Európai iskola vizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról (ESPAD) 2007 - Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60709
típus K
Vezető kutató Elekes Zsuzsanna
magyar cím Európai iskola vizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról (ESPAD) 2007 - Magyarországon
Angol cím European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) 2007 - Hungary
magyar kulcsszavak alkohol, drog, dohányzás, fiatalok
angol kulcsszavak alchol, drug, smoking, adolescent
megadott besorolás
Szociológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Társadalom
Kutatóhely TÁRSADALOM- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2008-01-31
aktuális összeg (MFt) 5.891
FTE (kutatóév egyenérték) 0.18
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A tervezett kutatás célja a European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) kutatássorozat 2007. évi negyedik hullámában való részvétel, a magyarországi adatfelvétel lebonyolítása. A tervezett kutatás Magyarországon eddig egyedülálló, és az OTKA által folyamatosan támogatott kutatássorozat folytatását jelentené.
A kutatás célja elsősorban az, hogy továbbra is nyomon kövesse a rendszerváltás utáni Magyarországon a fiatalok alkohol- és drogfogyasztási szokásaiban bekövetkező változásokat, értelmezze, vizsgálja a droggal és alkohollal kapcsolatos attitűdök, viszonyulások, értékek területén lejátszódó folyamatokat, elemezze és értelmezze a drog- és az alkoholfogyasztás indítékait, a leginkább veszélyeztetettek szocio-demográfiai jellemzőiben bekövetkezett változásokat. A 2007. évi ESPAD kutatásban való részvétel amellett, hogy lehetőséget ad egy hosszabb időszak változásainak nyomon követésére, lehetővé teszi a magyarországi adatok nemzetközi kontextusban való értelmezését is.
angol összefoglaló
The aim of the proposed research project is to participate in the 4th wave of the European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) 2007, and the Hungarian data collection. This research project should be a continuation of a unique research series sponsored from the beginning by OTKA.
The aim of the research is to give information on the changes of alcohol and drug use among school population, to study attitudes, values toward alcohol and other drugs. The project also analyse reasons of adolescent alcohol and drug consumption and the process of changing social and demographical background of endangered population.
The participation in the ESPAD’2007 project should give us the possibility to analyse the changing tendencies of a 12 years period,but also to compare Hungarian data with 35 other European countries.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA által finanszírozott kutatás az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) 2007. évi negyedik hullámának magyarországi adatfelvétele volt. A kutatás országos reprezentatív mintán készült iskolában tanuló 8-10. évfolyamos diákok körében az alkohol és egyéb drogfogyasztási szokásokról önkitöltő csoportos lekérdezéssel. Bruttó minta: 10598, nettó minta: 8778. A 12 éve tartó, Európa országai többségének részvételével folyó kutatássorozat lehetővé teszi az időbeli változások követését és a magyar adatok nemzetközi összehasonlításban való értelmezését. A 2007. évi magyarországi eredmények szerint a tiltott és legális szerek különböző formájú fogyasztása széles körben elterjedt a magyar fiatalok között. A tiltott szerek kipróbálása és a legális szerek szélsőségesebb formájú fogyasztása gyakran együtt jár. Bár az ESPAD-kutatások kezdete – 1995 – óta a legtöbb szer fogyasztása jelentősen megnőtt, a romló tendencia elsősorban a 90-es évek végét, 2000-es évek elejét jellemezte. A 2007. évi adatok szerint csökkent a dohányzás, megállt a tiltott szerek fogyasztásának növekedése, és az alkoholfogyasztás terjedése is mérséklődik a magyar fiatalok körében.
kutatási eredmények (angolul)
The OTKA sponsored research is the Hungarian survey of the 4th wave of ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs). The data collection has been made on the national representative sample of school children studying on 8-10 grades about their smoking, alcohol and other dug use with self administered questionnaire. Grosse sample size: 10598, net sample size 8778. This 12 years survey series, with the participation of most European countries give the possibility of analyzing changing tendencies in Hungary and in international comparison. By the results of the 2007 Hungarian survey any forms of licit and illicit drug use are widespread among Hungarian school children. Endangered use of licit drugs and trying illicit drugs frequently characterize the same group of adolescents. While the consumption of both licit and illicit drugs has been spreading from the beginning of ESPAD surveys (1995) the worsening tendencies characterized mostly the end of 90th and the beginning of 2000th. By the results of the 2007’s survey the smoking has decreased, the use of illicit drugs has stabilized and several indicators of alcohol use also show an improving tendency.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/2054/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Elekes Zsuzsanna: Változó trendek, változó fogyasztási szokások. A budapesti középiskolások alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásai 1992-2007, Addiktológia 2007.3:189-211, 2007
Elekes Zsuzsanna: Az alkoholprobléma és társadalmi háttere, Az Addiktológia alapjai II. szerk: Demetrovics Zsolt. Eövös kiadó (közlésre elfogadva), 2008
Elekes Zsuzsanna: A serdülőkorúak alkohol- és egyéb drogfogyasztásának demográfiai vonatkozásai a rendszerváltást utáni másfél évtizedben, MTA Demográfiai Bizottság konferenciája Budapest 2007. november (előadás), 2007
Elekes Zsuzsanna: Hipotézisek a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásaiban bekövetkezett változásokhoz, Család és nővédelmi tudományos társaság éves konferenciája. 2007 november, Budapest. (előadás), 2007
Elekes Zsuzsanna: Kábítószerhelyzet Magyarországon, SOTE ÉLetmód konferencia Budapest 2007. november (előadás), 2007
Elekes Zsuzsanna: Changing trends in adolescent drug use in Budapest between 1992-2007, Journal Socialno Delo Special Issue Ljubljana (közlésre benyújtva), 2008
Elekes Zsuzsanna: Changing trends of alcohol consumption in Hungary, Workshop on European drinking trends and country sensitive prevention policies. 2007 október, Firenze (előadás), 2007

 

Projekt eseményei

 
2022-11-17 15:35:03
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: 2022_TÁRSADALOM- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem).
2020-02-13 12:42:22
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Szociológia és Társadalompolitika Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Kommunikáció és Szociológia Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »