Az implantáció immunológiája: Az anyai immunrendszer szabályozási mechanizmusainak vizsgálata a beágyazódás során  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60540
típus F
Vezető kutató Szereday László
magyar cím Az implantáció immunológiája: Az anyai immunrendszer szabályozási mechanizmusainak vizsgálata a beágyazódás során
Angol cím The role of maternal immun system during implantation
magyar kulcsszavak terhesség, implantáció, természetes immunitás, Progeszteron Indukálta Blokkoló Factor
angol kulcsszavak pregnancy, implantation, natural immunity, Progesterone Induced Blocking Factor
megadott besorolás
Szülészet és nőgyógyászat, reproduktív medicina (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)60 %
Hematológia, immunológia, trombózis, fertőző betegségek (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
Immunológia (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)20 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (Pécsi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2009-01-31
aktuális összeg (MFt) 12.000
FTE (kutatóév egyenérték) 1.44
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A várt udód problémamentes megszületéséhez számos immunológiai folyamat összehangolt, a terhességre jellemző átmeneti megváltozása szükséges.
Korábban kimutattuk, hogy mind a természetes, mind a szerzett immunitás fontos szerepet tölt be a sikeres terhesség kiviselésében. Az anyai immunreguláció vizsgálata során megállapítottuk, hogy a progeszteron-függő immunológiai szabályozásnak fontos szerepe van a terhesség fenntartásában.
Az implantáció a megtermékenyített petesejtnek az anyai méhbe történő sikeres beágyazódása, mely esemény a későbbiekben immunológiai szempontból nagyon fontos reakciók láncolatát indítja el.
Célunk a fent említett immunológiai folyamatok kutatása, különös tekintettel a létrejövő változások dinamikus ábrázolására, miután kevés irodalmi adattal rendelkezünk arról, hogy beágyazódás során mely események és hogyan követik egymást. Erre ad nekünk lehetőséget az IVF programban résztvevő nők követéses vizsgálata, mely során nemcsak az egészséges immunológiai folyamatokba nyerhetünk betekintést, hanem sikertelen mesterséges megtermékenyítés esetén a pathológiás elváltozások is felderíthetőek. Vizsgálódásainkat szeretnénk kiterjeszteni egyéb pathológiás terhességi állapotokra (toxémia, sikertelen IVF, habituális vetélés) melyek eredete összefüggésbe hozható a beágyazódási rendellenességekkel.
Jelen pályázat a PTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézetében évek óta folytatott reprodukciós immunológiai kutatási programhoz kapcsolódik.
angol összefoglaló
Pregnancy is a unique situation for the maternal immune system in which interactive process of implantation is not only central to survival in early pregnancy but also to the quality of life after birth.
We have previously shown that both innate and acquired immunity are important for the mother to successfully host a pregnancy. Analyzing maternal immune regulations, we found that progesterone mediated immunity also plays a very important role maintaining healthy pregnancy.
Implantation is the organic process whereby a fertilized egg becomes implanted in the lining of the uterus, which leads to a series of very important immunological events.
The purpose of this proposal is to study selected immunological parameters and events, focusing the dynamic changes of these events, since there are few published data about it. We are planning to study pregnant women joining the in vitro fertilization (IVF) program. We can study not only the healthy but also immunopathological mechanisms. Considering the importance of implantation, it is not surprising that the failure of proper function of this immunologic interaction has been implicated as a cause of recurrent miscarriage, IVF failure and preeclampsia. We would like to extend this project to study these pathological conditions as well.
