Pathogenetikai láncszemek a Sjögren-szindróma és a szisztémás lupus erythematosus társulásában.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60534
típus K
Vezető kutató Zeher Margit
magyar cím Pathogenetikai láncszemek a Sjögren-szindróma és a szisztémás lupus erythematosus társulásában.
Angol cím Pathogenetical aspects in the association of Sjögren’s syndrome and systemic lupus erythematosus
magyar kulcsszavak Sjögren-szindróma, szisztémás lupus erythematosus, pathogenezis, klinikai vonatkozások, mikroarray-technika
angol kulcsszavak Sjögren’s syndrome, systemic lupus erythematosus, pathogenesis, clinical aspects, microarray-technic
megadott besorolás
Közegészségtan, egészségügyi szolgáltatások, környezetegészségügy, foglalkozásegészségügy, epidemiológia, orvosi etika (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)50 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely ÁOK Belgyógyászati Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Brúgós Boglárka Csilla
Kiss Emese
Lakos Gabriella
Miskeiné Dr. Kapitány Anikó
Szántó Antónia
Szegedi Gyula
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 20.000
FTE (kutatóév egyenérték) 1.02
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A szisztémás lupus erythematosus (SLE) pathogenesisének kutatásában kiemelt jelentőségű, hogy az adott genetikai háttér mellett milyen indukáló tényezők képesek az autoreaktív mechanizmust elindítani, fenntartani, aktiválni. Egyik ilyen kiváló tényező lehet a vírusfertőzés, melyet a chip technikával végzett Interferon-alfa/béta microarray vizsgálatok megalapozottan bizonyítanak. Igazolták, hogy SLE-ben interferon-alfa aktivált géneket, ún. „interferon-szignatúrát” lehet kimutatni
A Sjögren-szindróma (Ss) klinikai tüneteiben is hordoz hasonlóságokat az SLE-hez (eltekintve az autoimmun sialoadenítistől), hiszen a szisztémás/extraglandularis manifesztációk kiváltásában az autoantitestek (anti-Ss-A, anti-ss-B) és az immunkomplexek jelentősége nem kérdéses. Ennek ellenére a Sjögren-szindróma pathogenezisének kutatása során eddig mindössze egy nem közölt irodalmi adat utal arra, hogy az Interferon-alfa stimulatív faktorként szerepelhet.
Az utóbbi években került az érdeklődés középpontjába a regulatórikus sejtek szerepének vizsgálata az immuntolerancia és az autoimmunitás vonatkozásában. Nagyobb figyelem fordítódott a thymusban képződő CD4+/CD25+ regulatórikus T-sejtekre, melyek depletiója esetén spontán autoimmun állatmodellek hozhatók létre.
A pályázatban vázolt kutatási tervünkben olyan betegeket szeretnénk vizsgálni, akikben mindkét betegség (SLE + Ss) megjelenik.
Választ szeretnénk arra kapni, hogy az Interferon-alfa aktivált gének, valamint az immunregulatív sejtek funkcionális változásai szerepet játszhatnak –e a betegségek pathogenezisében. Az SLE és Sjögren-szindróma társulása hajlamosít –e egyéb autoimmun anomáliák, vagy betegségek kialakulására, illetve hátterében genetikai tényezők szerepe igazolható –e. A betegségek szövődményei tekintetében elsősorban az akcelerált atherosclerosis, valamint a lymphoma képződés fokozódására kapunk adatokat, melyeket eddig a két kórkép társulásakor nem vizsgáltak.
angol összefoglaló
At the investigation of pathogenesis of systemic lupus erythematosus (SLE), it has high importance to know what kind of inductive elements are able to launch, maintain, and activate an autoreactive mechanism in the presence of a given genetic background. Examinations with Interferon α/β microarray, using chip technique, have clearly showed the potential role of virus infection in this process. The presence of Interferon α activated genes in SLE was also proved. Features of Sjögren’s syndrome (Ss) have similarities to SLE regarding to clinical symptom’s (except autoimmun sialoadenitis), because there can be no doubt about the critical role of the autoantibodies (anti-SSA, anti-SSB) and immuncomplexes in the development of systemic/extraglandular manifestations. In contrast only one unpublicated data reveals in the literature, that Interferon α might be a stimulative factor in the pathogenesis of Sjögren's syndrome.
