Eltérő környezetterhelésű gazdálkodó egységek és technológiák költség-jövedelem viszonyainak vizsgálata a mezőgazdaságban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60444
típus K
Vezető kutató Urfi Péter
magyar cím Eltérő környezetterhelésű gazdálkodó egységek és technológiák költség-jövedelem viszonyainak vizsgálata a mezőgazdaságban
Angol cím Analysis of cost-benefit relationships of enterprises and technologies with different environmental loads in agriculture
magyar kulcsszavak technológiák, költség-jövedelem elemzés, környezeti indikátorok
angol kulcsszavak technologies, cost-benefit analysis, environmental indicators
megadott besorolás
Agrárökonómiai tudományok (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Gazdaságmódszertani Tanszék (Pannon Egyetem)
résztvevők Bacsi Zsuzsanna
Polgár József Péter
Sárdi Katalin
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2011-01-31
aktuális összeg (MFt) 3.600
FTE (kutatóév egyenérték) 1.36
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Napjaink főbb gazdálkodási rendszerei (iparszerű, integrált, ökológiai gazdálkodás stb.) különböznek egymástól egyrészt abban, hogy a kereteik közt folyó termelés milyen mértékű és összetételű környezetterheléssel jár, másrészt abban, hogy milyen gazdasági áldozattal milyen gazdasági haszonhoz juthat az adott rendszerben gazdálkodó termelő. A két nézőpont azonban összekapcsolható. Ebben az esetben a megválaszolandó kérdés: a nagyobb környezetterhelés nagyobb gazdasági haszonnal jár-e, ill. a kisebb környezetterhelés kíván-e gazdasági áldozatot? A kutatómunka elsődleges célja e kérdések megválaszolása a jelenlegi magyarországi viszonyok között. A kutatás vállalkozói szinten, vállalkozói tényadatok alapján végrehajtandó vizsgálatokat igényel, amelyeket modellszámítások és szimuláció egészíthetnek ki. A téma feldolgozása során el kell végezni egyrészt a gazdálkodó egységek, ill. technológiák hagyományos gazdasági elemzését, másrészt ezek környezeti szempontú jellemzését környezeti indikátorok és környezeti mérlegek segítségével. Ezután meg kell oldani a vizsgálatok e két rétegének összekapcsolását a műveleti költségszámítás módszerével és a környezetvédelmi költségek azonosításával. Az alapkutatás-jellegű munka elméleti és módszertani tanulságai mellett olyan eredmények is várhatók, amelyek célzottabb környezetpolitikai intézkedéseket alapozhatnak meg, és hozzájárulhatnak a tudatosabb vállalkozói magatartás formálódásához.
angol összefoglaló
Nowadays the main farming systems (industrial, integrated, ecological, etc.) differ partly in the amount and composition of the environmental load they create and partly in the economic sacrifices the producer has to make for achieving the economic benefits within the specific farming system. The two aspects, however, can be connected. The question to answer here is the following: Does the higher environmental load result in higher economic benefits, or does the lower environmental load require higher economic costs? The primary objective of the research is to find answers within the present Hungarian circumstances. The research is based on factual data collected from farming enterprises, which can be supplemented by model calculations and simulation experiments. The research includes the traditional economic assessment of the farming enterprises and technologies as well as the assessment of environmental performance using environmental indicators and environmental balance calculations. The next step is to establish a linkage between the above two aspects by the activity-based costing and by identifying the costs of environmental protection. Besides the theoretical and methodological findings of the proposed work as a piece of basic research, expected results also include suggestions supporting environmental policy measures and contributing to the evolution of more conscious entrepreneurial behaviour patterns.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja olyan módszertani megoldások kidolgozása és alkalmazása volt, amelyek lehetővé teszik egy-egy technológia vagy gazdálkodó egység elemzését a költség-jövedelem viszonyok és a környezetterhelés szempontjából. Környezeti indikátorrendszereket, környezeti mérlegeket, tápanyagmérlegeket használtunk működő vállalkozások környezeti szempontú összehasonlítására. Azonosítottuk a környezetvédelem pénzügyi terheit mezőgazdasági vállalkozásokban, kimutattuk, hogy ezek újrafelosztása nem okoz jelentős változást a termékek önköltségében. Az ökológiai és a hagyományos gazdálkodás költség-jövedelem viszonyait egyrészt nagyüzemi tényadatok, másrészt termelői adatgyűjtésre alapozott gazdaság-modellek alapján hasonlítottuk össze. Egyik termelési mód sem bizonyult életképesnek támogatások nélkül, az elérhető jövedelem különbségeit azonban nem a támogatások, hanem elsősorban az eltérő hozamok és értékesítési árak magyarázták. A modellváltozatok többségében az ökológiai gazdálkodás jövedelmezőbb, de az ezt biztosító „ökofelár” – a szakirodalomból ismert tendenciáknak megfelelően – már nem minden évben elegendő a magasabb jövedelem eléréséhez.
