Kalmár György Művei: digitális kritikai kiadás  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60529
típus F
Vezető kutató Hegedüs Béla
magyar cím Kalmár György Művei: digitális kritikai kiadás
Angol cím Works of George Kalmár: a digital critical edition
magyar kulcsszavak Kalmár György, világnyelv, nyelvelmélet, tudomány- és irodalomtörténet, digitális kritikai kiadás
angol kulcsszavak George Kalmár, universal language, theory of language, learning and literary history, digital critical edition
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely MTA Irodalomtudományi Intézet
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-06-30
aktuális összeg (MFt) 4.200
FTE (kutatóév egyenérték) 2.27
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Kalmár György (1726–?) filológus, nyelvtudós, költő művei és nyelvelmélete iránt Európa szerte valós igény tapasztalható. Pályázatomban vállalom, hogy Kalmár főműveinek kritikai kiadás mellett 1. kismonográfiát írok Kalmárról, 2. összegyűjtöm a korábban kisebb jelentőségűnek minősített munkákat, 3. azok szövegét is átírom, 4. Kalmár György nyelvelméletéről hosszabb tanulmányt írok. A szövegek átírására az immár világszabvánnyá vált, a kritikai szövegek digitális rögzítésére leginkább alkalmas TEI (Text Encoding Initiative: www.tei-c.org) ajánlását választottam. Ez az interdiszciplináris, xml-alapú szabvány lehetővé teszi az irodalomtörténeti és nyelvészeti szempontból figyelmet érdemlő szövegek strukturált le- és átírását. A TEI-t jelenleg világszerte igen neves kutatóhelyek és szövegkiadó projektek használják. Magyarországon a kritikai szövegkiadások TEI szabvánnyal történő kódolására az első kísérletek az MTA Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztályán, ill. az ELTE Bölcsészeti Informatika Önálló Programján történtek. Pályázatomban az átírás mellett a Kalmár-szövegek on-line kiadását is vállalom. Ez persze nem zárja ki, hogy az egyszer átírt szövegekből igény és kiadói szándék esetén könyvkiadások készüljenek. (Kalmár versei, tehát az első pályázati év anyaga a Régi Magyar Költők Tára XVIII. századi sorozatában nyomtatásban is meg fog jelenni.)
angol összefoglaló
There is considerable interest in the works and the language theory of Kalmár György (1726–?) philologist, language theorist and poet all over Europe. In my application besides making a critical edition of Kalmár’s major works I assume: 1. writing a short monograph on Kalmár, 2. collecting his works that earlier were considered of lesser importance, 3. transcribing these manuscripts, 4. writing a longer essay on Kalmár’s theory of language. I have been using TEI (Text Encoding Initiative: www.tei-c.org) for transcription, the most suitable standard for digital recording of texts, highly popular worldwide. This interdisciplinary, xml-based standard allows structured recording and transcription of texts deserving both literary and linguistic analysis. TEI is currently used by several prominent research centres and text-publishing projects. First attempts at coding critical editions by TEI standard have been carried out at the Dept. for 18th Century of the Institute for Literary Studies of the HAS and at the Eötvös Loránd University, Budapest. In my application besides transcription I also assume on-line publication of Kalmár- texts, which of course would not preclude any later publishing of these, (supposing there is demand and a publisher willing to do so). (Actually, Kalmár’s poems, that is the material of the first year of the application will definitely be published in the 18th century series of the Collection of Old Hungarian Poets.)

