A Pannon-tó jelentősebb relatív vízszintingadozásainak vizsgálata az Alföld ÉNy-i behordási területén  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60861
típus K
Vezető kutató Juhász Györgyi
magyar cím A Pannon-tó jelentősebb relatív vízszintingadozásainak vizsgálata az Alföld ÉNy-i behordási területén
Angol cím Significant relative lake-level fluctuations in the area of NW sediment input of the Hungarian Plain
magyar kulcsszavak integrált sztratigráfia, szedimentológia, ősföldrajzi rekonstrukció
angol kulcsszavak integrated stratigraphy, sedimentology, paleogeographic reconstruction
megadott besorolás
Geológia, tektonika, vulkanológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Magyar Állami Földtani Intézet
résztvevők Pogácsás György
Tóthné Makk Ágnes
projekt kezdete 2006-03-01
projekt vége 2011-08-31
aktuális összeg (MFt) 7.200
FTE (kutatóév egyenérték) 3.42
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A munka célja az alföldi pannóniai s.l. képződményeknek a Pannon-tó jelentősebb relatív vízszintingadozásai hatására bekövetkezett fáciesváltozásainak és ősföldrajzi kép változásainak a vizsgálata az Alföld ÉNy-i behordással jellemezhető területén, amely magában foglalja a Duna-Tisza-közét és a Közép-Alföldet. Szeretnénk kitérképezni a jelentős szekvenciahatárokhoz köthető, vagyis komolyabb vízszintcsökkenéskor (kisvíz idején) bevágódott völgyeket ill. kanyonokat a lehetőségek szerint, amelyek azonban csak az újabb szeizmikus szelvények segítségével nyomozhatóak. A jelenleg folyó vizsgálatok alapján bizonyos szekvenciahatárokhoz kötődően néhány komoly bevágódást látunk, ugyanakkor jelentősebb transzgresszió nyomai is fellehetők a fúrási rétegsorokban. A Közép-Alföldön fel tudunk állítani olyan sűrűbb szelvényhálót, amelynek segítségével térképezni tudjuk a bevágódott völgyeket, és ahol fúrási adatok állnak rendelkezésre, vizsgálhatjuk ezen völgykitöltések anyagát. Néhány szelvény mentén 2 dimenziós süllyedéstörténeti modellezést végzünk. Ez alapján pontosabb ősföldrajzi képet rajzolhatunk a medencefeltöltés menetéről, és arról, mely időintervallumban hol voltak találhatóak a legnagyobb delta ágak, ill. a vízalatti kanyonok, amelyek a turbiditeket szállították a mélymedencébe, merről érte el a medencének ezt a részét a delta rendszer, mi okozhatta a jelentős relatív vízszintingadozásokat a medencerészben, és milyen hatással voltak az ősföldrajzi helyzetre.
angol összefoglaló
The aim of the project is to investigate the changes of the facies and paleogeography caused by the significant relative base level fluctuations of Lake Pannon on the area of the NW sediment input into the Hungarian Plain, comprising the Danube-Tisza Interfluve and its central part (Jászság). We would like to map the incised valleys and canyons formed during significant lowstands which can be detected only on not too old seismic lines. On the basis of recent investigations along several regional profiles a few big canons were seen, and there were signs of a major transgression on well-logs. In the central part of the Hungarian Plain we can set up a profile network which will help us to carry out the mapping, and where we have wells nearby we can examine the infill of the canyons and valleys. Along one or two profiles we would like to carry out 2D subsidence modelling. These can give a more detailed paleogeographic picture about the filling up of the basin, where the main distributaries and underwater canyons were found which carried along the turbidites into the basin and what caused these significant lake-level changes.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során a pannóniai s.l. képződmények integrált sztratigráfiai elemzését végeztük a Duna-Tisza-közén és a Közép - Alföldön. Célunk a jelentős szekvenciahatárokhoz köthető ősföldrajzi változások vizsgálata volt. Megállapítottuk, hogy a szekvenciahatárok közül kettő járt komolyabb relatív vízszintingadozással , a Pa-4 és a Pa-5. A Pa-4-hez kötődően a Közép-Alföldön azonosítottuk és kitérképeztük a hatalmas bevágódott Alpár kanyonrendszert. Az egyes kanyonágak mélysége a 700 m-t, szélessége a 8-10 km-t eléri, és több ág fut össze a fővölgyben. A völgykitöltések anyaga többnyire agyagos, legalsó részén áthalmozott homokkőtestekkel. Pontosítottuk az ősföldrajzi képre és a főbb szekvenciahatárokat kialakító tényezőkre vonatkozó ismereteket. A két fő szekvenciahatáron bekövetkezett jelenségek, és a relatív vízszintingadozások oka tektonikai eredetű. A vizsgált térség északi felén húzódik az úgynevezett Középmagyarországi Mobilis Öv, amelyet két aljzati nagyszerkezeti egység, az ALCAPA és a Tisza, valamint a köztük lévő, az egykori óceáni litoszférákhoz kapcsolódó képződmények egymáshoz viszonyított helyzete, időnkénti kiújuló mozgása alakított. Ebben az instabil medencealjzattal bíró zónában több fázisban igen markáns deformációk érték az üledékösszletet. 2D süllyedés- és hőtörténeti modellezést végeztünk. A gyakorlati alkalmazások tekintetében vizsgálataink kiterjedtek a vízföldtani, CH földtani vonatkozásokra, de a CO2 földalatti elhelyezése kérdéskörére is.
kutatási eredmények (angolul)
During the research the Late-Miocene – Pliocene formations in the Danube-Tisza Interfluve and the Central Hungarian Plain, dominated by sediment input from the NW direction, were investigated by integrated stratigraphy. Our goal was to define the paleogeographic changes connected to the main sequence boundaries. Two of them were found to bare considerable relative base level changes, the Pa-4 and Pa-5 SB. The giant Alpar canyon system were recognized and mapped throughout the area connected to SB Pa-4. The size of the individual canyons filled mainly by muds can reach 700 m depth and 8-10 km width in the neighbourhood of the trunk valley. The results refined our knowledge base concerning paleogeography and factors of base-level changes in the Pannonian Basin. As it became obvious that the main driving force was tectonics we continued the research with extended structural investigations of the area. Wrench tectonic control was combined with shortening features in the Mid-Hungarian Mobile Zone and the onset of inversion were appointed around the 3rd order SB Pa-4, continued through the Pliocene as well. 2D modelling of subsidence, thermal and maturity history was carried out. The results of the investigations were extended for hydrogeological and HC prospecting purposes. Also the possibilities of CO2 storage in deep aquifers were studied in the frame of the research project.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60861
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Juhasz, Gy. , Gy. Pogacsas, Magyar I., Hatalyák P. (in rev.): The Alpar Canyon system in the Pannonian Basin: its morphology, infill and development., Global and Planetary Change, 2012
Csizmeg J., Gy. Juhász, K Milota, Gy. Pogácsás (in rev.): Comparative Modelling of Subsidence, Thermal and Maturity History of Late Miocene to Quaternary Formations in the Pannonian Basin, Geologica Carpathica, 2012
Edit Thamó-Bozsó, Györgyi Juhász, Lajos Ó.Kovács , Maria Mange (in rev.): Mineralogical and sedimentological characteristics of Late-Miocene – Pliocene sands and sandstones in the central part of the Pannonian Basin and their provenance, Sedimentology, 2012
Pogácsás Gy., Juhász Gy., Csizmeg J., Dudás Á., Németh N. (in prep): Late Neogene-Quaternary structural style and fault activity timing in the central part of the Mid-Hungarian Mobile Belt., Tectonophysics, 2012
Juhász Gy, Pogácsás Gy., Csizmeg J., Dudás Á. (in prep.): Ősföldrajzi és tektonikai és vizsgálatok az Alföld nyugati részének pannóniai s.l. rétegsorában, Földtani Közlöny, 2012
Berta M., Király Cs., Falus Gy., Juhász Gy., Szabó Cs.: Preliminary physical and geochemical study on a sedimentary rock series of the Pannonian Basin for CCS (Hungary)., Energy Procedia, 4., 4719-4723, 2011
Szamosfalvi Á., Falus Gy., Juhász Gy.: A CO2 föld alatti tárolása “sósvizes” víztartó rétegekben történő megvalósulásának lehetőségei Magyarországon, Magyar Geofizika, 52/2, p. 1-11, 2011
Pogácsás. Gy., Juhász Gy., Németh N., Dudás Á., Csizmeg J.: Shortening features in the Late-Miocene – Pliocene sediments along the central part of the Mid-Hungarian Mobile Belt., Travaux Geophysics, XL, Czech Rep., 62-63, 2011
