A nganszan nyelv számítógépes morfológiai elemzése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60807
típus K
Vezető kutató Várnai Zsuzsa
magyar cím A nganszan nyelv számítógépes morfológiai elemzése
Angol cím Computational Morphological Analyser of Nganasan
magyar kulcsszavak számítógépes nyelvészet, uralisztika, morfológia, fonológia
angol kulcsszavak computational linguistics, phonology, morphology, uralistics
megadott besorolás
Nyelvtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont
résztvevők Szeverényi Sándor
Várnai Zsuzsa
Wagner-Nagy Beáta
Wagner-Nagy Beáta
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 8.830
FTE (kutatóév egyenérték) 4.01
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A nganaszan nyelv számítógépes morfológia elemzése

Egy NKFP pályázat keretében 2001 és 2005 között kilenc uráli nyelvnek készül, ill. készült el számítógépes morfológiai elemzőprogramja egységes szempontok alapján. A nganaszan nyelv – mely az uráli nyelvek között az egyik legveszélyeztetettebb (alig ötszázan beszélik), és a legkevésbé kutatottak egyike – szintén bekerült a vizsgált nyelvek közé.
A nganaszan szóalaktani elemzőprogram jelentősége és fontossága nem csak abban rejlik, hogy különböző nganaszan szövegek gyors és automatikus morfológiai elemzését teszi lehetővé, így olyan kutatók számára is hozzáférhetővé teszi ezt a különleges nyelvet, akik egyébként korábban nem foglalkoztak vele, hanem elsődlegesen abban, hogy a program rávilágít a nganaszan nyelv fonológiájáról és morfológiájáról jelenleg rendelkezésre álló leírások olyan ellentmondásaira, ill. hiányosságaira, amelyek korábban nem voltak ismertek. Míg a nganaszan morfofonológia nyelvészeti modelljeinek a pontosság és a teljesség szempontjából való vizsgálata a nyelv rendkívüli bonyolultsága miatt emberi erővel szinte lehetetlen feladat, a program lehetővé teszi, hogy nagyon részletesen teszteljük a nyelvtan adekvátságát.
A projekt célja, hogy az elemzőprogram fejlesztésével, a hiányos és ellentmondásos adatok, paradigmák tisztázásával, újabb szövegek, hangzóanyagok terepen történő gyűjtésével a nganaszan teljes fonológiai és morfológiai leírását adhassuk, hogy minél pontosabb leírás maradjon fent erről a kihalás szélén álló, különleges kis nyelvről.
angol összefoglaló
In a project financed by NKFP, morphological analyzers for 9 small Uralic languages were created between 2001 and 2005. Nganasan, one of the most severely endangered and also one of the least documented members of the Uralic language family, was among them.
What makes the Nganasan morphological analyzer important, is not only the fact that it can rapidly and automatically annotate Nganasan text, thus providing access to linguistic data concerning this extraordinary language for researchers who previously did not have the opportunity to investigate it. What is probably even more important is that the program sheds light on inconsistencies and gaps in the currently available descriptions of the phonology and morphology of Nganasan which had not been previously detected, and also helps correcting them. While examining linguistic models of the very complicated morpho-phonological processes in Nganasan with regard to exactness and completeness by hand is an extremely difficult task, the program makes an exhaustive testing of the adequacy of our grammatical models possible.
