Geoelektromágnesség és a változó Föld  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61013
típus NI
Vezető kutató Vero József
magyar cím Geoelektromágnesség és a változó Föld
Angol cím Geoelectromagnetism and the changing Earth
magyar kulcsszavak geofizika, űrfizika, magnetoszféra, légköri elektromosság, ionoszféra, elektromágneses indukció a földben
angol kulcsszavak geophysics, space physics, magnetosphere, atmospheric electricity, ionosphere, electromagnetic induction in the Earth
megadott besorolás
Geofizika, a szilárd Föld fizikája, szeizmológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)50 %
Geofizika, a szilárd Föld fizikája, szeizmológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)50 %
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet
résztvevők Ádám Antal
Bencze Pál
Bór József
Heilig Balázs
Koppán András
Kovács Károly
Lipovics Tamás
Märcz Ferenc
Müller Imre
Sátori Gabriella
Szalai Sándor
SZARKA László Csaba
Wesztergom Viktor
Zieger Bertalan
projekt kezdete 2006-03-01
projekt vége 2009-02-28
aktuális összeg (MFt) 68.736
FTE (kutatóév egyenérték) 7.49
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A „Geoelectromagnetism” az OTKA Tudományos Iskola keretében folyt kutatások kapcsolatokat derítettek fel az elektromágneses (EM) variációk és a globális-regionális környezeti változások között. Bizonyos EM variációk befolyásolhatják az éghajlatot és az időjárást. Az EM terek a Föld belsejében lévő változásokat is jelezhetik.
Néhány példa:
- A Schumann-rezonanciák, villámokból eredő EM jelek „globális hőmérőként” szolgálnak.
- A légköri elektromos potenciál több évtized óta csökken.
- Az ionoszférában és sztratosztférában hőmérsékletváltozásokat észlelnek.
- A Nemzetközi Űridőjárás és -Éghajlat project keretében a földközeli térséget és annak földi hatásait vizsgálják.
- A geomágneses tevékenység, mint a napszélparaméterek indikátora hosszútávon nő.
- A geomágneses főtér csökkenése a közelmúltban nagy figyelmet keltett.
- Az EM geofizikai kutatások jelzik a földkéreg elektromos paramétereinek, vele a földrengésekben felszabaduló tektonikai feszültségek változását is.
- Az EM terek jelzik a talajnedvesség változása miatti felszínközeli ellenállásváltozást.
A project célja ezeknek a vizsgálatoknak a folytatása, hosszútávú EM változások és ezen jelenségek közötti kapcsolatok keresése. A kutatás a nagycenki és tihanyi obszervatórium geomágneses, légköri elektromos és ionoszféra adatain, terepi méréseken és nemzetközi együttműködésen alapul.
angol összefoglaló
Research in the framework of the OTKA Post-graduate Center „Geoelectromagnetism” led to detection of connections between EM variations and global-regional environmental changes. Certain EM variations may influence climate and weather, and indicate changes in the Earth’s interior, too.
Some examples:
Schumann-resonances, EM signals from lightnings serve as „global thermometers”.
Atmospheric electric potential has decreased since decades.
In the troposphere and stratosphere, temperature changes have been observed.
International Space Weather and Climate projects were initiated to study variations in near-Earth space and their terrestrial effects.
Geomagnetic activity as indicator of solar wind parameters has a long-term increase.
Decrease of the geomagnetic main field led to public interest.
Geophysical EM exploration methods indicate changes in EM parameters of the Earth’s crust, thus increase subsequent release of tectonic stresses in earthquakes.
EM fields detect electric resistivity changes in near-surface levels due to soil humidity changes.
The aim of the project is to continue these investigations, to look for long-term trends in EM fields and interconnections between these phenomena. The research is based on data of the Nagycenk and Tihany observatories (geomagnetic, atmospheric electric, ionospheric data), on experimental field measurements, and on international cooperation.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A témában folyó tevékenység magában foglalja a Nagycenki Geofizikai Obszervatórium műszerezettségének fejlesztését (geomágneses mérőrendszerek, ionoszonda), de más műszer- és módszerfejlesztéseket is. Az obszervatórium adatai adatbázisban hozzáférhetők. A Nagycenki és a Tihanyi Obszervatórium valamint állandó és időszakos hálózatok mérési adatai alapján különösen az egyes paraméterek hosszú idejű változásainak vizsgálata folyt. Így a geomágneses tevékenység szekuláris növekedését, légköri elektromos potenciálgradiens csökkenését valamint a geomágneses pulzációk téli/decemberi csillapításának 11 éves modulációját sikerült kimutatni. Több módszerrel is (pulzációk, whistlerek, modellezés) pontosultak a magnetoszféra szerkezetére és jellemző paramétereire vonatkozó ismeretek. Keresték a földrengések elektromágneses előfutárait. Jelentősen bővültek a villámtevékenységből eredő Schumann rezonanciára valamint elektromágneses tranziensekre vonatkozó ismeretek. Az ionoszférabeli elektronsűrűség esetében jelentős tengerpart-hatás mutatkozott. Az altalaj ellenállásában a globális éghajlatváltozás hatását keresve a beszivárgó csapadékvíz okozta ellenállás változásra sikerült példát találni. Folytatódott a tektonikai hatásra kialakult gyenge zónák elektromágneses kutatása.
