Encasing human factor in the structure of transport models  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
60909
Type F
Principal investigator TÓTH-SZABÓ, Zsuzsanna
Title in Hungarian Az emberi tényező beépítése a forgalmi modell szerkezetébe
Title in English Encasing human factor in the structure of transport models
Keywords in Hungarian forgalmi modellezés, mesterséges intelligencia
Keywords in English modelling transport, artifical intelligence
Discipline
Transport Science (Council of Physical Sciences)100 %
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department of Transport Infrastructure and Water Resources Engineering (Széchenyi István University)
Starting date 2006-02-01
Closing date 2009-01-31
Funding (in million HUF) 6.500
FTE (full time equivalent) 0.22
state closed project
Summary in Hungarian
Az emberi tényező forgalmi modellekbe építésével az alábbi célokat kívánjuk a kutatás keretében elérni:

• A forgalom jellegét adó alapvető paramétereket (forgalomösszetétel, sebesség, útviszonyok) meghatározó matematikai eljárások megismerése és összehasonlítása a jelenlegi gyakorlatban alkalmazott modellekben, feladattól függően.

• A forgalom jellege által befolyásolt emberi tulajdonságok (követési távolság, látási és haladási viszonyok) megismerése, modellezhetőségének feltételei és modellezése a mesterséges intelligencia segítségével.

• A forgalomban emberi hatások (például: a járműszám növekedésével csökkenő követési távolság) következtében megjelenő, arra visszaható változások beépítése a modellezési folyamatba a mesterséges intelligencia felhasználásával.

A kutatás eredményeként a forgalmi modellezésben lehetővé válik a döntést hozó járművezető, vagyis az emberi tényező figyelembe vétele. Ily módon a modell pontosságának jelentős javulása várható, alkalmazhatóságának köre pedig számottevően kiterjeszthető lesz.
Az így létrehozott modell (vagy részletei) már a fejlődés azon irányába mutatnak, ahol a modell már nem bizonyos elméletek alapján szimulált járműveken alapul, hanem szimulált járművezetőkön, akik személyes jellemzőit (tapasztalat, agresszió), járművét (típus, felszereltség) és a környezeti jellemzőket (látási és útviszonyok) együtt szimulálva lehet az egyes forgalmi szituációk hatásait elemezni.
Summary
The aims of the project focused, on the research of the modelling transport aided by artificial intelligence, are as follows:

•Task-targeted analysis and comparison of the methods and formulas defining the base parameters to characterise traffic in comparison with the current transport models

• Description of human decisions influenced by the traffic, criteria of modelling these and actual modelling, applying artificial intelligence.

•The changes of the traffic implied by human decision and feedback of these upon behaviour, built it into the modelling process by the aid of artificial intelligence.

As a result of the research carried out, an opportunity is raised for better considering the human factor in the person of the decision – making vehicle driver. Thus, the accuracy of the model may considerably be increased and the field of application will relevantly be enlarged.
The model thus drafted will direct attention towards the stage of development when the model is no longer based on vehicles generated by certain theories but rather on simulated drivers, this is how it becomes possible to analyse the concerted impact of the personal characteristic of the drivers, the vehicle(s) and the environmental features.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az emberi tényező forgalmi modellbe építését célul kitűző kutatás az alábbi eredményeket érte el: • A kutatás eredményeként elkészült szoftver segítségével meghatározható a jelzőlámpás keresztezésbe behaladó, agresszíven viselkedő járművezetők aránya, és a piros jelzésen áthaladás – mint emberi hiba – valószínűsége. A szoftver képes kezelni mind a valós mérési eredményeket feldolgozó adatbázist, mind a VISSIM forgalom-szimulációs környezetben megépített kereszteződés virtuális forgalmát. Így a valós és virtuális forgalom közötti különbség is vizsgálható. • A szoftver építése során több olyan részeredményt is elértünk, mely a további kutatásokban felhasználható. o Meghatároztuk a jelzőlámpa előtti megállás észlelési és döntési folyamatát a szimulációs folyamatokban alkalmazott leíró nyelv segítségével (UML) és megjelöltük a folyamatban az emberi tényező által befolyásolt döntéseket és a lehetséges kimeneteket. o Meghatároztuk a vizsgált közlekedési szituációban az emberi hibát úgy, hogy a vizsgálat alapjául szolgáló adatbázis könnyen előállítható legyen a rendelkezésre álló technikai eszközökkel, valamint leírtuk az agresszív és normál járművezetői reakciókat a hiba definíciójának segítségével. o Elemeztük a különböző mérnöki területeken alkalmazott, az emberi hiba elméleti és tapasztalati valószínűségét meghatározó elméleteket és kiválasztottuk a közlekedésben alkalmazható módszert.
Results in English
The research aimed at involving human factor in traffic models reached the following results: • With the help of the software completed as a result of the research, the ratio of the aggressive drivers entering the intersection and the probability of passing the red light – like human error – can be defined. The software can work with the real database and the virtual traffic of the intersection simulated by VISSIM. Therefore the dissimiliarity between the real and simulated traffic can be seen. • Some interim results will be useful in further research: The perception and decision process of stopping at red light has been described by the descriptive language used in simulation (UML), and the decisions influenced by human parameter and its output have been defined. The human error in selected traffic situations was determined based on available data, and the aggressive and normal driver behaviour was described by the given definition. Theories of priori and apriori probability of human error adapted in different engineering fields were analyzed, and the method which could be applied in traffic engineering was selected.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=60909
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tóth-Szabó Zs.: Human behaviour effects is traffic models, NICE on RoadS project workshop II., Peking, 2006
Tóth-Szabó Zs.: Az emberi hiba a közlekedésben, 36. Útügyi napok, Keszthely, 2008
Tóth-Szabó Zs., Kovács K.: Estimating "level of safety" in traffic modeling using human error, ITS Worldcongress, New York, CD kiadvány, 2008
Kovács K., Tóth-Szabó Zs.:: Formal and Semi-formal models for describing traffic systems, SelfBis Journal, 173. old, 2007
Tóth-Szabó Zs.: Estimation and observation of human errors at signalized junctions, Transport Infrastructure in Cities, Zsolna CD kiadvány 2008., 2008
Tóth-Szabó Zs., Koren Csaba: Theories of human error probabilities, NICE on RoadS project zárókonferencia, Weimar, CD kiadvány 2008., 2008
Tóth-Szabó Zs.: Human behaviour effects is traffic models, INES, Budapest, 2007 jún. 29 CD kiadvány, 2007
Tóth-Szabó Zs., Kovács K., Horváth R.: Modeling of transportation system using UML, International Conference- MVT 2006 "Motor vehicle & sustainable transportation"Temesvár CD kiadvány, 2006
Tóth-Szabó Zs., Kovács K., Horváth R.: Human factor in traffic models, IEEE-ICCC, Tallin, Proceedings, 227. old, 2006
Back »