This proposal is part of the ongoing reproductive immunology research done for many years in the Department of Medical Microbiology and Immunology at Pécs University Medical School.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az NK, iNKT sejtek és gamma/delta T sejtek szerepet játszanak a elégtelen implantáció következtében kialakuló kóros terhesség állapotok, mint pl. a pre-eclampsia kialakulásában. Számos eltérés mutatkozott a vizsgált sejtpopulációk NK aktiváló és gátló receptor expressziójában, mely következtében ezen sejtpopulációk fokozott cytotoxicitásúak és Th1-es jelleget mutatnak, hozzájárulva a pre-eclampsia késői stádiumában észlelt fokozott szisztémás gyulladásos válasz kialakításához. Sikeres és sikertelen mesterséges megtermékenyítésen átesett nők perifériás NK sejtjeinek fenotípusát és funkcióját hasonlítottuk össze. Eredményeink azt mutatják, hogy az NK sejtek mind fenotípusukban, mind pedig funkciójukban különböznek egymástól a két vizsgált betegcsoportban. Feltételezzük, hogy az NK sejtek szerepet játszhatnak a sikertelen mesterséges megtermékenyítés pathogenezisében. Kimutattuk, hogy egészséges humán deciduában megtalálhatók az elkötelezett hemopoetikus progenitor sejtek, méghozzá szignifikánsan nagyobb arányban, mint a perifériás vérben. Ezen sejtek eltérnek a keringésben lévő sejtektől, többségük limfoid sejtekre jellemző antigéneket fejez ki és ebből arra következtethetünk, hogy szerepük lehet a lokális immunreguláló funkcióval bíró deciduális limfoid repertoár létrehozásában. Állatkísérleteinkben elsőként sikerült kimutatni, hogy a dendritikus sejtek bevitele fokozta a lokális PIBF expressziót.
kutatási eredmények (angolul)
Our data suggest that gamma/delta T cells, NK cells and invariant NKT cells play a role in the development of poor implantation-related pregnancy pathologies. In addition to the relative dominance of the cytotoxic population of gamma/delta T cells, owing to an imbalance of NK activating and inhibitory receptors, all three lymphocyte populations gain a cytotoxic function, and contribute to exaggerated systemic inflammatory responses, that are characteristic of pregnancy termination as well as of the late stage of pre-eclampsia. We investigated the NK cell phenotype and function in the peripheral blood of women with successful IVF treatment and in IVF patients with failed conception. Our results show, that peripheral NK cells differ in phenotype and in function in our two groups. We suggest that these NK cells play an important role in the pathogenesis of failed IVF treatment. Normal human decidua harbors a population phenotypic of linage-committed haematopoietic progenitors. Indeed, the decidua is enriched with HSC population when compared to matched blood. These cells differ from their counterparts in the circulation. The majority of these progenitors express lymphoid associated antigens and are thus likely to have a role on the emergence of lymphoid repertoires important to local immunoregulation and function. Dentritic cell therapy upregulated the expression of PIBF at the fetal–maternal interface.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60540
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Par G, Berki T, Palinkas L, Balogh P, Szereday L, Halasz M, Szekeres-Bartho J, Miseta A, Hegedus G, Mozsik G, Hunyady B, Par A.: Immunology of HCV infection: the causes of impaired cellular immune response and the effect of antiviral treatment, Orv Hetil. 2006; 147: 591-600., 2006
Orban T, Kis J, Szereday L, Engelmann P, Farkas K, Jalahej H, Treszl A.: Reduced CD4+ T-cell-specific gene expression in human type 1 diabetes mellitus, J. Autoimmun. 2007; 28: 177-187., 2007
J. Szekeres-Bartho, B. Polgar, M. Halasz, N. Kozma, E. Miko, T. Palkovics, A. Barakonyi, L. Szereday: Progesterone-dependent immunomudulation., 5th European Congress of Reproductive Immunology Aug 30 – Sept 1 Berlin , Germany Am J Reprod Immunol 2007; 58: P187., 2007
A. Barakonyi, E. Miko, L. Szereday, P. Varga, J. Szekeres-Bartho: Deciduális gamma/delta T sejtek szerepe a terhesség során, XXXVI. Congress of Hungarian Immunology Society, Hajdúszoboszló, Hungary October 17-19. Hun Immunol 2007; 4: P12, 2007
