TECTOP-Magyarország. Jelenkori deformáció és tektonikus topográfia Magyarország területén: aktív szerkezetek, szeizmotektonikus viszonyok, vízhálózat fejlődés és medenceinverzió dinamikája  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60445
típus NK
Vezető kutató Horváth Ferenc
magyar cím TECTOP-Magyarország. Jelenkori deformáció és tektonikus topográfia Magyarország területén: aktív szerkezetek, szeizmotektonikus viszonyok, vízhálózat fejlődés és medenceinverzió dinamikája
Angol cím TECTOP-Hungary. Ongoing deformation pattern and tectonic topography in Hungary: Active structures, seismotectonic habitat, river network development and dynamics of basin inversion
magyar kulcsszavak aktív tektonika, jelenkori deformáció, tektonikus topográfia, medence inverzió
angol kulcsszavak active tectonics, ongoing deformátion, tectonic topography, basin inversion
megadott besorolás
Geofizika, a szilárd Föld fizikája, szeizmológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)75 %
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)25 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Geofizikai és Űrtudományi Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bada Gábor
Borza Tibor
Dombrádi Endre
Horváth Anita
Molnár Gábor
Mónus Péter
Szafián Péter
Székely Balázs
Tóth László
Tóth Tamás János
Windhoffer Gábor
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 33.000
FTE (kutatóév egyenérték) 2.85
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A projekt fő célkitűzéseként Magyarország aktív tektonikai folyamatainak kvantitatív elemzését és rekonstrukcióját kívánjuk elvégezni, kitekintéssel hazánk környezete, az invertálódó Pannon-medence szerkezeti viszonyaira is. A negyedidőszaki és jelenkori 3D deformációs kép részletes térképezése és kvantifikálása céljából egy koherens, folyamat orientált kutatási programot dolgoztunk ki. Ennek keretében öt, egymásra épülő tudományos téma ill. feladatcsoport kerül kidolgozásra, melyekkel a litoszféra mélybeli és felszín közeli deformációs folyamatainak, valamint azok kapcsolatának és visszacsatolási mechanizmusainak feltárását célozzuk meg:
1. Aktív szerkezetek térképezése: módszertani fejlesztés és GIS-alapú szerkezeti katalógus létrehozása
2. Vetőreaktiváció elemzése: tektonikai stabilitás és szeizmotektonikai viszonyok
3. Aktív tektonika és hidrográfia kapcsolata: vízhálózat fejlődés szerkezeti kontrolljának rekonstrukciója
4. Az idő-tényező: függőleges és horizontális deformációs folyamatok sebességének rekonstrukciója
5. Medence inverzió dinamikája: a Pannon-medence litoszférájának reológiája és feszültségi állapota modellszámításokon keresztül
Számos nagyfelbontású geofizikai és geológiai vizsgálati módszer alkalmazásával, részben nemzetközi együttműködés keretében, a kutatási céljainkat gondosan kiválasztott területeken kívánjuk megvalósítani, melyek hazánk legaktívabban deformálódó vidékein helyezkednek el.
angol összefoglaló
The principal objective of the proposed project ("TECTOP-Hungary") is the quantitative analysis of active tectonic processes in Hungary, with an outlook to its wider tectonic environment, the inverting Pannonian basin system. Mapping and quantifying the Quaternary to Recent 3D deformation pattern will be carried out in the framework of a coherent, process oriented research programme that will build on an integrated and multi-scale approach, both in time and space. Research activities will aim at coupling processes operating on 3D lithospheric scale with those active at or near the Earth’s surface. The close interaction and feedback mechanisms between neotectonics and surface processes will be also investigated. In order to focus on specific scientific problems and to concentrate capacities, five fundamental research subjects are identified and outlined:
1. Mapping of active structures: Methodology development and GIS based catalogue
2. Controls on fault reactivation: Tectonic stability and seismotectonic habitat
3. Active tectonics vs. hydrography: Tectonic controls on lake and river network development
4. Temporal aspects: Reconstruction of vertical vs. horizontal strain rates
