Endogén ligandok interakciója gerincvelői szinten  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60278
típus K
Vezető kutató Benedek György
magyar cím Endogén ligandok interakciója gerincvelői szinten
Angol cím Interaction of endogenous ligands at the spinal level
magyar kulcsszavak fájdalom, viszketés, magatartás-farmakológia, gerincvelő, endogén ligandok, interakció
angol kulcsszavak nociception, scratching, behaviour-pharmacology, spinal cord, endogenous ligands, interaction
megadott besorolás
Biológiai rendszerek elemzése, modellezése és szimulációja (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)60 %
Sejtszintű és molekuláris neurobiológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)40 %
zsűri Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
Kutatóhely Élettan (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Horváth Gyöngyi
Joó Gabriella
Kékesi Gabriella
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 11.500
FTE (kutatóév egyenérték) 3.40
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az ingerület feldolgozásában számos transzmitter, receptor játszik szerepet. Az antinociceptív hatás támadáspontja többféle lehet, amit maga a szervezet is, a fájdalmas inger jelenlétében többféle, endogén anyag liberációjával elérhet.
A kutatás egy új irányát jelenti az eltérő receptoron ható szerek interakciójának vizsgálata. Laboratóriumunk közel 5 éve folytat vizsgálatokat endogén ligandokkal. Eddigi eredményeink bebizonyították, hogy ezek a ligandok egymás hatását jelentős mértékben fokozzák, bár számos esetben mellékhatásokat is megfigyeltünk. Elsődleges célunk eltérő receptorokon ható endogén ligandok többszörös kombinációinak vizsgálata a már eddig is alkalmazott hő-fájdalomteszten, valamint a vizsgálatok kiterjesztése mechanikai fájdalomtesztre.
A viszketés mechanizmusának felderítésében nagy előrelépést jelenthet a gerincvelői folyamatok megismerése. Csak in vitro adatok utalnak a gerincvelő hátsó szarvának szerepére. Ismereteink hiányának oka elsősorban az, hogy nincs megfelelő állatmodell. Célunk olyan modell kidolgozása, mely lehetővé teszi a viszketés gerincvelői szintű vizsgálatát patkányban. Ez lehetőséget nyújthat arra, hogy megvizsgáljuk különböző ligandok szerepét a viszketés spinális mechanizmusában.
Eredményeink, melyeket neves, külföldi folyóiratokban kívánunk megjelentetni, hozzájárulhatnak a graduális és Ph.D. képzés fejlődéséhez, s a humán terápiába való átvezetéssel a fájdalomtól, viszketéstől szenvedő beteg mielőbb rehabilitálhatóságához.
angol összefoglaló
Several transmitters/receptors are involved in the processing of a painful stimulus. The targets of antinociceptive effects could be various and influenced by the liberation of several endogenous ligands during nociceptive stimuli.
A new direction of researches based on the determination of the interaction of ligands acting on different receptors. Our laboratory have been studied the effects of endogenous ligands for 5 years. Our results suggest that these endogenous ligands mainly influence the effects and/or adverse effects of each other. Our primary aim is to determine the antinociceptive interactions of multiple endogenous ligand combinations using heat pain test and extend our experiences to mechanical pain test.
To find out the mechanism of scratching behaviour might be supported by the knowledge of spinal processes. Only in vitro data suggest the involvement of the spinal dorsal horn in scratching. The main reason of the unknown process could be the lack of an appropriate animal model. Our purpose is to develop a model that makes it possible to study the spinal mechanism of scratching behaviour in rats. It would be allow us to determine the role of several endogenous ligands in this process.