Horváth Gabriella, Rácz Boglárka, Tamás Andrea,Barakonyi Alíz, Szereday László, Koppán Miklós, Reglődi Dóra.: Unusual behavior of pituitary adenylate cyclase activating polypeptide (PACAP) on survival, signal transduction and receptorial binding in human trophoblast cells., Magyar Idegtudományi Társaság (MITT) XII. Konferenciája, Budapesten 2009. jan. 22-24., 2009
Péterfalvi Á, Szereday L, Molnár T, Szapáry L, Pál J, Mikó É, Komoly S, Illés Z.: Az adaptív immunválasz akut változásai ischaemiás stroke-ban., A Magyar immunológiai Társaság XXXVI. Vándorgyűlése, Hajdúszoboszló, 2007. Október 17-19. Magy Immunol/hun Immunol, 2007, 6:35, 2007
Molnár T, Péterfalvi Á, Szereday L, Szapáry L, Komoly S, Bogár L, Illés Z.: Az ősi immunválasz akut változásai ischaemiás stroke-ban., A Magyar Stroke Társaság VIII. Konferenciája. Budapest, 2007. május 24-26, 2007
Péterfalvi Á, Szereday L, Molnár T, Szapáry L, Pál J, Mikó É, Illés Z.: Az adaptív immunválasz akut változásai ischemiás stroke-ban., A Magyar Stroke Társaság VIII. Konferenciája. Budapest, 2007. május 24-26. II. díj, előadás, 2007
Tamás A., Boronkai A., Brubel R., Rácz B., Kiss P., Lubics A., Horváth G., Tóth G., Németh J.,Varga T., Szőgyi D., Fónagy E., Barakonyi A., Szereday L., Koppán M., Reglődi D: Presence of PACAP in the human placenta and its effects on signal transduction pathways, 24th European Comparative Endocrinologist Genova, Italy, September 2-6. 2008., 2008
Péterfalvi Á, Szereday L, Molnár T, Szapáry L, Illés Z.: Stroke: neuroimmunológiai kórkép?, Fiatal immunológusok országos kongresszusa. Pécs, 2006. november 18., 2006
L Szereday*, Eva Miko*, Aliz Barakonyi, Andrea Jarkovich, Peter Varga and Julia Szekeres-Bartho: Immunoactivation in pre-eclampsia: Vdelta2+ and regulatory T cells during the inflammatory stage, J. Reprod. Immunol. (in press) *contributed equally, 2009
Szereday L*, Miko E*, Barakonyi A, Jarkovich A, Varga P, Szekeres-Bartho J.: The role of invariant NKT cells in pre-eclampsia., Am. J. Reprod. Immunol. 2008; 60: 118-126. *contributed equally, 2008
A Peterfalvi, E Gömöri, T Magyarlaki, J Pál, M Bánáti, A Jávorházi, J Szekeres-Bartho, L Szereday, Z Illes: Invariant Valpha7.2-JalphaQ T cell receptor is expressed in human kidney and brain tumors indicating infiltration by mucosal-associated invariant T (MAIT) cells., Int. Immunol. 2008; 20: 1517-1525., 2008
Szereday, L. Baliko, Z., Szekeres-Bartho, J.: The role of Vdelta2+ T cells in patients with active Mycobacterium tuberculosis infection and tuberculin anergy, Int. J. Tuber. Lung. Disease 2008; 12: 262-268., 2008
T Molnar, A Peterfalvi, L Szereday, G Pusch, L Szapary, S Komoly, L Bogar, Z Illes: Deficient leukocyte antisedimentation is related to post-stroke infections and outcome., J. Clin. Pathol. 2008; 61: 1209-1213., 2008
Miranda S, Litwin S, Barrientos G, Szereday L, Chuluyan E, Szekeres-Bartho J, Arck P, M Blois S,: Dendritic Cells Therapy Confers a Protective Microenvironment in Murine Pregnancy., Scan. J. Immunol. 2006; 64: 493-499., 2006
J. Szekeres-Bartho, N. Kozma, M. Halasz, B. Polgar, E. Miko, T. Palkovics, L. Szereday: Immuno-endocrine signals, In: D. Rukavina, G. Chaouat Eds; The European Implantation Control Network. Embryo Implantation from Basics to Clinics pp.105-112, 2006, 2006
L. Szereday, A. Barakonyi, E. Miko, L, Lynch, C.O. Farrelly, P. Varga, J. Szekeres-Bartho: Haematopoietic Stem Cells in human decidua., 5th European Congress of Reproductive Immunology Aug 30 – Sept 1 Berlin , Germany Am J Reprod Immunol 2007; 58: P236., 2007
L. Szereday, A. Barakonyi, E. Miko, L. Lynch, C.O. Farrely, P. Varga, J. Szekeres-bartho: Hematopoetikus őssejtek humán deciduában, XXXVI. Congress of Hungarian Immunology Society, Hajdúszoboszló, Hungary October 17-19. Hun Immunol 2007; 4: P42, 2007
Szereday L, Miko E, Barakonyi A, Szekeres-Bartho J.: The role of gamma/delta T cell in the pathogenesis of pre-eclampsia., Federation of Clinical Immunology Societies 8th Annual Meeting (FOCIS) Boston, USA, June 5-9, 2008. Clin Immunol 2008; 127: Supp 1: P158, 2008
vissza »