Az Alzheimer-kór új rizikógénjeinek keresése és ismert rizikógének összehasonlító vizsgálata hazai roma és nem-roma populációkban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60589
típus K
Vezető kutató Kálmán János
magyar cím Az Alzheimer-kór új rizikógénjeinek keresése és ismert rizikógének összehasonlító vizsgálata hazai roma és nem-roma populációkban
Angol cím Search for new and recognised risk genes of Alzheimer’s disease in roma and other populations in Hungary
magyar kulcsszavak Alzheimer-kór, demencia, genetika, roma, polimorfizmus, populáció
angol kulcsszavak Alzheimer’s disease, dementia, genetics, roma, polymorphism, population
megadott besorolás
Neurológia, cerebrovascularis betegségek, pszichiátria (Orvosi és Biológiai Tudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Pszichiátriai Klinika (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Béres Judit
Janka Zoltán
Juhász Anna
Pákáski Magdolna
Rakonczay Zoltán
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.000
FTE (kutatóév egyenérték) 1.27
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A roma populáció nagyságát Európában 8-10 millió főre becsülik, ebből közel félmillió fő él Magyarországon. A romákon előforduló neuropszichiátriai betegségek (pl. demenciák) genetikai sajátosságairól nincsenek ismereteink! Ezek feltérképezése új adatokat nyújthat az Alzheimer-kór (AK) pathomechanizmusának megértéséhez. Magyarország idősödő társadalmában az AK 100 ezer-nél több 60 év feletti embert érint. Az AK minden formájában kimutatható bizonyos rizikógének és polimorfizmusok (single nucleotide polymorphism /SNP/) szerepe, de a roma populációban nem ismert az előfordulásuk.
Célkitűzéseink:
1. A nemzetközi irodalomban elsőként több új AK-al összefüggésbe hozható SNP gyakoriságát szeretnénk meghatározni magyarországi AK-s és idős kontroll kaukázusi populációkban.
2. A nemzetközi irodalomban elsőként, munkacsoportunk által már korábban magyar kaukázusi populáción vizsgált AK rizikógének, SNP-k összehasonlító vizsgálatát tűztük ki célul roma és életkor, nem szerint egyezett kaukázusi kontroll populációkban.
3. Az AK szempontjából már vizsgált, de (magyarországi AK populációra még nincs adat) SNP-k összehasonlító vizsgálatát végezzük el kaukázusi AK és idős kontroll, valamint (a nemzetközi irodalomban elsőként) roma és korban egyeztetett kontroll populációkon.
Eredményeink új adatokat nyújthatnak az AK pathomechanizmusának megértéséhez és felhívhatják a figyelmet a roma etnikum gerontopszichiátriai problémáinak genetikai vonatkozásaira.
angol összefoglaló
The estimated size of the roma population in Europe is 8-10 million and half million of them is living in Hungary. No information is available regarding the genetics of neuro-psychiatric disorders, like Alzheimer’s disease (AD) in this ethnic group. However, this type of research, could provide new informations regarding the pathomechanism of AD. On the other hand, more than 100 thousand elderly people are affected by AD in the rapidly growing aged Hungarian population. The influence of single nucleotide polymorphism (SNP) of certain genes, considered as risk factors for AD could be detected in all forms of the disorder, but the prevalence of these SNPs is not known in the roma population. The major aims of our proposal are therefore: 1. For the first in the literature, we would like to screen the Hungarian AD and control Caucasian populations for novel SNPs potentially associated with AD. 2. Known AD-associated SNPs will also be examined in non-demented roma and control groups, first in the literature. 3. Formerly examined (but not in the Hungarian populations) AD related SNPs will be examined in AD, aged control, roma and control populations. The results of our proposed studies would provide new insights to the aetiology of AD and would provoke attention for the recognition of gerontopsychiatric problems of the roma’s.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Magyarországi Kaukázusi magyar (egészséges kontroll) oláh roma (egészséges) és Kaukázusi Alzheimer-kóros (AK) személyektől vérmintákat gyűjtöttünk. Az irodalomban elsőként számoltunk be kutatásainkban a mikrotubulus asszociált tau protein roma populációban gyakrabban előforduló strukturális variációjáról. A H1 haplotípus a Kaukázusi AK betegek esetében nem mutatott gyakorisági eltérést a kontroll csoporthoz képest. Az irodalomban elsőként vizsgáltuk roma populációk dopamin anyagcserével kapcsolatos polimorfizmusait. (dopamin transzporter, dopamin-3 receptor) A dopamin transzporter 11es alléljának gyakoriságát emelkedettnek találtuk hazai oláh roma populációkban a Kaukázusi kontroll csoporthoz viszonyítva. A ciklooxigenáz-2, a foszfolipáz-A2 és az interferon-gamma SNP-k hazai Kaukázusi populációkban előforduló gyakoriságát jellemeztük elsőként az irodalomban. Ezen kívül a Kálcium homeosztázis modulátor-1 protein és a szigma-1 receptor gének SNP-inek előfordulását is elemeztük az AK rizikó szempontjából, de eltéréseket nem találtunk. A depresszióval kapcsolatos rizikógének közül az 5HT/2A receptor és a szerotonin transzporter gének szerepét vizsgáltuk az AK vonatkozásában és az irodalomban elsőként számolunk be az 5HTR2A C/T+T/T genotípusok gyakoribb hazai előfordulásáról. A koleszterin anyagcsere AK-val kapcsolatos rizikógénjei közül elsőként közöltük a Seladin1 gén T/T genotípusának szexuálisan dimorf jellegű rizikó szerepét demens betegeinknél.
kutatási eredmények (angolul)
Blood samples were collected from healthy Caucasian control, healthy olah roma, and Caucasian Alzheimer’s dementia (AD) probands. The structural variants of tau gene are considered as susceptibility factors to taupathies. The roma population associated structural variation of microtubule associated tau protein gene was first described by our group. On the other hand, the H1 haplotype was not more prevalent in the Caucasian AD population as compared with the controls. The dopamine metabolism related gene polymorphisms (dopamine transporter, dopamine 3 receptor) were also examined by our group in the case of the roma population. According to our results, the dopamine transporter 11 allele was over-represented in the roma population as compared with the Caucasian controls. The RFLPs of cyclooxygenase-2, phospholipase-A2 and interferon-gamma genes were described for the first time in the literature in the Hungarian Caucasian AD and control populations. The SNPs of the Calcium modulator-1 protein and sigma-1 receptor genes as potential risk factors for AD were also evaluated, but no significant associations were found. The increased prevalence of 5HTR2A C/T and T/T genotypes was found to be an apoE E4 allele independent risk factor of AD in the Hungarian AD group. We were the first who described the sexual dymorphic over-representation of Seladin-1 T/T genotype in the Hungarian AD population.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60589
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
A.Juhász, Á.Fehér, Á.Rimanócy, J.Kálmán, Z.Janka: Interferon gamma +974 T/A gene polymorphism is not a risk factor in the pathogenesis of Alzheimer's disease.(CD-n)P01 95, European Congress of Psychiatry, Lisabon, Portugal., 2009
