Hazai fitoftórás növénybetegségek felmérése és a kórokozók feno- és genotípusos vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61107
típus K
Vezető kutató Bakonyi József
magyar cím Hazai fitoftórás növénybetegségek felmérése és a kórokozók feno- és genotípusos vizsgálata
Angol cím Pheno- and genotypic studies on Phytophthora spp. occurring and causing plant diseases in Hungary
magyar kulcsszavak Oomycetes, Phytoophthora spp., azonosítás
angol kulcsszavak Oomycetes, Phytophthora spp., identification
megadott besorolás
Növényvédelem (Komplex Környezettudományi Kollégium)100 %
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
résztvevők Bakonyi József
Érsek Tibor
Érsek Tibor
Nagy Zoltán
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2011-01-31
aktuális összeg (MFt) 12.000
FTE (kutatóév egyenérték) 5.29
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A fitoftórás növényi betegségek rendkívüli gazdasági és környezeti károkat okoznak világszerte. Ennek ellenére Magyarországon kevés figyelmet fordítottak korábban e furcsa, gombaszerű, de az algákkal rokon szervezetek kutatására. Pedig az eddig jelzett néhány fajon kívül legalább 20-30 ismert faj hazai előfordulása és kártétele feltételezhető. Mindazonáltal nem kizárt eddig ismeretlen fajok léte sem, hiszen más országokban az utóbbi néhány évben az addigi 60 mellé egy tucat, a tudományra nézve új Phytophthora-fajt regisztráltak. Ismert továbbá, hogy egyes, főként szokatlan környezetbe került (ún. behurcolt) fajok új gazdanövényekre specializálódnak, illetve hogy a nedves környezet (víz menti ökoszisztéma, öntözéses termesztés) kedvez a fitoftórák terjedésének és evolúciójának is. Ahhoz, hogy hatékonyan védekezhessünk egy újonnan felbukkanó betegség ellen, mindenekelőtt a kórokozó gyors azonosítására van szükség. Pályázatom célja ezért a hazánkban előforduló Phytophthora-fajok és az általuk kiváltott betegségek felmérése, illetve azonosításukat és változékonyságukat célzó tanulmányozása a morfológiai, biokémiai és molekuláris módszerek ötvözésével.
angol összefoglaló
Phytophthora pathogens are a serious threat to food crops and ornamentals throughout the world. In Hungary, however, these pseudofungi that exhibit closer link to algae than true fungi, have not been studied in proportion to their importance. In addition to those few heretofore recorded, 20-30 Phytophthora species may be present and cause diseases on a number of hosts in the country. Notwithstanding that a dozen of novel species have recently been identified and added to the list of the previously known 60, the emergence of new species can also be anticipated. In particular, species that are exposed to new biogeographic environment may be involved in evolutionary changes acquiring, for instance, novel hosts. It is therefore of great importance for plant health reasons to detect and identify a pathogen in a way that is also of practical use in control measures. Thus the major goals of the present proposal are (i) to survey the occurrence of Phythophthoras country-wide, and (ii) to conduct studies in association with identification as well as genetic structure and diversity of populations of the pathogens by combining morphological, biochemical and molecular approaches.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A gombaszerű, de algákkal rokon növénykórokozó Phytophthora-fajok világszerte súlyos károkat okoznak mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti kultúrákban. Magyarországon kevés ismeretünk volt előfordulásuk gyakoriságáról, ezért célunk a hazai fitoftórák és az általuk kiváltott betegségek felmérése és a patogének változékonyságának tanulmányozása volt. Összesen 18 fitoftórát (közülük 7-et hazai viszonylatban első alkalommal) azonosítottunk 19 növényfajról (elsősorban dísznövényekről), erdők és gyümölcsösök talajából, valamint 32 hazánkban eddig le nem írt fitoftóra-gazdanövény kapcsolatot jegyeztünk fel. Leggyakoribb betegségtünet a gyökér- és szártőrothadás volt, minek következtében az egész növény elpusztulhat. Hajtásokon és leveleken ritkábban fordultak elő e patogének. EPPO karantén listás kórokozókat nem azonosítottunk. A beteg növények mintegy felét mindössze néhány különösen elterjedt faj károsította. A már korábban ismert kórokozók mellett azonosítottunk a tudományra nézve új fajokat is, melyek gazdasági szerepének vizsgálata feltétlenül szükséges. Megállapítottuk továbbá, hogy a fitoftórás égerpusztulás okozásáért hazánkban is elsősorban a kórokozó agresszívabb alfaja, a P. alni subsp. alni felelős, melynek ama klónszerű populációja terjedt el Magyarországon, mely Európa más részein is jelen van. Munkánk egy részét nemzetközi együttműködésben végeztük, ill. folytatjuk a továbbiakban.