Our results, that we are planning to publish in international journals, may contribute to the improvement of education, furthermore, its introduction in clinical practice could help the faster rehabilitation of patients suffering from pain and/or scratching.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA pályázat keretében több irányban végeztünk kutatásokat a fájdalom mechanizmusok tisztázása érdekében. Meghatároztuk számos, a cannabinoid receptoron ható endogén ligand fájdalomcsillapító hatását és interakciójukat gerincvelői szinten. Az endomorphin-1, agmatin, adenozin, kinurénsav hármas és négyes kombinációban adva kedvező interakciót mutattak, így kombinációban tovább csökkenthető az alkalmazott dózis, s ezzel a mellékhatások veszélye tovább mérsékelhető. Kísérleteket végezünk a viszketésben szerepet játszó spinális mechanizmusok feltárására is. Az intratekálisan adott naltrexon csökkentette a viszketési magatartást, az NMDA antagonista ketamin nem befolyásolta azt jelentős mértékben, ugyanakkor az endogén kinurénsav már hatékony volt. Kifejlesztettünk egy szubkrónikus izületi gyulladásos modellt, és meghatároztuk számos, az izületbe injektált endogén ligandok hatását az izületi gyulladás okozta mechanikus allodyniára. Laboratóriumunkban kifejlesztettünk egy komplex, krónikus szkizofrénia modellt, melyben az állatok hőfájdalom szenzitivitása megváltozott. A modell további jellemzésére egy Minimitter készüléket szereztünk be, mely lehetővé teszi a hőszabályozás és a motoros aktivitás folyamatos regisztrálását telemetriás módszerrel. Legújabb vizsgálatainkban a fiatalkori capsaicin deszenzitizáció fájdalomküszöböt befolyásoló hatását jellemeztük igazolva, hogy a deszenzitizáció elsősorban a gyulladásos fájdalomérzékenységet csökkenti.
kutatási eredmények (angolul)
Thanks to the OTKA grant we performed several experiments to characterize the pain mechanisms in different aspects. We determined the antinociceptive effects and the interactions of several endogenous cannabinoid ligands at spinal level. We found that the triple and quadruple combinations of endomorphin-1, agmatine, adenosin and kynurenic acid induced effective antinociception without any side effects. We investigated the spinal mechanisms responsible for pruritus. The intrathecally administered naltrexone and kynurenic acid significantly decreased the pruritic behavior, while ketamine did not influence it. A subchronic inflammatory model was developed and characterized. We showed the antinociceptive potency and interactions of several endogenous ligands at peripheral level. It is well-known that the schizophrenic patients show decreased pain sensitivity. We developed and characterized a new, complex, chronic schizophrenia model. We proved that these animals show increased pain threshold. We invested a telemetric instrument (Minimitter) to further characterize this model (thermoregulation, motor activity). We also investigated the pain threshold changes in different pain models after juvenile capsaicin desensitization. We have shown that the inflammatory pain sensitivity decreased and the morphine has higher potency in these animals.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60278
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horvath G; Kekesi G: Interaction of endogenous ligands mediating antinociception., Brain Res. Rev. 52:69-92,, 2006
Horvath G; Kekesi G: The antinociceptive potency of anandamide at spinal level, Clin. Neurosci 59(1. különszám):27, 2006