A.Juhász,Á.Fehér, Á.Rimanóczy, M.Gálfi, J.Kálmán, Z.Janka.: The kinurenine pathwary gene polymorphism do not play a role in Alzheimer's disease., The Journal of the european College of Neuropsychopharmacology. ECNP Regional Meeting, Tallin, 2009
A Juhász,Á Fehér,A Rimanóczy,M Galfi, J Kalman, Z Janka: The role of sigma-1 receptor polymorphism in the pathogenesis of Alzheimer's disease: preliminary results, The Journal of the European College of Neropsychopharmacology Vol.20. Suppl.3, S218, 2010
J Béres,Á Fehér, A Juhász, Á Rimanóczy, P Álmos, Z Janka, J Kálmán: 5 HTTLPR polymorphism in the Olah Roma population of Hungary, 3RD Conference of migrani and ethnic-minority health in Europe, 2010
Á Fehér, A Juhász, Á Rimanóczy, M Gálfi, J Kálmán, Z Janka: Association study of seladin1 gene polymorphism in Alzheimer's disease, CINP 2010 WORD Congress, 2010
Fehér Á, Juhász A, Rimanóczy Á, Rimay T, Pákáski M, Kálmán J, Janka Z.: A szerotoninerg rendszerrel kapcsolatos génpolimorfizmusok vizsgálata Alzheimer-kórban, Psychiatria Hungarica suppl.51 o., 2009
Juhász A, Fehér Á, Rimanóczy Á, Rimay T, Pákáski M, Kálmán J, Janka Z.: A kálcium homeosztázis modulátor-1 gén C257T polimorfizmusának vizsgálata Alzheimer-kórban, Psychiatria Hungarica suppl.84 o., 2009, 2009
Á Fehér, A Juhász, Á Rimanóczy, J Kálmán, Z Janka.: Association study of interferon-gamma, cytosolic phospholipase A2, and cyclooxygenase-2 gene polymorphisms in Alzheimer disease, Am. J Geriatr Psychiatry 2010;18:983-987, 2010
Álmos P, Horváth Sz, Czubula Á, Raskó I, Domján N, Juhász A, Janka Z, Kálmán J.: Tau haplotypes and ApoE4 do not act in synergy on Alzheimer's disease, Psychiatry Research 2010 in press, 2010
Á Fehér, A Juhász, Á Rimanóczy, J Kálmán, Z Janka: Serotonin system gene polymorphisms in Alzheimer's disease, European psychiatry 18 th European Congress of Psychiatry Vol. 25 suppl.1., 2010
Á Fehér, A Juhász, Á Rimanóczy, M Pákáski, J Kálmán, Z Janka: No assotiation between CALHM1 polymorphism and Alzheimer's disease risk in a Hungarian population, Psychatric Genetics accepted, in press., 2011
Á Fehér, A Juhász, Á Rimanóczy, J Kálmán, Z Janka.: Alzheimer's disease risk and polymorphisms of the DHCR24 gene, Journal of the European College of Neuropsychopharmacology Vol.20. suppl.3 S222, 2010
Á Fehér, A Juhász , Á Rimanóczy, J Kálmán, Z Janka.: Genetic interaction of alpha-7 nicotinic acetylcholine receptor and brain-derived neurotrophic factor polymorphisms in Alzheimer's disease., World Congress of Biological Psychiatry, Paris, France, 2009
Á Fehér, A Juhász, Á Rimanóczy, J Kálmán, Z Janka.: Cytosolic phospholipase A2 BanI and cyclooxygenase-2 G-756C polymorphisms in Alzheimer's disease., The Journal of the European College of Neuropsychopharmacology., 2008
Á Fehér, A Juhász, Á Rimanóczy, J Kálmán, Z Janka.: Gyulladással kapcsolatos génpolimorfizmusok vizsgálata Alzheimer-kórban., XII. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus, Tihany, 2009
Juhász A, Fehér A, Rimanóczy , M. Gálfi, J. Kálmán, Z.Janka.: The role of insulin receptor substrate1 Gly972Agr polymorphism in the pathogenesis of Alzheimer's disease., The Journal of the european College of Neuropsychopharmacology. Congress of European College of Neuropsychophrmacology Istanbul, Turkey, 2009
Fehér Á,Juhász A, Rimanóczy Á, Kálmán J, Janka Z.: Association between BDNF Val66Met Polymorphism and Alzheimer's Disease, Dementia with Lewy Bodies and Pick's Disease., Alzheimer's Disease and Associated Disorders., 2009
Fehér Á,Juhász A, Rimanóczy Á, Csibri É, Kálmán J, Janka Z.: Association between a genetic variant of the alpha-7 nicotinic acetylcholine receptor subunit and four types of dementia., Dementia and Geriatric Cognitive Disorders., 2009
vissza »