Köznépi textilkultúra a közgazdasági és művelődési változások tükrében (1850-1950)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60316
típus K
Vezető kutató Hofer Tamásné
magyar cím Köznépi textilkultúra a közgazdasági és művelődési változások tükrében (1850-1950)
Angol cím Popular textilusage in light of economic and cultural changes (1850-1950)
magyar kulcsszavak textil, technológiai váltás, fogyasztás, oktatás
angol kulcsszavak textil, technological change, consumption, education
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Néprajzi Kutatóintézete
résztvevők Erdei Lilla
Lackner Mónika
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2011-01-31
aktuális összeg (MFt) 8.100
FTE (kutatóév egyenérték) 1.48
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás a magyar faluk, mezővárosok paraszt lakosságának 19. és 20. százada közepe közötti öltözködésével foglalkozik. Nem a formai sokféleséget, helyi változatokat kívánja dokumentálni, hanem a vizsgált száz évben a textilipar, házi- és kézművesipar különféle termékeinek elterjedését, a ruhafélék előállításában a kézműipar szerepét,
a varrógép megjelenését és hatását, a konfekció előretörését. Vizsgálni kívánjuk a hatóságok, a közigazgatás intézkedéseit, az iparoktatás mellett a népiskolai kézimunka-oktatás, a nőipariskolák és tanfolyamok, a kiállítások és ipari vásárok befolyását pl. a hímzések és a csipkék elterjesztésében.

E hatások a paraszti rétegekhez is eljuttatták a „divat” befolyását, amit utóbb „polgárosodásnak” neveztek, de ellenáramlatokat is keltettek a magyar identitást kifejező „magyaros öltözködésben”, egyes késői népviseletek sikerében.

A kutatás kiegészíti a magyar köznépi öltözködésről, a „népi kultúráról” ismerteket, beilleszti a hazai társadalom és gazdaság alakulási folyamatába, és ezeken keresztül az előállítás, beszerzés, kereskedelem, a szolgáltatások európai rendszerébe.
angol összefoglaló
The planned research deals with the clothing of the peasant inhabitants of Hungarian villages and towns between 1850 and 1950. Its focus is not of folkloristic aspects, on the variety of forms and on local diversity, but on the interrelation between national and international processes of economic and social change and the peasant clothing.

It will be investigated the role of home-work, of artisans and of manufactories in the production; the impact of the sewing machine and of ready-made clothes. Members of the research team plan to explore the influence of state and municipal regulations, of the instruction in girls’ schools and in ladies’ colleges, of industrial exhibitions and fairs in propagating embroidery and lace-making.
The process of change and the innovations had an effect on the peasant strata, too. They felt that the waves of urban fashion reached them, that they participate in „embourgeoisement”. On the other hand, counter-movements were also initiated: fashions stressing „Hungarianness” and local folk costumes, carrying on older peasant traditions.

It is hoped that the planned research will reveal the connections between economic and social processes and the changes of rural clothing in Hungary, it will show the place of Hungarian „folk culture” (clothing) in a continental context.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a magyar falusi, mezővárosi parasztság öltözködésének a 19. és 20. százada közepe közötti átalakulásával foglalkozott. Nem magukat az öltözeteket, hanem a parasztság életmódjában és ennek következtében a szemléletében bekövetkezett változásokat vizsgáltuk, amelyek végeredményeként számukra presztízskérdéssé vált a városias öltözködés. Vizsgáltuk az életmódot jelentősen megváltoztató innovációk, így a vasút, a kézművesipart felváltó textilipar, a varrógép megjelenésének következményeit, valamint a közművelődés, ezen belül a népiskolai kézimunka-oktatás hatását. Tanulmányoztuk, hogy ellentétes törekvések, divatáramlatok miként befolyásolták a polgárosodás folyamatát. Utaltunk azokra a jogszabályokra is, amelyek lehetővé tették, hogy a feudális kor kötöttségei után, a polgári kor törvénykezése révén, a parasztság is részese lehessen a gazdasági élet újításainak. Eredményeinket az „Életmód, szemléletmód és a módi változása - a parasztság körében a 19-20. század fordulóján” című kötetünkben adtuk közre.
kutatási eredmények (angolul)
The research dealt with the clothing of the peasants of Hungarian villages and towns between 1850s and 1950s. Its focus was not primarily on the variety of clothing and local diversities, but on the impact of economic and social changes on peasant clothing. The role of lifestyle changing innovations (e.g., the railway, sewing machine and textile manufacturing replacing craftsmen) and of changes in the educational system, particularly handiwork classes in public schools, has been explored, so were the influences of contradictory social aspirations (e.g., preserving local costumes) and fashions on urbanisation. The changes in the legal system have also been reviewed as they enabled peasants to enjoy the economic benefits of the transition from a feudal to a civil society. The results were published in "The Changes in Lifestyle, Attitude and Fashion - among the Peasantry of turn of the 19-20. Century".
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60316
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Flórián Mária: A piacok és utak jelentősége a tárgyi környezet alakulásában., In: Bali János – Turai Tünde (szerk.): Életút írások Szilágyi Miklós tiszteletére. 177- 182., 2009
Flórián Mária: Folyamatok a magyar paraszti öltözködés alakulásában.17-20. század., Akadémiai doktori értekezés. Kézirat, 254 oldal., 2006
Flórián Mária: Változások a köznép öltözködésében a 18. században., Ethno-lore MTA Néprajzi Kutatóintézet évkönyve XXIII. 379-394., 2006
Flórián Mária: A színek bevonulása és szerepe a paraszti ruhatárakban., Néprajzi Értesítő LXXXIX. 55-74., 2007
Flórián Mária: Fur Cloaks in Hungarian Garments: Continuities between the 16-20th Century. Touching Things. Etnhnological Aspects of Modern Material Culture., Studia Fennica Ethnologica 11. 39-49., 2008
Erdei Lilla: - Jugendstil in Ungarn. In.: Marianne Stang (sz.): Jugendstil – Entwürfe und Spitzen um 1900., Deucher Klöppelvarband e.V., Übach-Palenberg, 132-148., 2008
Erdei Lilla: - Százötven éve született Szontagh Aranka (1858-1950), a Csetneki Magyar Csipke tervezője., Magyar Iparművészet 2008/4. 6-9., 2008
Erdei Lilla: Chantilly laces in the Textile Collection of the Museum of Applied Arts. In memoriam Otto Fettick., Ars Decorativa. 24. 61-96., 2007
Flórián Mária: „A nép követte a szabást” Folyamatok a magyar parasztok öltözködésének alakulásában 17-19. századi viselettörténeti adatok tükrében. Néprajzi Tanulmányok, Akadémiai Kiadó, 2009
Flórián Mária: Egy önművelő parasztember. Csizmadia Imre (1902-1986) életregénye alapján., Zalai Múzeum 18. 5-13. megjelenés alatt, 2009
Erdei Lilla: Csipkeműhelyek a 19. sz. végétől a 20. sz. közepéig. In.: A gödöllői szőnyeg 100 éve. Tanulmányok a 20. századi magyar textilművészet történetéhez., Gödöllői Városi Múzeum, Gödöllő 18-25., 2009
Erdei Lilla: Kerchiefs adorned with bobbin lace pendants, Ars Dekorativa 26. 39-54., 2008
Szulovszky János: Ruházati iparok Magyarországon a 19-20. század fordulóján., In: Flórián Mária (szer.): Életmód, szemléletmód és a módi változás... 17-79. Budapest, 2010
Frisnyák Zsuzsa: Vasút és a paraszti polgárosodás a 19. század végén., In: Flórián Mária (szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi változása. 81-107. Budapest, 2010
Flórián Mária: Közlekedés, kereskedelem és a tárgyi környezet., In: Flórián Mária (szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi változása...109-135. Budapest, 2010
Tóth György: A varrógép meghonosodása Magyarországon. A varrógép és társadalmi vonatkozásainak néhány kérdése., In: Flórián Mária (szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi változása ...137-167. Budapest, 2010
Flórián Mária: A varrógép, varrónők és a blúzok, In: Flórián Mária (szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi változása ...169-183. Budapest, 2010
Knézy Judit: Gazdaasszony-képzés, háztartási tanfolyamok és hatásuk a falusi textilkultúrára. A putnoki mezőgazdasági leányiskola páldája., In: Flórián Mária (szerk): Életmód, szemléletmód és a módi változása ... 187-223. Budapest, 2010
Lackner Mónika: Fehérhímzések a 19. században: hasznosság és női munka, In: Flórián Mária (szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi változása ...225-255. Budapest, 2010
Erdei T. Lilla: A csipke és szerepe a köznépi öltözeteken., In: Flórián Mária (szer.): Életmód, szemléletmód és a módi változása ...257-310. Budapest, 2010
Lackner Mónika: Budapesti kézimunka-kereskedők képes árjegyzékei., In: Flórián Mária (szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi változása ... 311-326. Budapest, 2010
Ságvári György: "Férfias és magyaros". Magyar férfiruhák történelmi keretben., In: Flórián Mária (szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi váltizása ...329-351. Budapest, 2010
Flórián Mária: Parasztférfiak "zsinóros magyar ruhája"., In: Flórián Mária (szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi változása ...353-367. Budapest, 2010
Kapros Márta: "Az igazi népviselet". Törekvések a viselet fenntartására Nógrád megyében a két világháború között., In: Flórián Mária (szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi változása ... 369-396. Budapest, 2010
Flórián Mária: A "nemzeti háziipar" és mesterei a 19-20. század fordulóján., In: Flórián Mária (szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi változása ... 397-410. Budapest, 2010
Varga Marianna: A népművészet továbbélésének lehetőségei: a hódmezővásárhelyi "szőrös párnavégek" példáján., In: Flórián Mária (szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi változása ...411-422. Budapest, 2010
Kocsis Gyula: Pest megyei közrendűek öröklése. Törvény és gyakorlat a kiegyezés évtizedében., In: Flórián Mária (szerk.): Életmód, szemléletmód és a módi változása ...425-449. Budapest, 2010
Nagy Janka Teodóra: A paraszti mentalitásváltozás hatása a kelengye összetételére: a jogi modernizáció és a házassághoz kapcsolódó ajándékozás szokása (1840-1952), In: Flórián Mária (szer.): Életmód, szemléletmód és a módi változsa...451-492. Budapest, 2010
Flórián Mária: Előszó az Életmód, szemléletmód és a módi változása című kötethez, In: Flórián Mária (szer.): Életmód, szemléletmód és a módi változása...7-13., 2010
vissza »