Térinformatikai módszerek kidolgozása térképi alapú talajtani adatok információtartalmának maximális kiaknázására és aktualizálására  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
60896
típus K
Vezető kutató Pásztor László
magyar cím Térinformatikai módszerek kidolgozása térképi alapú talajtani adatok információtartalmának maximális kiaknázására és aktualizálására
Angol cím Elaboration of GIS methods for the exploitation and upgrading of information content of map based soil data
magyar kulcsszavak térbeli talajinformációs rendszerek, térinformatikai módszerek, archív adatok, reambuláció
angol kulcsszavak spatial soil information systems, GIS methods, data archives, reambulation
megadott besorolás
Talajtan, talajbiológia, talajkémia, talajfizika (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
résztvevők László Péter
Szabó József
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 18.000
FTE (kutatóév egyenérték) 0.31
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A talajokra vonatkozó információigény az utóbbi évtizedekben erőteljesen megnövekedett, nem csak az agrárium részéről. Az információkkal szembeni aktuális elvárás, hogy azok digitálisan és minél szélesebb körben legyenek hozzáférhetők, ezért a legfőbb talajtani információhordozó szerepét a (térbeli) talajinformációs rendszerek vették át.
A hagyományos talajfelvételezés és -térképezés idő- és költségigényes. Újabb országos, térképezési munkák nem várhatók, emiatt egyre nagyobb szerepet kap a talajokról rendelkezésre álló információk mind alaposabb kiaknázása.
A hazai digitális talajtani információk között kitüntett szerepe van a Kreybig térképezés feldolgozása alapján kiépülő, országos, átnézetes léptékű Kreybig Digitális Talajinformációs Rendszernek (KDTIR). Az alapját adó felvételezés, a rendelkezésre álló térképek és magyarázó füzetek sokkal több információt tartalmaznak, mint amit hagyományos módszerekkel ki lehetett fejteni belőlük, és ami a nyers digitális feldolgozás eredményeként előáll. Egy térbeli talajinformációs rendszer megfelelő eljárásokkal, illetve környezeti segédváltozók bevonásával pontosabbá és megbízhatóbbá tehető
Pályázatunkban ezen feladatok megoldására koncentrálunk. A térinformatika különböző ágainak alkalmazására építő, módszereket kívánunk kifejleszteni, melyek a KDTIR térbeli és tematikus pontosításának, finomításának, aktualizálásának lehetőségét, illetve megbízhatóságának becslését teremtik meg, az eredeti térképi alapú talajtani információk mind alaposabb kiaknázása, megfelelő térbeli adatinfrastuktúrába illesztése és jól irányzott mintavételezéseken alapuló, újrafelvételezett adatok integrálása révén.
angol összefoglaló
Soil surveys, soil maps, spatial soil information systems, soil geographic databases, are all designed for fulfilling the requirements and demands of society, which increased dramatically in the last decades. Traditional soil survey is time consuming and expensive, new conventional surveys in the near future are very unlike, consequently methods exploiting existing information are becoming increasingly important. In the recent digital era spatial soil information systems (SSISs) are playing a more and more important role in this context.
A great amount of soil information is available in Hungary due to former agrogeological surveys. As primary importance, GIS adaptation and digital reambulation of the results of the practical 1:25,000 scale soil-mapping programme hallmarked by Kreybig is under construction.
There is much more information originating from this survey, which was processed traditionally on the map series and in reports, and what is provided by archiving them simply digitally. A true SSIS should reach higher digital levels. As a result, the raw information processed using appropriate methods together with complementary spatial, digital, environmental data, a higher level, more accurate and reliable system could be developped.
In our work we focus on the solution of this kind of problems. We are going to develop GIS based methods for the spatial and thematical refinement, improvement of Kreybig Digital Soil Information System which involves both its integration within appropriate spatial data infrastructure and updating with efficient field correlation. This makes an inherent refinement and upgrading of the system possible as well as the estimation, measurement of the reliability of the system.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Digitális talajtérképezési eljárásokat és talajfelvételezési módszertant fejlesztettünk ki, mintaterületeken elvégezve a Kreybig térképezés archivumának teljes feldolgozását, a térképi elemekre és a talajszelvényekre vonatkozó információk integrálásával, és a nyers adatbázis alapján a területi kiterjeszthetőséget optimalizáló, célirányosan tervezett terepi mintavételezés aktuális adatai alapján. A térbeli elemzések és az aktualizált adatbázis eredményeként a Kreybig alapokon levezethető, legjobb térbeli felbontású, tematikus talajtérképeket szerkesztettünk; a megbízhatóságuk térképi ábrázolásával. Eltérő léptékű, térképi alapú, talajtani adatok integrálásával kialakított, térben és tematikusan inhomogén felbontású és megbízhatóságú talajinformációs rendszert digitális talajtérképezési eszközök és térbeli környezeti segédinformációk felhasználásával térinformatikailag homogenizáltuk. Az egyes részállományokat tematikusan és térben kiterjesztettük a komponensek előnyeinek megőrzésével és részleges továbbszármaztatásával digitális talajkartogramok és funkcionális talajtérképek szerkesztésére. Talajdegradációs folyamatokra vonatkozó, térképi alapú információk térinformatikai elemzésének eredményeképpen komplex degradációs térképet szerkesztettünk, mely alkalmas a degradációs régiók lehatárolására és a veszélyeztetettség térbeli indikálására, lehetővé téve a folyamatok általi kockázat különböző szintű területi aggregelását és így ezen térbeli objektumok összehasonlítását.
