros gépek alkalmazásával, XI. Nemzetközi Tudományos Napok, Vállalkozások ökonómiája, Gyöngyös, 2008. március 27-28., p. 555-561., 2008
Magó László: A géphasználat műszaki-ökonómiai paramétereinek összehasonlítása különböző növénytermelő ágazatokban, VI Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2008. október 16-17., Összefoglalók: p. 98., CD kiadvány: p. 422-427., 2008
Magó László: Géphasználat költséghatárai szántóföldi növénytermelő gazdaságokban, MTA-AMB XXXII. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, 2008. január 22., 1. kötet, p. 155-161., 2008
Magó László: Gépkihasználás mértékének meghatározása kis és közepes gazdaságokban, MTA-AMB XXXII. Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, 2008. január 22., 3. kötet, p. 21-26., 2008
Magó László: Hatékony gépkihasználásra alapozott alacsony költségű gépesítési modellek szőlő- és gyümölcsültetvényekben, 50. Jubileumi Georgikon Napok, Tudományos Konferencia, Keszthely, 2008. szeptember 25-26. Proceedings p. 226., Teljes anyag a CD kiadványban, 2008
Magó László: Gépkihasználás mértékének vizsgálata kis- és közepes üzemi méretű szabadföldi zöldségtermelő gazdaságokban, XXXII. Óvári Tudományos Nap - Élelmiszergazdaságunk kérdőjelei napjainkban. Mosonmagyaróvár, 2008. október 9., CD kiadvány: \aoko\mago.pdf, 2008
Magó László: A gépkihasználás fokozásával megvalósítható alacsony költségű gépesítési megoldások különböző üzemi méretű növénytermelő gazdaságokban, Szerk.: Takács István „Műszaki fejlesztési támogatások közgazdasági hatékonyságának mérése” tanulmánykötet, Szent István Egyetemi Kiadó Gödöllő, p. 213-228., p. 244., 2008
Magó László: A gépkihasználás mértéke, Magyar Mezőgazdaság – Agrárgazdasági hetilap, Vol. LXIII, No 33, p.28-29., 2008
Magó László: Hatékony erőgéphasználat modellezése a gépek kihasználtságára vonatkozóan különböző üzemi méretekben, Agro Napló - Országos mezőgazdasági szakfolyóirat, Vol. XII, No 10-11, p. 49-51., 2008
Magó László: Present Situation of the Mechanization of Small and Medium Size Farms, Journal of Science Society of Power Machines, Tractors and Maintenance “Tractors and Power Machines”, Novi Sad, Serbia. Vol. 11. No. 2., p. 66-73., 2006
Magó László: Reasonable Usage of Different Tractor Categories in Small and Medium Size Plant Production Farms, Proceedings of the 32nd CIOSTA - CIGR Section V Conference, Nitra, Slovakia, 17-19. September 2007. Proc. Part 2., p. 475-482., 2007
Magó László: Low Cost Mechanisation Solutions for Effective Farming on Small and Middle-sized Arable Farms, Hungarian Agricultural Engineering, Periodical of the Committee of Agricultural Engineering of the Hungarian Academy of Sciences, Vol. 20/2007. p. 61-64., 2007
Magó László: Cost Effective Mechanisation on Small and Medium Sized Farms, Agricultural and Biosystems Engineering for a Sustainable World, Int. Conf. AgEng2008, Hersonissos, Greece, 23-25 June 2008. Book of Abstracts p. 98-99., CD issue, 2008
Magó László: Low Cost Mechanisation on Small and Medium Size Plant Production Farms, Bulletin of Szent István University, Special Issue Part I., SZIE Gödöllő, p. 273-285., 2008
Magó László: Efficient Machine Utilisation in Small and Medium Size Field Vegetable Production Farms, Journal of Agricultural Machinery Science, Agricultural Machinery Association - Ege University, Bornova-Izmir, Turkey, 2008. Vol. 4., No. 1., p. 81-85., 2008
Magó László: Low Cost Mechanisation for Efficient Land Use in Small and Medium Size Arable Farms, Cereal Research Communications, Akadémiai Kiadó, Vol. 36: p. 1111-1114., 2008
Magó László: Géphasználat műszaki-ökonómiai jellemzői különböző színvonalú gépesítettség esetén az üzemi méret függvényében, Mezőgazdasági Gépesítési Tanulmányok - MGI, Gödöllő, 39 p., 2008
Magó László: The Review of the Features of Machine Utilization in Field Crop- and Vegetable Farming and Plantation Cultivation, Proceedings of the 37h International Symposium “Actual Tasks on Agricultural Engineering”, Opatija, Croatia, 10-13. February 2009. Proc. p. 291-301., 2009
Magó László: Az erőgépek műszakóra-teljesítésének összehasonlítsa különböző növénytermelő ágazatokban, Mezőgazdasági Technika, mezőgazdasági műszaki fejlesztési és kereskedelmi folyóirat, Vol. L, No.2, p. 5-7., 2009
vissza »