CIL III Pannonia  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
61128
típus K
Vezető kutató Kovács Péter
magyar cím CIL III Pannonia
Angol cím CIL III Pannonia
magyar kulcsszavak ókortudomány, felirattan, Corpus Inscriptionum Latinarum
angol kulcsszavak Classical Philology, Epigraphy, Corpus Inscriptionum Latinarum
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
zsűri Történelem
Kutatóhely Központi Könyvtár (Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ)
résztvevők Fehér Bence
Lőrincz Barnabás
Mráv Zsolt
Szabó Ádám
Tóth Endre
projekt kezdete 2006-02-01
projekt vége 2010-01-31
aktuális összeg (MFt) 8.331
FTE (kutatóév egyenérték) 3.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Az ókortudomány központi jelentőségű vállalkozása a a CIL kiadása.A Duna-vidéki provinciák feliratait tartalmazó III. kötet még Th. Mommsen életében 1902-ig jelent meg.A feliratok száma azóta kb. megkétszereződött, Magyaroszág területéről több, mint 3000 ismert.Az elavuló XIX. századi kiadás újrakiadása emiatt nélkülözhetetlen.Ez Pannoniával kezdődhetne meg, itt van lehetőség egy teljes terület viszonylag gyors feldolgozására.A nemzetközi munkálatok a Berlin-Brandenburgi Akadémián Alföldy Géza tudományos vezetésével indultak meg, az egykori Pannonia területén létező összes mai ország vezető kutatói vesznek részt. Az előkészítő munkák 2004-ben megkezdődtek, a munka egészére 2006-9 közt kerül sor. A feldolgozásra területi egységenként kerül sor. A korábbi kötettel szemben szükséges a rajz és fotódokumentáció mellékletként való hozzácsatolása, valamint a kor követelményének megfelelően változott a feliratok leírása is. Az eltelt száz évben a tartományra vonatkozó tudásunk is jelentősen bővült, ezért szükséges a történeti bevezetők újraírása. A kötetet teljes index és konkordancia-táblázatok zárják.
A feliratokat újra megvizsgáljuk, dokumentáljuk, rajzoljuk, fényképezzük, elkészítjük a feloldásokat és a kommentárokat. Többszáz közöletlen kőemlék feldolgozása várható, ezenkívül a szövegkritikai vizsgálat során helyre kell állítani az eredeti latin (néha görög) szöveget, újra végezni a paleográfiai megfigyeléseket, nagymennyiségű levéltári és iratanyagot feltárni és átvizsgálni.
angol összefoglaló
Edition of CIL is a cardinal task of the science of antiquity. Volume III containing the inscriptions of the Danube region was published in 1902, when Th. Mommsen still living. Since that the number of inscriptions was cca doubled, from Hungary more than 3000 objects are known. The 19th century out-of-date edition must be re-edited. It might begin with Pannonia, being here possibility for relatively rapid elaboration of a whole province. International works began on the Berlin-Brandenburg Academy with the scientific leadership of Géza Alföldy, with the participation of leading scholars of every state on the territory of ancient Pannonia. Preparatory works began in 2004, the whole of the task will be performed in 2006-9, along the territorial division. Photographic and graphic documentation is needed, contrary to the old edition, and the description system of the inscriptions changed too. Our knowledge about the province was much amplified in the last century, therefore the historical introductions must be rewritten. An exhaustive index and concordance tables finish the new volume.
We examine the inscriptions anew, documentate, take figures and photos, give the solutions and commentaries. One may expect the elaboration of several hundreds of unpublished stone relics, and we must reconstruct the original Latin, sometimes Greek text with the methods of textual criticism, redo the palaeographic observations, examine a great lot of written sources.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A négyéves kutatás elérte legfőbb kitűzött célját, feldolgozásra került a római kori Pannonia feliratos kőemlékeinek 90 %-a (kb 2700 felirat, két territoriális egység, Intercisa és Scarbantia kivételével), amelyek a Corpus Inscriptionum Latinarum leendő köteteinek megfelelő alapjául szolgálnak. A feldolgozás valamennyi létező feliratos kőemlék személyes tanulmányozását (elveszettek esetében a kézirati hagyomány feldolgozását), felmérését, leírását jelenti, kommentárok, továbbá a fotó dokumentáció elkészítését, és a felirathoz tartozó bibliográfia és teljes scheda elkészítését. Elkészült a magyar nyelvű kéziratok jelentős részének latin fordítása is (Savaria és Brigetio kivételével, ez kb 2100 latin nyelvű scheda elkészültét jelenti. Teljesen elkészült az Aquincum és territoriuma fasciculusban szereplő feliratok fordítása, térképmelléklete és előszavai is. Az osztrák kutatási program, az ubi erat lupa együttműködésével, Ortolf Harl révén új fotódokumentáció készült a Nemzeti Múzeum és az íAquincumi Múzeum, továbbá más vidéki múzeumok kőtárainak teljes anyagáról. A munka legfőbb eredménye, hogy a CIL előmunkálatok részeként a Tituli Aquincenses sorozatban megjelentettük a római Aquincum feliratainak teljes corpusát, amely a magyar epigrraphica legnagyobb adóssága volt (a feldolgozandó anyag több mint harmada). A másik fontos eredmény, hogy útnak indítottunk egy magyar nyelvű epigraphicai sorozatot, amelynek két száma jelent meg (Studia Epigraphica Pannonica).
kutatási eredmények (angolul)
During the research period we reached our main aims, that means, almost all the Roman period Latin inscription of province Pannonia were described (approx. 2700 inscriptions with the exception of Intercisa and Scarbantia), mesaured and the manuscripts of their schedae with the references are ready. 2100 schedae (with the exception of Brigetio and Savaria) are translated into Latin, the language of the CIL. The manuscripts of first, Aquincum fasciculus with the praefationes and maps are also ready, the editorial works are going on (by Péter Kovács). In cooperation with the Austrian ubi erat lupa project and Ortolf Harl new photo documentation has been made on the lapidaria of the Hungarian National Museum, aquincum Museum and other smaller museums. The biggest result is that all the Latin inscriptions of Aquincum were published in the series Tituli Aquincenses because this was a big desideratum of the Hungarian epigraphy. it menas more than the third of the Pannonian epigraphic material has been published. Another result is that we founded the first Hungarian epigraphic series in Hungarian (two volumes has been published), the Supplementa Epigraphica Pannonica.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=61128
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kovács Péter-Szabó Á. (szerk.): Studia Epigraphica Pannonica, Budapest, 2008
Kovács Péter-Szabó Á. (szerk.): Studia Epigraphica Pannonica 2, Budapest, 2009
Kovács Péter-Szabó Á. (szerk.): Tituli Aquincences I, Budapest, 2009
Kovács Péter-Szabó Á. (szerk.): Tituli Aquincences II, Budapest, 2010
vissza »