Arab irodalomelmélet és kritika  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60392
típus NI
Vezető kutató Maróth Miklós
magyar cím Arab irodalomelmélet és kritika
Angol cím Literary critisism and theory of the Arabs
magyar kulcsszavak Arisztotelész, Arab, adab, stilisztika
angol kulcsszavak Aristoteles, Arabic, adab, stylistics
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)75 %
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)25 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely Avicenna Kutatási Non-Profit Kft
résztvevők Haboub Sandil Krisztina
Jablonkay Judit
Kis Anna Flóra
Szombathy Zoltán
Tamás Gábor
Tüske László
Varsányi Orsolya
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-11-30
aktuális összeg (MFt) 16.708
FTE (kutatóév egyenérték) 8.44
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja tovább folytatni a korábban, ugyancsak OTKA támogatással megkezdett munkákat. Ennek során a korábbi publikációk (TS 044781) és a mostani pályázat keretében elkészítendő pályázat alapján föltehetőleg bizonyítani lehet az iskolai bölcsességgel szemben, hogy nem iráni hatásra és Iraqban, hanem görög hatásra és Szíriában született az arab prózairodalom, azon belül is az ún. adab irodalom. Ebben nagy szerepet játszottak az elfoglalt görög területen megmaradt rétor-iskolák.
Ugyancsak a pályázat célja lehetőséget adni néhány tehetséges fiatal pályakezdőnek arra, hogy a kutatás területén maradjon. Néhány éven belül a mai vezető arabisták nyugdíjba vonulnak, mégpedig közel azonos időben, néhány év távolságában. Mivel az egyetemeken nincs üres álláslehetőség, nyugdíjba vonulásukig fiatalok nem juthatnak álláshoz, de akkor viszont éppen ennek következtében nem fog készen állni senki sem, hogy a nyugdíjba vonulók helyét betöltse. Ennek eredményeként megszakadhat a magyar orientalisztika egyik sikerágazatának hagyománya.
A pályázat egyszersmind ere a helyzetre is megoldást szeretne találni.
angol összefoglaló
Our aim is to continue earlier investigations carried out on the basis of former OTKA-grants (TS 044781). The book to be published in the frame of the aforementioned OTKA-grant on the one hand, and the manuscript to be published in the frame of this application on the other, can be taken as a starting point for the work of the research-group consisting of young and talented scholars. These results prove the outstanding role of the Greek schools of rhetoric in the literary life of the late Antiquity. Some considerations indicate that their existence did not came to an sudden end by the Islamic conquest, but they played an important role in establishing a new literary life in the Omayyad Caliphate. Consequently, the birth-place of the Arabic literature in prose was not Iraq under Persian influence, but in Syria, and the adab-literature was inspired by Greek rhetoric.
The young scholars graduated in two universities: in ELTE and PPKE. They will work together, relying on the results achieved in the PhD-school of the PPKE and in the Centre for Classical Studies of the Hungarian Academy of Sciences. After some years of preparation they can take over the university-positions left by empty by our generation going to pension in the not very far future.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat célja szerint egy korábbi OTKA-pályázathoz kapcsolódik. Annak témája Maróth Miklós munkája volt, amely egy anonim, görögből arabra fordított levél-regény tanulmányo-zása és szövegkiadása köré szerveződött. Annak a pályázatnak a révén világossá vált, hogy az arab prózairodalom az említett görög fordítással kezdődött Damaszkuszban már a nyolcadik század első harmadában, és erőteljes görög hatása alatt fejlődött. Ez azért volt meglepő kö-rülmény, mert mindezidáig a tudományos konszenzus szerint az arab prózairodalom néhány évtizeddel később, a nyolcadik század derekán Bagdadban született, mégpedig perzsa hatásra. A megtalált és kiadott kézirat ezt a képet módosítja lényeges tekintetben. Ha pedig ez így van, akkor az arab prózairodalom születésével kapcsolatos nézeteinket általában véve is revideálni kell. Ezt a feladatot tűzte ki célul a pályázat több fiatal és tapasztaltabb kutató részvételével. 2008. évben kértük a költségvetés módosítását; az engedélyt meg is kaptuk. A pénzügyi beszámolót ennek megfelelően készítettük el.
kutatási eredmények (angolul)