kutatási eredmények (angolul)
Activity in the present field includes the development of the instrumentation of the Nagycenk Geophysical Observatory (geomagnetic measuring systems, ionosonde), moreover other instrumental and methodological developments, too. Observatory data are available in a database. Based on result of the Nagycenk and Tihany observatories and on data of permanent and temporal networks, long-term trends of different electromagnetic parameters were investigated. Thus geomagnetic activity was found secularly increasing, a decrease of the atmospheric electric potential gradient and a 11-year modulation of the winter/December attenuation of the geomagnetic pulsation activity were confirmed. Several possibilities (pulsations, whistlers, modelling) were used to improve knowledge about structure and parameters of the magnetosphere. Electromagnetic precursors of earthquakes were searched. A significant increase of understanding was obtained in connection with Schumann resonances and electromagnetic transients caused by lightening. It was shown that see-coasts influence characteristically changes in ionospheric electron content. When looking for the effect of the global climate changes in the subsurface electric resistivity, an example was discovered for the decrease of the resistivity due to infiltrating water from precipitation. Electromagnetic exploration of tectonically conditioned weak zones was continued, too.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61013
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szarka L: Geofizika a környezetvédelemben és a környezettudományban, pp. 59-78 in: Tudományos előadások 2006, Veszprém: MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, 2006
Szalai S, Veress M, Novák A, Szarka L: Geofizikai vizsgálatok fedett karszton (Homód-árok, Bakony), Karsztfejlődés XI, Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola, 153-170, 2006
Szarka L; Kiss J; Prácser E: Magnetic phase transition in the Earth and magnetotellurics, Extended abstracts of the IAGA 1.2 EM Induction Workshop Meeting, El Vendrell, 2006
Szalai S; Szarka L; Révi G; Varga G: Geoelectric investigation of a pluridirectional fissure system in a karstic area, pp. 287-291 in: Proc. 2nd Int. Conference on Environmental and Engineering Geophysics (ICEEG), Wuhan, China, Geophysical Solutions for Environment and Engineering, Vol. 1, 2006
Szarka L: Geophysical imaging to determine the shape of subsurface bodies by means of surface electromagnetic methods. A review from Sopron, Hungary, pp. 244-249 in: Proc. 2nd Int. Conference on Environmental and Engineering Geophysics (ICEEG), Wuhan, China, Geophysical Solutions for Environment and Engineering, Vol. 1, 2006
Szalai S; Szarka L: Parameter sensitivity maps of surface geoelectric arrays, pp. 260-264 in: Proc. 2nd Int. Conference on Environmental and Engineering Geophysics (ICEEG), Wuhan, China, Geophysical Solutions for Environment and Engineering, Vol. 1, 2006
Novák A; Ádám A; Szarka L: Tensor invariant-based imaging: DC and MT field examples, Extended abstract. Abstracts of the 18th EMIW, El Vendrell, 2006
Novák A; Szalai S; Szarka L: Detectability depths of DC arrays for several 2D inhomogeneities, Extended Abstracts of the Near Surface (EAGE), Helsinki, 2006
Szarka L; Szalai S; Novák A; Ádám A: Imaging experiencies in magnetotellurics and in geoelectrics, Extended abstracts, 17th Int. Geoph. Congress of Turkey, Ankara, 2006
Bencze P; Koppán A; Kovács K; Lemperger I; Lichtenberger J; Prodán T; Szendrői J; Verő J; Wesztergom V: A napszél és a geomágenses tér közötti energiaátadás változásai, pp. 79-100 in: Tudományos előadások 2006, Veszprém: MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, 2006
Pospisil L; Ádám A: Review of the Crust-Lithosphere Research in the Carpathians, pp. 635-649 in:The Carpathians and their foreland. Geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84, 2006
Pospisil L; Ádám A et al.: Crustal and Lithospheric Structure of the Carpathian-Pannonian Region – A Geophysical Perspective: Regional Geophysical Data on the Carpathian-Pannonian Lithosphere, pp. 651-697 in: The Carpathians and their foreland. Geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84, 2006
Bielik M; Ádám A: Structure of the Lithosphere in the Carpathian-Pannonian Region, pp. 699-706 in: The Carpathians and their foreland. Geology and hydrocarbon resources. AAPG Memoir 84, 2006
Horváth F; Bada G; Szafián P; Tari G; Ádám A; Cloetingh S: Formation and deformation of the Pannonian Basin: constraints from observational data, pp. 191-206 in: European Lithosphere Dynamics. Geological Society London, Memoirs 32, 2006