5. Dynamics of basin inversion: Rheology and stress field in the Pannonian lithosphere
With the aid of a great variety of observation techniques, partly in international co-operation, these objectives will be implemented in well selected study areas representing the most actively deforming parts of Hungary.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt keretében Magyarország fiatal deformációját és felszínfejlődését vizsgáltuk. Általános érvényű megfigyelésünk szerint hazánkban jelenleg is aktív tektonikai folyamatok zajlanak, amelyek megértése és kvantitatív jellemzése nem csak tudományos feladat, hanem a társadalmi kihatásokat tekintve is kiemelkedő fontosságú. Geofizikai adatrendszerek együttes szerkezeti elemzése kimutatta, hogy a térség jelenkori deformációja alapvetően egykori törésvonalak ismételt felújulásához kötődik. A szerkezetek bonyolult geometriával rendelkező nyírási övekbe rendeződnek, jellemzően KÉK-NyDNy-i csapással. Az aljzat szerkezeti felépítéséhez igazodó fiatal szerkezetek ismételt (szeizmo)tektonikus felújulása ismerhető fel. Geokronológiai vizsgálati eredményeink segítségével előrelépést tettünk a negyedidőszaki vertikális kéregmozgás és felszínfejlődés rekonstruálásában. A Dunántúlra meghatározott kiemelkedési és lepusztulási ráták 0,1-2 mm/év értékek között változnak. Hasonló sebességűek az űrgeodéziai adatok alapján becsült horizontális kéregmozgások is. Aktív tektonika és hidrográfia kapcsolatának vizsgálata alapján kiderült , hogy a jelenkori differenciált függőleges kéregmozgások alapvetően befolyásolják a vízfolyások geometriai viszonyait. A medenceinverzió analóg modellezési eredményei azt mutatják, hogy a Pannon-medence elsőrendű geomorfológiai habitusa kielégítően magyarázható a litoszféra nagyléptékű gyűrődésével.
kutatási eredmények (angolul)
The project aimed at the investigation of neotectonic deformation and surface evolution in Hungary. In general, it is recognised that the study area is characterised by active tectonic processes. The understanding and quantification of these processes represent a major scientific challenge and is of key importance considering their societal impact. The joint analysis of various geophysical datasets indicates that present-day deformation is mainly related to the reactivation of pre-existing faults. These faults are aligned in ENE-WSW oriented shear zones with rather complex internal geometry. These fracture systems are prone to repeated reactivation in the future, as also manifested in the morphotectonic habitat of the region. Geochronological studies assist the reconstruction of the Quaternary vertical deformation pattern and the main features of landscape development. Uplift and denudation rates for Transdanubia range between 0.1-2 mm/yr, whereas GPS measurements resulted in similar values for the rate of horizontal deformations. An intimate link between active tectonics and hydrography has been established suggesting that differential vertical surface movements have a major role in influencing the spatial arrangement and geometry of rivers. The results of analogue modelling show that the principle geomorphological character of the Pannonian basin can be adequately explained by large-scale folding of the lithosphere and related vertical deformation.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60445
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Horváth F; Bada G; Szafián P; Tari G; Ádám A; Cloetingh S: Formation and deformation of the Pannonian basin: Constraints from observational data, pp. 191-206 in: Gee DG; Stephenson RA. European Lithosphere Dynamics. Geological Society, London, Memoirs 32, 2006
Cloetingh S; Cornu T; Ziegler P; Beekman F; Ustaszewski K; Schmid S; Dezes P; Hinsch R; Decker K; Lopes-Cardoso G; Granet M; Bertrand G; Behrmann J; van Balen R; ... Bada G; Dost B; van Eck T: Neotectonics and Intraplate continental topography of the northern Alpine Foreland, Earth-Science Reviews 74: 127-196, 2006