kutatási eredmények (angolul)
Digital soil mapping and field survey methodology was elaborated for the semantic and spatial refinement, upgrading of map related, legacy soil information. We exploited all available and applicable information fragments on spatial features of both soil mapping units and soil profiles. As a result we produced soil maps with the most detailed spatial resolution, which can be produced at this scale based on the soil mapping concept elaborated by Kreybig. For the characterization of the spatial reliability of thematic information we introduced an indicator function presented together with its thematic soil map. By the integration of large and regional scale, map related, legacy soil information with various origin, a spatial soil information system was created, which is featured by inhomogeneous semantic and spatial resolution and reliability. The system was upgraded to be self-consistent using environmental auxiliary information and digital mapping methods with spatial and semantic inference of the components and the preservation of their advantages. By the spatial analysis of environmental information related the soil degradation, a complex digital degradation map was compiled, which can be used for the delineation of soil degradation region as well as for the spatial indication of degradation risks. Based on this latter feature, the regional aggregation of degradation risk can be carried out for different geographical objects, which then can be mutually compared.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60896
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs:: Digital processing and upgrading of legacy data collected during the 1:25 000 scale Kreybig soil survey, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica; 45: 127-136., 2010
Pásztor L, Pálfai I, Bozán Cs, Kőrösparti J, Bakacsi Zs, Szabó J,: Quantifying and mapping lowland excess water hazard, Advances in GeoEcology 40; 185-190., 2009
Szabó J, Dombos M, Pásztor L, Bakacsi Zs, László P.: Practical problems of soil state assessment; experiments in the Bodrogköz sample area., Tájökológiai Lapok, 6(1); 27-41., 2008
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs,: Regionalization of Soil Degradation Processes in Hungary., Cereal Research Communications (Suppl.), 36; 507-510., 2008
Laborczi A., Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs, Dombos M,: Pedological Support of the Landscape-Ecological Mapping of Hungary., Cereal Research Communications (Suppl.), 36; 503-506., 2008
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs: Az archív adatoktól a digitális funkcionális talajtérképekig, In: Szabó V, Orosz Z, Nagy R, Fazekas I (eds.) IV. Magyar Földrajzi Konferencia. ISBN 978-963-06-6004-4, Debrecen; 11-17., 2008
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs, Dombos M, László P: Exploiting spatio-temporal features of Digital Kreybig Soil Information System for the identification of regional scale soil degradation processes, In: Kertész Á. (ed.) Proceedings of 15th International Congress of ISCO. CD-ROM ISBN 978-963-9545-20-5, Geographical Research Institute Hungary, Budapest; pp.4., 2008
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs, Dombos M, László P:: A Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer pontosságának és megbízhatóságának növelése, Acta Agraria Kaposváriensis, 11(2), 2007; 85-98., 2007
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs:: A Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer., Térinformatika, 2007/8; 19-21, 2007
Szabó J, Pásztor L, Bakacsi Zs, László P, Laborczi A: A Kreybig Digitális Talajinformációs Rendszer alkalmazása térségi szintű földhasználati kérdések megoldásában, Agrokémia és Talajtan, 56; 5-20., 2007
Tóth T, Pásztor L, Várallyay Gy, Tóth G: Overview of soil information and soil protection policies in Hungary, Hengl T., Panagos P., Jones A., Tóth G. (eds.) Status and prospect of soil information in South-Eastern Europe: soil databases, projects and applications. European Comiss, 2007
Pásztor L: Functional soil mapping for identification of NVZs, In: M. Wachowicz, L. Bodum (eds.) Proceedings of AGILE 2007 (ISBN 978-87-918-3004-4). Alborg University, Denmark; 139-143., 2007
László P, Szabó J, Pásztor L, Dombos M, Bakacsi Zs:: Soil Status Assessment for the Compilation of Soil Maps with Increased Accuracy., Cereal Research Communications, 34; 235-237., 2006
Pásztor L, Szabó J, Bakacsi Zs, László P, Dombos M: Large-scale soil maps improved by digital soil mapping and GIS-based soil status assessment, Agrokémia és Talajtan, 55, 79-88, 2006
Pásztor L, Szabó J: Exploiting information content of Kreybig soil survey in order to increase the accuracy of Kreybig Digital Soil Information System using DSM methodologies, Mendonça-Santos, M.L. & McBratney, A.B. (Eds.). Full Papers for the 2nd Global Workshop On Digital Soil Mapping ISBN (CD) 85-85864-21-4, 2006
vissza »