Kiss J: Potentional field data processing along (around) the CELEBRATION lines in Hungary, Results of gravity and magnetic automatic data processing, Meeting of the potential field group of International Project CELEBRATION 2000, Bratislava, 2006
Bencze P; Kalmár J; Poor A: Spatial and temporal variation of the „transparency” of Es layers over Europe, EGU Congress, Vienna, 2006
Bencze P; Bradley P; Kalmár J: Results of mapping of sporadic E parameters and interpretation of their spatial distribution, 2nd COST 296 Workshop, Rennes University, 2006
Zieger B; Vogt J; Glassmeier H: Scaling relations in the paleomagnetosphere derived from MHD simulations, J Geoph Research-Space Phys 111: (A6) Art. No. A06203, 2006
Mursula K; Martini D: Centennial increase in geomagnetic activity: Latitudinal differences and global estimates, J Geoph Research Space Phys 111 (A8): Art. No. A08209, 2006
Märcz F; Harrison RG: Comment on „Shielding effects of trees on measurement of the Earth’s electric field: Implications for secular variations ...” by E. Williams, Geophys Res Let 33: L12803, doi:10.1029/2005GL025574, 2006
Williams E; Boldi R; Bór J; Sátori G; Price C; Greenberg E; Takahashi Y; Yamamoto K; Matsudo Y; Hobara Y; Hayakawa M; Chronis T; Anagnostou E; Smith DM; Lopez L: Lightning flashes conducive to the production and escape of gamma radiation to space, J Geoph Res 111: D16209, doi:10.1029/2005JD006447, 2006
Williams E; Sátori G: Solar Radiation-Induced Changes in Ionospheric Height and the Schumann Resonance Waveguide on Different Time Scales, Radio Science 42: RS2S11, doi:10.1029/2006RS003494, 2007
Vogt J; Zieger B; Glassmeier KH; Stadelmann A: Scaling the Magnetosphere in Space and Time, Terra Nostra 3: 94-105, 2006
Zieger B; Vogt J; Ridley AJ; Glassmeier KH: A Parametric Study od Magnetosphere-Ionosphere Coupling in the Paleomagnetosphere, Advances in Space Research 38: 1707-1712, 2006
Sinnhuber M; Winkler H; Künzi KF; Notholt J; Burrows JP; Kallenrode MB; Steinhilber F; Vogt J; Zieger B; Stiller G; Lopez-Puertas M; Funke B: Polarity Transitions: Possible Effects on Geospace, Terra Nostra 3: 72-82, 2006
Martini D; Mursula K; Svalgaard L: Correcting the long-term geomagnetic activity estimated from Eskdalemuir station data, EGU General Assembly, Wien, EGU06-A-09668, 2006
Heilig B; Csontos A; Pankratz L; Pajunpää K; Kultima J; Raita T; Reda J; Váczyová M: Upstream Wave related Pc3 Pulsations observed by the MM100 Meridional Magnetometer Array, XIIth IAGA Workshop on Geomag. Observatory Instruments, Data Acquisition and Processing, Belsk (http://iaga2006.igf.edu.pl), 2006
Sátori G; Bór J: Studying Individual and Global Lightning by Schumann Resonances, COST P18 Symposium, Vienna, Austria, 2006
Sátori G; Bór J: Studying parent strokes of TLEs and TGFs by Schumann resonance transients, ASIM Science Workshop, ESTEC – ESA, Noordwijk, The Netherlands, 2006
Bór J: Charge moments of sprite producing lightning discarges as estimated from ELF transients recorded at Nagycenk, Hungary during the EuroSprite 2005 observation campaign, CAL, Coppenhagen, 2006
Ganot M; Yair Y; Price C; Sherz Y; Ziv B; Greenberg E; Devir A; Yaniv R; Bór B; Sátori G: Observations of Sprites and Elves Associated With Winter Thunderstorms in the Eastern Mediterranean, AGU, San Francisco, EOS Trans 87(52) Fall Meeting Suppl. Abstract No. AE41A-05, 2006
Hobara Y; Yamashita K; Hayakawa M; Boldi R; Sátori G; Bór J; Lyons WA; Russell B; Williams E: Q-Burst Origins in Africa, AGU, San Francisco, EOS Trans 87(52) Fall Meeting Suppl. Abstract No. AE53A-0281, 2006
Heilig B; Lühr H; Rother M: Statistical Survey of Compressional Pc3 pulsations at low Earth orbit observed by CHAMP, EGU General Assembly, Vienna, 2006
Mursula K; Martini D: Centennial increase in geomagnetic activity: Latitudinal differences and global estimates, EGU General Assembly, Wien, 2006
Martini D; Mursula K: Correcting the geomagnetic IHV index of the Eskdalemuir observatory, Ann Geophys 24: 3411-3419, 2006
Mursula K; Martini D: The centennial Evolution of Geomagnetic Activity revisited, 36th COSPAR Scientific Assembly, Beijing, China, COSPAR2006-A-00878, 2006
Ádám A; Novák A; Szarka L: Basement depth of 3D basins estimated from 1D magnetotelluric inversion, 18th Int. Workshop, EM Induction in the Earth, El Vendrell, 2006
Kis Á: Energizált ionok szóródása a kvázi-párhuzamos földi lökéshullám előtti térségben, Ionoszféra-Magnetoszféra Szeminárium, Sopron, 2006
Vogt J; Zieger B; Glassmeier KH; Stadelmann A; Kallenrode MB; Sinnhuber M; Winkler H: Energetic particles in the paleomagnetosphere, J Geophys Res 112: A06216, 2007
Hansen KC; Gombosi TI; De Zeeuw DL; Zieger B: Rotational dynamics of the jovian magnetosphere, EGU General Assembly, Vienna, Austria, 2007
Zieger B; Hansen K C: Solar wind propagation from 1 AU to the outer planets: A 1D MHD approach, Magnetospheres of the Outer Planets Meeting, San Antonio, Texas, USA, 2007
Hansen KC; Zieger B; Smith HT; Crary F; Gombosi TI: Nitrogen plasma distribution in Saturn's magnetosphere, Magnetospheres of the Outer Planets Meeting, San Antonio, Texas, USA, 2007
Zieger B; Vogt J; Hansen KC; Gombosi TI: The magnetic world of multipolar paleomagnetospheres during geomagnetic polaritiy transition epochs, IUGG General Assembly, Perugia, Italy, 2007
Hansen KC; Zieger B; De Zeeuw DL; Gombosi TI: Global plasma dynamics at Saturn and its dependence on the solar wind, IUGG General Assembly, Perugia, Italy, 2007
Zieger B; Hansen KC; Cohen O; Gombosi TI: Prediction of solar wind properties at Saturn: Models and validation, AGU Fall Meeting, San Francisco, California, USA, 2007
Gombosi TI; Hansen KC; Zieger B; Clarke JT; Nichols J: Saturn's magnetosphere during the recent HST observations, AGU Fall Meeting, San Francisco, California, USA, 2007
Hansen KC; Zieger B; Gombosi TI; De Zeeuw DL: Rotational dynamics of the jovian magnetosphere, AGU Fall Meeting, San Francisco, California, USA, 2007
Ádám A: My research (developments) connected to the observatory, pp. 147-159 in: Wesztergom V. Geophysical Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006. HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Szarka L: The 50th birthday of the Nagycenk Observatory and the International Geophysical Years, pp. 5-10 in: Wesztergom V. Geophysical Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006, HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Wesztergom V: Description of the Observatory, pp. 11-13 in: Wesztergom V. Geophysical Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006, HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Wesztergom V: Magnetic measurements and data processing, pp. 27-29 in: Wesztergom V. Geophysical Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006, HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Sátori G: Schumann resonance observation, pp. 75-80 in: Wesztergom V. Geophysical Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006, HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Bór J; Sátori G: Lightning induced Schumann resonance transients and sprites, pp. 95-99 in: Wesztergom V. Geophysical Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006, Special issue, HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Kis Á; Koppán A; Lemperger I; Prodán T; Szendrői J; Verő J; Wesztergom V: Variation of geomagnetic activity - A study based on 50 years telluric observations at Nagycenk Observatory, pp. 101-107 in: Wesztergom V. Geophysial Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006, HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Kis Á; Koppán A; Lemperger I; Prodán T; Wesztergom V; Szendrői J; Ferencz Cs; Lichtenberger J: Connection between whistlers and Pc3 pulsation activity at time periods of quiet and disturbed geomagnetic conditions, pp. 109-116 in: Wesztergom V. Geophysical Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006, HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Koppán A; Szarka L; Wesztergom V: Time variation of electric potential differences on tree trunk, pp. 117-119 in: Wesztergom V. Geophysical Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006, HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Lemperger I; Kis Á; Novák A; Szendrői J; Wesztergom V; Bencze P; Szarka L: A study on the long term behavior of the impedance tensor at Nagycenk Geophysical Observatory, pp. 121-127 in: Wesztergom V. Geophysical Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006, HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Märcz F; Harrison RG: Long-term changes in atmospheric electricity observed at European stations during several decades in the last century, pp. 129-135 in: Wesztergom V. Geophysical Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006, HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Sátori G: On the dynamics of seasonal redistribution of global lightning as shown by Schumann resonance observations in the Széchenyi István Geophysical Observatory at Nagycenk, pp. 137-144 in: Wesztergom V. Geophysical Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006, Special issue, HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Bencze P: Atmospheric electric and ionospheric measurements in the Geophysical Observatory Nagycenk: Some earlier and recent results, pp. 161-170 in: Wesztergom V. Geophysical Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006, HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Verő J: Summary of results of pulsation research at the Nagycenk Observatory, pp. 171-177 in: Wesztergom V. Geophysical Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006, HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Wallner Á: History of magnetic observatory, pp. 179-182 in: Wesztergom V. Geophysical Observatory Reports of the GGRI HAS, Year 2005-2006, HU-ISBN 978-963-8381-22-4, 2007