kutatási eredmények (angolul)
The genus Phytophthora is a group of ‘fungus-like’ plant pathogens causing severe losses in agriculture, horticulture and forestry. In Hungary, however, these pseudofungi have not been studied in proportion to their importance. Thus our goals were (i) to survey the occurrence of Phytophthoras country-wide, and (ii) to conduct studies on the genetic diversity of populations of the pathogens. Altogether 18 Phythophthoras were identified from 19 plant species representing mainly woody ornamentals, and some were isolated from forestry and soils of orchards. Thirty-two Phytophthora-host combinations new to Hungary were recorded. The most frequent disease symptoms were root rot and stem necrosis, resulting in the death of affected plants in most cases. Shoot and leaf blights were rare. We have not found Phytophthoras listed on the EPPO quarantine or alert lists. Approximately half of the diseased plants were attacked by the same few Phytophthoras. In addition to the old-known pathogens, we also identified new Phytophthora species, of which economic importance needs to be examined. It was also found that the phytophthora disease of alder in Hungary was primarily caused by that clonal population of the aggressive subspecies, P. alni subsp. alni, which is also present in other parts of Europe. Our research work was partly carried out in international co-operations, and will be continued so.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61107
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bakonyi J, Nagy ZÁ, Érsek T: First report of Phytophthora citricola on false cypress in Hungary., Plant Dis 90: 1358, 2006
Bakonyi J, Nagy ZÁ, Varga K, Koltay A, Érsek T: Első adatok a Phytophthora citricola hazai előfordulásáról., Növényvédelem 42: 579-585., 2006
Érsek T, Nagy ZÁ, Bakonyi J: Az elmúlt évtizedben azonosított új Phytophthora-fajok (Review)., Növényvédelem 42: 619-626, 2006
Bakonyi J, Nagy ZÁ, Érsek T: A novel hybrid with the nuclear background of Phytophthora alni subsp. alni exhibits mitochondrial DNA profile characteristic of P. alni subsp. uniformis., Acta Phytopath Entom. Hung 42: 1–7, 2007
Érsek T, Nagy ZÁ: Species hybrids in the genus Phytophthora with emphasis on the alder pathogen Phytophthora alni: a review., Eur J Plant Pathol 122: 31-39., 2008
Érsek T, Belbahri L, Nagy Z Á, Bakonyi J, Crovadore J, Lefort F, Eke I: Első adatok a naspolya fitoftórás pusztulásáról és a Phytophthora cactorum hazai előfordulásáról., Növényvédelem 43: 561-566., 2007
Érsek T: Interspecifikus hibridizáció mint a változékonyság egyik forrása a növénypatogén gombák és gombaszerű szervezetek között, pp. 220-228 in: Gáborjányi R; Király Z. Molekuláris növénykórtan. Agroinform, Budapest, 2007
Érsek T, Nagy ZÁ: Species hybrids in the genus Phytophthora with emphasis on the alder pathogen Phytophthora alni: a review., In: The Downy Mildews - Genetics, Molecular Biology and Control (Lebeda, A., Spencer-Phillips, P.T.N. & Cooke, B.M., eds.). Springer (ISBN 978-1-4020-8972-5), pp. 31-39., 2008
Érsek T, Belbahri L, Nagy Z Á, Bakonyi J, Crovadore J, Lefort F: Medlar decline caused by Phytophthora cactorum in Hungary., Plant Pathol 57: 775., 2008
Belbahri L, Bakonyi J, Nagy Z Á, Calmin G, Koltay A, Woodward S, Lefort F: Occurrence of novel Phytophthora taxa in Hungarian alder forests., 4th IUFRO Working Party 7.02.09 Meeting on Phytophthoras in Forests and Natural Ecosystems, Monterey, California, August 26-31. Abstracts p. 42., 2007
Belbahri L, Bakonyi J, Nagy Z Á, Calmin G, Koltay A, Woodward S, Lefort F: Phytophthora sylvatica and Phytophthora hungarica, two new ITS clade 6 Phytophthora spp. inhabiting declining Alnus glutinosa stands., Journées d’automne de la Société Suisse de Phytiatrie, 25ème anniversaire, Brissago, Tessin, Suisse, 7-8 septembre, Poster., 2007
