A talajművelés és a tápanyagellátás gyomosodásra gyakorolt tartamhatásának tanulmányozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60314
típus K
Vezető kutató Lehoczky Éva
magyar cím A talajművelés és a tápanyagellátás gyomosodásra gyakorolt tartamhatásának tanulmányozása
Angol cím Study on the long-term effect of soil management and nutrient supply on the weeds
magyar kulcsszavak talajművelési mód, tápanyagellátás, tartamhatás, gyomborítás, gyomfajok, kompetíció
angol kulcsszavak soil management, nutrient supply, long-term effect, weed cover, weed species, competition
megadott besorolás
Talajtan, talajbiológia, talajkémia, talajfizika (Komplex Környezettudományi Kollégium)50 %
Növényvédelem (Komplex Környezettudományi Kollégium)25 %
Növénytermesztés (Komplex Környezettudományi Kollégium)25 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Növényvédelmi Intézet (Pannon Egyetem)
résztvevők Béres Imre
Kismányoky Tamás
Nádasyné dr. Ihárosi Erzsébet
Németh Tamás
Tóth Zoltán
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 18.000
FTE (kutatóév egyenérték) 1.73
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A rendelkezésünkre álló természeti erőforrások közül, az élelmiszertermelés szempontjából meghatározó szerepe van a termőtalajnak, amely feltételesen megújítható természeti erőforrás, és termékenységének növelése, megóvása nélkülözhetetlen.
A fenntartható mezőgazdaság a környezet sokszínűségén és változatosságán keresztül kívánja – korszerű módszerek alkalmazásával – a hatékony, ugyanakkor környezetkímélő, integrált növénytermesztési, növényvédelmi módszereket alkalmazni.
A talajművelés alapvetően befolyásolja a talaj, mint természeti erőforrás állapotát, a mezőgazdaság produktivitását és a termelés gazdaságosságát. A szántóföldi növénytermesztésben a gyomnövények a termesztés eredményességét, gazdaságosságát egyaránt kedvezőtlenül befolyásoló, terméscsökkentő tényezők. Hazánkban az összes peszticid felhasználás 45-50%-át a herbicidek teszik ki. Ez csökkenthető a talajművelés és a tápanyagellátás gyomosodást szabályozó hatásában rejlő lehetőségek feltárásával és alkalmazásával.
Kutatómunkánk során a tápanyagellátás (műtrágya, szerves trágya) és a talajművelési módok hatását részletesen elemezzük a kultúrnövényre gyakorolt hatás, a gyomosodás mértékének, a gyomflóra faji összetételének, a gyomok egyedsűrűségének vizsgálatával. A kutatást a kultúrnövény harmonikus tápanyagellátása és a különböző agrotechnikai eljárások kombinációjában rejlő gyomszabályozási lehetőségek feltárása és hasznosíthatósága érdekében végezzük.
angol összefoglaló
Among the natural resources there is an important role of the soil (arable land). This resources belong to the renewable environmental resources. For that reason to enhance the soil fertility and preserving to the soil condition has a priority among the agronomical practice.
The sustainable agricultural methods as regards the preservation of soil fertility the most efficient tool, among other the integrated plant production systems, and the environmentally sound soil management and land use.
The soil cultivation effects basically the soil as the condition of resource the productivity of crop production. In the plant production the weeds influence the yield negatively and have an unfavourable effect on the production. In Hungary the herbicides use of the total pesticides to come out at about 45-50%. The use of herbicides reducable with the weed regulation of the land use and nutrient supply and they interaction.
In our research work we intend to analyze in detail how react the nutrient supply (fertilizers, FYM) and methods of soil management on the cropland. Investigations (field experiments) will be carried out to study the rate of weeds, the species diversification of weed flora and the density of population.
We would like to do this planned research to make it clear the interaction between the agrotechnical factors and the weed control for there more the nutrient supply.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásainkat Keszthelyen, az 1972-ben beállított talajművelési és az 1983-ban beállított trágyázási tartamkísérletekben folytattuk 2006-2009 között. A talajművelés és a tápanyagellátás gyomosodásra gyakorolt hatását őszi búza és kukorica kultúrákban vizsgáltuk. A gyomflóra összetételében, a fajok dominancia sorrendjében és a gyomborításban szignifikáns különbség volt az egyes talajművelési módok (szántás, tárcsa, művelés nélkül) szerint, a N kezelések hatása is igazolható volt. Kompetíciós kísérletekben adatokat nyertünk a kukorica és a gyomnövények közötti versengésről, a gyomnövények terméscsökkentő hatásáról. A minimális művelésben volt a legnagyobb gyomborítás, itt fordultak elő legnagyobb számban és borítással az évelő gyomnövények. A szántás gyomszabályozó hatása kedvezően érvényesült. A művelés mélységének és mértékének csökkenésével a gyomosodás jelentős növekedésével, a gyomnövények előretörésével kell számolnunk, amelyen belül kiemelt figyelmet érdemelnek az évelő fajok. Eredményeinket 30 közleményben, ezek közül 19-et lektorált tudományos folyóiratban (IF 4,974) valamint hazai és nemzetközi konferenciákon ismertettük. A kutatásban Kismányoky András PhD hallgató is részt vett, aki ebben a témakörben készíti disszertációját. A kutatás megvalósítói ezúton is köszönetüket fejezik ki az OTKA által nyújtott támogatásért. Kutatási eredményeink az oktatásban és a kutatásban, valamint a hatékony gyomszabályozás alapozásában egyaránt hasznosulnak.
kutatási eredmények (angolul)
The effects of the cultivation and fertilization on the weedeness were studied in two long-term field experiments carried out in Keszthely between 2006 and 2009. We have been monitoring the weed flora composition and rate (%) of covering time to time. Finally a preference order of the weed species was determined. The different cultivation technologies resulted in significant impacts on both the cover as well as the preferences of weed species. The amounts of N-fertilizers applied also influenced the two parameters and there were statistically proven interaction between the variants of fertilization and the cultivation. We have received valuable results from our experiments aiming at studying the competition between weeds and maize measured by the quantitative production. We found the highest weed cover in fields with minimum tillage application. The perennial weeds were predominant in such fields. The conventional tillage technologies proved to be the most effective from the aspects of weed control. Our results have been published in 30 scientific paper, 19 of them in per review journals (IF = 4.974). The results have also been used by András Kismányoky in his PhD Theses. We would like to express thanks and appreciations to OTKA for the generous support allowing us to accomplish our basic research, resulting in knowledge and conclusions used also in teaching, field application as well as in our future research.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60314
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lehoczky, É. - Kismányoky, A. - Kismányoky, T.: Study on the weediness of winter-wheat in a lond-term fertilization field experiment, Communications in Agricultural and Applied Biologigal Sciences, 71 (3A): 793-796., 2006
Németh, T. – Kiss, Zs. – Kismányoky, T. – Lehoczky, É.: Effect of long-term fertilization on the strontium content of soil, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2751-2758., 2006
Lehoczky, É. – Németh, T. – Reisinger, P. – Radimszky, L. – Kőmives, T.: Effect of weediness on the water content of the soil: a field study, Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2673-2678., 2006
Lehoczky, É. - Tamás, J. - Kismányoky, A. - Burai, P.: Comparative study of fertilization effect on weed biodiversity of long term experiments with near field remote sensing methods, Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz, Sonderheft, XX. 801-807., 2006
Kismányoky, A. - Lehoczky, É.: Study on the biomass production on maize and weeds in fertilization filed experiment, Cereal Research Communications, 34 (1): 545-548., 2006
Kismányoky, A. - Lehoczky, É. - Kismányoky, T.: Effect of fertilization on the weediness of maize in a long-term field experiment, Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 71 (3A): 787-792., 2006
Lehoczky, É. - Tóth, Z. - Kismányoky, A. - Kismányoky, T.: Nutrient uptake by weeds in a Long-term Maize Field Experiment, Agrokémia és Talajtan, 55 (1): 175-182., 2006