Jarosiñski M; Beekman F; Bada G; Cloetingh S: Redistribution of recent collision push and ridge push in Central Europe: Insights from FEM modelling, Geophysical Journal International 167: 860-880, 2006
Bada G; Horváth F; Cloetingh S; Fodor L; Ruszkiczay-Rüdiger Zs; Dunai T; Dombrádi E: Active tectonics and topography development in the Pannonian basin: problems and progress, Absztrakt #01670. Geophysical Research Abstracts, Volume 8, 2006
Cloetingh S; Bada G; Matenco L; Lankreijer A; Horváth F; Dinu C: Modes of basin (de)formation, lithospheric strength and vertical motions in the Pannonian–Carpathian system: inferences from thermo-mechanical modelling, pp. 207-221 in: Gee DG; Stephenson RA. European Lithosphere Dynamics. Geological Society, London, Memoirs 32, 2006
Bada G; Horváth F; Tóth L; Fodor L; Timár G; Cloetingh S: Societal aspects of ongoing deformation in the Pannonian region, pp. 385-402 in: Pinter N; Grenerczy Gy; Weber J; Stein S; Medak D. The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards. NATO Science Series, Volume 61, 2006
Bada G; Cloetingh S; Dövényi P; Dunai T; Fodor L; Grenerczy Gy; Horváth F; Ruszkiczay-Rüdiger Zs; Timár G; Tóth L; Tóth T; Wórum G: Introduction to the neotectonics of the Pannonian basin: Data and models, CRONUS-EU Summer School, Harkány, Abstract book, 2006
Dombrádi, E; Timár, G; Bada, G; Horváth, F; Cloetingh, S: Fractal characteristics of drainage network in the Pannonian and Transylvanian basins, Absztrakt #06393. Geophysical Research Abstracts, Volume 8, 2006
Horváth, A; Szafián, P; Bada, G; Tóth, T; Horváth, F; Spiess, V: High resolution seismic surveys on Lake Balaton, central Pannonian basin, Absztrakt #09445. Geophysical Research Abstracts, Volume 8, 2006
Bada, G; Horváth, F; Fodor, L; Tóth, T; Jósvai, J; Grenerczy, Gy; Ruszkiczay-Rüdiger, Zs; Szafián, P; Dövényi, P: Magyarország fiatal tektonikája komplex adatrendszerek együttes értékelése alapján, pp. 49. Geofizikai-Földtani-Környezetvédelmi Vándorgyűlés és Kiállítás, Zalakaros, Absztrakt kötet, 2006
Bada G; Horváth F; Dövényi P; Szafián P; Windhoffer G; Cloetingh S: Present-day stress field and tectonic inversion in the Pannonian basin, Global and Planetary Change 58/1-4: 165-180, 2007
Bada G; Dövényi P; Windhoffer G; Szafián P; Horváth F: Jelenkori feszültségtér a Pannon-medencében, tektonikai környezetében, Földtani Közlöny 137/3: 327-357, 2007
Dombrádi E; Timár G; Bada G; Cloetingh S; Horváth F: Fractal dimension estimations of drainage network in the Carpathian-Pannonian system, Global and Planetary Change 58/1-4: 197-213, 2007
Bada G; Grenerczy Gy; Tóth L; Horváth F; Stein S; Cloetingh S; Windhoffer G; Fodor L; Pinter N; Fejes I: Motion of Adria and ongoing inversion of the Pannonian basin: Seismicity, GPS velocities and stress transfer, pp 243–262 in: Stein S; Mazzotti S. Continental Intraplate Earthquakes: Science, Hazard, and Policy Issues. Geological Society of America, Special Paper, Volume 425, 2007
Bada G; Horváth F; Fodor L; Szafián P; Ruszkiczay-Rüdiger Zs; Cloetingh S: On the topography development of the Pannonian basin: results from geophysics, geomorphology, and active tectonic studies, Absztrakt # 03561. Geophysical Research Abstracts, Volume 9, 2007
Horváth F; Bada G; Sztanó O; Szafián P; Timár G: Topography of the Pannonian basin: a key to understand basin evolution, Absztrakt # 08443. Geophysical Research Abstracts, Volume 9, 2007
Szafián P; Bada G; Vincze O; Székely B; Spiess V: Neotectonic analysis of high resolution seismic data, Lake Balaton, Pannonian basin, Absztrakt # 03600. Geophysical Research Abstracts, Volume 9, 2007
Bada G: Late-stage tectonic inversion and landscape development of the Pannonian basin and the Topo-Hungary initiative, p.7. Alpine-Carpathian-Pannonian workshop, Siófok, Abstract book, 2007
Szafián P; Bada G; Sztanó O; Zlinszky A; Székely B; Horváth F: High-resolution seismic invertigations at Lake Balaton, Transdanubia, I: Paleoenvironments and lake level variations, p. 33. Magyarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlése, HUNTEK Workshop, Sopron, Abstract book, 2007