Szarka L; Franke A; Prácser E; Kiss J: Hypothetical mid-crustal models of second-order magnetic phase transition, 4th International Symposium on Three-Dimensional Eelectromagnetics, Freiberg, Germany, 2007
Szarka L Verő J: Hungarian National Report on IAGA 2003-006, Acta Geod Geoph Hung 42: 169-226, 2007
Szarka L; Cserny T; Wesztergom V: Experiences in geo-environmental science education and outreach at the University of West Hungary, Sopron, Geophys Res Abstr 9: 05302, 2007
Szalai S; Koppán A; Szarka L: Effect of positional inaccuracies on multielectrode results, 13th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Istanbul, P28, 2007
Szalai S; Novák A; Szarka L: Depth of investigation of dipole-dipole, noncolinear and focused geoelectric arrays, 13th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Istanbul, P26, 2007
Szalai S; Szarka L: Classification of surface geoelectric arrays, 69th EAGE Conference & Exhibition Incorporating SPE EUROPEC 2007, 2007
Szalai S; Veress M; Novák A; Szarka L: Bedrock topography in a buried karstic area by applying multielectrode measurements, Eos Trans AGU 88(52), Fall Meeting Suppl. NS11D-0788, 2007
Szalai S; Szarka L: Auxiliary results of collection and classifiaction of surface geoelectric arrays, 13th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Istanbul, P09, 2007
Novák A; Madarasi A; Kohlbeck F; Ádám A; Szarka L; DIMS team: Magnetotelluric along the Austro-Hungarian CELEBRATION-007 profile, Geophys Res Abstr 9: 02669, 2007
Novák A; Szarka L; Prácser E; Ádám A: Invariant based imaging and interpretation of magnetotelluric measurements over an area and along a profile in SW-Transdanubia, Hungary, Eos Trans AGU 88(52), Fall Meeting Suppl. GP33B-1250, 2007
Novák A; Ádám A; Szarka L: Indication of the deep tectonics by resistivity and phase anisotropy, invariants and phase tensor parameters in a three-dimensional sedimentary basin, IUGG General Assembly, Perugia JAS002: Large scale imaging of the continental and oceanic lithosphere, 2007
Mitterbauer U; Brückl E; Lippitsch R; Behm M; Kohlbeck F; Szarka L; Alpass Working Group; Hungarian MT Team: Geophysical investigations of the Eastern Alpine crust, IUGG General Assembly, Perugia, 2007
Lemperger I; Menvielle M; Pincon JL; Szarka L; Tarits P; Ubrankovics Cs; Kis Á: Investigation of the lithosphere by using network magnetometer data, Geophys Res Abstr 9: 10319, 2007
Szarka L; Kiss J; Franke A; Ádám A; Prácser E: Second-order magnetic phase transition in the Earth's crust: reality or fiction?, 24th General Assembly, Perugia JAS002: Large scale imaging of the continental and oceanic lithosphere, 2007
Kiss J; Szarka L; Prácser E; Ádám A; Franke A: Second-order magnetic phase transition in the Earth's crust: reality or fiction?, 22th Colloquium on Electromagnetic Depth Research (EMTF-2007), Decin, Czech Republic, 2007
Ádám A; Novák A; Szarka L; Varga G: Electromagnetic induction mosaics from two significant tectonic lines of the Pannonian Basin and the Alps, 24th IUGG General Assembly, Perugia JAS002: Large scale imaging of the continental and oceanic lithosphere, 2007
Ádám A; Novák A; Szarka L: Basement depths of 3D basins, estimated from 1D magnetotelluric inversion, Acta Geod Geoph Hung 42: 59-67, 2007
Greenberg E; Price C; Yair Y; Canot M; Bór J; Sátori G: ELF transients associated with sprites and ELVES in Eastern Mediterranean winter thunderstroms, J Atmos Solar-Terr Phys 69: 1569-1586, doi:10.1016/j.jastp.2007.06.002, 2007
Hobara Y; Williams E; Boldi R; Sátori G; Bór J; Lyons W; Nelson T; Hayakawa M; Price C; Greenberg E; Nathou N; Russell B; Mushtak V: Mesocale lightning in west African squall lines and its global detection with ELF measurements, PS5-10. Proc. of the 13th International Conference of ICAE, 2007
Yair Y; Price C; Canot M; Ziv B; Sherz Y; Greenberg E; Devir A; Yaniv R; Bór J; Sátori G: Winter thunderstorms in the eastern Mediterranean and associated transient luminous events, Proc. of the 13th International Conference of ICAE, OS7-3, 2007
Kiss J, Gulyás Á: Magyarország mágnesese DeltaZ anomália térképe, M=1:500000-es nyomtatott térkép, ELGI kiadvány, 2006
Verő J; Bencze P; Csontos A; Heilig B; Szendrői J; Zieger B: Geomágneses pulzációk, a bolygóközi tér, a magnetoszféra és az ionoszféra az 1999. augusztus 11-i napfogyatkozás idején, Magyar Geofizika 47: 125-128, 2006
Szarka L; Ádám A; Kiss M; Lemperger I; Novák A; Szalai S, Ubránkovics Cs; Verő J; Wesztergom V; Fejes I; Kiss J; Madaras A; Prácser E; Sőrés I; Varga G; Nagy Z; Zahucki P: Új irányzatok a magnetotellurikában, Magyar Geofizika 47: 138-143, 2006
