Magyarország Dinophyta fajainak vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60452
típus K
Vezető kutató Grigorszky István
magyar cím Magyarország Dinophyta fajainak vizsgálata
Angol cím The investigation of Hungarian Dinophyta species
magyar kulcsszavak Dinophyta, taxonomia, ökológia, vízminőség,
angol kulcsszavak Dinophyta, taxonomy, ecology, water quality
megadott besorolás
Hidrobiológia, ökológiai állapotértékelés, alkalmazott ökológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Ökológia és evolúció 1
Kutatóhely TTK Hidrobiológiai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Boltovskoy Andrés
Borics Gábor
Flaim Giovanna
Gligora Udovič Marija
Owsianny Pawel M.
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 9.976
FTE (kutatóév egyenérték) 3.14
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja, Magyarország jellemző vízfolyásai és állóvizei Dinophyta fajainak vizsgálata alapkutatás és alkalmazott kutatás tekintetében. Munkánk eredményeképpen alapkutatás vonatkozásában elkészülne „Magyarország Dinophyta fajainak monográfiája”. 40 éve nem jelent meg olyan munka, mely egyrészt összefoglalta volna azokat az ismereteket, melyek egy adott ország Dinophyta fajaira vonatkoznak. Másrészt a kiadandó könyv jellegéből adódóan ötvözné az előzőekben leírtakat és a „legújabbkori” tudásunkat a Dinophytákra vonatkozóan. Mindennek a megvalósulását segítik projektbe bevont külföldi specialisták. Alkalmazott kutatás tekintetében az állóvizekben a Dinophyta fajok indikációs sajátságait vizsgáljuk kiemelve szennyezések detektálását és kidolgozzuk az alkalmazhatóságát a leendő EU Vízgazdálkodási Keretirányelv (VKI) szerinti monitorozás során. A különböző Dinophyta fajok alapján elvégeznénk az antropogén szennyezésekkel terhelt, alföldi csatornák/erek szennyezettségének hatáselemzését, tesztelve a VKI irányelveinek alkalmazhatóságát szennyezés tekintetében erősen terhelt felszíni vizekre. Szinte valamennyi külföldi és hazai vízminősítési rendszer az egyik kiemelt élőlénycsoportként kezeli Dinophytákat. A pályázat révén megvalósulna a vizsgált vízterek Dinophyta fajai alapján történő hidroökológiai állapotának jellemzésére alkalmas elméleti háttér kidolgozása és annak gyakorlati megvalósítása, a VKI szempontjai és hazánk egyedi sajátságai alapján.
angol összefoglaló
The aim of the project outlined in the proposal is to study the Dinophyta species in Hungary’s major running and standing waters, and thereby produce results that would benefit both basic and applied research. In respect of basic research, this would give us an opportunity to publish the „Monograph of the Dinophyta Species in Hungarian Waters”. It is 40 years since a book summarising knowledge on Dinophyta species of a particular country has been published. The book would comprise known results as well as our newest findings in association with Dinophyta species. To help all this come to fruition, foreign experts will also be involved in the research. The project would contribute to applied research by studying the characteristics of the Dinophyta species with special emphasis on detecting pollution, and by working out the practical ways of using this knowledge over the monitoring program set by the future Water Framework Directive. By examining Dinophyta species we will work out an impact study on contamination of canals subject to heavy anthropogenic pollution, testing the applicability of WFD set for highly polluted surface waters. Almost all Hungarian and foreign water quality assessment systems pay special attention to the Dinophyta. Our research would allow us to work out a theoretical background for a hydro-ecological description of the examined waters, which could then be followed by the practical realisation of it, following the WFD.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A biodiverzitás megőrzése korunk egyik legfontosabb kihívása. Ennek alapfeltétele az, hogy az adott régió/ország élőlény-együtteseit, azon belül a szennyezéseket jól indikáló élőlényeket, jelen esetben a Dinophyta (páncélos-ostoros alga) fajokat a állóvizeinkben és vízfolyásainkban ismerjük. A Dinophyta fajokra vonatkozó elvégzett alapkutatás jellegű ökológiai kutatásaink révén számos faj bioindikációs szerepét, ill. a vízminőségi háttérváltozók kapcsolatát tisztáztuk. Alkalmazott kutatás tekintetében a Dinophyta fajok indikációs sajátságait vizsgáltuk kiemelve szennyezések detektálását és az egyes fajok alkalmazhatóságát a EU Vízgazdálkodási Keretirányelv szerinti gyakorlatban megvalósuló monitorozás során. Az elvégzett munkánk eredményeképpen megfelelő információ áll rendelkezésre „Magyarország Dinophyta fajainak monográfiájának” elkészítéséhez.Nemzetközi vonatkozásban olyan összefoglaló ismereteket adtunk közre a konferenciákon a hazai Dinophyta fajokra állóvizekben való előfordulására vonatkozóan, melyek hasznosíthatók más, a mérsékelt övben található országokban is. Ezt jelzik mindazok az elidult/elinduló nemzetközi kapcsolatok (Horvátország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Törökország) melyek révén hazánk is részese lehet az Európában kialakuló Dinophytákra vonatkozó kutatásnak.