The aim of our project is to develop a complete phonological and morphological description of Nganasan, which will also be implemented in an enhanced version of our morphological analyzer. We will identify and fix gaps and errors in available descriptions and linguistic data, and collect additional field data, so that we can publish an accurate account of this small language on the verge of extinction.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Jelen kutatás közvetlen előzményének tekinthető az a projektum (NKFP 2001/5/135: Komplex uráli nyelvészeti adatbázis), amelynek egyik célkitűzése az volt, hogy kilenc uráli nyelvhez számítógépes morfológiai elemzőprogram készüljön. OTKA projektumunk a modell, azaz az elemzőprogram fejlesztését, a hiányos és ellentmondásos adatok, paradigmák tisztázását, újabb szövegek, hangzóanyagok terepen történő gyűjtését, valamint a nganaszan nyelv teljes és részletes leírását tűzte ki céljául. Az elemző tökéletesítése mellett nagy hangsúlyt fektettünk egyrészt az újabb szövegek gyűjtésére, másrészt a részletes nyelvi leírásra. Célul tűztük ki azt is, hogy szövegeinket elérhetővé tesszük, hiszen a kisebb uráli nyelvek kutatásában az egyik legnagyobb probléma, hogy kevés a hozzáférhető, elektronikus formátumú szöveg. Mindezt erősítette az a tény, hogy a nganaszan az egyik legveszélyeztetettebb uráli nyelvek egyike, anyanyelvi szinten ma már csak a legidősebb generáció (40-50 fölötti nemzedék) beszéli. Ennek megfelelően a kutatás folyamán a következő eredmények születtek: ▪ Egy morfológiai elemző program, amely az interneten on-line elérhető, és melynek segítségével nganaszan szövegek elemezhetők. ▪ Az online elemző által megelemzett, általunk egyértelműsített, annotált szövegek. ▪ A nganaszan nyelv korábbiaknál sokkal alaposabb és korszerűbb angol nyelvű leírását adjuk egy modern szemléletű monográfia keretében.
kutatási eredmények (angolul)
The present research is based on the project NKFP 2001/5/135: Komplex uráli nyelvészeti adatbázis (Complex Uralic Linguistic Database) that aimed – among other objectives – to develop morphological analyzer for nine small Uralic languages. The objective of the present OTKA project was to further develop its model - the morphological analyzer-, to disambiguate the incomplete or contradictory data and paradigms, to collect new data on site, and to give an exhaustive description the Nganasan language. Apart from the improvement of the morphological analyzer, great emphasis was put on the collection of new texts as well as on providing a detailed linguistic description. A further objective was to offer texts reachable on-line, since one of the main problems in the research of the smaller Uralic languages is the lack of sufficient electronic texts. The fact that Nganasan is one of the most endangered Uralic languages, spoken as a mother tongue only by the oldest generation (those older than 40-50) puts emphasis on the importance of this research. The results obtained during the project are the following. ▪ A morphological analyser for Nganasan texts that can be reached on-line. ▪ Annotated texts, analysed by the software and disambiguated by the researchers. ▪ A modern description of the Nganasan language in a monography far more detailed and up-to-date than previous works.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60807
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szeverényi Sándor: Depictive in Nganasan, New Trends in Uralistics, Szeged, 2009
Szeverényi Sándor- Wagner Nagy Beáta: The semantics of ’give’ verbs in the Samoyedic languages, New Trends in Uralistics, Szeged, 2009
Szeverényi Sándor – Várnai Zsuzsa –Wagner-Nagy Beáta: Az Isten háta mögött, http://www.nyest.hu/hirek/az-isten-hata-mogott 2009. június 22., 2009
Wagner-Nagy Beáta: Negationsmöglichkeiten im Nganasanischen, WEB-FU [http://webfu.univie.ac/at/], 2006
Novák Attila - Wagner-Nagy Beáta: A Computational Morphology for Nganasan, http://fgroszt.nytud.hu/wnb.htm, 2006