Kismányoky, A. - Lehoczky, É.: A tarló gyomosodásának vizsgálata talajművelési kísérletben, Növényvédelem, 42 (12): 669-674., 2006
Lehoczky, É. – Kismányoky, A. – Németh, T.: Effect of the soil tillage and N-fertilization on the weediness of maize, Cereal Research Communications, 35 (2): 725-728., 2007
Kismányoky, A. – Lehoczky, É.: Survey of weed composition before maize sowing in long-term fertilization experiment, Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 72 (2): 235-240., 2007
Sárkány, E. Sz. – Lehoczky, É. – Nagy, P.: Study on the seed production and germination dynamic of common milkweed (Asclepias syriaca L.), Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 73 (4): 965-969., 2008
Lehoczky, É. – Kismányoky, A. – Nagy, P. – Németh, T.: Nutrient absorbtion of weeds in maize, Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 73 (4): 951-957., 2008
Fodor, L. – Lehoczky, É. – Fodorné Fehér, E. – Nagy, P. – Pálmai, A.: Crop competitiveness influenced by seeding dates and top-dress nitrogen rates, Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 73 (4): 945-950., 2008
Lehoczky, É. – Kismányoky, A. – Ritecz, J. – Németh T.: Study on competition between maize and weeds in long-term soil tillage experiments, Cereal Research Communications, 36 (1): 1575-1578., 2008
Lehoczky, É. - Kismányoky, A. - Németh, T.: Weediness and nutrient uptake by weeds in relation to the soil tillage, Communication in Soil Science and Plant Analysis. 40: 1/6, 871-879., 2009
Lehoczky, É. - Nagy, P. - Lencse, T. - Tóth V. - Kismányoky, A.: Investigation of the damage caused by weeds competing with maize for nutrients, Communication in Soil Science and Plant Analysis. 40: 1/6, 879-888., 2009
Lehoczky, É. - Kismányoky, A. - Sárkány, E. Sz. - Pálmai, O. - Németh, T.: Effect of precipitation deficiency on the competition of maize and weeds, Cereal Research Communications. 2009. 37: 675-678., 2009
Lehoczky, É. - Kismányoky, A.: Soil cultivation, nitrogen fertilization and weediness, Agrokémia és Talajtan, 59, (megjelenés alatt), 2010
Lehoczky, É. - Kismányoky, A.: Effect of soil cultivation on the winter wheat, maize and weeds, Növénytermelés, 59 (megjelenés alatt), 2010
Kismányoky A. - Lehoczky É.:: Tavaszi gyomfelvételezés eredményei őszi búzában a tápanyagellátással összefüggésben, XLVIII. Georgikon Napok, Keszthely, 2006. szeptember 21-22., CD Kiadvány, 2006
Lehoczky, É. – Kismányoky, A.: Kukorica gyomosodásának vizsgálata talajművelési kísérletben, XLVIII. Georgikon Napok, Keszthely, 2006. szeptember 21-22., CD Kiadvány, 2006
Kismányoky, A. - Lehoczky, É.: Results of weed survey in wheat crop manuring field experiment, 4th International Plant Protection Symposium at Debrecen University (11th Trans-Tisza Plant Protection Forum), 2006. október 18-19., Debrecen, Proc., 161-166., 2006
Kismányoky, A.: A kukorica gyomosodásának vizsgálata trágyázási tartamkísérletben, XII. Ifjúsági Tudományos Fórum, Keszthely, 2006. április 20., CD Kiadvány, 2006
Tóth Z. - Jolánkai P. - Kismányoky T.:: A műtrágyázás és az évjárat hatása a kukorica termésére monokultúra tartamkísérletben, V. Növénytermesztési Tudományos Nap, Keszthely, 2009. november 19. 241-244., 2009
Lehoczky, É. - Kismányoky, A. - Németh, T.: A tápanyagellátás hatása az őszi búza gyomosodására tartamkísérletben, V. Növénytermesztési Tudományos Nap, Konferenciakötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. 137-140., 2009
Lehoczky, É. - Kismányoky, A. - Kismányoky, T.: Study on the weediness of winter wheat in a long-term fertilization field experiment, 55th International Symposium on Crop Protection. May 23, 2006, Gent, Belgium, Abstr., 224., 2006
Kismányoky, A. - Lehoczky, É. - Kismányoky T.: Effect of fertilization on the weediness of maize in a long-term fertilization field experiment, 55th International Symposium on Crop Protection. May 23, 2006, Gent, Belgium, Abstr., 223., 2006
Kismányoky, A. – Lehoczky, É.: A növekvő adagú nitrogénellátás hatása az őszi búza gyomosodására, XVII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, 2007. január 31-február 2., Keszthely, Kiadvány, 86., 2007
Kismányoky, A. – Lehoczky, É.: Őszi búza és a gyomosodás trágyázási tartam kísérletben, XVIII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum, 2008. január 30 – február 2., Keszthely, Kiadvány, 145., 2008
Lehoczky, É. - Kismányoky, A.: Effect of soil cultivation on the winter wheat, maize and weeds, IX. Alps-Adria Scientific Workshop 12-16. April, 2010., 2010

 

Projekt eseményei

 
2009-07-31 12:58:12
Résztvevők változása
vissza »