kutatási eredmények (angolul)
The conservation of biodiversity is one of the most important challenges of our age. In order to achieve this goal it is essential to know the living communities in the given region/country – including organisms that indicate contamination well, in this particular case Dinoflagellates in standing waters and rivers. We managed to elucidate the roles of different species in bioindication as well as the relationship between water quality variables by conducting basic ecological researches on Dinophyta species. As an applied research we examined the indication characteristics of Dinophyta species – above all the detection of contaminations and the applicability of different species for monitoring according to the EU Water Framework Directive. Due to our research, the information required to work out „The Monograph of Dinophyta Species in Hungary” is now available. In international aspects, in different conferences we published a comprehensive knowledge on the occurence of Dinophyta species in Hungarian standing waters that is useful in other temperate countries as well. This is indicated by the started/starting international contacts (Croatia, Germany, Italy, Spain, Turkey) that help Hungary to take part in the European researches on Dinoflagellates.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60452
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Grigorszky I., Borics G., Várbíró G., Grigorszkyné Budai T., Béres V., Krasznai E., Schnitchen Cs.: A nitrát és nitrit ion hatása az üledékből történő foszfor felszabadulására két Körös-vidéki holtmederben., Hidrológiai Közlöny. 878. (6), 61-63., 2008
Grigorszky I., Kiss K. T., Béres V., Bácsi I., M-Hamvas M., Máthé Cs., Vasas G., Padisák J., Borics G., Gligora M., Borbély Gy.: The effects of temperature, nitrogen, and phosphorus on the encystment of Peridinium cinctum, Stein (Dinophyta)., Hydrobiologia, 2006
Grigorszky, I., Dévai, G., Kiss, K., Tóthmérész, B., Gligora, M., Plenkovic-Moraj, A., Kraj, K., Béres, V., Schnitchen, C., Borics, G., Nagy, A.: Importance of acidic phosphatase activity in P supply and gonyostomum semen ehrenbergh (raphidophyta) occurrence in a hungarian peat bog, Keleméri Kis-Mohos (Ne Hungary), Acta Biologica Hungarica, 61 (1), pp. 111-121., 2010
Borics G., Várbíró G., Kiss K. T., Grigorszky I., Krasznai E.: Possible evaluation of the rheo-plankton for assessing the ecological status of rivers, Arc. für Hydrobiol. Suppl. Large Rivers, 2007
Béres, V., Bácsi I., Surányi Gy., Vasas G., M-Hamvas M., Tóth Sz., Máthé Cs., Kiss K. T., Borbély Gy., Nagy S,. Plankovic-Moraj A., Grigorszky I.: The interaction between Cryptomonas ovata Ehrenbergh (Cryptophyta) and Microcystis aeruginosa (Cyanobacteria) species., Arch. für Hydrobiol. Suppl. Large Rivers, 2007
Gligora M., Plenkovic-Moraj A., Krlaj K., Grigorszky István., Peors-Pucar D.: The relationship between phytoplankton species dominance and environmental variables in a shallow lake (Lake Vrana, Croatia), Hydrobiologia 584 (1), pp. 337-346., 2007
Gligora, M., Kralj, K., Plenković-Moraj, A., Hinz, F., Acs, E., Grigorszky, I., Cocquyt, C., van de Vijver, B.: Observations on the diatom Navicula hedinii Hustedt (Bacillariophyceae) and its transfer to a new genus Envekadea Van de Vijver et al. gen. nov., European Journal of Phycology, 44 (1), pp. 123-138., 2009