Investigation of the regulatory cell functions regarding to the immuntolerance and autoimmunity was taken in the center of interest in the last few years. There is a higher attention to the thymal CD4+/CD25+ regulatory T-cells, as their depletion resulted spontaneously animals, modeling autoimmun disorders.
In the work schedule presented in the application, we would like to examine patients, who have both (SLE + Ss) diseases.
We would like to know, whether the Interferon α activated genes, or the functional changes of the immunregulative cells play an important role in the pathogenesis of the diseases. Does the association of SLE and Sjögren's syndrome predict to the development of other autoimmun disorders, or diseases, and what are the roles of the genetic factors in this process. We will have data about accelerated atherosclerosis, and about the risk of lymphoma development, regarding to the complications of the diseases, which were not examined at the association of these two diseases yet.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A zsírban-oldódó vitaminok immunmodulans hatását tanulmányoztuk 25 primer Sjögren-szindrómás (SS) betegben.Megállapítottuk, hogy a zsírban-oldódó vitaminoknak immunmodulans hatása van,és szerepük van az autoimmun betegségek patogenezisében.Az A és E vitamin szintje korrelál az immunregulatorikus sejtek számával és befolyásolhatja az autoimmun folyamatot.(Rheumatol 2010;49:211-17.) Megállapítottuk,hogy a Graves-betegség és a Hashimoto thyreoiditis kialakulása megelőzheti, de követheti is az SS jelentkezését.Mivel a SS-val társult autoimmun thyreoiditisek korábbi életkorban alakulnak ki fontos annak a további vizsgálata, hogy a SS valóban perdisponáló faktor-e az autoimmun thyreoiditis kifejlődésében.(Thyroid 2009;19(1):39-45.) Meghatároztuk az Interferon omega (IFN omega) szérumkoncentrációjának korrelációját az APSI és más szisztémás autoimmun betegségekkel.Az AIRE gén egy új mutációja, a c.1344 delC-t tudtuk kimutatni. Úgy tűnik, az anti-IFNomega antitestek a nagyon korai életkorban jelennek meg és segítenek abban, hogy az APSI-et differenciálni tudjuk más szisztémás autoimmun kórképtől.(Clin Endocrinol(Oxf); 2009Oct 26.[Epub ahead of print]) A SS nagyon gyakran társul más autoimmun betegségekkel. Az utóbbi évek kutatásai nagyban hozzájárultak a betegség etiopathogenezisének megértéséhez. Nagy figyelmet fordítottunk az etiopathogenesis kritikus részeinek ismertetésére.(Sjögren’s syndrome and associated disorders. Ed.: M.Zeher,P. Szodoray;Transworld Research Network 2009.)
kutatási eredmények (angolul)
We have investigated the immunomodulating role of fat-soluble vitamins in 25 patients with primary Sjögren’s syndrome (SS).We have stated that fat-soluble vitamins possess immunoregulatory properties and have been implicated in the development of autoimmune diseases. The levels of vitamin A and E correlate with immunoregulatory cell counts, and may influence the autoimmune processes.(Rheumatol 2010;49:211-217.) We noted that both Graves disease and Hashimoto-thyroiditis can appear either before or after the onset of SS. Since most cases of SS predate the appearance of autoimmune thyroid diseases it is important to determine if SS is a predisposing factor for the development of autoimmune thyroiditis. (Thyroid 2009; 19(1):39-45.) The correlation of Interferon omega (IFN omega) serum concentration with APSI and other multiorgan autoimmun diseases were measured. A novel c. 1344 delC mutation in AIRE was detected. Anti-IFN-omega antibodies seem to appear very early in life and are helpful to differentiate APSI from other multi-organ autoimmune diseases. (Clinl Endocrinol (Oxf); 2009 Oct 26.[Epub ahead of print]) Sjögren’s syndrome tends to associate with other autoimmune diseases.The intensive research of the past years led to the better understanding of its etiopathogenesis. We put a special emphasis on certain, critical parts of the etiopathogenesis. (Sjögren’s syndrome and associated disorders. Ed.: M. Zeher, P. Szodoray; Transworld Research Network 2009.)