Verő J; Ádám A; Bencze P; Bór J; Koppán A; Kovács K; Lemperger I; Martini D; Märcz F; Novák A; Prodán T, Sátori G; Szalai S; Szarka L; Wesztergom V; Zieger B: Földi elektromágnesség, Magyar Geofizika 47: 160-166, 2006
Verő J; Wesztergom V: Az INTERMAGNET és más geomágneses hálózatok, Magyar Tudomány 167: 577-583, 2007
Curto JJ; Heilig B; Pinol M: Modeling the geomagnetic effects caused by the solar eclipse of 11 August 1999, J Geophys Res 111: A07312, doi:10.1029/2005JA011499, 2006
Heilig B; Csontos A; Pankratz L; Pajunpää K; Kultima J; Raita T; Reda J; Váczyová M: Upstream wave related Pc3 pulsations observed by the MM100 meridional magnetometer array, Publs Inst Geophys Pol Acad Sci C-99 (398): 339-346, 2007
Heilig B: Intercalibration of dIdD and fluxgate magnetometers, Publs Inst Geophys Pol Acad Sci C-99 (398): 144-151, 2007
Csontos A; Hegymegi L; Heilig B: Temperature tests on modern magnetometers, Publs Inst Geophys Pol Acad Sci C-99 (398): 171-177, 2007
Csontos A; Hegymegi L; Heilig B; Kovács P; Merényi L; Szabó Z: 50 years of history of the Tihany Geophysical Observatory, Publs Inst Geophys Pol Acad Sci C-99 (398): 32-37, 2007
Heilig B: The behaviour of Pc3 pulsations during low-density solar wind events. Revisiting the problem: how the Pc3 pulsation activity relates to solar wind conditions?, EGU General Assembly, Geophysical Research Abstracts 9, 10521, 2007
Heilig B; Lühr H: Space-ground cross-phase analysis of Pc3 pulsations, IUGG General Assembly Perugia, 2007
Bencze P: Some remarks concerning long-term changes of the F region, EGU General Assembly, EGU 2007-A-06414, 2007
Bencze P: What do we know of the long-term change of the Earth's ionosphere?, Adv Space Res 40; 1121-1125, 2007
Bencze P: Ionospheric sporadic E and HF radio wave propagation, EGU General Assembly, EGU 2007-A-064449, 2007
Bencze P; Verő J: Plasmaspheric plasma density changes shown by hydromagnetic waves, EGU General Assembly, EGU 2007-A-06380, 2007
Bencze P; Wesztergom V: Complex study of processes in the Earth's environment by ground based observation for mitigation of ionospheric effects on radio systems, IRI-COST Workshop, Prague, 2007
Bencze P; Wesztergom V: Complex study of processes in the Earth's environment by ground based observation for space weather studies, Acta Geod Geoph Hung 42: 375-381, 2007
Martini D: Centennial evolution of geomagnetic activity (PhD Thesis), Report Series Phys Sci 39, Oulu University Press, ISBN 951-42-8253-1, ISSN 1239-4327, 2007
Mursula K; Martini D: New indices of geomagnetic activity at test: Comparing the correlation of the analogue ak index with the digital Ah and IHV indices at the Sodankylä Station, Advances Space Res 40: 1105-1111, 2007
Sátori G: Földi gamma-sugár felvillanások, Magyar Űrkutatási Iroda Honlapja, Földmegfigyelés rovat, http://www.hso.hu/cgi-bin/page.php?page=49, 2007
Hobara Y; Williams E; Mushtak V; Boldi R; Hayakawa M; Yamashita K; Lyons W; Russel B; Sátori G; Bór J; Price C; Greenberg E; Holtzworth R: ELF Q-bursts from African Squall Lines, EOS Trans. AGU, 88(52), AE31A-0037, Fall Meeting, 2007
Hobara Y; Williams E; Boldi R; Sátori G; Bór J; Lyons W; Nelson T; Hayakawa M; Nathou N; Russel B: Mesoscale lightning in West African squall lines and its global detection with ELF measurement, EGU2007-A-05344, Vienna, 2007
Arnone E; Berg P; Boberg F; Bór J; Chanrion O; Enell CF; Ignaccolo M; Mika Á; Odzimek A; van der Velde O; Farges T; Laursen S; Neuber T; Sátori G: The Eurosprite 2005 campaign, IRF Scientific Report 292, ISSN 0284-1703, ISBN 978-91-977255-1-4, 2007
Bór J: Vörös lidércek észlelése Magyarországról, http://hirek.csillagaszat.hu/fold_es_hold/20070929_voros_liderc.html, 2007
Sátori G; Lemperger I; Bór J: Variations of the global lightning on the 11-year solar cycle, 24th General Assembly, Perugia MS020: Large scale imaging of the continental and oceanic lithosphere, 2007
Sátori G; Lemperger I; Bór J: Modulation of the annual and semiannual areal variations of the global lightning on the 11-year solar cycle, Second International Symposium on Lightning Physics and Effects, Vienna, 2007
Sátori G; Lemperger I: Variations of the global lightning on the 11-year solar cycle, EGU2007-A-05363, Vienna, 2007
Ádám A: Keressük a Hopkinson-hatást, azaz a Curie hőmérséklet közelében történő szuszceptibilitás-növekedést a Pannon-medencében, Magyar Geofizika 49: 68-74, 2008
Bencze P; Cseh S: Long-term variation of winds in the low and middle stratosphere, EGU General Assembly, 2008
Bencze P; Kis A: Equatorial anomaly in the F-region of the ionosphere and in the thermospheric total neutral density. Are they related?, EGU General Assembly, 2008
Bencze P; Lemperger I: Solar cycle variations of plasmaspheric plasma parameters based on FLR type geomagnetic pulsation characteristics, EGU General Assembly Vienna, 2008
