AZ ANTIGÉNPREZENTÁLÓ SEJTEK , A REGULATÓRIKUS T SEJTEK ÉS AZ NKT SEJTEK VIZSGÁLATA ATOPIÁS DERMATITISBEN  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60262
típus K
Vezető kutató Szegedi Andrea
magyar cím AZ ANTIGÉNPREZENTÁLÓ SEJTEK , A REGULATÓRIKUS T SEJTEK ÉS AZ NKT SEJTEK VIZSGÁLATA ATOPIÁS DERMATITISBEN
Angol cím CHARACTERIZATION OF ANTIGEN PRESENTING CELLS, REGULATORY T CELLS AND NKT CELLS IN ATOPIC DERMATITIS
magyar kulcsszavak atopiás dermatitis, dendritikus sejtek, regulatórikus T sejtek, NKT sejtek
angol kulcsszavak atopic dermatitis, dendritic cells, regulatory T cells, NKT cells
megadott besorolás
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Antal-Szalmás Péter
Baráth Sándor
Gál Mónika
Gyimesi Edit
Hunyadi János
Husztiné Nagy Georgina
Szabó Imre
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 18.000
FTE (kutatóév egyenérték) 8.12
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Hazánkban és a fejlett európai országokban az atopiás dermatitis (AD) gyakorisága napjainkban 10-20% a gyermekek között. Az elmúlt évtizedben egyértelműen bebizonyosodott, hogy az AD-ben szenvedők bizonyos külső antigének hatására dominálóan Th2 típusú immunválasz kialakításával reagálnak. Ezen betegekben a fiziológiás Th1/Th2 egyensúly a perifériás vérben károsodik és Th2 dominancia figyelhető meg, ugyanakkor a szöveti gyulladás kialakításában a Th1 sejteknek továbbra is jelentős szerep jut. A két sejttípus aktív közreműködése az bőrgyulladásban felveti annak lehetőségét, hogy az immunválasz korai szakaszának és az immunregulációnak károsodása állhat a háttérben. Ebben a korai szakaszban a veleszületett immunválasz egyéb résztvevői mellett a dendritikus sejtek játsszák a kulcsszerepet. Fontos szerephez jutnak a Th1/Th2 egyensúly károsodásában az un. regulatórikus T sejtek és az NKT sejtek is, melyek hatást tudnak gyakorolni a T sejtek polarizációjára és az antigén prezentáló sejtek érésére.
Jelen munkánkban az antigén prezentáló sejtek, a regulatórikus T sejtek és az NKT sejtek fenotípusos és funkcionális vizsgálatait szeretnénk összekapcsoltan végezni AD-ben szenvedő betegeken. Véleményünk szerint a kutatásokkal olyan adatokat nyerhetünk, melyek magyarázhatják a „hygiene” hipotézis által felvázoltnál feltehetően összetettebb, a Th1 és Th2 sejtek együttes szerepét alátámasztó immunológiai mechanizmusokat.
angol összefoglaló
The incidence of atopic dermatitis (AD) in Hungary and in Europe is 10-20% among children. In the last decade it was shown that AD patients develop dominantly Th2 type immune reaction after challenge with different antigens. In the peripheral blood the Th1/Th2 balance is diminished, and Th2 dominance can be observed. On the other hand Th1 type cells also play an important role in the development of tissue inflammation. The presence of both Th1 and Th2 cell types raises the possibility that the major pathogenetic events can be find in the early phase of the development of the immune reactions and in the impairment of the immune regulation. Innate immunity and dendritic cells have fundamental role in initiating immune reactions, while regulatory T cells and NKT cells can also influence Th1/Th2 balance, since they have effect on the functions of T cells and antigen presenting cells.
In the present study we would like to investigate the phenotypical and functional characteristics of antigen presenting cells, regulatory T cells and NKT cells in the peripheral blood of patients suffering from AD. We believe that the results of these investigations will supply some new data on the immunological mechanisms in the background of AD, explaining the much more complex role of Th1 and Th2 cells, than in the original hygiene hypothesis.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az atopiás dermatitis (AD) immunpatológiai eltéréseinek megismerését célzó kutatásaink során megállapítottuk, hogy míg a Tr1 sejtek száma szignifikánsan emelkedett volt AD betegek perifériás vérében, a nTreg sejtek esetében sem a sejtszám, sem a funkció nem mutatott lényeges eltérést. Az AD gyulladásos bőrben ugyanakkor nagy számban mutattunk ki CD4+/CD25+/Foxp3+ nTreg sejteket. Elsőként közöltük, hogy akut AD epidermisben a dendritikus sejtek csoportokat alkotva helyezkednek el, melyekben szoros kapcsolat mutatható ki a dendritikus sejtek és a CD4+/CD25+/Foxp3+ T sejtek között. Fenotípusosan a sejtekre a CD1a+/CD11c+/CD40+/CD123-/CD207- felszíni molekula készlet volt jellemző. A betegek vérében mind az NKT sejtek százalékos aránya, mind pedig abszolút sejtszáma szignifikánsan csökkent. Először mutattuk ki, hogy a CD4-/CD8- NKT alcsoport szignifikánsan kevesebb IFNγ-t és szignifikánsan több IL-4-et termel az egészséges kontrollokhoz képest. A perifériás vér fehérvérsejteken nem tudtuk a toll-szerű receptorok csökkent számát, vagy kóros funkcióját detektálni. Ezzel ellentétben szignifikánsan emelkedett számot találtunk, melyet következményes jellegűnek tartunk. Ezeken kívül kimutattuk, hogy AD-es betegekben a LTB4 szignál útvonal kifejezetten felerősödött egészségesekhez viszonyítva, valamint, hogy szignifikánsan magasabb a szérum IL-16 szintje, azonban ez kevésbé jelzi a szenzitizáció mértékét, mint a totál IgE szint.