Csizmeg J., Gy. Juhász, K Milota, Gy. Pogácsás: Subsidence, Thermal and Maturity History of Late Miocene to Quaternary Formations in the Pannonian Basin., AAPG ICE, Milano, Extended Abstract, Search and Discovery 1072033, 2011
Pogácsás Gy. , Gy. Juhász, J. Csizmeg, Á. Dudás, N. Németh, A. Milankovich, T. Tomcsányi, B. Baracsi, B. Szabó, B. Akács, J. Mádl-Szőnyi, Sz. Simon, B. Czauner: Late Miocene-Pliocene shortening, uplift and wrench tectonics dominated canyon development along the Mid-Hungarian Mobile Belt., AAPG ICE, Milano, Extended Abstract, Search and Discovery 1072039, 2011
Pogácsás Gy. , Gy. Juhász, Á. Dudás, J. Csizmeg: Wrench Tectonics Control on Neogene-Quaternary Sedimentation and Hydrocarbon Accumulation along the Mid-Hungarian Mobile Belt, AAPG ICE, Milano, Extended Abstract, Search and Discovery 1072123, 2011
Pogácsás Gy., Juhász Gy., Mádlné Szőnyi J., Simon Sz., Lukács Sz.: A Paks-Kisújszállás pannon-kvarter oldaleltolódás hatása az üledék felhalmozódásra és a mélységi vizek áramlására. – In: Medencefejlődés és geológiai erőforrások., Geolitera, Szeged, pp.91-95., 2010
Mádl-Szőnyi J., Toth J., Pogácsás Gy.: ) Soil and wetland salinization in the frame of the Duna-Tisza Interfluve hydrogeological type section, . Central European Geology 51/3. 203-217., 2009
Juhász Gy., Pogácsás Gy., Magyar I.: Óriáskanyon-rendszer szeli át a pannoniai üledékeket?, Földtani Közlöny, 137/3, 307-326, 2007
Sütõ Zoltánné -Szegõ Éva: Szervesvázú mikroplankton vizsgálatok az erdélyi-medencei marosorbói (Oarba de Mures) szarmata és pannon határsztratotípus rétegeibõl, Földtani Közlöny 138/3, pp.279-296, 2007
Mádl-Szőnyi J., Toth J., Pogácsás Gy.: Soil and wetland salinization in the frame of the Duna-Tisza Interfluve hydrogeological type section., In: Mádl Szőnyi J., Pogácsás Gy., Toth J., Eszter P. eds. From the artesian paradigm to basin hydraulics. ELTE, Budapest p. 29-44., 2008
Pogácsás Gy., Juhász Gy., Mádlné Szőnyi J., Simon Sz., Lukács Sz.: Wrench tectonics control on Neogene-Quaternary sedimentation along the Mid-Hungarian Mobile Belt, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, EGU General Assembly, 2010
Pogácsás Gy., Juhász Gy., Csizmeg J., Dudás Á., Mádlné Szőnyi J., Simon Sz., Czauner B., Németh N.: Late Miocene - Quaternary shortening and wrenching dominated groundwater flow in the central part of the Mid-Hungarian Mobile Belt, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-13414-2, 2011, EGU General Assembly,, 2010
Juhász Gy., Pogácsás Gy., Magyar I.: Evidences in the Pannonian Basin: giant canyon incisions in the Late-Miocene (Pannonian s.l.), connected to SB Pa-4 (ca. 6.8 Ma), , Hungary, Geophysical Research Abstracts, Vol.10, EGU2008-A-07224; SSP16-1TH2O-004, 2008
Juhasz, Gy. , Gy. Pogacsas: Controls on Late-Miocene sedimentation along the Mid-Hungarian Mobile Belt in the Pannonian Basin, ISC 2010, Mendoza, Argentina, p.487, 2010
Juhasz, Gy., Gy. Pogacsas, I. Magyar, A. Jambor: The Alpar Canyon system in Lake Pannon (Central Paratethys)., 3rd NCSEE Meeting, Cluj, Abstracts p. 57-58, 2009
Juhasz, Gy., Gy. Pogacsas: Tectonically driven relative lake-level-change related phenomena and evidences in the Late-Miocene of the Pannonian Basin – a possible correlation to the Messinian?, 13th Congress RCMNS, Naples, Abstracts p. 57-58, 2009