Bór J: Felsõlégköri elektro-optikai emissziók megfigyelése Sopronból, XXVI. Ionoszféra-Magnetoszféra Szeminárium, 2008
Bór J; Hobara Y; Sátori G; Hayakawa M; Betz HD: Central European TLE observations from Hungary in 2007, Workshop on Coupling of Thunderstorms and Lightning Discharges to Near-Earth Space, University of Corsica, Corte, France, 2008
Bór J; Hobara Y; Sátori G; Hayakawa M; Betz HD: Preliminary results of TLE observations from Hungary in 2007 supported by LINET, EGU General Assembly, Vienna, Austria, Abstract No. EGU2008-A-01641, 2008
Bór J; Sátori G: Hardware development for observations of TLEs in Hungary, Cost Action P18 Workgroup 5 meeting, University of Corsica, Corte, France, 2008
Bór J; Sátori G; Betz HD: TLE Observations in Central Europe from Hungary in 2007, Third International Symposium on Lightning Physics and Effects, Vienna, Austria, 2008
Bór J; Sátori G; Betz HD: TLE Observations in Central Europe from Hungary in 2007, 3rd VERSIM Workshop ELF/VLF Radio Phenomena: generation, propagation and consequences in observations, theory and modeling, Tihany, 2008
Bór J; Tóth J; Sátori G; Betz HD: Advances of two site sprite observations, Workshop on Coupling of Thunderstorms and Lightning Discharges to Near-Earth Space, University of Corsica, Corte, France, 2008
Bór J; Tóth J; Sátori G; Betz HD: Simultaneous sprite observations from Sopron, Hungary and Modra, Slovakia, EGU General Assembly 2008, Vienna, Austria, Abstract No. EGU2008-A-01645, 2008
Brezsnyánszky K; Szarka L: Földtudományok az emberiség szolgálatában. A Föld Bolygó Nemzetközi Éve, Magyar Tudomány 10: 1227-1237, 2008
Glover P; Ádám A: Correlation between crustal high conductivity zones and seismic activity and the role of carbon during shear deformation, Journal of Geophysical Research 113: B12210, doi: 101029/2008JB005804 (1-8), 2008
Hobara Y, Williams ER; Shirahata K; Lyons W; Mushtak V; Boldi R; Russell B; Bór J; Sátori G; Price C; Greenberg E; Cummer S; Li J; Takahashi Y, Yamashita K; Hayakawa M: Sprites over Africa During the AMMA with Multiple Electromagnetic Detections of Their Parent Lightning Flashes, Eos Trans AGU 89(53), Fall Meet. Suppl., Abstract AE13A-0308, 2008
Kiss J; Szarka L; Prácser E: Consequences of second-order magnetic phase transition in the Earth’s crust, MGB-2008 Conference, Sezana, Slovenia, MGB Proceedings, 2008
Kiss J; Szarka L; Prácser E: How to measure Hopkinson peak in earth materials?, Geophysical Research Abstracts Vol 10: EGU2008-A-10780, 2008 SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU2008-A-10780, EGU General Assembly, http://www.cosis.net/abstracts/EGU2008/, 2008
Lemperger I; Menvielle M; Pincon J-L; Szarka L; Tarits P; Ubrankovics Cs; Kis Á: Investigation of the lithosphere by EM induction based on network magnetometer data, 19EMIW Abstracts, Vol I., p. 231, (Paper S1.2_S03), 2008
Lemperger I; Wesztergom V; Szarka L; Menvielle M; Kis A: Long Term Behavior of the Impedance Tensor at Nagycenk Geophysical Observatory and its Statistical Relation to Magnetospheric Processes and Solar Wind Parameters, Eos Trans AGU 89(53): Fall Meet. Suppl., Abstract GP41A-0765. http://www.agu.org/cgi-bin/SFgate/SFgate?&listenv=table&multiple=1&range=1&directget=1&application=fm08&da, 2008
Novák A; Ádám A: Relation between „intraplate” earthquakes and electrical conductors in the Pannonian Basin, 19th International Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth, Beijing, China, (Poster), Abstract volume 1 of 2, S1.2 S02, 2008
Prattes G; Schwingenschuh K; Eichelberger HU; Magnes W; Boudjada M; Stachel M; Vellante M; Wesztergom V; Nenovski P: Multi-point ground-based ULF magnetic field observations in Europe during seismic active periods in 2004 and 2005, Nat Hazards Earth Syst Sci 8: 501-507, 2008
Sátori G; Bór J: Geodetic and Geophysical Research Institute, Sopron, Hungary in ICAE Newsletter on Atmospheric Electricity, Research Activity by Institution, Vol 19: No. 2, 2008
Semenov VYu; Pek J; Ádám A; Józviak W; Ladanyvskyy B; Logvinov IM; Pushkarev P; Vozar J: Electrical structure of the upper mantle beneath Central Europe: Results of the CEMES Project, Acta Geophysica 58(4); 957-981. DOI: 10.2478/s 11600-008-0058-2, 2008
Szalai S; Szarka L: Parameter sensitivity maps of surface geoelectric arrays I. Linear arrays, Acta Geod Geoph Hung 43: 419-437, DOI: 10.1556/AGeod.43.2008.4.4, 2008
Szalai S; Szarka L: Parameter sensitivity maps of surface geoelectric arrays II. Nonlinear and focussed arrays, Acta Geod Geoph Hung 43: 439-447, DOI: 10.1556/AGeod.43.2008.4.5, 2008
Szalai S; Koppán A; Szarka L: Effect of positional inaccuracies on multielectrode results, Acta Geod Geoph Hung 43: 33-42, 2008
