A Ny-i Tethys nagyforaminiferákra alapozott paleogén sekély bentosz zonációjának továbbfejlesztése és korrelálása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60645
típus K
Vezető kutató Less György
magyar cím A Ny-i Tethys nagyforaminiferákra alapozott paleogén sekély bentosz zonációjának továbbfejlesztése és korrelálása
Angol cím Refinement and correlation of the Paleogene shallow benthic zonation of the Western Tethys based on larger Foraminifera
magyar kulcsszavak Ny-i Tethys, paleogén, rétegtan, zonáció, korreláció, nagyforaminiferák
angol kulcsszavak Western Tethys, Paleogene, stratigraphy, zonation, correlation, larger Foraminifera
megadott besorolás
Őslénytan, földtörténet (Komplex Környezettudományi Kollégium)75 %
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)25 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Ásványtani-Földtani Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Báldi Tamásné
Kertész Botond
Kollányi Katalin
Nagyné Pálfalvi Sarolta
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2011-01-31
aktuális összeg (MFt) 5.970
FTE (kutatóév egyenérték) 4.49
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az utóbbi évek új eredményei (az eocén Heterosteginák és Spiroclypeus-ok, valamint a Nummulites fabianii-alakkör morfometriai alapú finomrétegtani tagolása, török- és magyarországi Orthophragminák hasonló feldolgozása, a középső/késő-eocén határ körüli nagyforaminifera-események sorrendiségének felállítása és az oligocén Nummulitidae-k rétegtani szerepének felismerése) távlatokat nyitnak a Ny-i Tethys paleogén nagyforaminifera-zonációjának kiterjesztésére egyrészt az alpi-pireneusi régiótól keletebbre fekvő területek, másrészt a fotikus öv mélyebb régiói felé. Utóbbi lehetőséget ad a plankton-zonációkkal való, eddiginél szélesebb körű korrelálásra is. A munka elvégzéséhez szükséges anyag kb. 80%-a rendelkezésre áll, ezek egy része még publikálandó, ill. feldolgozandó. A törökországi paleogén anyag gyűjtését és feldolgozását bilaterális együttműködésben végezzük, az örményországi eocén és Ny-európai oligocén minták begyűjtését a projekt keretében tervezzük. A fentebb, és a címben is megfogalmazott szintézis részeként aktualizálni kívánjuk a paleocén-eocén Orthophragmina-zonációt, morfometriai alapon fel kívánjuk mérni a Nummulites perforatus- és N. millecaput-alakkörök rétegtani potenciálját, valamint szeretnénk taxonómiailag és sztratigráfiailag is újraértékelni az oligocén Nummulites-eket. További részfeladatok az eocénben az Operculina gomezi-alakkör megjelenése és a lutéciai/bartoni határ közötti kapcsolata tisztázása, valamint opcionálisan az Assilina alpina-alakkör rétegtani potenciáljának felmérése. Az oligocénben egyes másodlagos kamrákkal rendelkező Nummulitidae-k („Operculina” heterostegina, Heterosteginák, Spiroclypeus-ok), valamint esetleg még az Eulepidinák rétegtani jelentőségét kívánjuk tisztázni.
