Economic role and importance of the stock exchange in Hungary between 1864 and 2005  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
60619
Type F
Principal investigator Komáromi, György
Title in Hungarian Az értéktőzsde gazdasági szerepe és jelentősége Magyarországon 1864 és 2005 között
Title in English Economic role and importance of the stock exchange in Hungary between 1864 and 2005
Keywords in Hungarian Budapesti Értéktőzsde, értékpapírpiacok fejlődés, pénzügytörténet
Keywords in English Budapest Stock Exchange, development of financial markets, history of finance
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)80 %
History (Council of Humanities and Social Sciences)20 %
Panel Economics
Department or equivalent Institute of Economic and Public Policy (Corvinus University of Budapest)
Starting date 2006-02-01
Closing date 2010-12-31
Funding (in million HUF) 0.626
FTE (full time equivalent) 0.49
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatásom a magyar értéktőzsde reálgazdasági hatásait elemzi és mutatja be 1864 és 2005 között. Empirikus és történeti elemzésekkel kívánom alátámasztani vagy cáfolni azt a hipotéziseket, hogy az adott korszakban az értékpapírok szervezett másodlagos piaca jelentős gazdasági szereppel bírt, közvetett módon kihatott a gazdasági növekedésre. A kutatás során a tőzsde súlyát meghatározó körülményekre és feltételekre, valamint a sikerének/sikertelenségének okaira koncentrálok. A magyarországi tapasztalatok és jövőre vonatkozó tanulságok megfogalmazása mellett célom az is, hogy az egyes korszakok kvalitatív és kvantitatív elemzése során adalékokkal szolgáljak a pénzügyi piaci elméletekhez, kiegészítsem azokat intézményi és történeti vizsgálatokkal. A kutatás eredményeit egy monográfiában foglalom össze.
Summary
My research contains analyses of stock exchange in Hungary, and its real impacts on the economy in the period 1864 – 2005. I intend to accept or reject the hypothesis: the secondary market of securities in Hungary had a major economic role and indirect impact on the economic growth in the given period. I focus on the circumstances and the conditions, which determine the importance of stock exchange, and the reasons for its success and its failure. In addition to formulating the Hungarian experience and lessons for the future, my goal is to provide a valuable contribution to theories of financial markets with qualitative and quantitative analyses, and to complete them with institutional and historical studies. Results of my research will be summarized in a monograph.

 

Events of the project

 
2020-02-12 14:37:41
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _KTK / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Gazdaságpolitika és Közpolitika Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
Back »