Bada G; Szafián P; Fodor L; Vincze O; Tóth Zs; Horváth F: High-resolution seismic invertigations at Lake Balaton, Transdanubia, II: Neo- and morphotectonics, p. 34. Magyarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlése, HUNTEK Workshop, Sopron, Abstract book, 2007
Szanyi Gy; Bada G; Surányi G; Leél-Őssy Sz; Varga Zs: Pleistocene uplift rate of te Buda Hills (Hungary), using uranium-series dating of cave rafts, p. 48. Magyarhoni Földtani Társulat Vándorgyűlése, HUNTEK Workshop, Sopron, Abstract book, 2007
Ruszkiczay-Rüdiger Zs; Bada G; Csillag G; Dunai T; Fodor L: Landforms and timing of Quaternary deflation in the western Pannonian Basin, Hungary, using in situ produced cosmogenic 10Be, Carpatho-Balakan-Dinaric Conference on Geomorphology of the International Association of Geomorphologists (IAG), Pécs, Abstract book, 2007
Houseman GA; Horváth F; Bada G: Continental tectonics in central and eastern Europe, EOS, Transactions, American Geophysical Union 89/9: p. 6, 2008
Szanyi Gy; Bada G; Surányi G; Leél-Őssy Sz; Varga Zs: A Budai-hegység pleisztocén kiemelkedéstörténete barlangi lemezes kalcitkiválások uránsoros kormeghatározása alapján, Földtani Közlöny (közlésre benyújtva), 2008
Dombrádi E; Sokoutis D; Bada G; Cloetingh S; Horváth F: Modelling the Pannonian lithosphere: Lithospheric folding and tectonic topography, Tectonophysics (közlésre elfogadva), 2008
Ruszkiczay-Rüdiger Zs; Fodor L; Dunai T; Bada G. Csillag G; Braucher R; Müller P: Regional deflation rates constrained by 10Be exposrue ages of wind polished rock surfaces in the Pannonian basin, Hungary, Geology (közlésre benyújtva), 2009
Bada G; Szafián P; Vincze O; Tóth T; Fodor L; Spiess V; Horváth F: Neotektonikai viszonyok a Balaton keleti medencéjében és tágabb környezetében nagyfelbontású szeizmikus mérések alapján, Földtani Közlöny (közlésre előkészítve), 2009
Dombrádi E; Dövényi P; Horváth F: Geoelektromos tomográfia lehetőségei a somogyi meridionális völgyek és hátak vizsgálatában, Földtani Közlöny (közlésre előkészítve), 2009
Horváth F; Dombrádi E: A magyar tektonika fejlődése a Balaton és környéke kutatásának tükrében, Földtani Közlöny (közlésre előkészítve), 2009
Corver MP; Doust H; van Wees JD; Bada G; Cloetingh S: Classification of rifted sedimentary basins of the Pannonian Basin System according to the structural genesis, evolutionary history and hydrocarbon maturation zones, Global and Planetary Change (közlésre elfogadva), 2009
Csillag G; Fodor L; Sebe K; Müller P; Ruszkiczay-Rüdiger Zs; Thamóné Bozsó E; Bada G: Deflációs formák és folyamatok a Dunántúl hegységi területein és környezetükben, pp. 84-90 in Magyar Földrajzi Konferencia, Debrecen, Konferencia Különszám, 2008
Ruszkiczay-Rüdiger Zs; Dunai T; Csillag G; Fodor L; Bada G; Müller P: Quaternary deflation in the western Pannonian Basin, Hungary – landforms dated using in situ produced cosmogenic 10Be, Absztrakt #04665. Geophysical Research Abstracts, Volume 10, 2008
Dombrádi E; Sokoutis D; Bada G; Cloetingh S; Horváth F: Large-scale lithospheric folding controlling active deformation and topography development in the Pannonian basin: insights from analogue modelling, Absztrakt #08002. Geophysical Research Abstracts, Volume 10, 2008
Ruszkiczay-Rüdiger Zs; Fodor L; Bada G; Dunai T; Csillag G; Braucher R; Müller P: Cosmogenic 10Be ages support long lasting Quaternary deflation as a possible origin of the linear valley network in the western Pannonian basin, pp. 116-117. Proceedings and Excursion Guide, 6th CETeG meeting, Upohlav, Slovakia, 2008
Szanyi Gy; Bada G; Surányi G; Leél-Őssy Sz; Varga Zs: Pleistocene uplift history of the Buda Hills, Hungary: Insights from new uranium-series ages of cave rafts, p. 134. Proceedings and Excursion Guide, 6th CETeG meeting, Upohlav, Slovakia, 2008
Dombrádi E; Sokoutis D; Bada G; Cloetingh S; Horváth F: Quaternary inversion of the Pannonian basin: large scale lithospheric folding controlling active deformation and topography development, Bollettino de Geofisica 49/2: 38-42, 2008
Tóth Zs; Szafián P; Bada G; Göncz G; Spiess V: Multichannel seismic surveying on Lake Balaton, Hungary, providing insights into high-resolution basin stratigraphy and neotectonic habitat, Geophysical Research Abstracts, Volume 11, EGU2009-0, 2009