Horvath G., Kekesi G., Szikszay M., Tuboly G., Benedek G.: The enhancement of the effectivity of endomorphin-1 by other endogenous ligands, 6. European Opioid Conference, Salamanca, Spain, 19-21 April, 2006 P1627, 2006
Horvath G., Kekesi G. Benedek G.: Az endogén ligandok interakciója gerincvelői szinten, MAITT 32. Nemzeti Kongresszusa, Szeged, Május 19-21,, 2006
Horvath G., Kekesi G., Benedek G.: Az anandamide és a capsazepine interakciója gerincvelői szinten., MÉT LXX. Vándorgyűlése, Szeged, Június 7-9, 2006
Horvath G., Kekesi G., Benedek G: The effect of the TRPV1 receptor antagonist, capsazepine on the antinociceptive potency of anandamide at spinal level, 16 th Annual Symposium on the Cannabinoids, Tihany, Hungary, June 24-28, 2006 P.161, 2006
Horvath G., Kekesi G., Klimscha W., Benedek G.: TThe role of TRPV1 receptors in the antinociceptive effect of anandamide at spinal level., 5th Forum of European Neuroscience, Vienna, Austria, July 8-12, Fens Forum Abstracts P356, 2006
Peter-Szabó M., Kekesi G. Nagy E., Sziver E., Benedek G., Horvath G.: Quantitative characterization of a repeated acute joint inflammation model in rats, Clin. Exp.Pharmacol. Physiol 34:520-526, 2007, 2007
Horvath G., Kekesi G. Tuboly G., Benedek G.,: Antinociceptive interactions of triple and quadruple combinations of endogenous ligands at the spinal level, Brain Res. 1155:42-48. 2007., 2007
Horvath G., Kekesi G. Nagy E., Benedek G.,: The role of TRPV1 receptors in the antinociceptive effect of anandamide at spinal level., Pain 134:277-284, 2008
Horvath G., Kekesi G. Benedek G.,: The interaction of anandamide and adenosine at spinal level., MITT XI. Congress, Szeged, Hungary, January 24-27,/Clin. Neurosci/Ideggyógy. Szle., 2007
Horvath G., Tuboly G. Benedek G.,: Az anandamide és az endomorphin-1 interakciója gerincvelői szinten., MÉT LXXI. Vándorgyűlése, Pécs, 2007. Június 6-8., 2007
Tuboly G. Horvath G., Benedek G.: A fájdalomérzékenység változása ketamin és szociális izoláció együttes alkalmazásával., MÉT LXXI. Vándorgyűlése, Pécs, 2007. Június 6-8., 2007
Tuboly G. Horvath G., Benedek G.: The effect of subchronic ketamine treatment and social isolation on pain sensitivity., World conference of Stress August 23-26, Budapest, Hungary, 2007. Cell Stres & Chaperon 12(E1):396, 2007
Tuboly G. Horvath G., Benedek G.: The long-lasting effect of social isolation and subchronic ketamine treatment on pain threshold., Annual General Meeting of the European Brain and Behaviour Society. Trieste, Italy, September 15-19, 2007., 2007
Horvath G., Tuboly G. Benedek G.: The influence of anandamide on the endomorphin-1-induced antihyperalgesia., Annual General Meeting of the European Brain and Behaviour Society. Trieste, Italy, September 15-19, 2007., 2007
Tuboly G. Horvath G., Benedek G.: Szociális izoláció és ketamin kezelés hatása a fájdalomküszöbre., Fiatal Pszichofarmakológusok Fóruma, Tihany Oktober 5, 2007, 2007
Mecs L., Horvath G., Benedek G.: Az izületi fájdalom csökkentése lokálisan alkalmazott endogén ligandokkal, A Magyarországi FájdalomTársaság Tudományos Ülése. Kecskemét, Október 12-13. 2007, 2007
Tuboly G., Horvath G.: A fájdalomküszöb eltérése szkizofréniás betegekben és állatmodellekben. I. rész., Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle 62:4-11, 2009
Tuboly G., Horvath G.: A fájdalomküszöb eltérése szkizofréniás betegekben és állatmodellekben. II. rész., Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle 62:148-153, 2009