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60534
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Zeher M., Szodoray P,: Primary Sjögren's syndrome and associated disorders, Transworld Research Network, 2009
Tóth B., Bøe Wolff AS., Halász Z., Tar A., Szüts P., Ilyés I., Erdős M., Szegedi G., Husebye ES., Zeher M., Maródi L.: Novel sequence variation of AIRE and detection of interferon-omega antibodies in early infancy., Clin Endocrinol (Oxf)., 2010
Zeher M., Horvath IF., Szanto A., Szodoray P.: Autoimmune thyroid diseases in a large group of Hungarian patients with primary Sjögren's syndrome., Thyroid., 2009
Szodoray P., Papp G., Nakken B., Harangi M., Zeher M.: The molecular and clinical rationale of extracorporeal photochemotherapy in autoimmune diseases, malignancies and transplantation., Autoimmun Rev., 2009
Zeher M.and Szodoray P: Sjögren’s syndrome, Sjögren’s syndrome and associated disorders, 2009
Szodoray P; Koczok K; Szántó A; Horváth IF; Nakken B; Molnár I; Zeher M: Autoantibodies to novel membrane and cytosolic antigens of the lachrymal gland in primary Sjögren's syndrome, Clinical Rheumatology, 2007
Szabó NA; Csiki Z; Szántó A; Kankó K; Szodoray P and Zeher M: Functional and morphological evaluation of the hand microcirculation with nailfold capillaroscopy and laser-doppler imaging in Raynaud's & Sjögren's syndrome, and PM/DM, Scandinavian Journal of Rheumatology, 2007
Szanto A, Csipo I, Horvath IF, Biro E, Szodoray P, Zeher M.: Autoantibodies to alfa-fodrin in patients with Hashimoto thyroiditis and Sjögren's syndrome: possible markers for a common secretory disorder., Rheumatology International, 2008
Horvath IF, Szodoray P, Zeher M.: Primary Sjögren's syndrome in men: clinical and immunological characteristic based on a large cohort of Hungarian patients., Scand. J. Rheumatol, 2008
Szodoray P, Gal I, Barath S, Aleksza M, Horvath IF, Gergely P Jr, Szegedi G, Nakken B, Zeher M.: Immunological alterations in newly diagnosed primary Sjögren's syndrome characterized by skewed peripheral T-cell subsets and inflammatory cytokines., Scandinavian Journal of Rheumatology, 2008
Horvath, P. Szodoray, M. Zeher: Sjögren’s syndrome and autoimmune thyroid diseases Sjögren’s syndrome and associated disorders, Sjögren's syndrome and associated disorders, 2009
Szodoray P., Horvath IF., Papp G., Barath S., Gyimesi E., Csathy L., Kappelmayer J., Sipka S., Duttaroy AK., Nakken B., Zeher M.: The immunoregulatory role of vitamins A, D and E in patients with primary Sjogren's syndrome., Rheumatology, 2010
Szodoray P., Papp G., Horvath IF., Barath S., Sipka S., Nakken B., Zeher M.: Cells with regulatory function of the innate and adaptive immune system in primary Sjögren’s syndrome., Clin Exp Immunol., 2009
Brugos B; Kiss E; Szodoray P; Szegedi Gy; Zeher M: Retrospective analysis of patients with lupus nephritis: data from a large clinical immunological center in Hungary, Scandinavian Journal of Immunology, 2006
Szántó A; Szodoray P; Kiss E; Kapitány A; Szegedi Gy; Zeher M: Clinical, serologic and genetic profiles of patients with associated Sjögren's syndrome and Systemic Lupus Erythematosus, Human Immunology, 2006
vissza »