Arany János kritikai kiadása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60635
típus K
Vezető kutató Korompay János
magyar cím Arany János kritikai kiadása
Angol cím Critical Edition of the Complete Works of János Arany
magyar kulcsszavak Költészet, népdal, levelezés, bibliográfia
angol kulcsszavak Poetry, folk-song, correspondence, bibliography
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)90 %
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
zsűri Irodalom
Kutatóhely MTA Irodalomtudományi Intézet
résztvevők Csörsz Rumen István
Gönczy Monika
Hász-Fehér Katalin
Rudas Péterné
Szilágyi Márton
Varga Pál
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-07-31
aktuális összeg (MFt) 9.418
FTE (kutatóév egyenérték) 4.61
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A 2006-tól 2009-ig tartó időszak az Arany János kritikai kiadása című OTKA-kutatás (T 37920) negyedik ciklusa lesz; az első 1994-ben kezdődött. Arany János összes műveinek XVII. kötetét már megjelentettük (2004).
Fő céljaink a következők:
Az előző ciklusban elkészült, az 1862 és 1865 közötti levelezést tartalmazó XVIII. és a lapszéli jegyzeteket publikáló XX. kötet kiadása (Universitas Kiadó).
Az 1866 és 1882 közötti levelezést közreadó XIX. kötet befejezése.
A XXI. kötet elkészítése: ez az 1952-ben Kodály Zoltán és Gyulai Ágost által sajtó alá rendezett Arany János Népdalgyűjteményének kibővített kiadása.
Az 1971-től összegyűjtött Arany János-bibliográfia lezárása.
A lírai költemények és balladák újbóli feldolgozásának elkezdése három kötetben: I. 1825–1850; II. 1851–1861; III. 1862–1882.
angol összefoglaló
The period from 2006 to 2009 will be the fourth term of the OTKA project Critical Edition of the Complete Works of János Arany. The first term began in 1994, and the first volume we published was volume 17, in 2004.
The main objectives of the project are as follows:
We want to publish volume 18 comprising Arany’s correspondence between 1862 and 1865, and volume 20 comprising Arany’s marginalia; both volumes have been completed in the previous term and accepted for publication by Universitas Press.
We intend to complete volume 19 containing Arany’s correspondence between 1866 and 1882.
We shall edit volume 21, an enlarged edition of János Arany’s Collection of Folk-Songs, originally published by Zoltán Kodály and Ágost Gyulai in 1952.
We are planning to finish our work on the Bibliography of János Arany, containing items since 1971.
We shall start working on a revised critical edition of Arany’s lyrical poems and ballads in three subsequent volumes: vol. 1, 1825–1850; vol. 2, 1851–1861; vol. 3, 1862–1882.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az 1862 és 1865 közötti levelezést tartalmazó XVIII. kötet elkészült, de új szövegek beiktatása miatt még nem jelent meg. Az 1866 és 1882 közötti levelezést tartalmazó XIX. kötet lektorálásra vár. A lapszéli jegyzeteket közlő XX. kötet jelentős mennyiségű új anyag felfedezése miatt újabb kötettel bővül. A Népdalgyűjtemény elkészítéséhez Kodály Zoltán örököse nem járult hozzá, ezért munkánkat újabb felfogás szerint alakítjuk át. Az Arany János-bibliográfiáját (1971-től) a debreceni Egyetemi Könyvtár honlapján publikáljuk és egészítjük ki. A lírai költemények és balladák három kötetben való feldolgozását folytattuk (I.: 1825–1850, II.: 1851–1861, III.: 1862–1882), a II. kötet elkészítése csak a következő ciklusban kezdődik el.
kutatási eredmények (angolul)
Volume 18, with Arany’s correspondence between 1862 and 1865, has been completed but its publication postponed due to the insertion of new texts. Volume 19, comprising Arany’s letters between 1866 and 1882, awaits approval from the publish’s referee. Volume 20, which contains Arany’s marginalia, is to be supplemented by a new volume as a signifiant amount of new material has been discovered. Zoltán Kodály’s heiress has not given her consent to the second edition of the Collection of Folk Songs; hence, this work’s concept needs to be revised. The Bibliography of Arany, containig items from 1971, is to be published and updated on the homepage of the Library of Debrecen University. Work has continued on the arrangement of poems and ballads for publication in three volumes (I: 1825–1850, II: 1851–1861, III: 1862–1882).; with volume II scheduled for the next term of our project.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60635
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szerk. Szilágyi Márton: Arany János: Balladák, Osiris Kiadó, 2006
Rudasné Bajcsay Márta: Arany János népdalgyűjteménye és a kritikai kiadás kérdései, Magyar Zene XLIV. 31-37., 2006
Korompay H. János: Az Arany-Ercsey levelezés eltűnt darabjai, Irodalomtörténeti Közlemények CII. 37-53., 2008
Csörsz Rumen István: Arany dalgyűjteményének debreceni kapcsolataihoz. K. R. gyűjteménye, Aranyozás. Tanulmányok Korompay H. János hatvanadik születésnapjára, 180-201., 2009
Szilágyi Márton: Arany János Elveszett alkotmányának korabeli politikai kontextusa, Irodalomtörténeti Közlemények, 779-791., 2009
vissza »