Krasznai E., Borics G., Várbíró G, Grigorszky I., Tótmérész B.: Use of desmids in the assessment of the natural value of a Hungarian oxbow., Biologia, 2007
Grigorszky I., Kiss K. T., Ács É., Gligora M., Miracle M. R., Vicente E., Dévai Gy., Nagy A. S.: Standing waters of Hungary, Croatia, Spain: International Importance, vegetation change and some objectives for nature conservation by Dinohyta Species, Proceedings of 1st European Congress of Conservation Biology, 2006
Grigorszky I., Kiss K. T., Ács É., Miracle M. R., Vicente E., Gligora M., Dévai Gy., Nagy S. A. (2006):: A Tisza és mellékfolyóinak algaközössége, Összefoglalók, VI. Magyar Ökológus Konferencia., 2006
Dévai Gy., Grigorszky I., Nagy S. A.: Holtmedrek a Kárpát-medence Európát gazdagító kiemelkedő természeti szépségei. Azonosulás a tájjal és a környezettel a vidéki Európában, Összefoglalók, Magyar Professzorok Világtanácsa, 2006
Nagy S. A., Grigorszky I., Takács P.: A Tisza ökológiai vízminősége. „A Balaton és a Tisza kutatás újabb eredményei”, MTA Emlékülés, 2006
Grigorszky I., Kiss K. T., Dévai Gy., Nagy S. A., Borics G., Gligora M., Kraj K., Plenkoviè A., Béres V., Owsianny P., Várbró G.: The main characteristics of phytoplankton populations in the Hungarian section of the River Tisza in connection with WFD., Proceedings of use of alge for monitoring rivers Congress,, 2006
Várbíró G., Borics G., Kiss K. T., Grigorszky I., Érces K., fehér G., Nagy K., Nagy-László Zs., Kocsis G., Japport T., Krasznai E. Pilinszky Zs., Ács É.: Use of selforganizing maps (SOM) for the characterisation of riverine phytoplankton associations, Proceedings of Use of alge for monitoring rivers Congress, 2006
Révészné Japport T., Grigorszky I.: Phytoplankton and environmental variability investigations on Fekete-Körös River., Proceedings of Use of alge for monitoring rivers Congress, 2006
Grigorszky I., Borics G., Béres V., Farkas T.: A savas foszfatáz aktivitás jelentősége egy tőzegmohalápban, Hidrológiai Közlöny, 87 (6), 41-44, 2007
Borics G., Krasznai E., Várbíró ., Abonyi A., Grigorszky I., Szabó S.: Néhány Tisza-menti holtág jellegzetes fitoplankton asszociációi, XLIX. Hidrobiológus Napok, 2007
Grigorszky I., Borics G., Várbíró G., Grigorszkyné Budai T., Béres V., Krasznai E., Schnitchen Cs.: A nitrát és nitrit hatása a holtágak üledékből történő foszfor pótlására, XLIX. Hidrobiológus Napok, 2007
Grigorszky I., Borics G., Krasznai E., Abonyi A., Béres V., Schnitchen Cs., Tóthmérész B., Padisák J., Dévai Gy., Nagy S. A., Várbíró G.: Peridinium palatinum (Dinophyta) as a possible winter quality indicator of standing waters., First International Symposium of Winter Limnology 2008. May 24-28, 2008, Kilpisjarvi, Finnland., 2008
Borics G., Várbíró G., Grigorszky I., Nagy S. A., Padisák J.: The inluence of winter meteorologocal conditions for spring-summer succession of phytoplankton in four shallow, polimictic pond sin Eastern Hungary., First International Symposium of Winter Limnology 2008. May 24-28, 2008, Kilpisjarvi, Finnland., 2008
Nagy S. A., Dévai Gy., Padisák J., Antal L., Schnitchen Cs., Borics G., Grigorszky I.,: Winter heterogeneity of a shallow backwater in Hungary, First International Symposium of Winter Limnology 2008. May 24-28, 2008, Kilpisjarvi, Finnland., 2008
Bácsiné Béres V., Bácsi I., Máthé M., Schnitchen Cs., Nagy S.A., Borbély Gy., Grigorszky I.: oxic Cyanobacteria and eucaryota algae interaction in cultures, IAP Congress, Izarel, 2008
vissza »