Numerical analysis of changing in income disparities amongst hungarian micro regions, 1988-2002  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
60771
Type F
Principal investigator Major, Klára
Title in Hungarian Jövedelmi differenciálódás szimulációs vizsgálata magyarországi kistérségek esetében
Title in English Numerical analysis of changing in income disparities amongst hungarian micro regions, 1988-2002
Keywords in Hungarian konvergencia, numerikus szimuláció, Magyarország, kistérségek
Keywords in English convergence, numerical simulation, Hungary, micro-regions
Discipline
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)70 %
Regional Studies (Council of Complex Environmental Sciences)30 %
Panel Economics
Department or equivalent INSTITUTE OF ECONOMICS (Corvinus University of Budapest)
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-01-31
Funding (in million HUF) 3.685
FTE (full time equivalent) 0.83
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás PhD kutatásaim szerves folytatásának tekinthető, amelynek során nemzetközi jövedelemi különbségek vizsgálatával foglalkoztam. A jelen pályázatban Magyarország esetében kívánom vizsgálni a jelenséget, miközben a korábban alkalmazott módszer hiányosságain is szeretnék túllépni.
A kutatás célja, hogy elméleti modellel magyarázza valamint empirikus számításokkal illusztrálja a jövedelmi differenciálódási folyamatban a területi tényező szerepét. Ehhez az elméleti vizsgálatokban alkalmazott Markov modell továbbfejlesztett változatainak empirikus becslését és numerikus vizsgálatát fogjuk elvégezni.
A kutatás a regionális politikai döntés-előkészítéshez nyújt segítséget azzal, hogy pillanatfelvételt készít a Magyarországon eddig végbement jövedelmi differenciálódási folyamatról, ezt a kistérségek szintjén vizsgálja. Az uniós gazdasági térbe történő integrálódás folyamata a csatlakozást megelőzően, a rendszerváltás kezdete óra zajlik és a magyar területi folyamatokban megfigyelhető változások várhatóan részben hasonlóan fognak tovább alakulni a csatlakozás után is. A kutatás várható eredményei ennek alapján a kistérségek tipizálása, csoportosítása, a felzárkózási folyamatban a területi dimenzió szerepének és jelentőségének megmutatása és végül a várható jövedelmi mobilitásról készített előrejelzés. Mindezek segítenek a későbbi területfejlesztési irányelvek meghatározásához és a területi, regionális politikai lépéseinek, eszköztárának a kifejlesztéséhez.
Summary
This project is a natural continuation of my PhD research work. The research program is focusing on the income differencies in Hungary and is aimed to use a more sophisticated numerical method than the so widely applied stationary Markov chain.

The goal of the project is to develop and estimate a more accurate measure of the changes in income differencies and to emphasise the role of geography in this process. In order to prove our hypothesis we apply the mover-stayer model in combination with a conditioning theme for expressing the size of location effect. The empirical analysis is carried on the micro-regions in Hungary during the period of 1988-2002.

The results may help regional policy decision from different aspects. First, we make a snapshot of the income differencies amongst Hungarian micro regions of today and is to describe the proccess underwent during the last one and a half decade. Second, using our result on this process we are going to make a forecast on the expected direction and size of change. Third, we are to give a classification of micro-regions based on our more formal methods. Last, but not least the main novelty of this project is the methodology, which is not as widely used as its advantages were suggested.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatási projekt első fázisában a Mover-Stayer modellt alkalmaztuk a regionális jövedelemegyenlőtlenségek mérésének és előrejelzésének vizsgálatára globális és lokális szinten. A kutatási eredmények részben a Tér és Társadalom (Major Klára: Markov-láncok használata a regionális jövedelemegyenlőtlenségek előrejelzésében, Tér és társadalom, XXI. évf., 1. sz., 53-67. old., 2007) részben az Acta Oeconomica (Major Klára: Income disparities among Hungarian micro-regions: the mover-stayer modell, Acta Oeconomica, Vol. 58, 2. sz., 127-156. old., 2008) folyóiratokban jelentek meg. A kutatás második felében a Mover Stayer modell továbbfejlesztésén dolgozva speciális kevert Markov modelleket alkalmaztunk ugyanezen kérdés további elemzése céljából. A vizsgálat célja nem kis részben a korábbi fázisban alkalmazott modellek előrejelzési pontatlanságainak javítása volt. A kutatás ezen szakaszában egyben a teljes, a Markov lánccal történő egyenlőtlenség becslés és előrejelzésről szóló átfogó tanulmánykötetet készítettünk, amelyben a részfázis eredményein túlmenően a szakirodalom alapvető eredményeit is bemutattuk. A tanulmánykötet (Major Klára (szerk), Csiffáry Emilia, Farkas Miklós, Láda Ákos, Sali András, Tóbiás Áron: Markov-modellek, Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások, Regionális Tudományi Tanulmányok, 14. kötet, ISSN 1585-1419, http://geogr.elte.hu, 2008) a Regionális Tudományi Tanulmányok sorozatban jelent meg 2008 decemberében.
Results in English
In the first part of project we applied the mover-stayer model to estimate and forecast the regional income differencies in the micro-regions in Hungary since 1990. The results of this part has been published in a shorter version in „Tér és Társadalom” (only in Hungarian, Major Klára: Markov-láncok használata a regionális jövedelemegyenlőtlenségek előrejelzésében, Tér és társadalom, XXI. évf., 1. sz., 53-67. old., 2007) and later in full length in Acta Oeconomica (Major Klára: Income disparities among Hungarian micro-regions: the mover-stayer modell, Acta Oeconomica, Vol. 58, 2. sz., 127-156. old., 2008). The second part of the project focused on more recent advances made in the estimation of different mixtures of Markov chains. The goal of this part was twofold. On one hand we wished to apply this very recent development in markovian models to study the changes in income distribution in Hungary. On the other hand we were summarizing the markovian models applied in this area. The results of these two different works are all incorporated in a final study published only in Hungarian in the series of „Regionális Tudományi Tanulmányok” (Regional Science Studies, only in Hungarian, available at http://geogr.elte.hu)
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60771
Decision
Yes

 

List of publications

 
Major Klára (szerk), Csiffáry Emilia, Farkas Miklós, Láda Ákos, Sali András, Tóbiás Áron: Markov-modellek, Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások, Regionális Tudományi Tanulmányok, 14. kötet, ISSN 1585-1419, http://geogr.elte.hu, 2008
Major Klára: Income disparities among Hungarian micro-regions: the mover-stayer modell, Acta Oeconomica, Vol. 58, 2. sz., 127-156. old., 2008
Major Klára: Markov-láncok használata a regionális jövedelemegyenlőtlenségek előrejelzésében, Tér és társadalom, XXI. évf., 1. sz., 53-67. old., 2007

 

Events of the project

 
2020-02-12 17:41:19
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _KTK / Makroökonómia Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Közgazdaságtani Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
Back »