angol összefoglaló
Several new results have been achieved in the last few years in the study of western Tethyan Paleogene larger Foraminifera. These are the elaboration of the detailed stratigraphic subdivision of Eocene Heterosteginae, Spiroclypei and that of the Nummulites fabianii-group based on morphometric investigations, new results on Turkish and Hungarian orthophragmines, timing of larger Foraminiferal events around the Middle/Late Eocene boundary and the discovery of the stratigraphic significance of Oligocene Nummulitidae. They give an opportunity to broaden the impact of the larger Foraminiferal zonation eastward of the Alpine-Pyrenean realm and also towards the deeper part of the photic zone. This latter also enables widespread correlation with planktic zonations. 80% of the samples are already available to accomplish the necessary tasks, although part of them is still to be published or to be elaborated. The sampling and study of the Turkish Paleogene material will be executed in bilateral co-operation while the collection of the Armenian Eocene and West European Oligocene material is planned in the frame of this project. The partial tasks of the synthesis, formulated in the title of the project, are the updating of the Paleocene–Eocene orthophragminid zonation, the morphometric estimate of the stratigraphic potential of the Nummulites perforatus- and N. millecaput-groups and the taxonomical and stratigraphical revision of Oligocene Nummulites. Concerning the Eocene, the further partial tasks are to elucidate the relationship between the first appearance of the Operculina gomezi-group and the Lutetian/Bartonian boundary and (if time permits) to evaluate the stratigraphic potential of the Assilina alpina-group. Regarding the Oligocene, we would like to elucidate the stratigraphic potential of Nummulitidae with secondary chamberlets (“Operculina” heterostegina, Heterosteginae and Spiroclypei) and also that of the Eulepidinae (optional).

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Ny-i Tethys paleogén és kora-miocén nagyforaminifera (óriás egysejtű) zonációjának (eddig inkább csak Európára szorítkozó) hatókörét kiterjesztettük Törökországra és az É-Kaukázusra. Ennek során számos lelőhely korát revideáltuk. Az európai együttesektől való kisebb eltéréseket, elsősorban indo-pacifikus befolyást is tapasztaltunk, ami a késő kora-miocén során a legerősebb. Ennek oka a Keleti- és Nyugati-Tethyst összekötő Tethys-átjáró fokozatos összeszűkülése és elsekélyesedése lehetett. Pontosítottuk az európai Orthophragmina-zonációt, és Heterosteginák alapján sikerült a késő középső- és a késő-eocént az eddigieknél részletesebben tagolnunk. Egy É-kaukázusi szelvényben korreláltuk a kora/középső-eocén határ környéki nagyforaminifera-zónákat a plankton beosztásokkal. Terepen sikerült igazolnunk egyes oligo-miocén nagyforaminifera zónák egymásfölöttiségét.
kutatási eredmények (angolul)
The impact of the Western Tethyan Paleogene and Early Miocene larger foraminiferal (= giant uni-cellulars) zonation (validated mostly for Europe so far) has been extended to Turkey and the N Caucasus. During this ages of several sites have been revised. An increasing Indo-Pacific influence was recognized in the late Early Miocene caused by the gradual narrowing and shallowing of the Tethyan Seaway connecting the Western and Eastern Tethys. The European orthophragmine zonation has been refined, the late Middle and the Late Eocene have been subdivided in more detail based on Heterostegina. Larger foraminiferal zones around the Early/Middle Eocene boundary have been correlated with planktonic ones in a sequence from the N Caucasus. The superposition of some Oligo-Miocene larger foraminiferal zones has been proven directly in the field.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60645
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Less Gy., Özcan E. & Okay, A.I.: Stratigraphy and Larger Foraminifera of the Middle Eocene to Lower Oligocene Shallow-Marine Units in the northern and eastern parts of the Thrace Basin, NW Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences, 20, doi: 10.3906/yer-1010-53, 2011
Zakrevskaya E., Beniamovsky V., Less Gy. & Báldi-Beke M.: Integrated biostratigraphy of Eocene deposits in the Gubs section (Northern Caucasus) with special attention to the Ypresian/Lutetian boundary and to the Peritethyan-Tethyan correlation, Turkish Journal of Earth Sciences, 20, doi: 10.3906/yer-1005-4, 2011
Dulai A., Hradecká L., Konzalová M., Less Gy., Švábenická L. & Lobitzer H.: An Early Eocene Fauna and Flora from “Rote Kirche” in Gschliefgraben near Gmunden, Upper Austria, Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt; 65, 181-210., 2010
Özcan E., Less Gy., Báldi-Beke M. & Kollányi K.: Oligocene hyaline larger foraminifera from Kelereşdere Section (Muş, Eastern Turkey), Micropaleontology, 56, 5, 465-493., 2010
Özcan, E., Less Gy., Okay, A.I. & Yilmaz, I.Ö.: Stratigraphy and Larger Foraminifera of the Eocene Shallow-marine and Olistostromal Units of the Southern Part of the Thrace Basin, NW Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences, 19, 1, 27–77, 2010
Okay, A.I., Özcan, E., Cavazza, W., Okay, N. & Less Gy.: Basement Types, Lower Eocene Series, Upper Eocene Olistostromes and the Initiation of the Southern Thrace Basin, NW Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences, 19, 1, 1–25, 2010
Less Gy. & Ó. Kovács L.: Typological versus morphological separation of orthophragminid species in single samples – a case-study from Horsarrieu (upper Ypresian, SW Aquitaine, France), Revue de Micropaleontologie, 52, 4, 267-288, 2009
Özcan, E. & Less Gy.: First record of the co-occurrence of Western Tethyan and Indo-Pacific larger Foraminifera in the Burdigalian of Eastern Turkey, Journal of Foraminiferal Research, 39, 1, 23–39, 2009
Özcan, E, Less Gy., Báldi-Beke M., Kollányi K. & Acar, F.: Oligo-Miocene Foraminiferal Record (Miogypsinidae, Lepidocyclinidae and Nummulitidae) from the Western Taurides (SW Turkey): Biometry and implications for the regional ge, Journal of Asian Earth Sciences, 34, 6, 740–760, 2009
Özcan, E., Less Gy. & Baydoğan, E.: Regional implications of biometric analysis of Lower Miocene larger foraminifera from central Turkey, Micropaleontology, 55, 6, 559-588., 2009
Less Gy., Özcan, E., Papazzoni, C.A. & Stöckar, R.: The middle to late Eocene evolution of nummulitid foraminifer Heterostegina in the Western Tethys, Acta Palaeontologica Polonica, 53, 2, 317–350, 2008
Less Gy. & Özcan, E.: The late Eocene evolution of nummulitid foraminifer Spiroclypeus in the Western Tethys, Acta Palaeontologica Polonica, 53, 2, 303–316, 2008
Less Gy., Báldi-Beke M., Pálfalvi S., Földessy J. & Kertész B.: New data on the age of the Recsk volcanics and of the adjacent sedimentary rocks, Publications of the University of Miskolc, A, 73, 57–84, 2008
Özcan, E., Less Gy., & Kertész B.: Late Ypresian to Middle Lutetian orthophragminid record from Central and Northern Turkey: Taxonomy and Remarks on Zonal Scheme, Turkish Journal of Earth Sciences, 16, 3, 281–318, 2007
Less Gy., Özcan, E., Báldi-Beke M. & Kollányi K.: Thanetian and early Ypresian orthophragmines (Foraminifera: Discocyclinidae and Orbitoclypeidae) from the Central Western Tethys (Turkey, Italy and Bulgaria), etc., Rivista Italiana de Paleontologia e Stratigrafia, 113, 3, 419–448, 2007
Less Gy.: A Nyugati-Tethys egyes paleogén nagyforaminiferáinak morfometriai analízisre alapozott rétegtani jelentősége, MTA doktori értekezés, 1-106, 2007
Kertész B.: Nummulites-ek biometriai alapon felállított fejlődési sorainak alkalmazása a paleogén rétegtanban, PhD. értekezés, Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola (Miskolc), 1-151, 2007
Özcan, E., Less Gy., Báldi-Beke M., Kollányi K. & Kertész B.: Biometric analysis of middle and upper Eocene Discocyclinidae and Orbitoclypeidae (Foraminifera) from Turkey and updated orthophragmine zonation in the western Tethys, Micropaleontology, 52, 6, 485–520, 2006
Less Gy., Kertész B. & Özcan E.: Bartonian to end-Rupelian reticulate Nummulites of the Western Tethys, Anuário do Instituto de Geociências, 29, 1, 344–345, 2006
vissza »