kutatási eredmények (angolul)
Our research aimed to investigate the possible immunological alterations in atopic dermatitis (AD). While Tr1 cell number was significantly elevated in the peripheral blood of AD patients, nTreg cells showed no significant changes either in number or in function. Besides, in the inflamed AD skin CD4+/CD25+/Foxp3+ nTreg cells were detected in large amount. In the epidermis of acute AD skin the dendritic cells were located in clusters and there was a close connection between dendritic cells and the CD4+/CD25+/Foxp3+ T cells. Phenotypically the cells displayed a CD1a+/CD11c+/CD40+/CD123-/CD207- cell surface molecule feature. We found that the absolute number and percentage of NKT cells in the peripheral blood of AD patients were significantly decreased. We demonstrated that the CD4-/CD8- NKT subgroup produced significantly lower amount of IFN-γ and significantly higher amount of IL-4 compared to healthy controls. We detected no evidence of decreased numbers or altered functions of toll-like receptors on the surface of peripheral blood leukocytes. On the other hand we detected significantly elevated number of these receptors that might be a consequential effect. Furthermore we demonstrated that the LTB4 signal pathway in AD patients was extremely powered compared to healthy volunteers, and that the serum IL-16 level was significantly elevated in AD serum that was correlated with the degree of sensitization at a lower extent than that of total serum IgE level.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60262
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Baráth S, Sipka S, Szodoray P, Szegedi A, Aleksza M, Végh J, Szegedi Gy, Bodolay E.: Regulatory T cells in peripheral blood of patients with mixed connective tissue disease, Scand J Reum, 2006
Szegedi Andrea, Nagy Georgina, Baráth Sándor, Gaál János: A D3 vitamin immunmoduláló hatása, Magyar Immunológia, 6: 1-2. 4-10, 2007
Sümegi Andrea, Szegedi Andrea, Irinyi Beatrix, Gaál Mónika, Hunyadi János, Antal-Szalmás Péter: Altered serum concentration and altered expression of the components of the CD14/TLR complex on the peripheral leukocytes of patients with atopic dermatitis, International Arch of Allergy and Immunology, 143: 3. 177-84. (megosztott elsőszerzős közlemény), 2007
Szodoray P, Nakken B, Gaál J, Jonsson R, Szegedi A, Zöld É, Szegedi Gy, Brun JG, Zeher M, Bodolay E.: The complex role of vitamin D in autoimmune diseases, Scand J Immunol, 2008
Szegedi A, Baráth S, Nagy G, Gál M, Sipka S, Bagdi E, Banham AH, Krenács L: Regulatory T cells in atopic dermatitis – epidermal dendritic cell clusters may contribute to their local expansion, British Journal of Dermatology, 2009
Szegedi A, Páyer E, Czifra G, Tóth B, Schmidt E, Kovács L, Blumberg P, Bíró T.: Protein kinase C isoenzymes differentially regulate the differentiation-dependent expression of adhesion molecules in human epidermal HaCaT keratinocytes, Exp Dermatol, 2009
Szegedi Andrea: Investigation of dendritic cells, Toll like receptors and regulatory T cells in atopic dermatitis, 44. Conference of the Deutsche Dermatologische Gesellschaft, 2007
Nagy Georgina, Dobrosi Nóra, Páyer Edit, Rajnavölgyi Éva, Bíró Tamás, Szegedi Andrea: The Effect of 1α,25Dihydroxyvitamin D3 and Dexamethasone on Dendritic Cells, Journal of Investigative Dermatology, 127, S11, 2007, 2007
Gál Mónika, Dezső Balázs, Csuth Ágnes, Hunyadi János, Szegedi Andrea: A korai atópiás infiltrátum vizsgálata immunhisztokémiai módszerrel atópiás patch teszt modelljén, Allergológia Klinikai Immunológia, 10: 62., 2007
Rühl R, Mihaly J, Szegedi A: Leukotrienes and leukotriene-signaling in atopic dermatitis, J. Invest Dermatol, 2009
Gáspár K, Nagy G, Irinyi B, Tumpek J, Sipka S, Remenyik É, Szodoray P, Szegedi A: Association between serum IL-16 level and the degree of sensitization in patients with atopic dermatitis, J. Invest Dermatol, 2009
Nagy G, Baráth S, Szodoray P, Gáspár K, Sipka S, Bagdi E, Banham AH, Krenács L, Szegedi A: Regulator T cells in atopic dermatitis – epidermal dendritic cell clusters may contribute to their local expansion, J. Invest Dermatol, 2009
Gyimesi E, Sipka S, Szarazne Sz M, Zeher M, Gaspar K, Remenyik E, Szegedi A: Flow cytometric analysis of peripheral invariant NKT cells in patients with atopic dermatitis, J. Invest Dermatol, 2009
Gyimesi E, Sipka S, Szárazné MS, Szegedi A: Analysis of invariant NKT cells of patients with atopic dermatitis by flow cytometry, Eur. J. Immunol, 2009
Szegedi A: Immunológiai kutatások bőrgyógyászati kórképekben, Magyar Tudományos Akadémia, 2009
vissza »