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt révén lehetővé vált, hogy az utóbbi időben egyre több figyelmet kapó, 18. századi író, nyelvész, teológus Kalmár György műveinek és írásainak közzététele. A Kalmár-művek értelmezését segítendő írtam meg és állítottam össze az első róla és műveiről szóló monográfiát és szakbibliográfiát. A pályázat nyújtotta támogatás segítségével több ország könyvtáraiban, levéltáraiban 24, eddig ismeretlen Kalmár-levélre, s egy, eddig ismeretlen Kalmár-nyomtatványra bukkantam. Sok helyen számtalan további, vele kapcsolatos írásos emléket (pl. dedikált könyveket) sikerült feltárnom. A szövegek átírására az immár világszabvánnyá vált, a kritikai szövegek digitális rögzítésére leginkább alkalmas TEI (Text Encoding Initiative: www.tei-c.org) ajánlását választottam. A jövőben is folyamatosan frissített, új szövegekkel feltöltött internetes oldalon (www.xviii.iti.mta.hu/kgyom) az európai és magyar tudomány- és irodalomtörténeti kutatások rendelkezésére áll egy olyan szövegkorpusz, amelynek megismerése, pénzügyi és földrajzi okok miatt, eddig egyben nem volt lehetséges. A pályázatom talán legfőbb eredménye, hogy a teljesített célkitűzésekkel sikerült bizonyítanom, hogy ingyenesen használható, nyílt forráskódú szoftverekkel is lehetséges tudományos eredményeket elérni. A munka során csak nyílt forrású programokkal dolgoztam.
kutatási eredmények (angolul)
The project made available the works and writings of György Kalmár, 18th century author, linguist and theologist, who has been enjoying an increasing attention. I have written the first monography on Kalmar and the first professional bibliography on his work with the intention furthering the interpretation of his ouvre. Thanks to the financial assistance of this grant application I have managed to find 24, previously unknown letters and one previously unknown publication by Kalmar in libraries and archives of various countries. I have also managed to discover numerous written sources related to him, (eg. books dedicated by him). For the transcription of the texts I decided to use the recommendations of TEI (Text Encoding Initiative: www.tei-c.org) which has become a world standard as the most suitable digital transcription form of critical texts. On the website (www.xviii.iti.mta.hu/kgyom), which will be regularly updated with new transcriptions in the future, a text corpus previously unattainable in one due to financial and geographical reasons is now available for European and Hungarian research. Probably the most important achievement of my work related to this application is that by realizing the set objectives I have managed to demonstrate that scholarly research can be based on free, open source softwares. During my work I used exclusively open source softwares as well.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60529
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hegedüs Béla: Prodromus. Kalmár György (1726–?) világáról, Budapest, Argumentum Kiadó, 2008
Hegedüs Béla: Magyar nyelvelmélet a 18. században, II., In: Margonauták: Írások Margócsy István 60. születésnapjára, szerk. AMBRUS Judit, BÁRÁNY Tibor, CSÖRSZ Rumen István, HEGEDÜS Béla, VADERNA Gábor, Budapest, rec.iti., 2009
Hegedüs Béla: John Locke, a hutchinsoniánusok és Kalmár György a nyelvről. Egy 18. századi brit vita nyelvelméleti tanulságai, Tanulmánykötet Dávidházi Péter tiszteletére, szerk. Hites Sándor, MTA ITI., 2009
Hegedüs Béla: Nyelv- és irodalomelmélet Verseghy Ferenc műveiben, In: „Mielz valt mesure / que ne fait estultie”: A hatvanéves Horváth Iván tiszteletére szerk. Bartók István, Budapest, 2008
Hegedüs Béla: Recenzió Kalmár György világnyelvtervezetéről (1774), Summa. Tanulmányok Szelestei N. László tiszteletére, szerk. Maczák Ibolya, PPKE BTK, Piliscsaba, 2007., 2007
Hegedüs Béla: Kalmár György nyelvelméletéről, Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére, szerk. Devescovi Balázs, Szilágyi Márton, Vaderna Gábor, Ráció Kiadó., 2007
Hegedüs Béla: Erdélyi szerzők, fordítók nyelvelméleti megjegyzései, Erdélyi Múzeum 69, 17–24., 2007
Hegedüs Béla: Kalmár György első nagy útjáról, In: „Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László hatvanadik születésnapjára, szerk. Jankovics József et al, Budapest, MTA ITI., 2007
Hegedüs Béla: Kalmár György. [szócikk], In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, V., 47–49., 2006
Hegedüs Béla: Kalmár György a magyar nyelv származásáról, Historia litteraria a XVIII. században, szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, munkatárs Bretz Annamária, Universitas Kiadó, Budapest, 294--306, 2006
vissza »