A szociális jogok fejlődése Magyarországon a 20. század első felében: törvényalkotás és gyakorlati megvalósulás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60233
típus K
Vezető kutató Tomka Béla
magyar cím A szociális jogok fejlődése Magyarországon a 20. század első felében: törvényalkotás és gyakorlati megvalósulás
Angol cím The development of social rights in Hungary in the first half of the 20th century: legislation and implementation
magyar kulcsszavak szociális jogok, szociálpolitika története, Magyarország társadalomtörténete, 20. század
angol kulcsszavak social rights, history of social policy, social history of Hungary, 20th century
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)0 %
zsűri Történelem
Kutatóhely Jelenkortörténeti Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bódy Zsombor
Szikra Dorottya
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 4.740
FTE (kutatóév egyenérték) 0.66
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás célja a szociális jogok fejlődésének vizsgálata Magyarországon a 20. század első felében – ezen belül mindenekelőtt a két világháború közötti időszakban. A kutatás az új, eddig nem hasznosított források felhasználása mellett különös figyelmet szán két olyan szempontnak, melyekkel a kutatások eddig nem foglalkoztak megfelelő súllyal: ezek a szociális törvények előkészítése és a törvények gyakorlati megvalósulása. Az előbbi szempont segíthet a magyarországi szociális fejlődés politikai és társadalmi meghatározóinak-körülményeinek jobb megértésében, míg a második szempont érvényesítése révén pontosabb képet kaphatunk arról, hogy milyen tényleges hatása volt a szociális jogokat érintő törvényalkotásnak. A kutatás a szociális vonatkozású jogszabályok között mindenekelőtt a társadalombiztosítási törvények, a munkajogi tárgyú rendelkezések (munkaidőszabályozás, fizetett szabadság, stb), illetve az egyéb szociálpolitikai intézkedések (pl. családi pótlék) vizsgálatával kíván foglalkozni.
angol összefoglaló
The project intends to investigate the development of social rights in Hungary in the first half of the 20th century with a focus on the interwar period. Beside the use of sources neglected by research so far, it surveys two issues fairly underrepresented in the relevant literature: the preparatory phase of the legislation and the implementation of social laws. The first aspect might contribute to a better comprehension of the political and social determinants of welfare legislation, while the second one might reveal the real social impact of the laws. Among the laws the project deals with social insurance legislation, the regulation of working conditions (woring hours, paid holidays etc.), and other relevant social policy measures (family allowance etc.).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az 1891-es magyarországi betegbiztosítási törvény számos kérdést hagyott szabályozatlanul, egyes fontos ügyekben pedig a szabályzás nem bizonyult megfelelőnek. Ezeket a problémákat az 1907. XIX. törvény részben kiküszöbölte. A törvény fontos előrelépést tett a modern társadalombiztosítás ügymenetének megteremtése felé. Ugyanakkor csupán az ipari centrumokban tudtak a törvénynek megfelelő szolgáltatásokat nyújtani. Különösen a „hatósági orvosok”, és a „körorvosok”, valamint a bábák és a kórházak számának növelése lett volna feltétele a betegség- és balesetbiztosítás megfelelő működésének. A két világháború közötti időszakban mindenekelőtt a társadalombiztosítási törvényelőkészítést vizsgáltuk, figyelemmel kísérve a különböző érdekképviseletek és tudományos szereplők álláspontjának alakulását a munkanélkülibiztosítás és a nyugdíjbiztosítás esetében. Előbbi elhanyagolásában és az utóbbi felkarolásában elsősorban a népjóléti kormányzat és a gazdaságirányítás képviselőinek megfontolása tükröződött: utóbbit hosszabb távon a szociális biztonság megteremtése szempontjából nagyobb jelentőségű törvénynek tartották, s a felhalmozott tőke előnyös gazdasági hatásaiban is bíztak.
kutatási eredmények (angolul)
The 1891. Social Security Act left several issues unregulated and in some important issues the regulation proved insufficient in Hungary. These problems were partly resolved by the 1907. Social Security Act. That law constituted a significant step forward as far as the centralization of the schemes and the introduction of the modern procedures of social insurance were concerned. At the same time proper services could only be guaranteed in industrial centres. Especially the increase of the number of physicians, midwives and hospitals should have been a precondition for the proper functioning of the social insurance schemes. Int he interwar period we mainly dealt with the enactment procedures focusing on the role of interest groups and academics as far as the unemployment insurance law and the pension law were concerned. The abandonment of the former one and the support of the latter one reflected the consideration of the social welfare administration and the leaders of the economy: they regarded it more significant in the long run as far as the social security of the population was concerned and projected its favourable economic impact as well.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60233
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tomka Béla: Európa társadalomtörténete a 20. században. 646 o., Budapest: Osiris., 2009
Tomka Béla: A jóléti állam Európában és Magyarországon: múlt és jelen., Budapest: Corvina., 2008
Tomka Béla: Bevezetés Európa újabb kori társadalom- és gazdaságtörténetébe. 182 o., Budapest-Szeged: HEFOP., 2006
Tomka Béla: East Central Europe and the European Social Policy Model: A Long-Term View., East European Quarterly, vol. 40 (2006): 2, 135-159., 2006
Tomka Béla: Rászorultsági elv vagy általános szociális jogok? Jóléti rendszerek történeti összehasonlításának tanulságai., Esély, 17. évf. (2006) 5. szám. 20-42., 2006
Tomka Béla: The Politics of Institutionalized Volatility: Lessons from East Central European Welfare Reforms. In: Tomasz Inglot (ed.): Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from New Democracies in Central Europe?, Washington, DC.: Woodrow Wilson Center, 2007. 67-85., 2007
Tomka Béla: Social Solidarity in East Central Europe: Strong Welfare and Weak Labour? In: Bo Strath and Lars Magnusson (eds.): European Solidarities. Tensions and Contentions of a Concept., Brussels: Peter Lang, 2007. 171-192., 2007
Tomka Béla: Intézményesült változékonyság: a jóléti fejlődés sajátos meghatározói Kelet-Közép-Európában., Korall, 28-29. köt. (2007), 146-166., 2007
Tomka Béla: Az időskor mint elkülönült életszakasz kialakulása: a nyugdíjrendszer szerepe. In: Generációk a történelemben. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete., Nyíregyháza: Hajnal István Kör, 2008. 39-50., 2008
Tomka Béla: Trendek, típusok, teljesítmények: Jóléti államok a 20. században., Századok-Magyar Történelmi Társulat, 2009. (megjelenés alatt), 2009
Tomka Béla (társszerző: Szikra Dorottya): Social Policy in East Central Europe: Major Trends in the 20th Century. In: Alfio Cerami (ed.): Welfare State Transformations., Houndmills: Palgrave-Macmillan, 2009. (megjelenés alatt), 2009

 

Projekt eseményei

 
2023-07-26 13:44:49
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Történeti Intézet (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Jelenkortörténeti Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »