Technical, technological and quality connections of drying cereals and oleaginous seeds  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
60319
Type K
Principal investigator Fenyvesi, László
Title in Hungarian Gabonafélék és olajosmagvak szárításának műszaki, technológiai és minőségi összefüggései
Title in English Technical, technological and quality connections of drying cereals and oleaginous seeds
Keywords in Hungarian szárítástechnika, kukorica, napraforgó, repce
Keywords in English drying technics, maize, sunflower, rape
Discipline
Agricultural engineering (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Állattartás Gépesítése Főosztály (Hungarian Institute of Agricultural Engineering)
Participants Bellus, Zoltán
Csermely, Jeno
Herdovics, Mihály
Starting date 2006-03-01
Closing date 2010-09-30
Funding (in million HUF) 12.000
FTE (full time equivalent) 2.07
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás célja, hogy kukoricafajtáknál, napraforgónál és repcénél laboratóriumi és üzemi vizsgálatokra alapozva meghatározzuk azon optimálisnak mondható szárítástechnikai jellemzőket, amelyek kiküszöbölik, vagy mérséklik a szemestermények fizikai és beltartalmi minőségének károsodását.

A kutatás módszere üzemi és laboratóriumi szárítási vizsgálatokra épül, kukorica esetében 3 elterjedten termesztett (korai-, közép-, és hosszú tenyészidejű) fajtával, napraforgó és repce esetében egy-egy fajtánál.
Az MGI laboratóriumi szárítórendszerénél lehetőség van a szárítástechnikai jellemztők (hőmérséklet, légsebesség, rétegvastagság...) szabályozására és a szárítási folyamat egzakt regisztrálására, amely lehetővé teszi a hő- és anyagtranszport folyamatok leírását.
A laborszárítási kísérletek eredményei behatárolják azon műszaki és technológiai jellemzők tartományát, amelyek az üzemi szárítási gyakorlat számára lehetővé teszi a szemestermények fizikai- és beltartalmi minőségének megőrzését, ill. a veszteségek mérséklését.
Summary
Aim of the research, based on laboratory and operative examinations, is to determine the optimal characteristics of drying technics that moderate or eliminate the damage of composition of cereals eg. com, sunflower and rape.
Method of research is based on operative and laboratory drying processes. In the case of corn drying our intention is to examine three of widely spread kind, eg. an early, a middle and a long growing ones, while at sunflower and rape one kind of each. The laboratory size drying equipment of the MGI makes possible to control the characteristics of drying technics, eg. temperature, air velocity, thick of drying layer etc., to record the accurate data of the drying process and making possible the description of the heat and material transport. Results of the laboratory drying experiments define the range of those technical and technological characteristics that make possible to save the physical and composition characteristics of cereals and moderate damages for the operative practice.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az elért eredmények rövid ismertetése: 2006 és 2007-ben elvégeztük, a repce, a szőlő- és mustármag szárítástechnikai vizsgálatát és kísérlet sorozatot indítottunk t = 55; 70 és 75 oC-os közeghőmérséklet, valamint v = 0,23 m/s állandó légsebesség mellett a szemes kukorica szárítási alapjellemzőinek megállapítására. Vizsgáltuk továbbá a desszikálás hatását a napraforgó szárítási időtartamára. 2008-ban megkezdtük és befejeztük a szójabab és tovább folytattuk, a napraforgó, valamint szemes kukorica laboratóriumi szárítástechnikai vizsgálatát, különböző közeghőmérsékletek és eltérő légsebességek mellett. A szójánál 17 % kezdeti nedvességtartalomról 9 %-ra történt a szárítás t = 60 oC közeghőmérséklet és v = 0,23 ill. v = 0,43 m/s légsebességek mellett. A napraforgó vizsgálatát 13,5 % és 7,5 % közötti nedvességtartományban folytattuk le t = 60 oC-os közeghőmérséklet és v = 0,23 és 0,43 m/s légsebességek mellett. A szemes kukorica esetében további három t= 80; 110; 130 oC-os hőmérséklet és v = 0,13; 0,23 és 0,41 m/s légsebesség értékek mellett folytattuk le a méréseket A mérési eredményeket diagramba foglaltuk, amelyek az üzemi szárítási gyakorlatban is jól hasznosíthatók.
Results in English
Short summary of the achieved results: In 2006 and 2007 we made researches about the drying technique of the rape, the grape seed and the grain of mustard seed. We also started a research series to determine the drying basic characteristic of the grain maize. In these researches we used different medium temperature values ( t = 55; 70; 75oC) and we adjusted a constant airspeed value (V=0,23 m/s). We investigated the effect of the desiccation to the sunflower’s drying period too. In 2008 we started and finished the drying technique examination of the soy bean. On the other hand we continued the drying technique examination of the sunflower and of the grain maize on different medium temperature values besides different airspeed values. In case of soy the original content of moisture was 17%. We could reach a 9% content of moisture after we dried the material on t = 60oC medium temperature value and we also adjusted V = 0,23; V= 0,43 m/s airspeed values. We could reduce the sunflower’s content of moisture from 13,5 % to 7,5% when we used t =60oC medium temperature besides V = 0,23; V= 0,43 m/s airspeed values. In case of grain maize we used three further temperature values ( t = 80; 110; 130 oC) and three another airspeed values. ( V = 0,13; 0,23 ; 0,41 m/s) After the measurements we made diagrams which are also can be useful in the drying practice of industrial using.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60319
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csermely J. et.al: Mustármag-olaj készítés, MGI Kiadvány No 205. 38 p., 2007
Csermely J.-Herdovics M.-Csatár A.: A nedvességtartalom befolyása a szemeskukorica fizikai-mechanikai jellemzői., 6. Szárítási Szimpózium, Nyíregyháza, 2007
Csermely J.-Herdovics M.-Komka Gy.: Szemestermények szárítása és tárolása, ÉTK Budapest, 91-139 p., 2007
J.Csermely-M.Herdovics-A.Csatár: Changes of the Physical and Mechanical characteristics of maize in the course of Drying process, Hungarian Agricultural Engineering, No 19., 2006
Csermely J.-Herdovics M.-Deákvári J.: Olajosmagvak és szemes kukorica szárítástechnikai elemzése., MTA-AMB XXXII. Tanácskozás, II.kötet 73-77 p., 2008
Csermely J.-Herdovics M.-Deákvári J.: Analisis of the Drying Technology of Oil Seeds and Corn Kernels, Hungarian Agricultural Engineering No 21, 2008
L.Fenyvesi - M. Herdovics - J.Csermely: Analisis of Drying Process in Grain Batches, 16th IDS Hyderabad 9-12 Nov. Volume C 1326-1328 p, 2008
J.Csermely-M.Herdovics-A.Csatár-L.Fenyvesi: The physical and mechanical characteristics of the corn batches during drying, 15th IDS Budapest 2006. Volume C 1712-1714 p., 2006
J.Csermely-M.Herdovics-A.Csatár-L.Fenyvesi: Variations in Corn During Drying, Synergy &Technical Development, 2009
J.Csermely-M.Herdovics-A.Csatár-J.Deákvári: Corn Physical Propertics During Postharvest Handling, Hungarien Agricultural Engineering 22/2009, 2009

 

Events of the project

 
2010-05-28 22:18:01
Résztvevők változása
2010-05-28 10:02:05
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Csermely Jeno
Új vezető kutató: Fenyvesi László

A vezető kutató váltás indoka: Korábbi vezető kutató (Csermely Jenő) elhunyt.
Back »