Belbahri L, Bakonyi J, Nagy Z Á, Calmin G, Koltay A, Woodward S, Lefort F: Phytophthora sylvatica and Phytophthora hungarica, two new species isolated from declining Alnus glutinosa stands in Hungary., Les nouveaux ravageurs et maladies des plantes cultivées, Journées ACL/ARMH/Jardin Suisse, 23 janvier 2008, CEPL, Jussy, Switzerland, Poster., 2008
Érsek T, Crovadore J, Belbahri L, Nagy Z Á, Bakonyi J, Lefort F.: Phytophthora cactorum causing medlar decline in Hungary., Les nouveaux ravageurs et maladies des plantes cultivées, Journées ACL/ARMH/Jardin Suisse, 23 janvier 2008, CEPL, Jussy, Switzerland, Poster., 2008
Bakonyi J, Nagy ZÁ, Belbahri L, Józsa A, Nechwatal J, Koltay A, Fischl G, Cooke D, Brasier C and Woodward S: Identification and molecular characterization of Phytophthora taxa collected from woody hosts in Hungary, „Established and Emerging Phytophthora: Increasing Threats to Woodland and Forest Ecosystems in Europe”, University of Algarve, 10–12 Sept, Faro, Portugal, Abstract p. 16, 2009
Koltay A, Illés G, Bakonyi J és Nagy ZÁ: A fitoftórás égerpusztulás erdészeti jelentősége, Növényvédelem 45, 169–177., 2009
Józsa A, Bakonyi J, Nagy ZÁ, Fischl G és Halász Á.: Phytophthora-fajok előfordulása díszfaiskolákban Magyarországon, In: Kőmíves, T., Haltrich, A. és Molnár, J. (szerk.) 55. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2009. február 23–24, összefoglaló (abstract), p. 40., 2009
Józsa A., Bakonyi J., Belbahri L., Nagy Z.Á., Szigethy A., Bohár G. and Woodward S.: A new species of Phytophthora reported to cause root and collar rot of common boxwood, Nordmann fir and Port Orford cedar in Hungary, Plant Pathology 59, 1166–1167. Doi: 10.1111/j.1365-3059.2010.02359.x, 2010
Bakonyi J., Vajna L., Szeredi A., Tímár E., Kovács G.M., Csősz M. and Varga A.: First Report of Sclerotium cepivorum causing white rot of garlic in Hungary, New Disease Reports 23, 5. [doi:10.5197/j.2044-0588.2011.023.005], 2011
Józsa A., Bakonyi J., Nagy Z. Á., Fischl G. and Takács A.: Multiple Phytophthora species in woody ornamental nurseries in Hungary, 28th International Horticultural Congress, 22–27 August 2010, Lisboa, Portugal. Poster presentation, S09.217., 2010
Nagy Z. Á., Aguayo J., Husson C., Szigethy A., Bakonyi J. and Marcais B.: Population genetic analysis of Phytophthora alni in Europe, COST Action FP0801 „Established and Emerging Phytophthora: Increasing Threats to Woodland and Forest Ecosystems in Europe” Fith Meeting, 28–30 June 2010, Viterbo, Italy, 2010
Szigethy A., Józsa A., Nagy Z. Á., Fischl G. és Bakonyi J.: Dísznövényekről izolált Phytopthhora-fajhibridek morfológiai és molekuláris biológiai jellemzése, In: Kőmíves, T., Haltrich, A. és Molnár, J. (szerk.) 57. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2011. február 21–22, összefoglaló (abstract), p. 43., 2011
Nechwatal J., Bakonyi J., Cacciola S.O., Cooke D.E.L., Jung T., Nagy Z.Á., Vannini A., Vettraino A.M. and Brasier C.M. : The morphology, behaviour and molecular phylogeny of Phytophthora taxon Salixsoil and its redesignation as Phytophthora lacustris sp. nov.,, Plant Pathology, DOI:10.1111/j.1365-3059.2012.02638.x, 2012
Józsa, A., Nagy, Z.Á., Szigethy, A., Fischl, G. and Bakonyi, J. : First report of Phytophthora citrophthora causing root and basal stem rot of woody ornamentals in Hungary , Plant Disease (Plant Disease Note) 95 (in press) , 2011
Szigethy A., Nagy Z.Á., Vettraino A.M., Józsa A., Cacciola S.O., Faedda R. and Bakonyi J.: First report of Phytophthora × pelgrandis causing root rot and lower stem necrosis of common box, lavender and Port-Orford-cedar in Hungary , Plant Disease (Plant Disease Note) 97 (1), p. 152., 2013
vissza »