kutatási eredmények (angolul)
The objective of the research was to develop and apply new methodology to be capable for analyzing a production technology or a production unit considering cost-profit conditions and environmental loads. Environmental indicator systems, environmental and nutrition balances were used for the environmental comparison of operating businesses. Financial costs of environmental protection in agricultural enterprises were numerated, and as a result of the scientific work, it became clear, that the redistribution of these costs do not result in significant change of the cost per production unit. The cost and profit conditions of conventional and organic farming were compared on the basis of two methods: firstly, data from large-scale companies were used, and secondly, primary data collection among small-scale farms was carried out and on the basis of that, farm-models were developed. None of the production methods seemed to be viable without subsidies; however, differences in the achievable profit levels are not the result of the subsidy amounts, but primarily that of the altering yields and market prices. In most of the model variations, organic farming proved to be more profitable, but the organic extra price, in parallel with the reference literature, is not enough to insure this profit level each year.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60444
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Somogyi T; Hoffmann A: The Information Content of the Farm and Unit Level Nutrient Balances for the Management, Journal of Central European Agriculture 7:4:689-697, 2006
Hoffmann A; Somogyi T: A környezeti számvitel eszközeinek alkalmazása mezőgazdasági vállalatoknál, Agrártudományi Közlemények (Acta Agraria Debreceniensis) 20 (különszám):60-68, 2006
Hoffmann A; Somogyi T: Mutatószámrendszer mezőgazdasági vállalatok környezetterhelésének értékelésére, Pannon Gazdaságtudományi Konferencia, Veszprém, 2006. június 2. I. 99-103., 2006
Somogyi T; Hoffmann A; Ábel I; Urfi P: A környezetvédelmi költségek azonosítása és elszámolása mezőgazdasági vállalatok esetében, XLVIII. Georgikon Napok, Keszthely, 2006. szeptember 21-22. CD, 8 pp., 2006
Somogyi T; Hoffmann A: Környezetterhelés és környezetvédelem a mezőgazdaságban, Gazdálkodás 51:1:55-59, 2007
Hoffmann A; Somogyi T: Környezetterhelés és környezetvédelem két mezőgazdasági vállalatnál, XIII. ITF, Keszthely, 2007. március 22. CD, 9 pp., 2007
Somogyi T; Hoffmann A: Nitrogen Balances in Agriculture, Georgikon for Agriculture 15:1:95-106, 2007
Hoffmann A; Somogyi T: A Nitrát Rendelet végrehajtása mezőgazdasági vállalkozásokban, Gazdálkodás 51:20 (különkiadás):91-97, 2007
Hoffmann A; Somogyi T: A környezetvédelmi költségek azonosítása mezőgazdasági vállalatoknál - módszertani kérdések és problémák, Agrártudományi Közlemények (Acta Agraria Debreceniensis) 26 (különszám):177-183, 2007
Hoffmann A; Somogyi T: A vállalati szintű "környezeti elszámolások" fejlődése, főbb módszerei és irányzatai, Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia, Kecskemét, 2007. augusztus 27-28. II. 815-818., 2007
Somogyi T; Hoffmann A: A környezetvédelemmel kapcsolatos költségek újrafelosztásának hatása az önköltségre, II. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia, Veszprém, 2007. június 7. I. 23-30., 2007
Somogyi T: A környezeti számvitel alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban, Doktori (Ph.D.) értekezés, Keszthely, 2007
Somogyi T; Hoffmann A: Study Regarding the Nutrient Balances in Agriculture, Analele Universitatii Din Oradea. Vol. 13. 233-240., 2007
Urfi P; Kormosné Koch K: Eltérő környezetterhelésű gazdálkodási módok költség-jövedelem viszonyai a Hortobágy térségében, LII. Georgikon Napok, Keszthely, 2010. szeptember 30.-október 1. 10 pp., 2010
Hoffmann A; Urfi P: Ökológiai és konvencionális növénytermesztés jövedelmezőségének összehasonlítása, LII. Georgikon Napok, Keszthely, 2010. szeptember 30.-október 1. 11 pp., 2010
Urfi P; Kormosné Koch K: Az ökológiai gazdálkodás költség-jövedelem viszonyai, Gazdálkodás 55:1: 28-38, 2011
Urfi, P; Hoffmann, A; Kormosné Koch, K: The Comparative Cost and Profit Analysis of Organic and Conventional Farming, Studies in Agricultural Economics (közlésre elfogadva), 2011
Urfi, P; Kormosné Koch, K; Bacsi, Zs: Cost and Profit Analysis of Organic and Conventional Farming in Hungary, Journal of Central European Agriculture (közlésre beküldve), 2011
vissza »