Juhasz, Gy., Gy. Pogacsas, I. Magyar: Origin and evolution of the Alpar Canyon system, Hungary., SPE Regional Conference, Budapest, Abstracts p. 318, 2009
M. Berta, Cs. Király: CCS research in Hungary: Background and possibilities, CO2 Geological Storage Conference, Obergurgl, Austria, Abstracts p. 59, 2009
M. Berta, Cs. Király, Gy. Falus, Gy. Juhász, E Székely, Cs. Szabó: Preliminary studies on potential rock samples for CCS in the Pannonian Basin, Hungary, Second EAGE CO2 Geological Storage Workshop, Berlin, 2010
Juhász Gy., Pogácsás Gy., Magyar I.: Canyon development in a lake basin? - a case study from the Central Pannonian Basin, Hungary, IAS 2007 Patras, Greece, Abstracts p.98, 2007
Juhász Gy., Pogácsás Gy., Magyar I.: Kanyonrendszer szeli át a pannóniai üledékeket?, MFT Vándorgyűlés - HUNTEK Workshop, Sopron, Abstracts pp.27-28, 2007
Juhász Gy., Pogácsás Gy.: Lake-level change related sedimentological phenomena and evidences in the Late-Miocene of the Pannonian Basin, Hungary, 2nd international workshop ''Neogene of Central and SE Europe'', Kapfenstein, 2007
Thamó-Bozsó E., Juhász Gy.,O.Kovács L.: Tendencies in mineral composition of Late Neogene sands and sandstones on the Hungarian Plain indicated by statistical methods, reflecting provenance, facies and tectonic, Sediment 2006, Göttingen Abstracts p.165, 2006
Pogácsás Gy., Juhász Gy., Milankovich A., Dudás Á,. Csizmeg J., Kajári M., Szabó B., Tomcsányi T., Akács B.: Pannon-kvarter oldaleltolódások a Duna-Tisza közén, - IX.. Földtudományi Ankét, Nagykanizsa, 2010
Juhász Gy., Pogácsás Gy., Magyar I.: Integrated stratigraphy and architecture of a back-arc basin - a key to structural evolution in the Pannonian Basin, Hungary, ISC 2006 Abstracts O-164, p.124, 2006
Csizmeg J.: Süllyedés-, hő- és éréstörténeti rekonstrukció egy alföldi 2D regionális szeizmikus szelvény mentén., Szakdolgozat, ELTE, p. 66, 2010
Baracsi Berta: Az (alsó) középső-miocén képződmények vizsgálata szeizmikus és fúrási adatok alapján a Duna-Tisza közi fő oldaleltolódási zóna mentén, Kiskőrös-Orgovány térségében, Szakdolgozat, ELTE p.58, 2011
Dudás Árpád: Felső-miocén vetők és redők vizsgálata 2D szeizmikus vonalak alapján a Duna-Tisza köze északi és középső részén., Szakdolgozat, ELTE, p.73, 2011
Király Csilla: Mélyfúrási és egyéb adatok CO2 tárolás szempontjából történő specifikus elemzése, Szakdolgozat, ELTE, p.45, 2011
Horti A.: A Derecskei-árok süllyedés–, és hőtörténetének vizsgálata vitrinitreflexió mérések alapján., Szakdolgozat, ELTE, p. 53, 2009
Lukács Sz.: A Paks-Szolnok között húzódó pannon-pleisztocén oldaleltolódás vizsgálata szeizmikus adatok alapján, Szakdolgozat, ELTE, p. 65, 2009
Horti Anikó: Az Alföld egyes részeinek süllyedés-és éréstörténeti vizsgálata. –, TDK dolgozat, ELTE, 2008
Berta M. , Király Cs.: CO2 hosszútávú elhelyezésére potenciálisan alkalmas alföldi üledékes kőzetsorozatok fúrásadatainak elemzése, TDK dolgozat, ELTE, 2009
Juhász Gy.: Pannonian s.l. Formations in the vicinity of the Makó-trough: distribution, facies and sedimentary environments., A Makói-árok rétegtana ankét. ELTE 2008 április 17., 2008
Juhász Gy.: A Pannóniai képződmények litosztratigráfiája, különös tekintettel az újabb integrált sztratigráfiai vizsgálatok eredményeire, MFT előadóülés, 2006
vissza »