Dombrádi E: Folyók, fraktálok, felszínmozgás, p. 37. XXXVIII. Ifjú Szakemberek Ankétja absztraktkötet, Bakonybél, 2007
Horváth F; Dombrádi E: A Föld mélye a kéregtől a magig, Földrajzi Közlemények 132(4): 385-400, 2009
Grenerczy Gy: Magyarország összenyomódik, Élet és Tudomány 2006/20: 624, 2006
Grenerczy Gy; Kenyeres A: GPS velocity field from Adria to the European Platform, in: Pinter N; Grenerczy Gy; Weber J; Stein S; Medak D. The Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics, and Hazards. NATO Science Series, Volume 61, 2006
Grenerczy Gy; Borza, T: The 2005 HGRN and CEGRN GPS campaigns and their integrated analysis, Absztrakt #08268. Geophysical Research Abstracts, Volume 8, 2006
Caporali A; Aichhorn C; Becker M; Fejes I; Ghitau D; Grenerczy Gy; Hefty J; Medac D; Milev G; Mojzes M; Mulic M; Nardo A; Pesec P; Rus T; Simek J; Sledzinski J; Solaric M; Stangl G; Vespe F; Virag G; Vodopivec F; Zablotskyi F: Geokinematics of Central Europe: new insights from the CERGOP-2/Environment Project, Journal of Geodynamics 45/4-5: 246-256, 2008
Szanyi Gy; Bada G; Surányi G; Leél-Őssy Sz; Varga Zs: Pleistocene uplift history of the Buda Hills, Hungary: Insights from new uranium-series ages of cave rafts, p. 134 in Proceedings and Excursion Guide, SlovTec08 Conference, Upohav, Szlovákia, 2008
Petrovszki J: Archív térképek használata a környezeti földtudományban: esettanulmány a Körösök vidékéről, Geodézia és Kartográfia 61(2): 28-31, 2009
Petrovszki J: Morphometric analysis of the Koros drainage basin (Hungary/Romania) using historical topographic maps, Absztrakt #02016. Geophysical Research Abstracts, Volume 11, 2009
Petrovszki J: River planform anomalies on the Sebes Körös/Crişul Repede River in the sheets of the Habsburg military surveys, Absztrakt #02018. Geophysical Research Abstracts, Volume 11, 2009
Petrovszki J: An anastomosed section of the Crişul Repede River in the old military survey maps, Geographia Technica (közlésre beküldve), 2009
Timár G; Petrovszki J: Pre-regulation planform of the Körös/Criş River system (Hungary/Romania) in the maps of the Second Military Survey of the Habsburg Empire (1857-61), Absztrakt #01705. Geophysical Research Abstracts, Volume 11, 2009
Petrovszki J; Timár G: Channel sinuosity of the Körös River system, Hungary/Romania, as possible indicator of the neotectonic activity, Geomorphology (közlésre beküldve), 2009
Timár G; Mészáros J: High-resolution digital elevation model and historical topographic maps of the Tisza River floodplain, the Great Hungarian Plain, Absztrakt #00008. Geophysical Research Abstracts, Volume 11, 2009
Timár G; Székely B; Molnár G; Ferencz Cs; Kern A; Galambos Cs; Gercsák G; Zentai L: Combination of historical maps and satellite images of the Banat region – re-appearance of an old wetland area, Global and Planetary Change 62/1-2: 29-38, 2008
Zámolyi A; Székely B; Draganits E; Timár G: Neotectonic control on river sinuosity at the western margin of the Little Hungarian Plain, Geomorphology (közlésre beküldve), 2009
Ruszkiczay-Rüdiger Zs; Dunai T; Csillag G; Fodor L; Bada G; Müller P: Quaternary deflation in the western Pannonian Basin, Hungary – landforms dated using in situ produced cosmogenic 10Be, Absztrakt #04665. Geophysical Research Abstracts, Volume 10, 2008
Ruszkiczay-Rüdiger Zs; Fodor L; Bada G; Dunai T; Csillag G; Braucher R; Müller P: Cosmogenic 10Be ages support long lasting Quaternary deflation as a possible origin of the linear valley network in the Western Pannonian Basin, pp. 116-117 in Proceedings and Excursion Guide, SlovTec08 Conference, Upohav, Szlovákia, 2008
Horváth F; Dunkl I; Tóth TM; Tari G; Bada G: Surface vs. Moho topography and the core complex mode of extension in the Pannonian basin, Absztrakt #04290. Geophysical Research Abstracts, Volume 8, 2006
Cloetingh S; Ziegler P; Bogaard P; Andriessen P; Artemieva I; Bada G et al.: TOPO-Europe: the geoscience of coupled deep Earth - surface processes, Global and Planetary Change 58/1-4: 1-118, 2007
vissza »