Tuboly G., Mecs L., Benedek G., Horvath G.: Antinociceptive interactions between anandamide and endomorphin-1 at the spinal level., Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 36:400-405, 2009
Tuboly G., Benedek G., Horvath G.: Selective disturbance of pain sensitivity after social isolation., Physiol. Behav. 96:18-22., 2009
Tuboly G., Kekesi G., Nagy E., Benedek G., Horvath G.: The antinociceptive interaction of anandamide and adenosine at the spinal level., Pharmacol. Biochem. Behav. 91:374-379, 2009
Tuboly G., Benedek G., Horvath G.: Complex models for schizophrenia in rats., IBRO International Workshop. Debrecen Január 24-26, 2008. Clin. Neurosci/Ideggyógy. Szle. 61 (S1): 65-66., 2008
Horvath G., Farkas I., Tuboly G., Benedek G.: The antinociceptive effects of intrathecal injection of N-arachidonoyl-dopamine (NADA) are mediated by cannabinoid receptors., IBRO International Workshop. Debrecen Január 24-26, 2008. Clin. Neurosci/Ideggyógy. Szle. 61 (S1): 65-66., 2008
Mécs L, Tuboly G, Benedek G, Horvath G.: Topically applied endonenous ligands (endomorphin-1 and kynurenic acid) exhibit analgesic effects for joint pain., IBRO International Workshop. Debrecen Január 24-26, 2008. Clin. Neurosci/Ideggyógy. Szle. 61 (S1): 65-66., 2008
Horvath G, Mecs L, Tuboly G., Benedek G.: Interaction of topically applied endomorhin-1 with kinurenic acid., European Opioid Conference. Ferrara, Italy, April 9-11, 2008
Tuboly G, Farkas I, Benedek G, Horvath G.: Antinociceptive potency of N-arachidonoyl-dopamine at spinal level., European Opioid Conference. Ferrara, Italy, April 9-11, 2008
Tuboly G., Vezer T., Benedek G., Horvath G.: Pain sensitivity changes in schizophrenia models., 6th FENS Forum of European Neuroscience Geneva, Switzerland, July 12-16, 2008
Horvath G, Mecs L, Tuboly G, Benedek G.: Antinociceptive interactions of topically applied endogenous ligands., 6th FENS Forum of European Neuroscience Geneva, Switzerland, July 12-16, 2008
Farkas I., Tuboly G., Benedek G., Horvath G.: Antinociceptive potency of N-arachidonoyl-dopamine at spinal level., Acta Physiol. Hung 96: 73-74, 2009
Tuboly G., Vezer T., Benedek G., Horvath G.: Evaluation of a new, complex schizophrenia model, Acta Physiol. Hung. 96:140-141, 2009
Mecs L. Benedek G., Horvath G.: Antinociceptive interactions of topically applied endogenous ligands., Acta Physiol. Hung. 96:103-104, 2009
Tuboly G., Vezer T., Horvath G., Benedek G.: Pain sensitivity changes in a complex schizophrenia model., XIV. World congress of Psychiatry. Praga, France, September 20-25, 2008
Mécs L, Benedek G, Horvath G.: Endogén lingandok alkalmazása izületi fájdalom csökkentésére., Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztkai Sebészet. 51:40 ., 2008
Mecs L., Tuboly G., Nagy E., Benedek G., Horvath G.: Peripheral antinociceptive effects of endomorphin-1 and kynurenic acid in the rat inflamed joint model, Anesth. analg. 109:1297-1304, 2009
Mecs L., Tuboly G., Nagy E., Benedek G., Horvath G.: Peripheral antinociceptive effects of endomorphin-1 and kynurenic acid in the rat inflamed joint model, Anesth. analg. 109:1297-1304, 2009
Hartmann P., Szabo A., Eros G., Gurabi D., Horvath G., Nemeth I., Ghyczy M., Boros M.: Anti-inflammatory effects of phosphatidylcholine in neutrophil leukocyte-dependent acute arthritis in rats., Eur. j. Pharmacol. 622:58-64, 2009