Varnai Zsuzsa: Mora or Syllable, 14th Manchester Phonology Meeting, http://www.englang.ed.ac.uk./mfm/14mfmabbk.pdf, 2006
Wagner-Nagy Beáta: Doesn't gradation work in Nganasan?, 12th International Morphology Meeting, 2006
Novák Attila: Language resources for Uralic minority languages, Proceedings of the SALTMIL Workshop at LREC-2008: Collaboration: interoperability between people in the creation of language resources for less-resourced languages, 2008
Novák Attila, Wenszky Nóra: Mire jó és hogyan készül egy számítógépes morfológia?, Alberti Gábor, Fóris Ágota (eds.): A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 157–169., 2007
Várnai Zsuzsa: Syllable in Samoyedic languages, Конференция по уральским языкам, посввященная 100-летию К. Е. Майтинской, Москва 2007, 49-50, РАН Институт Языкознания, 2007
Wagner-Nagy Beáta: Типология средств выражения стандардного отрицания в самодийских и обско-угорских языках, Конференция по уральским языкам, посввященная 100-летию К. Е. Майтинской, Москва 2007, 47-49, РАН Институт Языкознания, 2007
Szeverényi Sándor: On the applicability of diachronic cognitive onomasiology to Uralistics, Конференция по уральским языкам, посввященная 100-летию К. Е. Майтинской, Москва 2007, 211-213, РАН Институт Языкознания, 2007
Szeverényi Sándor: On Samoyedic Metaphors (based on investigating property concepts in Nganasan), Материалы 2-й международнoй конференции по самодистике , Нестор-История, Санкт-Петербург, 195–207, 2008
Wagner-Nagy Beáta: Типология средства выражения стандартного отрицания в самодийских и обско-угорских языках, Материалы 2-й международной конференции по самодистике, Санкт-Петербург, 68–84., 2008
Wagner-Nagy Beáta-Matti Miestamo: Negation, Kick-off-Konferenz des Projekts Typologische Datenbank der uralischen Sprachen, Wien [http://www.univie.ac.at/urtypol/mwn.pdf], 2008
Várnai Zsuzsa - Kubínyi Kata: About gradation in Finnish and Nganasan, Budapesti Uräli Műhely 6. [http://fgroszt.nytud.hu/rendezvenyek/bum6prg.htm], 2008
Sipos, Mária – Sipőcz, Katalin – Várnai, Zsuzsa – Wagner-Nagy, Beáta: The Current Sociolinguistic Situation of some Uralic Peoples, Tanulmányok a finnugrisztika és nyelvtörténet köréből. MTA NyTI, 2009
Várnai, Zsuzsa - Wagner-Nagy, Beáta: Van-e /e/ a nganaszanban. (Is there /e/ in Nganasan?), Budapesti Uráli Műhely 6. [http://fgroszt.nytud.hu/wnb/e_in_Nganasan-handout.pdf], 2008
Wagner-Nagy Beáta – Szeverényi Sándor: Terepmunka a nganaszanoknál, Finnugor Világ XIV/1: 13–17, 2009
Wagner-Nagy Beáta – Szeverényi Sándor: Az utolsó szó, Élet és Tudomány LXIV: 518–521., 2009
Wagner-Nagy Beáta: Existential and possessive predicate phrases in Nganasan, Finnisch-Ugrische Mitteilungen Band 32/33, 619-630., 2009
Novák Attila: Morphological Tools for Six Small Uralic Languages, Proceedings of The Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2006), Genoa, 2006
Szeverényi Sándo: Derivational suffixes as/or classifiers? Word-formation of the Nganasan adjectives, Universals and Typology in Word Formation. Kassa, 2009
Wagner-Nagy Beáta – Várnai Zsuzsa – Kovács Zsófia – Ruttkay-Miklián Eszter – Szeverényi Sándor – Salánki Zsuzsa – Janurik Boglárka: Венгерские полевые экспедиции у уральских народов России, The Third International Conference on Field Linguistics, Moscow, 2009
Várnai Zsuzsa – Wagner-Nagy Beáta: Kontaktusjelenségek a Tajmiron, Nyelvelmélet és diakrónia, piliscsaba, 2009
Szeverényi Sándor: Depictive in Nganasan, New Trends in Uralistics, Szeged, 2009

 

Projekt eseményei

 
2008-11-20 10:34:35
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Wagner-Nagy Beáta
Új vezető kutató: Várnai Zsuzsa

A vezető kutató váltás indoka: hosszabb külföldi tartózkodás
vissza »