Genetic mapping of the Hungarian population of the Maize dwarf mosaic potyvirus (MDMV)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
60903
Type F
Principal investigator Divéki, Zoltán
Title in Hungarian A kukorica csíkos mozaik vírus (MDMV) magyarországi populációjának genetikai térképezése
Title in English Genetic mapping of the Hungarian population of the Maize dwarf mosaic potyvirus (MDMV)
Keywords in Hungarian filogenetikai analízis, RNS rekombináció, tüneti determináns, rezisztencia
Keywords in English phylogenetic analysis, RNA recombination, symptom determinant, resistance
Discipline
Plant breeding (Council of Complex Environmental Sciences)100 %
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Applied Genomics Department (Centre for Agricultural Research)
Starting date 2006-02-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 6.000
FTE (full time equivalent) 1.37
state closed project
Summary in Hungarian
A hazai kukoricatermesztés egyik legjelentősebb víruskártevője a kukorica csíkos mozaik vírus (MDMV). A vírus megjelenését Magyarországon először 1963-ban dokumentálták, azóta jelentős erőfeszítések folynak ellenáló kukoricafajták kifejlesztésére. Habár számos MDMV rezisztens, illetve toleráns kukoricafajta került köztermesztésbe, a legújabb kutatások szerint a hagyományos nemesítéssel létrehozott ellenállóképességet a vírus áttörheti.
Mivel Magyarország Európa negyedik legjelentősebb kukoricatermelője, különösen fontosak az MDMV és gazdanövényének kölcsönhatását feltáró részletes, molekuláris szintű vizsgálatok. Jelen pályázatban az MDMV magyarországi populációjának genetikai elemzésére teszünk javaslatot, amely az alábbi alfeladatokat foglalja magában:
- Az MTA MGKI fajtagyűjteményének felhasználásával MDMV törzsgyűjtemény létrehozása, az izolált vírusok klónozása, valamint genetikai törzsfa létrehozása. A víruspopuláció összetételének követése több éven keresztül.
- A rekombinációs események gyakoriságának meghatározása az MDMV populációban, illetve annak kimutatása, hogy egy adott gazdanövény genotípusa (fajtája) hogyan befolyásolja a rajta tenyésző MDMV populáció domináns szekvenciaváltozatát.
A felsorolt vizsgálatok eredményeinek figyelembe vételével egy olyan korszerű, géncsendesítésen alapúló génkonstrukció kidolgozását tervezzük, amely eredményesen lenne felhasználható az MDMV-vel szemben tartósan ellenálló kukoricafajták molekuláris nemesítésében.
Summary
The Maize dwarf mosaic potyvirus (MDMV) is one of the most significant viral pathogen in Hungary's corn production. The first occurence of the virus was recorded in 1963 in Hungary and ever since great effort has been taken to develop resistant maize cultivars. Although nowadays several MDMV resistant or tolerant varieties are available for production, recent investigations show that the resistance acquired by classical breeding methods is vulnerable to breakage.
Since Hungary is Europe's fourth largest corn producer, it is extremely important to study the MDMV-host plant interaction on molecular level in detail. In the present application we propose the genetic mapping of the Hungarian MDMV population. This aim involves the following sub-tasks:
- Producing an MDMV strain collection by using the maize cultivar collection of the Agricultural Research Institute and cloning of the isolated viruses. Drawing the phylogenetic tree of the population and monitoring its composition changes during the time span of the project.
- Determination of the recombination frequency in the viral population and assessing the effect of the host genotype on the dominant sequence variety in the invading MDMV population.
Based on the results of the above detailed examinations, we plan to generate a modern, gene silencing-based gene construct. This construct could be used later in a molecular breeding strategy aiming for more robust MDMV resistance in maize cultivars.
Back »