Janaky M., Palffy A., Horvath G., Tuboly G., Benedek G.: Pattern-reversal electroretinograms and visual evoked potentials in retinitis pigmentosa, Doc. Ophthalmol 117:27-36, 2008
Mecs L., Tuboly G., Toth K., Nagy E., Nyari T., Benedek G., Horvath G.: Peripheral antinociceptive effe of 2-arachidonoyl-glycerol and its interaction with endomorphin-1 in arthritic rat ankle joints, Clin. Exp. Pharmacol Physiol. In Press, 2010
Horvath G., Farkas I., Tuboly G., Benedek G.: The interaction of endomorphin-1 with N-arachidonoyl-dopamine at spinal level, MITT XII. Congress, Budapest, Hungary, January 22-24., 2009
Kekesi, G., Tuboly G., Benedek G., Horvath G.: The antiallodynic potency of endogenous cannabionid ligands at spinal level, MITT XII. Congress, Budapest, Hungary, January 22-24., 2009
Mecs L., Tuboly G., Benedek G., Horvath G.: Interaction of topically applied endogenous ligands (endomorphin-1 and 2-arachidonoyl glycerol) in joint pain model., MITT XII. Congress, Budapest, Hungary, January 22-24., 2009
Tuboly G., Kekesi G., Adam G., Benedek G., Horvath G.: The influence of juvenile capsaicin desensitization on different sensory processes, MITT XII. Congress, Budapest, Hungary, January 22-24., 2009
Joo G., Farkas I., Kekesi G., Tuboly G., Benedek G., Horvath G.: The role of NMDA receptors in the spinal mechanisms of itch, MITT XII. Congress, Budapest, Hungary, January 22-24., 2009
Kekesi G., Tuboly G. Benedek G., Horvath G.: Antinociceptive potency of endogneous ligands acting on cannabinoid receptors, MÉT LXXIII. Vándorgyűlése, Budapest, Augusztus 27-29., 2009
Kekesi G., Tuboly G. Benedek G., Horvath G.: Juvenile capsaicin desensitization decreases the inflammatory pain sensitivity, MÉT LXXIII. Vándorgyűlése, Budapest, Augusztus 27-29., 2009
Horvath G., Kekesi G., Tuboly G. Benedek G.: Effects of an endogneous cannabinoid peptide and a lipid on mechanical allodynia at spinal level, Neuropeptides 43:438, 2009
Kekesi G., Tuboly G., Benedek G., Horvath G.,: Potency of spinally administered endocannabinoids on mechanical allodynia, Congress of The European Federation of IASP Chapters (EFIC), Lispon, Portugal September 9-12, 2009
Tuboly G., Kekesi G., Adam G., Benedek G., Horvath G.: The influence of juvenile capsaicin desensitization on sensory and visceral functions, Eur. J. Neurol. 16:94, 2009
Mecs L., Tuboly G., Toth K., Horvath G.: The peripheral antinociceptive effect of the endocannabionid 2-AG and endomorphin-1, Six SICOT/SIROT Annual International Conference, Pattaya, Thailand, October 29-November 1., 2009
Mecs L., Toth K., Wellinger K., Tuboly G., Kekesi G., Horvath G.: Peripheral effects of endogenous ligands in the rat inflamed joint model, Osteoarthritis and Cartilage 17:S1:S29, 2009
Farkas I., Tuboly G., Horvath G., Benedek G.: Az endogén N-arachidonoyl-dopamin antinociceptív hatása gerincvelői szinten, Magyar anatómus Társaság XV. Kongresszusa Június 11-13, 2009
Mécs L., Tuboly G., Toth K., Benedek G., Horvath G.: Az izületi fájdalom csökkentése lokálisan alkalmazott endomorphinnal és endocannabinoiddal, Magyar Ortopéd Társaság 52. Kongresszusa, Szolnok június 25-27, 2009
Tuboly G., Adam G., Kedesi G., Benedek G., Horvath G.: Analysis of cognitive and sensory functions in a complex schizophrenia model, IBRO International Wrokshop. Pécs, January 21-23, 2010
Adam G., Tuboly G., Kedesi G., Benedek G., Horvath G., Joo G.: Analysis of motor activity and thermoregulation after juvenile capsaicin desensitization, IBRO International Wrokshop. Pécs January 21-23, 2010
vissza »