Szalai S; Szarka L: On the classification of surface geoelectric arrays, Geophysical Prospecting 56(2): 159-175(17), 2008
Szalai S; Veress M; Novák A; Szarka L: Application of the Simplest Geophysical Method, the Pricking Probe Method to Map Bedrock Topography in a Karstic Area, Near Surface 2008 – 14th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Kraków, Poland, P17. http://www.earthdoc.org/detail.php?paper, 2008
Szarka L: Földtudományi ismeretterjesztő füzetsorozat 1-12. A Nemzetközi Geofizikai Év 50. évfordulóján, ISBN 978-963-8381-24-8. 1, 2008
Szarka L; Kiss J; Prácser E; Ádám A: Geomagnetic, Magnetotelluric, Geothermal and Seismic Signatures of Magnetic Phase Transition in the Crust, Eos Trans AGU 89(53): Fall Meet. Suppl., Abstract GP41A-0766. http://www.agu.org/cgi-bin/SFgate/SFgate?&listenv=table&multiple=1&range=1&directget=1&application=fm08&da, 2008
Szarka L; Kiss J; Prácser E; Ádám A: The magnetic phase transition and geophysical crustal anomalies, 19EMIW Abstracts Vol I: 172-175, Paper S1.2_E11, 2008
Szarka L; Prácser E; Kiss J; Ádám A: The magnetic phase transition and geophysical crustal anomalies, AGU Fall konferencia: GP414-0766, 2008
Winkler H; Sinnhuber M; Notholt J; Kallenrode M-B; Steinhilber F; Vogt J, Zieger B; Glassmeier K-H, Stadelmann A: Modelling Impacts of Geomagnetic Field Variations on Middle Atmospheric Responses to Solar Proton Events on Long Time Scales, Journal of Geophysical Research 113: D02302, 2008
Metwaly M; El-Qady G; Matsushima J; Szalai S; Al-Arifi NSN; Taha A: Contribution of 3-D electrical resistivity tomography for landmines detection, Nonlin Processes Geophys 15: 977-986, 2008
NenoPratters G; Schwingenschuh K; Eichelberger HU; Magnes W; Boudjada M; Stachel M; Vellante M; Wesztergom V; Nenowski P: Multi point ground based ULF magnetic field observations in Europe during seismic active periods in 2004 and 2005, Nat Hazards Earth Syst Sci 8: 501-507, 2008
Nenovski P; Blagoeva I; Vellante M; Villante U; Schwingenschuh K; Boudjada M; Wesztergom V: Identification of Sources of Geomagnetic Variations Using Detrended Fluctuation Analysis (DFA), pp. 93-100, in: Proceedings of Contributed Papers WDS'07, Part II, Safranova J; Pavlu J eds, Charles University, Prague, ISBN 978-80-7378-024-1, 2008
Mika Á; Odzimek A; Enell C-F; Arnone E; Boberg F; Bór J; Iganccolo M; Chanrion O et al.: Eurosprite2006, CAL Final Meeting, Copenhagen, 2006
Smith DM; Dwyer JR; Grefenstette BW; Hazelton BJ; Yair Y; Bór J; Lay EH; Holzworth RH: Unusual RHESSI TGFs: Electron Beams and Others, EOS Trans. AGU, 88(52), Fall Meet. Suppl, AE31A-0051, 2007
Bór J; Sátori G; Price C; Greenberg E: Kimutatható-e a Föld-ionoszféra hullámvezető nappali-éjszakai aszimmetriája Schumann-rezonancia tranziensek segítségével?, XXV. Ionoszféra-Magnetoszféra Szeminárium előadása, Magyar Asztronautikai Társasgág, ISSN: 0236-9338, 2007
Bór J; Sátori G: Hardware development for observations of TLEs in Hungary, COST Action P18 Workgroup 5 meeting, University of Corsica, Corte, 2007
Bencze P; Heilig B; Zieger B; Szendrői J; Verő J; Lühr H; Yumoto K; Tanaka Y; Strestik J: Effect of the August 11, 1999 total solar eclipse on geomagnetic Pc3 pulsations, Acta Geod Geoph Hung 42: 23-58, 2007
Heilig B; Lühr H; Rother M: Comprehensive study of ULF upstream waves observed in the topside ionosphere by CHAMP and on the ground, Annales Geophysicae 25: 737-754, 2007
Sátori G; Neska M; Williams E; Szendrői J: Signature of the day-night asymmetry of the Earth-ionosphere cavity in high time-resolution Schumann resonance records, Radio Science 42: RS2S10, doi:10.1029/2006RS003494, 2007
Ádám A; Kohlbeck F; Novák A; Szarka L: Interpretation of the deep magnetotelluric soundings along the Austrian part of the Celebration-007 profile, Acta Geod Geoph Hung 43: 17-32 DOI: 10.1556/AGeod 43 2008.1.2., 2008
Martini D; Mursula K: Centennial geomagnetic activity studied by a new, reliable long-term index, J Atm Solar-Terr Phys 70: 1074-1087, doi:10.1016/j.jastp.2008.01.008, 2008
Ondrášková A; Bór J; Sevcík S; Kostecký P; Rosenberg L: Peculiar transient events in the Schumann resonance band and their possible explanation, J Atmos Solar-Terrestr Phys 70(6): 937-946, 2008
Sátori G; Williams E; Lemperger I: Variability of global lightning activity on the ENSO time scale, Atmospheric Research 91: 500-507, 2008
Varga M; Novák A; Szarka L: Application of tensorial electrical resistivity mapping to archaeological prospection, Near Surface Geophysics Vol 6: 39-47, 2008
Zieger B; Hansen KC: Statistical Validation of a Solar Wind Propagation Model From 1 to 10 AU, Journal of Geophysical Research 113: A08107, 2008
Szalai S; Novák A; Szarka L: Depth of Investigation and vertical resolution of surface geoelectric arrays, Journal of Engineering and Environmental Geophysics 14: 15-23, 2009
vissza »