In regard of the aim of the project, it is connected to a previous project of OTKA. The subject of that project had been the work of Miklós Maróth that had been centred upon the study and publishing of an anonym epistolary novel, which had been translated from Greek into Arabic. Due to that project, it became clear that Arabic prose literature had already began in the first third part of the 8th century in Damascus with that aforementioned Greek translation and it had developed under strong Greek influences. That was a surprising discovery because up until now it was held by scientific consensus that Arabic prose literature had not been born until a couple of decades later, in the second half of the 8th century in Baghdad under Persian influence. This picture is modified significantly by the discovered and published manuscript. And if all of this is true, our knowledge about Arabic prose literature needs to be reconsidered from its very foundation. That was the goal set by the project with the participation of both young and more experienced researchers In 2008 we requested the modification of the budget and this request was approved. The financial account was given according to that.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60392
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Maróth Miklós: Aristoteles Pseudo-Philosophus, Acta Ant. Hung. 48, 2008, pp. 73–78., 2008
Maróth Miklós: Az írnok szerepe a kalifátusban, Keletkutatás, 2008 tavasz-ősz, pp. 23–31., 2008
Maróth Miklós: Die Gnomen in der klassischen Literatur, Acta Antiqua Hung., 46 (2006), pp. 355–381, 2006
Maróth Miklós: Alexandros és az arab királytükör, Classica, mediaevalia, neolatina, ed. L. Havas-E. Tegyey, Debrecen, 2006, pp. 113–119., 2006
Abdessamad Belhaj: Questions théologiques dans la rhétorique arabe, Avicnna Kutatási Non-Profit Kft, Piliscsaba, 2009
Abdessamad Belhaj: Les fondements théologiques de la rhétorique arabe, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol. 60, No. 2, pp. 223-233., 2007
Abdessamad Belhaj: Ce que distinguer veut dire : ÝAbd al-Jabbār et l'inimitabilité du Coran, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol. 60, No. 4, 2007, pp. 455-465., 2007
Abdessamad Belhaj: Ibn Taymiyya et la négation de la métaphore, Tradition and Change in the Realms of Islam, K. D'Hulster, J. van Steenbergen (eds), Leuven, Peeters, 2008, pp. 65- 76., 2008
Abdessamad Belhaj: Theology, Jurisprudence and Literature in "alfÁÛ al-kufr, Al-Omran, No. 13, 4/2009, pp. 9-10., 2009
Abdessamad Belhaj: Language and Islamic Law according to al-ShaÔibÐ, Al-Omran, No. 14, 5/2009, pp.10-11., 2009
Abdessamad Belhaj: The Limits of Meaning: al-ShÁfiÝÐ on Legal Terms, Al-Omran, No. 15, 6/2009, pp. 9-10., 2009
Abdessamad Belhaj: Holding the Tongue in “ÎifÛ al-lisÁn, Al-Omran, No. 18, 8/2009, pp. 9-10., 2009
Abdessamad Belhaj: Vagueness and Intents in Islamic Law, Al-Omran, No. 17, 7/2009, pp. 9-10., 2009
Abdessamad Belhaj: Perspectives sur le concept du bayÁn d’al-ŠÁfiÝÐ à al-ÉÁbirÐ, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, Vol. 62, No. 4, 2009, pp. 395-404., 2009
Maróth Miklós: A rétorikai meggyőzés módszerei, sajtó alatt, 2010
Abdessamad Belhaj: La définition du bayÁn dans la rhétorique arabe : perspectives muÝtazilites, Annales du patrimoine, No. 9, 2009, pp. 1-10., 2009
Abdessamad Belhaj: Adab al-munazara: séquences argumentatives dans la litérature scientifique arabe, Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgique, 2009
Maróth Miklós: Methods of Conviction in Rhetoric, Part I., Acta Antiqua (közlésre elfogadva), 2010
Maróth Miklós: Aristotle’s Correspondence with Alexander the Great and the Rise of an Islamic Political Theory, Vestnik Drevnjej Istorii (közlésre elfogadva), 2010
Maróth Miklós: Ibn Sina and the rhetoric demonstration, Toulouse (közlésre elfogadva), 2010
Maróth Miklós: Methods of Conviction in Rhetoric, Part II., Acta Antiqua (közlésre elfogadva), 2010
Maróth Miklós: A késő antik klasszikus gnómikus irodalom, Piliscsaba, A magyar tudomány hónapja” rendezvénysorozat keretében (előadás), 2008
Maróth Miklós: The first Arabic novel in prose, Oslo, 2009 (előadás), 2009
Maróth Miklós: Természettudomány és szépirodalom, Piliscsaba, 2009 (előadás), 2009
Tamás Gábor: A bayan jelentése egy Kr. u. X. századi arab nyelvű munkában, 2006. április Orientalista Nap, (előadás), 2006
Tamás Gábor: Signs of Holiness in the Safar-name of Nasir-i Khosrow, , Bécs, Európai Iranisták Kongresszusa, 2007. szeptember (előadás), 2007
Tamás Gábor: A Crisis of Approach: the Case of Ishaq b. Ibrahim’s Manual: al-Burhan fi wujuh al-bayan, 2008. szeptember 24th Conference of the Union Europeenne des Arabisants et Islamisants, Lipcse (előadás), 2008
Tamás Gábor: A megközelítés buktatói: Ishaq b. Ibrahim a középkori arab kultúrában, Keletkutatás 2009/ősz (közlésre elfogadva), 2009
Varsányi Orsolya: The Role of the Intellect in Theodore Abu Qurrah’s On the True Religion in Comparison with His Contemporaries’ Use of the Term, Parole de l'Orient, 2009
Varsányi Orsolya: Mahmúd Darwís: Szárnyal a galamb, Kalligram, 2009
Varsányi Orsolya: Pázmány Péter: A Mahomet vallása hamisságárul, ItK, 2008
Varsányi Orsolya: Az ’intellektus’ jelentése és szerepe Theodor Abū Qurránál és kortársainál, a 2008-as Orientalista nap előadásai, 2009

 

Projekt eseményei

 
2011-03-07 14:02:26
Résztvevők változása
vissza »